HOME  Archief  Dromen  Gastenwoorden   Liefdesaforismen  Links  Nieuws  Perslichten  Publicaties   Wie ben ik ?  

Fatima raakt mij

 

Voor mensen die Fatima raakt mij willen ontvangen.

"Fatima raakt mij" is op 13 september 2018 verschenen, (bestellen ?)

Het boek geeft vele indrukken, gedachten en ervaringen, welke zijn opgedaan in het Portugese Fatima, de wereldbekende Mariabedevaartsplaats. De schrijver laat zijn gevoel spreken en deelt dit met de lezer. Hierdoor legt hij getuigenis af van zijn geloof in Maria. Aandacht gaat onder meer uit naar op bedevaart gaan, de zienertjes, de Mariaverschijningen, het Onbevlekt Hart, de Basiliek, de Kroning van het Mariabeeld en heiligverklaringen. Door al deze aspecten wordt de auteur geraakt.

Het goede doel bij deze uitgave is een nieuw Mariakazuifel voor de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom.

 

Een voorproefje:

 

KNIEËN

In Fatima ligt een enkele honderden meters lang pad van marmer over het immense plein voor de basiliek. Dit pad leidt naar de Kapel van de Verschijningen. Zowel overdag, als in de nacht zie ik mensen kruipen over dit pad. De een heeft kniebeschermers aan en tempert zo de pijn aan de knieën. Een ander kruipt zonder extra bescherming, maar de meesten hebben kniebeschermers in allerlei uitvoeringen. Zo zie ik enkelen met beschermers van stratenmakers. Heel wat kniebeschermers getuigen van sterke staaltjes huisvlijt, zoals oude sokken, lapjes stof, beha-vullingen en plakken van schuimrubber. Bijna iedereen op het pad heeft de handen gevouwen en bidt. Menig kruipende pelgrim houdt een rozenkrans in de handen.
De meesten, die in de Kapel van de Verschijningen aankomen, zijn te voet. Het aantal, dat kruipend naar Maria in de Kapel van de Verschijningen gaat, is beduidend kleiner. Het valt me op, dat naarmate ik langer bij de Verschijningskapel sta, meer en meer kruipende pelgrims zie naderen. Ik besluit mijn voornemen om te kruipen nu in praktijk te brengen en stap naar het vertrekpunt van de kruiproute. Bewust heb ik geen kniebeschermers bij me. Ik wil ervaren hoe het langdurig kruipen op de harde ondergrond in de knieën en in mijn hoofd voelt. Ik kniel. Het lange, uitdagende pad ligt voor me. Zo’n tiental pelgrims zijn voor me aan de kruiproute bezig. Het knie-tartend kruipen begint en ik ga op de knieën zitten …
Mijn intentie is een ander te helpen en te verlichten door zelf af te zien. Een vergelijking met Jacinta en Francisco komt bij me op. Degene, die ik wil helpen, staat heel dicht bij me en heeft diep in mijn hart een warme plek. Hij krijgt een vergaande operatieve ingreep en gaat een zware week tegemoet. Ik vertrouw op een goede afloop en vraag Maria om kracht voor hem. Ik zet me in beweging en waak ervoor niet te snel te starten. Immers, het pad is lang en overmoed komt voor …

Onder het kruipen ben ik in gebed. Bij elke knieverplaatsing zeg ik één woord van het Weesgegroet. Zo traag heb ik een Weesgegroetje nog nooit gebeden. Ook beleef ik mijn premičre in het kruipen op de lange afstand. Om de tien meter en wat verder om de paar meter stop ik even. Richt me wat omhoog. Kijk voor me. Blik even achterom. Dit terugblikken geeft het gevoel al wat en meer te hebben afgelegd. Halverwege de te overbruggen afstand ben ik ervan doordrongen, dat de inspanning meer vergt dan ik heb verwacht. Echter, ik kruip door, bid verder en vraag Maria om steun voor de man die wordt geopereerd. Ook dank ik Haar voor mijn leven.

Ik vorder traag en weet nu hoe pijnlijk knieën kunnen voelen. Uiteindelijk kom ik bij de Verschijningskapel aan. Nu nog een tochtje erom heen kruipen. Ineens voel ik mij van binnen geraakt en ik ontvang kracht voor de laatste loodjes.

 

KOGEL

Het is 13 mei 1981, de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima. Ik herinner me deze dag nog goed …

Een geestelijk gestoorde, Turkse communist en activist, genaamd Mahmet Ali Agca, schiet op Paus Johannes Paulus II. Dit gebeurt op het Sint-Pietersplein te Rome. Wonderwel overleeft de paus de moorddadige aanslag.

Precies één jaar later, op 13 mei 1982, bezoekt Paus Johannes Paulus II het Heiligdom te Fatima. Hij komt bij het Mariabeeld en legt aan de voet van de beeltenis de met bloed bedekte cingel. Op de dag van de aanslag heeft de paus dit koord gedragen om de albe, het witte koorhemd, bijeen te houden. Hij brengt dit kledingattribuut naar Fatima om Maria te danken. De paus is ervan overtuigd, dat de tussenkomst van de Heilige Maagd van Fatima hem heeft gered. Maria heeft de richting van de kogel op wonderbaarlijke wijze afgebogen.

Paus Johannes Paulus II heeft met de overdracht van de kogel met dank aangegeven, dat Maria er ook is om de mensen te beschermen tegen het kwade. Wat zei Maria ook al weer in 1917 …?

Later is deze kogel verwerkt tussen de juwelen in de kroon van Maria. Hierdoor krijgt de kroon op het hoofd van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima een nog meer bijzondere en memorabele betekenis.

HEILIGVERKLARING

In 2017 zijn twee van de drie zienertjes heilig verklaard, nadat al jaren eerder een zaligheidsverklaring is afgegeven. Echter, iemand heilig verklaren betekent een lange weg afleggen en met de nodige bewijzen dit kunnen onderbouwen. Door Paus Franciscus zijn Jacinta en Francisco Marto heilig verklaard. Voor Lucia, de langst levende zieneres, is het nog wachten op een heiligverklaring.
Kom, dan wonen u en ik de plechtigheden bij.

ZEKERHEID ONTBREEKT

Francisco Marto sterft in 1919 en zijn zusje Jacinta overlijdt in 1920. Zij sterven als gevolg van een Spaanse griepepidemie. Echter, mij valt op dat het proces tot heiligverklaring pas vele jaren later start.
In 1952 wordt het proces geopend tot heiligverklaring van Francisco en Jacinta. Na enkele tientallen jaren wordt dit afgesloten. Heiligverklaring zit er dan niet in, omdat er geen zekerheid is, dat de twee kinderen als martelaren zijn gestorven.

ZALIGVERKLARING

Voor iemand heilig wordt verklaard is er een zaligverklaring. Tussen het verklaren dat iemand zalig is en heilig wordt verklaard, kunnen vele jaren liggen en ook dat is gebeurd met twee van de drie zienertjes.
Op 13 mei 2000 worden Jacinta en Francisco Marto zalig verklaard door Paus Johannes Paulus II. Tijdens een bezoek van de Paus aan Fatima is dit gebeurd. Anderhalf miljoen pelgrims, waaronder kardinalen, bisschoppen en priesters, waren hiervan getuige te Fatima. Door de zaligverklaringen zijn de twee zienertjes deelachtig in het eeuwig heil.

FELIPE

Ik hoor een verhaal …
Felipe wordt geboren met een ongeneeslijke vorm van suikerziekte. Vanuit Zwitserland reizen Felipe, zijn Portugese moeder en oma naar Fatima. Daar aangekomen leggen de moeder en oma de kleine Felipe op het graf van Francisco en vervolgens ook op dat van Jacinta in de basiliek. Verder gebeurt er niets. Echter, het wordt 13 mei 2000 …
Op 13 mei 2000 spreekt Paus Johannes Paulus II de zaligverklaring van Jacinta en Francisco Marto uit. Felipe en zijn ma zien dit op de televisie. De moeder pakt Felipe vast. Zij roept de voorspraak van Maria in. Wat gebeurt er …? Meteen geneest Felipe. Ik hoor dat deze genezing een beloning van Maria en God is voor gebed, geloof, volharding en liefde. Deze wonderbaarlijke genezing raakt mij. Zou dit wonder ook een rol hebben gespeeld voor de heiligverklaring van Jacinta en Francisco Marto?

WONDER

Voor een heiligverklaring is ook een wonder nodig. Ik verneem dat dit in 2013 in Brazilië is gebeurd. Het betreft een zesjarig jongetje met de naam Lucas Maeda de Oliveira. Deze Lucas valt vanaf zo’n zeven meter hoogte op de grond en hierdoor loopt hij ernstig hersenletsel op. Zijn vader onthult, dat hij niet alleen de Madonna van Fatima, maar ook de twee herderskinderen, Jacinta en Francisco, aanroept. Zijn zoon Lucas herstelt en blijft gevrijwaard van verdere hersenschade.

DECREET

De laatste horde op de weg naar heiligverklaring moet nog worden genomen …
In maart 2017 keurt Paus Franciscus een decreet goed van de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen. Dit decreet wordt op ad hoc-basis uitgegeven. Deze verordening onderschrijft de authenticiteit van een wonder en wel op voorspraak van de twee Fatima-zienertjes Jacinta en Francisco Marto. Het gevolg hiervan is, dat Jacinta en Francisco, zoals nog nooit is gebeurd, heilig worden verklaard zonder als martelaar te zijn gestorven. Zij zijn dus de eersten, die op deze wijze heilig worden verklaard.
Door de gegeven pauselijke goedkeuring ligt de weg vrij voor de heiligverklaring van Jacinta en Francisco Marto. Voor Lucia dos Santos, de oudste en langstlevende van de drie zieners, loopt dan nog een procedure voor zaligverklaring.

 

VERSCHIJNINGSKAPEL

In de Verschijningskapel is er een eucharistieviering in het Portugees. Aangezien de kapel tjokvol zit, heb ik een plaatsje kunnen bemachtigen naast de kapel en wel op een stenen bank. Ik hoor liederen zingen en teksten uitspreken. Omtrent de inhoud van de woorden heb ik gedachten waarover deze gaan. Immers, als frequent aanwezige bij Nederlandstalige kerkdiensten is ook een eucharistieviering in het Portugees door mij in onderdelen te volgen. Het koor vind ik op sublieme wijze liederen ten gehore brengen en hierdoor zorgt het voor een prachtige omlijsting van de plechtige bijeenkomst. Ik doe heel wat indrukken op en ervaar beleving bij mezelf en zie dit ook bij anderen gebeuren. Velen worden geraakt in en rond de Verschijningskapel.

Ik zie heel wat pelgrims knielen. Hier wordt beduidend meer geknield dan in Nederland. Opnieuw ervaar ik dat het er in Fatima anders aan toegaat als in mijn vaderland. In Nederland is er voor mij toch wel duidelijk sprake van een zittende kerk.

Als de eucharistieviering voorbij is, neem ik de tijd om nadrukkelijk naar bezoekers van het Heiligdom te kijken. Ik zie enkele duizenden mensen op het grote plein voor de basiliek. Dit reusachtige Recinto do Santuário heeft ontelbare vierkante meters. Bij het gadeslaan van de pelgrims valt het me op, dat hier naar verhouding heel weinig zieken verblijven, die in rolstoelen of brancards verder worden gebracht. Wat is dit een opmerkelijk verschil met Lourdes, de Zuid-Franse Mariaverschijningsplaats, waar ik minimaal een keer per jaar kom. Ik zie opvallend veel jongeren, terwijl er nu geen speciale jongerendagen worden gehouden. Ik schat dat ongeveer de helft van de pelgrims onder de 30 jaar is. Ook dit vind ik anders als in Lourdes.

Zustertjes zijn hier in vele kleuren, als blank, geel, bruin en zwart. Zij tonen een grote verscheidenheid en dit niet alleen in huidskleur, maar ook in kleding. Wat een kleurenpracht!

Ik probeer een indruk te krijgen van het vreemde talengebruik. Het merendeel van de bezoekers hoor ik Portugees spreken. Engelse, Italiaanse en Spaanse woorden vang ik aanmerkelijk minder op. Duits en Nederlands zijn hier bijna een zeldzaamheid om te horen. Ook spreken mensen woorden van talen, waarnaar ik enkel heb te gissen. Wat heeft Fatima veel internationaal bezoek van mensen van ver en heel ver. Wellicht worden zij ook geraakt, als ik hen zie bidden, knielen, zitten, wandelen en kruipen.

Na enige tijd mensen te hebben geobserveerd, besluit ik een wandeling in het Heiligdom te maken. Tijdens mijn rondgang ontvang ik het Jubileumgebed van 100 jaar Fatima 1917-2017. In verscheidene talen is dit uitgegeven, als in het Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans en Duits. In de Duitstalige versie lees ik onder meer de woorden:
“Zeige uns die Kraft Deines schützenden Mantels, Sei in Deinem Unbefleckten Herzen, die Zuflucht der Sünder und der Weg, der zu Gott führt.”
Met deze woorden voel ik de werking van de praktijk in Fatima.

Fysiek wat dichter bij Maria zijn, komt in mij op en ik zoek een plaatsje in de Verschijningskapel. Ik zie het beeld van Maria en kijk er langdurig naar. Vervolgens raak ik in gebed. Het Onbevlekt Hart van Maria zit stevig in mijn hoofd. Ik dank Maria hier weer te mogen zijn. Wat krijg ik een goed gevoel. Ik word blij van binnen. Fatima heeft mij weer geraakt.

 

EEN DAME

Het is 13 mei 1917 … 

Voor de eerste keer verschijnt een mooie vrouw aan de drie kinderen. Zij zien boven een eik een vrouw in het wit gekleed en de verschijning verspreidt een licht, dat feller is dan de zon. De zienertjes spreken over een mooie Dame. Later, op 13 oktober 1917, blijkt wie deze Dame is …

De Dame verschijnt boven een steeneik. Dit is een groenblijvende boom, welke van nature in Zuid-Europa voorkomt. Deze eik heeft een dichte, brede, koepelvormige kroon met opgaande takken en een donkere schors. De boom levert zeer hard, zwaar hout, dat azijnhout wordt genoemd. Het hout leent zich voor onderdelen, welke zwaar worden belast, zoals in de wagenmakerij. Een eik straalt kracht uit en heeft symbolische kenmerken, als kracht en onoverwinnelijkheid. In de Griekse oudheid staat de eik, als koning van de bomen, voor het verbinden van de Goden met de mensen. In de Keltische cultuur heeft de eik het symbool voor moed. Ik vind het dan ook heel passend, dat de verschijningen boven de eik plaats­vinden.

In de tijd van de verschijningen en vlak daarna is de steeneik beetje bij beetje verdwenen. De reden is, het meenemen van stukjes van de eik door pelgrims. Later is op de plaats van de steeneik de Verschijningskapel gebouwd.

Bij de eerste verschijning zegt de Dame tegen de jonge kinderen, dat Zij nog vijfmaal zal terugkomen. Ook verkondigt de mooie Vrouw aan de kinderen wanneer Zij bij hen komt, namelijk steeds op de 13e van de vijf komende maanden. De Dame spreekt over het vagevuur. Zij vraagt aan de drie zienertjes het lijden te verdragen voor de bekering van de zondaars. De Dame vraagt nog meer aan hen, namelijk om dagelijks de rozenkrans te bidden voor de vrede in de wereld.

De Dame komt in de periode mei tot en met oktober 1917 in totali­teit zesmaal op bezoek bij de kinderen. Elke maand verschijnt Zij één keer. Vijf van de zes verschijningen vinden plaats in de Cova da Iria, waar later de Verschijningskapel is gebouwd.

De drie kinderen raken door de verschijningen meteen in de ban van Haar. Vervolgens maken de zienertjes van hun leven een groot offer uit liefde. Zij willen alles voor de Dame doen om zielen te redden. De Dame brengt dan ook geen boodschappen vol met doemdenken, maar uit liefde, zoals dit een Moeder betaamt.

 

OP BEDEVAART

Al jaren ben ik geďntrigeerd door de verschijningen van Maria in het Portugese Fatima. Maria heeft belangrijke woorden gezegd en deze maken mij nieuwsgierig om me te verdiepen in de verschijningen te Fatima en deze plaats meer dan eens te bezoeken.

Ik lees over de verschijningen, praat erover met bedevaartgangers en bezoek enkele plaatsen, waar zich veel heeft afgespeeld in 1917, het jaar van de Mariaverschijningen. Mijn diepgaande beleving verwoord ik in dit boek.

Dit werk legt accenten, welke voor mij als belangrijk voelen en duidelijkheid geven om de verschijningen van Maria in Fatima te doorgronden en erdoor te worden geraakt. Door het lezen van dit boek, wordt u wellicht ook geraakt.

Naarmate ik meer over Fatima tot me neem, des te duidelijker word ik geraakt door Fatima. Het voelt alsof Maria mij stuurt naar Fatima, in deze Portugese plaats, in gedachten thuis aan de schrijftafel en in mijn gebeden tot Haar.

De komst van Maria in Fatima, doet mij heel veel, laat mij verder rijpen in het geloof in de Moeder Gods.

Mijn indrukken, gedachten en ervaringen, welke ik in Fatima heb mogen opdoen, wil ik met u delen. Mijn gevoel laat ik spreken en hierdoor leg ik getuigenis af van mijn geloof in Maria.

Als u verder leest, gaat u samen met mij op bedevaart in Fatima.

 Jan van Wijk

 

 

naar HOME