HOME  Archief  Dromen  Gastenwoorden   Liefdesaforismen  Links  Nieuws  Perslichten  Publicaties   Wie ben ik ?  

 

Kerstgedachten !!

"Kerstgedachten" verschijnt op 8 december 2015 (bestellen ?)

In Kerstgedachten neemt Jan van Wijk de lezer mee op reis. Hij laat de lezer stilstaan bij een veelheid aan gedachten over onder meer Maria, Jozef, herberg, ster, engel, kribbe, pasgeborene, vrede, kerststal, herders, Wijzen, vlucht, kaars, vriendschap en toekomst.

In Kerstgedachten spreekt de schrijver de lezer aan, toont zijn innerlijk en geeft kerstgedachten ter overweging. De woorden raken het hart en zetten de lezer tot nadenken aan.

Met de verkoop van het boek wordt de Stichting Maria Ommegang gesteund.

Kerstgedachten is ook verkrijgbaar bij:

Ziezo Kappers, Arnoldus Asselbergsstraat 23, 4611 CL Bergen op Zoom, telefoonnummer 0164-265243.
Rookshop De Schelde, Antwerpsestraat 119, 4611 AE Bergen op Zoom, telefoonnummer 0164-242412
Schoenmakerij Saddlers, Sint Josephstraat 26, 4611 ML Bergen op Zoom
 

Een voorproefje:

 

PASGEBORENE

U ziet de stal en de pasgeboren Jezus. Er gaat dan toch wel een en ander door u heen. Echter, het bezoek is voor herders en Wijzen, die ook wel koningen worden genoemd.

In een stad in Bethlehem ligt Jezus in een kribbe. Maria en Jozef zijn dichtbij de Pasgeborene. Een ezel en een os bevolken ook de stal en met hun adem verwarmen zij de kleine Jezus.

De pasgeboren Jezus wordt al meteen verheerlijkt door enkele herders en de Drie Wijzen, maar u weet wat er nog komt … Jezus wordt snel gehaat door koning Herodes. In de loop van het leven van Jezus gaan de uitersten van verheerlijking en haat nog toenemen …

Als u een pasgeboren kindje ziet, is dit vertederend. Klein, onschuldig en innemend zijn de baby’s. Bezoekers komen met felicitaties en het nieuwe mensje wordt hartelijk toegesproken. Wat zegt u, als u bij Jezus in de stal op bezoek mag komen?

Bij het kijken naar de pasgeboren Jezus, die schattig in de kribbe ligt, gaan mijn gedachten tientallen jaren terug. Mijn ouders hebben mijn vaak verteld over de geboorte van hun eerste kind. Mijn moeizame geboorte verliep onder een geheel ander gesternte dan de komst van Jezus. Kijk, mijn ma is geen Maria en mijn pa geen Jozef en bij mijn komst staat er een wieg in plaats van een kribbe. De ezel en de os zijn er niet, want de warmte komt van een kolenkachel. Herders zijn bij mij niet komen kijken, maar wel zijn grootouders, tantes, ooms, nichtjes, neefjes en wat kennissen van mijn ouders belangstelling komen tonen. De Drie Koningen zijn nooit bij me op bezoek geweest. Mijn hoge gasten waren de dokter en de pastoor. Bij mijn geboorte waren er beschuiten met muisjes en kreeg ik cadeautjes, als slabbetjes met infantiele afbeeldingen en wat veel te groot ondergoed. Dat staat toch wel in schril contrast tot het goud, wierook en mirre dat aan Jezus is gegeven. Ik ben door bezoekers getrakteerd op idiote woordjes, die op dierentaal lijken, als “da, da, da” en “piep, piep, piep”. Nou, dat zie ik de Wijzen uit het Oosten niet meteen doen, als zij de pasgeboren Jezus bezoeken. Mijn geboorte heeft dus in een geheel andere context plaatsgevonden dan deze van Jezus, maar ik ben dan ook geen Jezus.

Kerstgedachte:

De pasgeboren Jezus verdient eeuwig aandacht te ontvangen.

HERBERG

Maria en Jozef vertrekken van de stad Nazareth in Galilea naar Judea. Zij gaan naar de plaats Bethlehem, de stad die ten zuiden van Jeruzalem ligt. De reden van hun reis is, dat de Romeinse autoriteiten een volkstelling houden. Volgens de geldende regels moet Jozef zich inschrijven in de stad, waar zijn familie vandaan komt. Deze stad is Bethlehem, de geboortestad van David, de verre voorouder van Jozef.

De reis die Maria en Jozef maken, vindt u zeker ook niet ideaal. Immers, Maria loopt op alle dag en het is een lange tocht. Gedurende de reis zit Maria op een ezel. De bezorgde Jozef en de hoogzwangere Maria zoeken een slaapplaats.

Jozef klopt aan de deur van een herberg, maar deze deur blijft voor Hem en zijn Vrouw gesloten. Als u ervaring heeft met voor een dichte deur te staan, weet u, dat dit verre van prettig is. In een andere herberg hoort Jozef, dat alle plaatsen zijn bezet. Hij klopt nog aan bij een andere herberg, maar ook daar is er geen plaats. Zelfs voor een hoogzwangere vrouw is er geen plekje beschikbaar te maken. De drukte in de herbergen komt door de uitgeschreven volkstelling, die velen op de been brengt. Het gevolg van de volle herbergen is, dat Maria en Jozef geen onderdak vinden. Maria en Jozef ervaren wat het is niet welkom te zijn.

Na veel vruchteloos zoeken naar een slaapplaats in een herberg vinden Maria en Jozef een onderkomen in een stal. Een armzalige stal brengt uitkomst. Krijgt u hierbij nu ook een triest gevoel?

Met Kerstmis openen mensen hun hart voor de komst van Jezus, het Kerstkind. In gedachten zijn zij bij de geboorte van de Zoon van God. Als ik mijn hart open, geef ik plaats aan anderen. Het lijkt erop, dat mijn hart dan een herberg is, waar nog plaatsen vrij zijn. In mijn hart is er de sfeer van een warm welkom. Het is feest.

De geboorte van Jezus wordt met Kerstmis gevierd. Ik voel het wel zo, dat dit feest te vieren is, als er voor alle mensen een welkom is. Ik heb dan “de Herberg van de Mens” in gedachten, die aan iedereen een warm onthaal biedt.

Een herberg …, dat is volgens mij zeker geen vijfsterrenhotel. Ach, zo’n hotel past totaal niet bij de eenvoud van Maria en Jozef. Luxe is aan Hen niet besteed. Zij hebben in het geheel geen behoefte aan gouden knoppen, marmeren vloeren en statige bedienden. Een hemelbed …? Dat is voor later.

Als ik een reis maak, heb ik niet altijd een slaapplaats geboekt. Het is dan zoeken naar een plek om te overnachten. Laat in de avond ergens aankomen, is niet bevorderlijk om een vrij bed te vinden. Dat geeft geen gevoel van zekerheid. Geen hotelbed of vrije kamer, dan is de auto een noodoplossing. Dit doet me denken aan Maria en Jozef, die bij menige herberg nul op het rekest krijgen. Dat lijkt me verre van bevorderlijk voor hun gemoedsrust. Bovendien is Maria hoogzwanger en dat moet bij Jozef toch wel tot nog meer druk leiden. Hij kiest voor een alternatief en dit als een noodgreep, want een stal biedt uitkomst. Beter iets dan niets, is mijn gedachte.

Voor de geboorte van Jezus vind ik een stal veel toepasselijker dan een herberg. Kijk, bij een stal hebben de herders met hun schapen makkelijk toegang. In een herberg zie ik dit niet meteen gebeuren. De stal, met de pasgeboren Jezus, wordt ook gevonden door de Wijzen uit het Oosten. In een herberg is Jezus door deze Wijzen niet meteen te traceren. Bovendien zijn in de stal ook de ezel en de os dienstbaar. Met al deze zaken is dus rekening gehouden, als Maria en Jozef in de stal aankomen. Ik zie het zo: God is de regisseur en Hij heeft de stal al het meest geschikt bevonden voor de geboorte van zijn Zoon. Ongetwijfeld realiseert God zich, dat welzijn belangrijker is dan welvaart.

Kerstgedachte:

Geen enkele herberg kan tegen de stal op.

JOZEF

Jozef is de timmerman uit Nazareth en de verloofde van Maria, die spoedig zijn echtgenote wordt. Jozef gelooft in Maria en accepteert zijn opdracht, die Hij van een engel heeft ontvangen. Jozef is een doener en wordt de legitieme Vader van Jezus. Hij is door God uitverkoren om de vaderlijke plichten tot Jezus te vervullen. Velen hebben sympathie voor Jozef en wellicht ook u. Jozef heeft een hoofdrol met Kerstmis, maar er is wel het een en ander aan voorafgegaan …

De wat oudere Jozef wil eerst niet met Maria trouwen, omdat Hij Haar voor Hem veel te jong vindt. Wat later verneemt Jozef van een engel, dat de jonge Maria zwanger is. Hij is ontzet …! Hoe kan dit? Er is geen geslachtsgemeenschap geweest tussen Maria en Hem! Ongetwijfeld voelt u wel aan, dat de engel dan wat werk heeft te verzetten. De engel brengt Jozef tot bedaren en stelt Hem gerust. Vervolgens aanvaardt Jozef het voorgenomen huwelijk met Maria. Hij neemt aan, dat Maria een goddelijk verwekt kind in haar schoot heeft.

Na de geboorte van Jezus zorgen Maria en Jozef voor de opvoeding van het Kind. Zo ziet u, dat niet alleen Maria, maar ook Jozef, dagelijks in contact staat met het mysterie van de eeuwigheid. Als hoofd van de Heilige Familie waakt Hij over de Moeder en het Kind. Jozef doet dit uiterst voorzichtig.

Weet u, Jozef is, na Maria, de meest verheven Heilige. Hij is de echtgenoot van de Moeder van de God-Mens en de wettelijke Vader van de God-Mens. Jozef toont zich als een zeer deugdzame wederhelft en vader. Vindt u Jozef geen voorbeeldige echtgenoot?

Voor Jozef heb ik veel respect. Hij is weduwnaar en heeft oudere zonen. Echter, Hij is al een tijdje zonder vrouw. Aangezien priesters een man voor Maria zoeken, selecteren zij mannen voor Haar. Jozef zit in het selectiegroepje mannen. De huwelijkskandidaten moeten hun staf in de tempel leggen. De staf van de man die gaat bloeien, wordt als de bruidegom van Maria aangewezen. Wat gebeurt er? De staf van Jozef geraakt in bloei! Echter, Jozef weigert met Maria te trouwen. Hij vindt zich te oud voor de zeer jonge vrouw. Een hoge priester vermaant Jozef en maakt Hem duidelijk dat het de wil van God is. Nadat ook een engel tegen Jozef een en ander duidelijk heeft gemaakt, legt Jozef zich bij de feiten neer. Jozef gehoorzaamt.

Ik vind, dat Jozef veel te verwerken krijgt, want Hij ontvangt een boodschap van een engel en een hoge priester zet Hem onder druk. De engel zegt, dat Hij niet bevreesd hoeft te zijn Maria tot zijn vrouw te nemen. De engel vertelt Hem ook, dat het Kind in de schoot van Maria van de Heilige Geest is. Ik kan me levendig voorstellen, dat Jozef dan wel even moet slikken. De engel deelt Jozef nog mee, dat het Kind de naam Jezus krijgt. Deze naam komt van het Hebreeuwse Jesjoea en dat betekent “de Heer is verlossing”. Ook nu gehoorzaamt Jozef.

Later ontvangt Jozef opnieuw bezoek van een engel. Hij krijgt de opdracht met Maria en Jezus naar Egypte te vluchten, een reis van honderden kilometers. Immers, er dreigt gevaar voor Jezus, omdat koning Herodes pasgeboren kinderen wil laten doden. Ook nu gehoorzaamt Jozef.

Enkele jaren nadien zegt een engel tegen Jozef, dat Hij moet terugkeren. Vervolgens onderneemt Hij met Maria en Jezus de zeer lange terugreis. Wederom gehoorzaamt Jozef.

Ik vind dat Jozef gewetensvol de opgelegde opdrachten vervult. Voor mij is het dan ook volkomen terecht, dat Jozef later de patroonheilige van de Kerk wordt. Immers, wat heeft Jozef zich ingezet, wat heeft Hij geluisterd, gehoorzaamd en gedaan. Voor mij is Jozef een voorbeeld van een mens met vele positieve eigenschappen van deugdzaamheid. Hierbij vallen mij nadrukkelijk op zijn rechtschapenheid, standvastigheid en voorzichtigheid.

Elk jaar is het voor Jozef tweemaal feest en dat vind ik volkomen terecht voor deze bijzonder deugdzame man. Op 1 mei is het feest van de Heilige Jozef, de werkman. Tenslotte, Jozef is de patroon van de arbeiders en speciaal van de timmerlieden. Echter, zijn grootste feestdag is op 19 maart. De inauguratie van Paus Franciscus heeft in 2013 ook op 19 maart plaatsgevonden. De 19e maart blijft een bijzondere dag.

Kerstgedachte:

Over Jezus heeft Jozef het vaderlijk gezag,
Hij is de patroonheilige die er zijn mag.

MARIA

Maria wordt geboren uit het huwelijk van Anna en Joachim. Anna is al op hoge leeftijd als Maria ter wereld komt. De geboorte van Maria wordt door een engel aangekondigd. Weet u, als jong meisje verlangt Maria ernaar in dienst van God te treden.

Later krijgt Maria contact met Jozef en Zij ontvangt van een engel “de blijde boodschap”. Maria wordt dan de Moeder Gods, want de Verlosser zit in haar schoot.

Maria gaat als maagd een kind baren. Dit is de grootste beleving ooit. Ongetwijfeld ziet u ook, dat de maagdelijkheid van Maria niet van haar is te scheiden. Als Maria bevalt, heeft Zij met Kerstmis een wonder verricht. Maria heeft een nieuwe wereld tot leven laten komen.

Met de geboorte van Jezus waait er een frisse wind van verandering. Immers, Maria heeft de Zoon van God ter wereld gebracht. Haar Zoon wordt God onder de mensen.

Maria volgt Jezus in zijn ontwikkeling en is later getuige van zijn sterven aan het kruis. Heel wat jaren nadien overlijdt Zij in het bijzijn van Jezus’ leerlingen. Maria heeft een uiterst waardevol leven en dit vanaf het begin tot aan het eind. Haar leven is niet te evenaren. Heeft u ook zoveel ontzag voor Maria?

Als Kerstmis voorbij is, komt spoedig het nieuwe jaar. Ik vind dat het kalenderjaar goed begint, want op de eerste dag van januari is het de feestdag van Maria, de Moeder Gods.

Ik zie Maria als de zuiverste, nederigste en verhevenste Vrouw in de contemplatie. In de geestelijke bespiegeling staat Zij van alle Heiligen helemaal bovenaan.

Jaarlijks breng ik enkele bezoeken aan plaatsen waar Maria is verschenen. Steeds heb ik dan het gevoel op een devotievolle plek te zijn, waarbij de afstand tot Maria gevoelsmatig heel klein is. Het bezoek aan een verschijningsplaats doet mij veel, raakt mijn binnenste, maakt me blij en ik krijg er energie door.

Bij bezoeken aan Mariaverschijningsplaatsen, als Lourdes, La Salette of Banneux ervaar ik elke keer een warm welkom. Dit overkomt mij ook in andere verschijningsplaatsen, zoals Beauraing, Fatima, Laus, Heroldsbach, Pontmain, Heede of Medjugorje. Met het bezoeken aan Mariaverschijningsplaatsen wil ik nog wel jaren doorgaan.

Ik spreek veelvuldig tot Maria, want ook in mij schuilt een kind dat door de Moeder getroost wil worden. Wat door mensen niet gebeurt, komt van een bovenmenselijke kracht. Dan kom ik tot bidden.

Kerstgedachte:

De grootste eretitel is voor Maria, de Moeder van God,
zij is de koningin van Brabant, de hele aarde en van de hemel.
 

 

naar HOME