HOME  Archief  Dromen  Gastenwoorden   Liefdesaforismen  Links  Nieuws  Perslichten  Publicaties    Wie ben ik ?  

 

Betekenis van Zwarte Piet

 

"Betekenis van Zwarte Piet" is op 27 september 2014 verschenen! (bestellen ?)

 

BETEKENIS VAN ZWARTE PIET

Dit boek geeft de betekenis van Zwarte Piet weer. Het is niet alleen geschreven voor de vele liefhebbers van Zwarte Piet, namelijk voor hen die het Sinterklaasfeest met een zwarte Zwarte Piet omarmen, maar ook voor hen die het niet zo erg begrepen hebben op de metgezel van Sinterklaas. Dit boek is een handreiking om Zwarte Piet beter te leren kennen en te waarderen. In deze uitgave wordt de eeuwenoude geschiedenis van Zwarte Piet belicht, zijn vele verschijningsvormen en talrijke ontwikkelingen. Ook wordt aandacht besteed aan de commotie over Zwarte Piet en hoe de toekomst van Zwarte Piet eruit ziet.

Met de verkoop van dit boek wordt het goede doel gesteund van Kinderen Kankervrij, KiKa.

        Een voorproefje:

       

*Kinderfeest

Bij Sinterklaasvieringen als intocht, vele voorstellingen, uittocht, festiviteiten op scholen, bij bedrijven, verenigingen, ziekenhuizen, zorgcentra en bij mensen thuis, valt niets negatiefs te ervaren omtrent Zwarte Piet. Niemand, buiten een enkeling, associeert Zwarte Piet met mensen met een donkere huidskleur.

Het is geen enkel beletsel, dat zij die anders denken over het Sinterklaasfeest hun eigen variant van het feest vieren. Hier maakt geen Nederlander of Vlaming zich druk om. Door het Sinterklaasfeest op verschillende wijzen te vieren, kan iedereen zich wel vinden en is het grote feest voor vele jaren toekomstbestendig. Echter, de veranderingen van het Sinterklaasfeest, die zich incidenteel en marginaal afspelen, maar wel het landelijke nieuws halen, mogen geen blauwdruk zijn voor de Nederlandse en Vlaamse samenleving.

In de 21e eeuw bloeit het Sinterklaasfeest als nooit tevoren en de commotie omtrent Zwarte Piet is hier niet vreemd aan. Sinterklaas is nog steeds een indrukwekkende persoon met groot aanzien, heeft een lange, witte baard, rijdt op een schimmel, zorgt voor aangename ontmoetingen en heeft Zwarte Pieten bij, die gelijkwaardige metgezellen zijn en cadeautjes brengen. Zowel Sinterklaas, als Zwarte Piet zijn toekomstbestendig om in Nederland en Vlaanderen voor vele mooie, fijne en gedenkwaardige belevenissen te zorgen.

Miljoenen mensen in Nederland en Vlaanderen krijgen door het Sinterklaasfeest de warmte van ongekende ervaringen. Van dit feest genieten niet alleen kinderen, maar ook zich nog kind voelende ouderen. Zij, die het Sinterklaasfeest vieren, ervaren een betekenisvolle belevenis waar iedere deelnemer blij van wordt.

*Racisme

Enkelen, die het niet zo begrepen hebben op Zwarte Piet, maken gewag van de kreet “Zwarte Piet is racisme”. Dit is misplaatst, omdat Zwarte Piet nooit als een racistisch symbool is gebruikt. Zwarte Piet is ook nooit gebruikt voor de verheerlijking van de slavernij door mensen die het Sinterklaasfeest vieren. Bovendien zijn er geen verhalen van Sint Nicolaas die verwijzen naar de slavernij. Wel heeft Sint Nicolaas slaven vrijgekocht. Over Sint Nicolaas doen nog veel meer legende de ronde, zoals het redden van drie jonge mensen uit het pekelvat.

Het is een schrikbarend gebrek aan historische kennis als Zwarte Piet in verband wordt gebracht met slavernij, koloniaal tijdperk, onderdrukking, discriminatie en racisme. Eveneens getuigt het van onwetendheid van tegenstanders van Zwarte Piet, als zij zeggen dat Zwarte Piet leert, dat een donkere huidskleur staat voor onderdrukking en domheid.

Het is een tendentieuze voorstelling van de werkelijkheid als voorbij wordt gegaan aan de eeuwenoude historie van de metgezel van Sint Nicolaas. Over deze geschiedenis zijn ontelbare bronnen te raadplegen. Immers, de Europese folklore is rijk aan rituelen en gebruiken, die Zwarte Piet hebben gevormd tot de slimme, trouwe en graag geziene kindervriend van nu.

Bij Sinterklaas is Zwarte Piet geen slaaf. Hij werkt niet onder dwang en hij wordt ook niet gestraft als hij zijn werk niet doet. Zwarte Piet heeft totaal geen racistische intentie. Het is dan ook volslagen nonsens te suggereren, dat achter de figuur Zwarte Piet racisme schuilt. Het lukraak te pas en te onpas gebruiken van de term “racisme” vindt zijn oorsprong in de overdreven politieke correctheid in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Racisme is meer dan een vloekwoord geworden, waar te pas en te onpas gebruik van wordt gemaakt.

*Zwart

Het zwart van Zwarte Piet is een voortzetting van een heel oud gebruik, waarbij mensen met een zwart gezicht een rol speelden bij de rituelen van een midwinterfeest. De hoop op een goed voorjaar is dan aanwezig. Immers, een nieuw leven wordt verwacht. Daarbij wordt Sint Nicolaas gezien als een vruchtbaarheidsbrenger. Dit speelt zich in heel Europa af. Sint Nicolaas is in dit werelddeel heel actief en heeft per land en/of streek andere metgezellen. Deze begeleiders hebben zwarte gezichten of donkere maskers op.

Volgens de geschiedenis is het zwart van Zwarte Piet heel typerend en essentieel. Andere toevoegingen, zoals zwart kroeshaar, dikke lippen en grote oorringen zijn historisch onjuist en dus niet passend.

Zwarte Piet is een contrastfiguur. Sint Nicolaas is wit en bijgevolg is Zwarte Piet donker gekleurd. Door het contrasterende van Zwarte Piet vult hij Sint Nicolaas goed aan en zijn zij grote vrienden. Immers, op tal van terreinen hebben zij elkaar nodig en dit komt tijdens Sinterklaasvieringen sterk tot uiting. Deze vieringen laten zien, dat het Sinterklaasfeest een unieke volkstraditie is in Nederland en Vlaanderen. De zwarte kleur van Zwarte Piet mag dan ook niet worden aangetast. De grootste traditie van Nederland en Vlaanderen kent het Sinterklaasfeest met Zwarte Piet, die zo zwart is als roet

*Gelijkenissen

Tussen Wodan en het Sinterklaasfeest zijn er veel gelijkenissen en dit geldt ook voor Wodans zwarte raven en Zwarte Piet. Onderstaande vergelijkingen geven duidelijkheid over de grondslag van het Sinterklaasfeest.

1. Wodan werd door zwarte raven en zwarte, dode geesten vergezeld, die hem beschermden en hielpen. Sinterklaas wordt door Zwarte Pieten bijgestaan in Nederland en Vlaanderen. In andere Europese landen vergezellen allerlei duistere figuren Nicolaas.

2. Tijdens zijn Wilde Jacht joeg Wodan met zijn zwarte geesten uit het dodenrijk de mensen schrik aan. Sinterklaas heeft Zwarte Pieten die op deuren en ramen bonzen en streken uithalen.

3. Wodan liet zijn zwarte raven door de open delen van daken kijken en luisteren, zo was er contact met de bovenwereld. Sinterklaas laat Zwarte Pieten op daken door de schoorsteen luisteren of mensen lief zijn.

4. In de nacht reed Wodan op zijn achtbenige schimmel, genaamd Sleipnir. Sinterklaas rijdt ’s nachts op zijn schimmel over de daken van gebouwen.

5. Wodan en zijn twee zwarte raven genoten grote bekendheid bij de Germanen. Sinterklaas en Zwarte Piet kent iedereen in Nederland en Vlaanderen.

6. De mythologie van Wodan kende contrasterende figuren, namelijk zijn zwarte raven en zwarte geesten. Sinterklaas kent zijn tegenpolen in de Zwarte Pieten.

7. Wodan hield zijn speer, Gungnir, vast. Sinterklaas heeft een staf bij zich.

8. Wodan droeg een lange, witte baard. Sinterklaas heeft ook een dergelijke baard.

9. Wodan omkleedde zich met een grote mantel. Sinterklaas heeft een lange tabberd aan.

10. Wodan schonk de Germanen letters, de magische runen, deze zijn het oudste geschrift. Sinterklaas geeft Nederlanders en Vlamingen chocoladeletters.

11. De leden van de mannenbonden bootsten Wodans dodenstoet na en maakten wild geraas. In het Sinter-klaaslied “Zie de maan schijnt door de bomen” komen de woorden voor “Makkers staakt uw wild geraas”.

12. Leden van de mannenbonden stonden in contact met geesten. Deze geesten gaven de krijgers vruchtbaar-heid en deze krijgers mepten met een roe. Zwarte Piet kent ook een roe, waarmee hij kan meppen. Van oorsprong is de roe van Zwarte Piet dus een vruchtbaarheidssymbool.

13. De wilde mannen van de bonden zorgden voor de vruchtbaarheid en strooiden noten. Zwarte Piet strooit met pepernoten als hij bij mensen op bezoek is.

14. De zwarte raven van Wodan werden door hem in het najaar naar de aarde gestuurd. In het najaar laat Sinterklaas de Zwarte Pieten naar Nederland en Vlaanderen gaan om zich op de hoogte te stellen van het gedrag van mensen.

Verbinding

Het rookkanaal in de hutten van de Germanen werd later in woningen de schoorsteen. De schoorsteen is van oudsher de verbinding tussen de bovenwereld van de goden, zoals Wodan, en de onderwereld van de mensen die op aarde in huizen wonen.

Menige Zwarte Piet is in Nederland en Vlaanderen actief al vóór Sinterklaas uit Spanje aankomt. Zwarte Piet luistert dan aan ramen, deuren en schoorstenen, of de mensen lief zijn. Zij zijn ook druk in de weer in de periode van de intocht van Sinterklaas tot de dag van zes december, de naam- en feestdag van Nicolaas. In al die weken klimmen Zwarte Pieten naar schoorstenen om te luisteren of de mensen lief zijn. Zwarte Piet wordt dan ook op daken van huizen gesignaleerd. Ook luistert Zwarte Piet aan ramen en deuren en hij doet op deze wijze informatie op voor Sinterklaas.

In het verleden hanteerde Zwarte Piet een roe. Deze roe is geen gereedschap om de schoorsteen te vegen. De roe is een levensroede, die vruchtbaarheid kan verwekken. Wel is het zo, dat voor Zwarte Piet de schoorsteen schoon moet zijn, maar het werk om de schoorsteen te vegen is voor de bewoners van de huizen en niet voor Zwarte Piet!

De schoorsteen geeft Zwarte Piet toegang tot huizen. Zwarte Piet laat geschenken en ook zichzelf door de schoorsteen glijden. Echter, ook dan is Zwarte Piet nog geen schoorsteenveger. Bovendien klopt het historisch dat Zwarte Piet altijd zwart is geweest. Zwarte Piet is van oudsher een donkere onderwereld figuur en is dus al zwart vóór hij door de schoorsteen klimt. Zwarte Piet wordt dus niet zwarter door schoorsteenroet. De reeds besproken geschiedenis van Wodan en zijn begeleiders bewijzen dit. Het is van belang, dat historische juistheid boven politieke correctheid gaat. Hieruit volgt, dat Zwarte Piet dan ook niet past met enkel zwarte vegen. Het geheimzinnige en vertrouwde karakter van Zwarte Piet verdwijnt als hij slechts enkele roetvegen op het gezicht heeft.

HOME