Tussendoortjes

Beste bezoeker van “tussendoortjes”,


Deze pagina staat klaar om eenieder nog meer met aspecten van Woordliefde kennis te laten maken. De lijst wordt elke dag verrijkt met een korte uitspraak of kernachtig gezegde over beleving, geluk, gevoel, liefde of warmte. Zowat elke dag heb ik een of meer ingevingen, vervolgens laat ik deze in me rijpen en uiteindelijk kan dit leiden tot een uitbreiding van de “tussendoortjes” op Woordliefde.
Het overnemen van één of meer “tussendoortjes” kan alleen met de vermelding van de bron “woordliefde.nl”.
Ik wens alle lezers van “tussendoortjes” een goed gevoel bij het lezen van de bijdragen.

Jan van Wijk

 1. opofferen kent liefde
 2. liefde weet dat bewegen leven is
 3. hoog in de liefde gaat later verkleinen
 4. in de liefde is begrijpen meer dan leren
 5. bij bevrediging die te koop is staat liefde op afstand
 6. uitgaan van vertrouwen voorkomt herhaling de verkeerde te minnen
 7. een huwelijk kan zonder moeten
 8. een rijpe vrouw heeft alles wat anderen missen
 9. na veel van liefde te onthouden slaat het vergeten toe
 10. een mooi mens behoeft geen compensatie in kleding
 11. liefde verlangt naar het opbouwen van warme relaties
 12. een liefdevolle vrouw is een geschenk
 13. missers nodigen meer proberen uit
 14. liefde bedekt misstappen
 15. ontmoetingen worden geregisseerd
 16. met liefde in gezelschap is het prettig toeven
 17. de drempel van de liefde ligt voor het ontdekken
 18. liefde is klaarwakker
 19. verliezen is beter dan niets hebben te verliezen
 20. een klein gebaar zegt meer dan grote woorden
 21. de klok van de liefde wil worden opgewonden
 22. liefde bestaat om er voor elkaar te zijn
 23. de wereld van liefde beter leren kennen heeft een doel
 24. een opwindend zicht doet de ademhaling versnellen
 25. liefde laten schijnen doet donkerte verdwijnen
 26. een kus kan liefde betekenen maar ook gewoonte
 27. de dromer leeft van ideeën
 28. levenslust zingt
 29. een verliefde heeft drempelvrees voor de juiste vragen
 30. de tweede viool ziet de grotere
 31. liefde koestert talent
 32. met half werk komt liefde weinig verder
 33. elkaar door en door kennen is een ideaal
 34. liefde geeft hoop
 35. in elk leven is het liefhebben
 36. eenzamen dolen en willen delen
 37. tegen de stroom in ligt gewin
 38. voor liefde is geen muur te hoog
 39. liefde kent de verlammende werking van de keuze
 40. onbehagen fascineert gedachten
 41. succes in de liefde roept risico’s op
 42. uit angst vluchten in zekerheid geeft status quo
 43. laten denken gaat verder dan laten leren
 44. zelfkennis verlicht de geest van liefde
 45. liefde heeft stilte in denktijd nodig
 46. de keuze tussen gezondheid en leven wordt in vrijheid gemaakt
 47. de regie nemen levert voortgang in de liefde
 48. macht heeft een systematische werking op relaties
 49. liefde is dagelijks trainen om ook mentaal fit te blijven
 50. bevrediging in de liefde vraagt om visie
 51. kwetsbaarheid omarmt passie
 52. het is eerst ontwaken om de nabijheid van liefde te ervaren
 53. weinig over liefde denken getuigt van onwijsheid
 54. bewegen verandert
 55. onveiligheid is een bedreiging voor samen te zijn
 56. de ander willen is teveel verwachten
 57. het nut van het geleerde in de liefde wordt later ervaren
 58. liefde is moeilijk omdat mensen verre van gemakkelijk zijn
 59. dierbaren verbinden
 60. liefde verlangt naar nuchterheid
 61. de dood is de te betalen prijs van het hart
 62. liefde stuurt een veelvraat weg
 63. idealisme stimuleert liefde
 64. tegenslag weet van een nieuw begin
 65. de ethiek van samenleven verdwijnt door individualisme
 66. de basis van liefde zit gebeiteld in het gevoel
 67. in het klein bedrijven geeft continuïteit
 68. waar liefde voor staat is de moeite waard
 69. recht hebben op overtreft het hebben voor de ander
 70. het kwaad heeft onwetendheid als vriend
 71. lijden door onrecht versterkt het lijden door onrecht te begaan
 72. liefdeskwaliteit zien is een relativerend perspectief
 73. liefde zweeft
 74. openstaan om te luisteren nodigt rijkdom van gevoel uit
 75. het is een mooi streven uit elke dag het mooiste te halen
 76. liefde leert te inspireren
 77. opwindend voelende kleding blijft beter aan
 78. verliefdheid staat denken in de weg
 79. een crisis stimuleert het kiezen van een ander pad
 80. onderling corrigeren werkt aan respect voor samen
 81. visie op een duurzame relatie is een hoge stap
 82. waanwijsheid wil bewijs van een latente liefde
 83. liefdesverdriet zwelgt in zelfmedelijden
 84. belangrijk is voor belangrijken onbelangrijk
 85. een relatie houdt van het gevoel van dichtbij
 86. speculatie misleidt
 87. het hart snapt meer dan het hoofd
 88. in de liefde zijn vraag en aanbod niet in balans
 89. stilte is vaak een gepast antwoord bij het naar elkaar staren
 90. de liefde van het graf is een warme dood
 91. grenzen verleggen is een nieuwe horizon zien
 92. de dialoog met het verleden maakt verandering mogelijk
 93. de wijze is niet zozeer geleerd maar wel nieuwsgierig
 94. in de creativiteit van liefde draait het om nuances
 95. kennis van de liefde begint met willen begrijpen
 96. in de liefde is het denken aan sterker dan denken voor
 97. de drempel van de eigen geest ligt hoog
 98. een mooi leven ziet graag dankbaarheid tonen
 99. liefde wil aandacht met betrokkenheid
 100. de context van een relatie vraagt naar warmte
 101. later is de toekomst in het nu
 102. liefde blijft chic als het wars is van modegrillen
 103. insluiten toont meer wil dan uitsluiten
 104. bloed heeft niet voor niets de kleur van de liefde
 105. kinderen zijn eerst denkers en vragers over liefde
 106. geil in opwindend samenzijn wil meer
 107. de context bepaalt de diepgang van het woord
 108. liefde wil geen gevangene van een droom zijn
 109. een vurige blik zegt meer dan lieve woorden
 110. om goed te zijn is het blijven geloven in eigen kracht
 111. van de liefde houden is dagelijks werk
 112. een lach maakt de dag mooier
 113. elke beweging in het hart is een signaal
 114. gewone mensen zijn het meest geweldig
 115. blij zijn mag meer worden geuit
 116. om te oogsten in het leven is er zaad nodig
 117. de dagelijkse bijdrage aan de liefde heet aandacht
 118. de oudste liefdesblokken zijn het stevigst
 119. de berg van de liefde beklimmen is niet steeds omhoog gaan
 120. geduld en wijsheid trekken samen op om liefde te ontwaren
 121. een mooie liefde kent de balans tussen willen en kunnen
 122. de dag wil een bijzondere beleving zijn
 123. in tijden van nood leren geliefden elkaar beter kennen
 124. zin bepaalt het samenzijn
 125. het is een afgewogen besluit opnieuw met elkaar te beginnen
 126. liefde koestert zachtheid
 127. poëzie over liefde zet beleving in vuur en vlam
 128. in de liefde is moed meer dan moet
 129. dromen gebeurt ook buiten het bed
 130. verandering en groei slagen bij geloof in eigen kunnen
 131. als bevrediging liefde oproept groeit de vraag naar diversiteit
 132. het huis van een engel ligt buiten de hemel
 133. ook in de liefde gebeuren wonderen
 134. helaas vindt het kwade denken wel iets
 135. na wat tijd heeft liefde op dezelfde vragen andere antwoorden
 136. liefde kent kracht voor het afscheid
 137. het overdrevene verliest aan betekenis
 138. door aandacht voor elkaar loopt de relatie minder gevaar
 139. ontwikkeling komt vooral door het eigen bewustzijn
 140. een liefde is ademloos zonder op adem te hoeven komen
 141. vorming heeft filosofie en kritisch denken nodig
 142. in de liefde is een aanraking gewenst
 143. een relatie continueert door verleden met heden te verbinden
 144. aandacht is het grootste geschenk om te geven
 145. ervaren is niet vanzelfsprekend
 146. liefde werkt in de praktijk is een eeuwenlang bewijs
 147. beelden groeien in het donker
 148. stoer heeft veel spieren en weinig in het hoofd
 149. ruis doet liefde wankelen
 150. feitelijk gevoel betekent meer dan feitelijke macht
 151. creativiteit wil geen zekerheid
 152. succes is veelal het resultaat van zelfontbranding
 153. een verliefde heeft vragen lief
 154. een regenboog zijn in andermans wolk versterkt de liefde
 155. het niet weten zegt meer dan het weten
 156. als geilheid een medicijn is zijn er weinigen snel beter
 157. taal kan liefde verstaan
 158. liefde verbaast de dag
 159. met liefde kan iemand veel
 160. liefde wil aanwezig zijn om te verbinden
 161. met de ogen van de ander neemt begrijpen toe
 162. zoeken is het dagelijks volgen van het hart
 163. zelfs na vele jaren wil liefde nog hand in hand gaan
 164. liefde wil dagelijks verwonderen door het bijzondere
 165. bij oog voor personeel is het bedrijf meer ondernemend
 166. luisteren wil het woord verwerken
 167. stilte gaat de afwezigheid van lawaai te boven
 168. een stevige dialoog maakt van kijken zien
 169. elke dodenherdenking is een immanent protest tegen oorlog
 170. liefde leert door interactie
 171. stilte beschikt over religieuze en spirituele dimensies
 172. buiten de dood zijn zekerheden vals
 173. het liefdeslot gaat over te laat en te vroeg
 174. bewust van eigen kwaliteiten is voor later
 175. vrede komt uit een vergevingsgezind hart
 176. geven is het middel om zelfzucht terug te dringen
 177. door wind gaat liefde verloren
 178. geven is het middel om zelfzucht terug te dringen
 179. voor morgen geldt het grote niet weten
 180. moed is de metgezel bij het volgen van het hart
 181. stilstaan doet liefde bij de context
 182. de liefde opwindend bedrijven gaat in meer bedrijven
 183. de pijn van de een is onvoorstelbaar bij de ander
 184. een fakkel van goed gevoel is om door te geven
 185. door betrokkenheid weet liefde te verbinden
 186. hoe wijzer de mens zo kleiner de weetal
 187. liefde faciliteert talenten
 188. in een bosbad ontmoeten zintuigen de natuur
 189. zien, luisteren en begrijpen maken liefde voor de ander
 190. brave burgers worden beknot in hun vrijheid
 191. water zorgt voor continue verandering
 192. na een crisis komt een onbekend normaal
 193. om te zien heeft liefde geen ogen nodig
 194. verliefdheid mist de balans tussen hartstocht en rede
 195. de toekomst van liefde vraagt flexibiliteit
 196. schoonheid en troost helpen bij onzekerheid
 197. een open plaats roept herinneringen
 198. een kind doorziet het gedrag van volwassenen
 199. uniciteit blinkt in situaties
 200. het verschil maken kan als verschillend worden gezien
 201. een leerkracht brengt de liefde van onderwijzen en leren bijeen
 202. zorgen voor morgen is een kunst
 203. liefde weet van focussen
 204. er is lef nodig om in actie te komen
 205. veel weten zegt niet veel te weten
 206. een bevredigende relatie vraagt om verlenging
 207. liefde heeft het vertrouwen bergen te kunnen verzetten
 208. een klacht intrekken is nog geen vrijpleiten
 209. uitgesproken is meer dan het hebben gezegd
 210. liefde wil het slot van het hart openen
 211. denken tijd te hebben toont afwezigheid van realiteit
 212. dwalen scherpt het verstand
 213. geen tijd hebben is gezakt zijn voor tijdmanagement
 214. een beeld versnelt begrijpen
 215. op de puinhopen van het bestaan gaat liefde bloeien
 216. elkaar eren is te leren
 217. bij zelf in vrede zijn is het anderen aanvaarden
 218. liefde heeft voorkeur voor doen
 219. met een lach wordt het gezicht aantrekkelijker
 220. het leren van de taal der liefde is een uitdagend genoegen
 221. met het oog voor detail is het geheel onzichtbaar
 222. een thuis kent een liefdevol welkom
 223. leren omgaan met verdriet is ook leven
 224. liefde leeft in paradoxen
 225. het verleden voorspellen is een uitgemaakte zaak
 226. vrijheid wil worden getoetst
 227. een anti-viraal leger is meer dan welkom
 228. voor de dood vluchten is geen vluchtmisdrijf
 229. liefde ziet het wonderbaarlijke van het gewone
 230. een vuile spiegel verhindert reflectie
 231. opwindend ontwaken zegt wat over de nacht
 232. de kringloop van het leven wil steeds onderweg zijn
 233. wetenschap is een middel om dichter bij God te komen
 234. door saamhorigheid ontstaat kracht in de liefde
 235. goed voor elkaar mijdt gevaar
 236. leven met beperkingen doet de randen opzoeken
 237. glinstering in de ogen doet liefde fonkelen
 238. kleine zegeningen koesteren maken het leven waardevol
 239. liefde ziet graag verliefden in dialoog
 240. muziek is een wonder voor het brein
 241. kaarslicht geeft een gloed van genegenheid
 242. meer mensen zijn ziende blind dan echt blind
 243. creatieve spanning levert betekenis
 244. de zonde van de een geeft de ander vreugde
 245. liefde weet van leren door proberen
 246. beheersen loopt ooit uit de hand
 247. de duisternis vervloekt de kaars
 248. de grootsten geven anderen hoop
 249. leren gaat het best spelend
 250. alleen geil geeft weinig liefdespijn
 251. zien vertrekken doet aan het einde denken
 252. een verhaal met een hart is groots
 253. vastklampen aan het leven toont kwetsbaarheid
 254. zonder naastenliefde is er een hartkwaal
 255. liefde schijnt als eeuwig licht
 256. de dag is wat ervan wordt gemaakt
 257. inspireren is groot dromen en geloven in realisatie
 258. het laag gestelde raken is een gemiste kans
 259. liefde weet nog van diepe wonden
 260. genieten mag elke dag
 261. rechtsstaat en democratie komen voor liefde bijeen
 262. leven is streven om te geven
 263. afzondering is even het beste gezelschap
 264. een verliefde zet de volgende stap te snel
 265. het bijzondere van het verleden is de herinnering
 266. een langdurige relatie leeft door innovatie
 267. hoge snelheid zet het beleven in z’n achteruit
 268. liefde houdt het dierbare vast
 269. vrienden zijn er bij zon en regen
 270. stilte bereidt woorden met hoop op verstand
 271. tolerantie nodigt macht en onderwerping uit
 272. in het licht laat het aards paradijs zich voelen
 273. wijsheid is weten van beperktheid
 274. liefde heeft geduld om herkend te worden
 275. bij huivering en ontzetting past hoop
 276. uitproberen geeft onverwachte inzichten
 277. de liefde weet wel beter
 278. de stem van bezinning komt uit de eeuwigheid
 279. het verschil tussen bevrediging en liefde is de tijd
 280. oneindige liefde overstijgt het rationele
 281. het ego heeft geen besef van onbeduidendheid
 282. een vakman heeft trots, beroepseer en liefde
 283. doen wat liefde geeft wordt beloond
 284. liefde weet wat waar te willen
 285. nieuwsgierige liefde bezorgt intens gevoel
 286. een leeg hart is nooit leeg
 287. contact komt door aansluiting bij de beleving
 288. niet meer van deze tijd mist inhoud
 289. liefde wil smaken maar moet soms braken
 290. tolerantie grijpt naast de hoogste waarde
 291. rust is de sleutel tot succes
 292. de deur naar stilte staat open
 293. liefde gelooft in de warmte van zorgvuldig omgaan
 294. rijkdom staat welzijn in de weg
 295. geluk is graag wijs
 296. knuffelen is eerst aanvoelen en daarna voelen
 297. liefde leert te zien
 298. nadenken over het niets heeft tijd nodig
 299. het leven aanvaarden geeft berusting
 300. liefde staat in het centrum van het heelal
 301. zelfvertrouwen wint andermans vertrouwen
 302. onverschilligheid voor vluchtelingen is een vlucht
 303. vriendschap gaat over ongelijkheid heen
 304. de onmacht om jonge mensen op te voeden groeit door
 305. rituelen doen stilstaan bij de diepte van het bestaan
 306. tussen zachte dijen kan ook liefde gedijen
 307. liefde blijft in glans verschijnen
 308. een uurtje duurt vaak langer dan zestig minuten
 309. de zesjescultuur in het onderwijs getuigt van weinig liefde voor leren
 310. bij het verdwalen worden nieuwe wegen gezien
 311. liefde wil zelf blijven nadenken
 312. loskomen van oppervlakkigheid is een berg beklimmen
 313. groot verlangen staart
 314. tolerantie in de liefde leidt tot afdwalen
 315. liefde kent de paradox van kracht en kwetsbaarheid
 316. hebzucht verwoest
 317. loslaten veronderstelt vastzitten
 318. liefde leeft door een onzichtbaar vuur
 319. van dageraad tot schemerdonker is toevlucht zichtbaar
 320. liefde kan zonder reden
 321. meteen een oordeel is makkelijker dan even nadenken
 322. het gevoel voor humor vraagt overlevering
 323. liefde is trots om te mogen leven
 324. iemand die enkel wil knuffelen weet wat seks doet
 325. in een moment van stilte is het luisteren
 326. vreemdsoortig gedrag valt op bij de doorsnee soort
 327. een streep getrokken door de dood kondigt de tijd van ruilen aan
 328. als eerste de kennis pakt de voorsprong
 329. liefde staat in het midden om steeds te beminnen
 330. een spiegel toont ook een donkere hoek
 331. een denkende doener leert van actie
 332. in gezelschap is zelfbeheersing het belangrijkste
 333. op een mooie plek is de tijd gestorven
 334. de oorzaak van blijdschap is de ander
 335. liefde ziet met het hart
 336. angst om te falen mist succes
 337. een voorstel heeft blijvend draagvlak nodig
 338. liefde kan veel met weinig
 339. innerlijke reiniging is de beste schoonmaak
 340. er is weinig idee van weinig weten
 341. bij enkel geil gevoel mist liefde het doel
 342. het doolhof van gedachten heeft vragen over de weg
 343. in de gang van het goede klinkt gezang
 344. liefde weet van eerst te geven
 345. vertrouwen kenmerkt de uitgestoken hand
 346. de gedachte wil ongestoord verder
 347. waarheid kenmerkt zich door eenvoud en soberheid
 348. liefde wil samenhang ervaren
 349. het hoofd in rust stelt besluiten gerust
 350. de kwaliteit van het leven heeft voorrang
 351. het verschil tussen hartstocht en vrijen is verlangen
 352. onderwijs wil leren beoordelen
 353. angst verlamt liefde
 354. lawaai verhindert een dromer te denken
 355. het achtergelaten spoor typeert het leven
 356. gewoonte blokkeert verandering
 357. als het woord stopt krijgt de gedachte meer ruimte
 358. motivatie bepaalt de inzet van liefde
 359. het hart kan meer dan ogen, oren handen en gedachten
 360. vrijheid is het vermogen naar volmaaktheid te streven
 361. twijfel en vermoeidheid veroorzaken verlies
 362. het denken toont tekorten
 363. een leven vol liefde mag soms minder serieus zijn
 364. offers bepalen de grootte van succes
 365. liefde begrijpt en toont begrip
 366. een golf is te lang een rimpeling geweest
 367. liefde is het meest vrijgevig
 368. kwaliteit wil liefde laten zien
 369. liefde wil geen cijfer opgeplakt krijgen
 370. een café verkoopt gezelligheid
 371. liefde vraagt consequent te zijn
 372. te laat komen heeft weinig respect bij
 373. een oude relatie schuift de verhoudingen op
 374. eten van de liefde blijft een utopie
 375. met voldoende liefde is er geen gierigheid
 376. hart en gedachten hebben een stille relatie
 377. porno is de wansmaak van erotiek
 378. een goede naam weet van eenmalig verlies
 379. liefde verdraagt gebreken
 380. de bron groeit door aandacht
 381. liefde wil naar schoonheid kijken
 382. schitterende nep overschaduwt echtheid
 383. zijn is de luisterende ziel
 384. met een zucht herkent liefde patronen
 385. houvast willen staat verandering in de weg
 386. oprechtheid uit zich in eenvoud
 387. vrij zijn betekent liefde en sympathie opbrengen
 388. wijsheid kent peilloze diepten
 389. liefde is tijdloos en kan zonder jaartal
 390. een idee ontstaat veelal meer buiten dan binnen
 391. geliefden staan in bloei
 392. stilte is meermaals het beste antwoord
 393. gepoets in huis wil een thuis
 394. liefde wil mijmeren over ouderdom
 395. in de schemer is het tasten naar het ware
 396. leven is veel geven en weinig ontvangen
 397. liefde wil meer weten van gevoel
 398. de vitaalste leeropdracht is laten nadenken
 399. een mens rijpt door naastenliefde te tonen
 400. kwaliteit toont details
 401. tijdelijk is onbevredigend
 402. verbittering breekt tevredenheid af
 403. een dromer heeft moeite met de realiteit te begrijpen
 404. nadenken over gevolgen van een beslissing houdt berekening in
 405. diepe gedachten reiken tot boven de wolken
 406. liefde zoekt de grens op
 407. het leven overleven gaat met lichtpuntjes
 408. een dromerige vrouw heeft ogen zonder blik
 409. een positief leven wil geen negatieve gedachten
 410. van de liefde is overal te leren
 411. liefde heeft vrijwel dagelijks de beste dag van het jaar
 412. liefde spreekt met gezag
 413. armoede neemt afstand van heersen
 414. bezinning vraagt om stilte
 415. haast laat weinig tijd aan beschouwen
 416. nederigheid groeit in de grond van waarheid
 417. oprechtheid zorgt voor innerlijke vrede
 418. gezondheid is meer dan zonder ziekten
 419. liefde weet dat er meer wegen zijn
 420. de ander willen begrijpen houdt gedachten wakker
 421. een grote liefde kent enkel groei
 422. na juist waarderen komt eren
 423. schoenen duiden de kwaliteit van de man
 424. gedachten bepalen het leven
 425. ook in de liefde kent solidariteit een grens
 426. leren is nieuwsgierig blijven
 427. een dromer leeft gelukkig in de wereld van fantasie
 428. begrijpen komt na inzien
 429. hoogmoed versterkt leugens
 430. de waarde van vrijheid hangt af van de diepgang van liefde
 431. oppervlakkigheid overheerst bij kijken en niets zien
 432. schoonheid maakt liefde zichtbaar
 433. het onderwijs vergeet te prioriteren om voortgang te boeken
 434. observeren levert wijsheid
 435. liefde floreert na een gevarieerde stage
 436. brengen tot stilstand geeft impuls aan vooruitgang
 437. een ei leggen daagt het vinden uit
 438. een lach brengt mensen dichter bijeen
 439. contextuele verscheidenheid geeft pluraliteit in beleving
 440. liefde wil toppen na dalen te voelen
 441. weerstand tegen definitief zorgt voor uitvluchten
 442. de mens is omringd door duisternis
 443. ingrijpende gebeurtenissen openen de ogen voor vergankelijkheid
 444. verwondering stimuleert liefde
 445. voor verder in het leven is soms een zetje nodig
 446. een relatie omvat meer dan verbinding
 447. elementaire beleefdheid raakt meer zoek
 448. liefde wil wijsheid voor de tijd
 449. wachten is meer dan uitkijken
 450. de waarde van het leven is geven
 451. reputatie groeit door het verleden
 452. enkel verandering blijft
 453. de fakkel van liefde wil worden doorgegeven
 454. bewust consumeren is verleiding weerstaan
 455. de dag floreert door te zaaien
 456. wijs gaat voor slim
 457. liefde voor het milieu krijgt kansen door een recessie
 458. grote liefde slaagt in het kleine
 459. liefde mijdt rimpelingen op het water
 460. opgroeien met liefde zaait betrokkenheid
 461. verantwoording kennen is het eigen lot in handen houden
 462. wijsheid groeit door ervaring
 463. houding en gedrag bepalen de kwaliteit van vriendschap
 464. ontmoeten wil groeten
 465. voortbestaan hangt af van liefdevolle warmte
 466. liefde omhult
 467. dans geeft liefde meer kans
 468. fantasie geeft de limiet van de hoop
 469. ongeluk verlangt naar zingeving
 470. liefde omarmt de kunst om de naasten te zien
 471. beminnen is in afwachting
 472. de liefde weet van twijfelen zonder aarzelen
 473. tussen leermeesters is kwaliteitsverschil een taboe
 474. liefde ziet mogelijkheden zonder grenzen
 475. een zoektocht duurt minder lang dan een mensenleven
 476. schoonheid maakt liefde zichtbaar
 477. liefde met leegstand heeft een vol ego
 478. traag voort gaat staand voorbij
 479. liefde is wat het hart laat doen
 480. bij het eigen gelijk is het gezamenlijke doel onzichtbaar
 481. waarde in de liefde creëren lukt met passie
 482. zonder dal is geen top te zien
 483. liefde is als de zon om tranen te drogen
 484. elke dag kan liefde opnieuw beginnen
 485. verhalen laten de geest reizen
 486. liefde wil binnen en buiten acteren
 487. van het verleden leren gaat verder dan het begrijpen
 488. elke morgen heeft eigen zorgen
 489. liefde groeit door geduld
 490. het laatste woord hoopt op goed gehoord
 491. getallen leven als ermee wordt gewerkt
 492. liefde droogt tranen
 493. zonder perspectief schijnt de horizon dichtbij te zijn
 494. goede daden leveren zegeningen op
 495. wat je doet zegt meer dan wat je hebt
 496. inzet leidt tot slagen in een relatie
 497. goed gevoel heeft een onvoorstelbaar einde
 498. wijsheid leeft in gedachten
 499. samenwerken is gedrag verbeteren
 500. de toekomst krijgt in stilte vorm
 501. zaaien is een pleidooi voor vertrouwen
 502. slaagt naar zichzelf luisteren dan is de ander hoorbaar
 503. eigen gebreken zien overtreft de attendering door anderen
 504. vermeende wijsheid heeft geluk nodig
 505. de kracht van de stilte roept de kern van leven
 506. liefde start met verwondering
 507. succes weet van tegenslagen
 508. om alles te begrijpen schiet een ieder tekort
 509. idealisme wenst vertaling in gedrag
 510. laagheid wordt bij drukte zichtbaar
 511. de basis van liefde is verbondenheid
 512. vorming gebeurt door dat wat mensen liefhebben
 513. liefde wil eerst zichzelf ontmoeten
 514. met de voeten op de grond staat liefde stil
 515. een obstakel vraagt om met weerstand om te gaan
 516. de lach maakt de mens completer
 517. liefde wil op meer dan oppervlakkige kenmerken worden beoordeeld
 518. dienstbaarheid raakt
 519. cijfers leven door in getallen
 520. een obsessie blijkt achteraf te veel tijd te nemen
 521. zorgen maken ogen helder om elkaar beter te zien
 522. interesse staat boven interessant
 523. wijsheid wil het eeuwige doorgronden en kennis wil het tijdelijke weten
 524. hoogmoed mist het hogere doel
 525. niet durven bemoeilijkt de liefde
 526. liefde wil liever omdenken dan of-of-denken
 527. gevoel zorgt voor verbinding
 528. verbeelden is de sleutel voor opwinden
 529. het kind in de liefde mag er langer zijn
 530. zelfs bij het sterven worden talenten ontdekt
 531. acceptatie van eenzaamheid brengt liefde dichterbij
 532. armoede omarmen bezorgt het hart rijkdom
 533. liefde verbindt door intenties op elkaar af te stemmen
 534. de toekomst voltooit zich in het nu
 535. een stoornis is tijdgebonden
 536. een goede relatie weet steun te waarderen
 537. euthanasie is de vraag naar ultieme hulp
 538. onder druk raakt liefde van slag
 539. van het slechte is meer geleerd dan van het goede
 540. liefde vindt succes wat anders dan marktwaarde
 541. autonomie is een groeihormoon
 542. kennis heeft waarde door het liefdevol maken en toepassen
 543. drukte over het verleden knaagt aan het heden
 544. vrijheid is na liefde het hoogste goed op aarde
 545. menswaardig sterven treurt bij het verhaasten van de dood
 546. liefde draagt waarheid een warm hart toe
 547. chaos nodigt leven uit
 548. praten is meer dan woorden uitspreken
 549. enkel de dwaas denkt veel te weten
 550. de eigen verbeelding volgen beperkt de blik
 551. tobben roept zorgen op om liefde te verliezen
 552. het kleine maakt het grote
 553. de laatste verschillen willen zich verborgen houden
 554. geluk groeit vlakbij
 555. verlangen legt zich niet makkelijk neer
 556. liefde weet dat de maker meesterlijk is
 557. de bezorger van trots is positief
 558. bitterheid verwaarloost het leven
 559. een voortrekkersrol heeft zorg voor achterblijvers
 560. de hogeschool van de liefde wil meer kennis
 561. kijken naar een ander vraagt uitkijken
 562. aftakeling laat de geest in de mist verdwijnen
 563. zonnig humeur geeft het leven fleur
 564. van de perfecte man of vrouw is enkel te dromen
 565. een ernstige blik maakt liefde alert
 566. lawaai maakt liefde onvindbaar
 567. door tekorten wordt het speciale zichtbaar
 568. het onderwijs mist de essentie om liefdevol te zijn
 569. zonder dromen blijft grootse liefde uit
 570. de rangorde van cognitie voor empathie mag anders
 571. wijsheid blijft weg van hartstocht
 572. ook traag groeiende liefde komt tot bloei
 573. liefde wil voor het leven leren
 574. langdurig stilzwijgen wacht op verlichting
 575. een relatiebreuk vraagt herijking van de menselijke maat
 576. vindingrijke liefde geeft kracht
 577. eenpersoonshuishoudens betalen een hoge tol
 578. een goed gelovende verliefde heeft de les naïviteit gemist
 579. rijping begint met nadenken over levensvragen
 580. soms lekt het dak van de liefde
 581. aan niet zo goed zijn is veel te doen
 582. liefde versterkt gelijkwaardigheid
 583. eenvoudig leven weet veel van geven en weinig van nemen
 584. opvattingen en verwachtingen maken liefde kwaliteitsbewust
 585. een wijs mens weet vriendelijkheid op waarde te schatten
 586. stilte tussen voormalige vrienden voelt lang aan
 587. vooruitgang vereist meer dan hard werken
 588. de relatie bekijken doet denken aan herzien
 589. in een illusie leven toont de broosheid van het bestaan
 590. bang zijn is geen excuus
 591. liefde gaat door tegenslag naar warmte
 592. anderen laten genieten is de gave van liefde
 593. loslaten wil een ander gevoel laten komen
 594. woorden vol liefde komen zonder geluid
 595. gemakzucht vervangt lezen door vragen
 596. liefde weet van het onoverkomelijke
 597. een relatie is een reis op gemeenschappelijk terrein
 598. liefde kent geen fouten maar lessen
 599. persoonlijke groei levert eigenwaarde
 600. stof bedreigt het vuur in een relatie
 601. een mens heeft wijze raad van de liefde nodig
 602. een oordeel zou van de omstandigheden moeten weten
 603. duurzaamheid in de liefde werkt lang door
 604. een investerende liefde heeft leren afschrijven
 605. het mystieke zorgt voor levende mogelijkheden
 606. in het donker is het geloven in het licht
 607. de knal bij de confetti verhoogt de sfeer
 608. liefde weet nog van verwondingen
 609. de wijze lacht dagelijks om zichzelf
 610. met lessen geven wordt meer geleerd dan deze te nemen
 611. afzondering is het beste gezelschap voor even
 612. voor vertrouwen in de cultuur is kennis nodig
 613. vreugde verwondt pijn
 614. een lach in de morgen geeft motivatie voor de dag
 615. hoop wil niet relativeren
 616. tot inzicht komen vergt tijd en een bel
 617. zaaiende liefde moet nog leren oogsten
 618. priestertekort past kerkelijke regels aan
 619. voorspoed trekt vrienden aan
 620. voor de blik in het duister houdt liefde zich verborgen
 621. na nadenken komt leren
 622. falen kent enkel opgeven
 623. de kern van liefde ligt stroomopwaarts
 624. door speelsheid wint het gezag aan grootte
 625. intenties vragen verbinding
 626. dankbaarheid verdient meer dan met mate
 627. relaties kennen in het begin veel zin
 628. liefde ziet kansen met een groter begripsvermogen
 629. over aangenomen waarheden wil liefde nog eens nadenken
 630. afhankelijkheid nodigt onzekerheid uit
 631. wijsheid voelt rijkdom minder wegen
 632. liefde in mineur wil een andere kleur
 633. durven opent wegen
 634. succes heeft ook liefde als vader
 635. leren begint bij de moeder
 636. de waarheid komt eerder bij twijfel
 637. liefde geniet van de onderlinge band
 638. het eerste woord wordt lang gehoord
 639. starheid is muurvast geworteld in het verleden
 640. kunnen als sta in de weg verspert liefde
 641. erkennen van missers vraagt geduld
 642. het bijzondere van het verleden is de herinnering
 643. op het liefdesterrein staat een kloppend hart
 644. een oecumenische mis heeft geen basis door verschil in kernen
 645. angst weet van de macht van vernietiging
 646. wijsheid vraagt om voorzichtigheid
 647. liefde vraagt tijd aan verbeelding
 648. de opvoeder van liefdeloosheid is gevlucht
 649. liefde tonen ziet vergeven
 650. het hart weet dat leven geven is
 651. pijn zegt hoe te leven
 652. het verschil tussen werkelijkheid en waarheid is zoek bij spanningen
 653. blijmoedig is de liefde bij verrassingen
 654. afgunst is zichzelf leed berokkenen
 655. vooruitkomen is verre van het moeilijkste
 656. voor veilig gevoel kan liefde zonder gordel
 657. van weer een goed gesprek wordt liefde weinig wijzer
 658. liefde overstijgt geluk
 659. getuigenis van geloof mist de dialoog
 660. jongeren behoren te worden gehoord
 661. vasthouden vreet energie en bliksemt het loslaten weg
 662. geld zegt dat liefde voor alles een misverstand is
 663. verliefden ervaren het onvolmaakte
 664. de geest wil vrij van zorgen blijven
 665. in de liefde betaalt de ander de prijs
 666. het gesproken en geschreven woord staan ver uiteen
 667. liefde houdt rekening met leeftijd
 668. verdriet voelen is verbondenheid ervaren
 669. wijsheid in de liefde weet van rijk rekenen
 670. een saaie relatie is de trappers kwijt
 671. verschraling versmalt de identiteit
 672. duistere krachten in een relatie ontkrachten liefde
 673. pracht heeft weinig woorden nodig
 674. een uitnodigende blik geeft het hart een kik
 675. in de liefde is verbeelding sterker dan kennis
 676. ogen kijken in het hart
 677. het siert de beste bescheiden te zijn
 678. liefde wil eerst dromen en daarna realiseren
 679. liefde heeft geloof in het onvoorstelbare
 680. eb en vloed maken liefde op het strand
 681. liefde wil boeien in een bloeiend leven
 682. met veerkracht voorkomt liefde langdurig leed
 683. onmin maakt een rondedans van beschuldigingen
 684. gemis is duurzaam
 685. soms wil liefde door het oog van de naald kruipen
 686. meer willende liefde stelt beter prioriteiten
 687. de theologische wereld vindt scholen zonder wortels
 688. een groot feest wordt traag afgesloten
 689. de lach verdrijft boosheid zonder woorden
 690. liefde vlucht voor harde woorden
 691. succes eist naast denkkracht ook zweet en tranen
 692. een lach heeft beweging nodig
 693. bewegen heeft een positief effect op de liefde
 694. door loslaten grijpen handen de toekomst
 695. verlies verwerken vraagt het onmogelijke
 696. een relatie aan elkaar knopen is geen opknopen
 697. de essentie van liefde is ruimte geven
 698. geloofszaken willen meer gesprekstof
 699. druk gepraat is een gordijn
 700. liefde hecht aan de waarheid
 701. verbeelding wordt door kennis krachtiger
 702. liefde wil de stem van de dialoog horen
 703. een aai geeft het gevoel van ogen in de hand
 704. de hartslag zegt of liefde raakt
 705. in de liefde is samen het werkwoord
 706. constante vernieuwing werkt demotiverend
 707. woede leidt tot wederzijds vastzetten
 708. verdriet wil een luisterend oor
 709. liefde is allergisch voor alles over één kam te scheren
 710. kinderen leren door in vrijheid te ontdekken
 711. liefde loont door eraan te werken
 712. zieken bij elkaar leggen maakt hen niet beter
 713. een hoogtepunt wordt later gevoeld
 714. iets missen ligt te staren
 715. van de liefde leren maakt nieuwsgierig
 716. liefde vormt de mens
 717. luisteren staat ver boven praten
 718. liefde spoort aan meer te voelen
 719. uit de bron van liefde is het blijvend putten
 720. liefde wil gesprekken voeren
 721. troost uit de fles wil herhalingen
 722. rouwverwerking maakt plaats voor verlies overleven
 723. liefde weet dat zwijgen een goede reactie is
 724. moed verslaat het noodlot
 725. dopen, vormsel en communie gebeuren bij cognitieve onrijpheid van het kind
 726. bedenken komt bij lang denken
 727. liefde relativeert veranderingen
 728. zonder eerlijkheid blijft respect afwezig
 729. de wijze weet weinig te weten
 730. liefde plaatst meer vraag- dan uitroeptekens
 731. kwaad schrikt het meest in gedachten
 732. liefde bepaalt de plaats in het leven
 733. verder gaan is afwijkingen kansen geven
 734. de eigen levensweg wijst succes in de liefde
 735. liefde over de rand staat in brand
 736. snel oordelen overtroeft de beschouwing
 737. eb en vloed zorgen voor afwisseling in het leven
 738. inspirerende woorden houden liefde hoogstaand
 739. liefde wil kennis van het brein
 740. een sleutelfiguur ziet de weg van morgen
 741. liefde heeft meer met continuïteit dan met succes
 742. bij drukte in de liefde passen geen afspraken
 743. veel geld in een relatie zorgt voor een spatie
 744. liefde is afkerig van macht en materialisme
 745. uitblinken in deugdzaamheid schittert meer dan in woorden
 746. liefde is de mentor van verliefden
 747. geluk is gewild bezit
 748. sterven is het afscheid van de microbe van de magie
 749. houden van gaat met een lach
 750. de optimist kent de voorsprong van geluk
 751. met willen heeft liefde perspectief
 752. gezang wekt goed humeur
 753. een hechte band kent de weg
 754. liefde verdient een centrale plaats in het denken en doen
 755. water geeft liefde eeuwig leven
 756. een voorbeeld heeft niemand voor zich
 757. de grens van kunnen is onzichtbaar
 758. later blijkt de grootte van succes in de liefde
 759. door zuivering wint het goede
 760. liefde weet dat wijsheid begint met nieuwsgierigheid
 761. ogen in de ziel zien meer dan ogen in het hoofd
 762. passie heeft met lijden schaduwkanten gemeen
 763. bij de doop van liefde begint het vormen
 764. nu beginnen is relevanter dan een lonkend perspectief
 765. liefde verdient aandacht om gezien te worden
 766. de plank misslaan is met wijsheid te koop lopen
 767. liefde heeft geleerd van verwachtingen
 768. mysterieuze stilte rijpt het leven
 769. liefde heeft honger naar waarheid
 770. zoeken naar een lief leidt naar de bron van liefde
 771. donkere liefde heeft onzichtbare schaduwkanten
 772. met geduld wordt het verwachte overtroffen
 773. de nuance valt met luisteren op
 774. liefde leert van reflecteren
 775. een gierigaard werkt aan een eeuwig leven
 776. het leven leest de les en leert lassen
 777. door op te groeien in vrijheid krijgt liefde ruimte
 778. liefde wil in iedereen betekenis hebben
 779. niet God maar de mens is gewelddadig
 780. naarmate een feest eindigt nemen verwachtingen toe
 781. de waarheid wordt geboren
 782. liefde is de expert in werkgeluk
 783. warmte blijft in herinnering
 784. de weg is de route en niet de kaart
 785. liefde wil meer begrijpen zonder alles te weten
 786. gebroken harten kennen lege handen
 787. sneller denken dan praten geeft vooruitgang
 788. opvoeden is zelfstandig leren denken
 789. de weg van het leven is uitgestippeld
 790. de schijn van een droom snakt naar realiteit
 791. de motor van het meeste nieuws draait op zondaars
 792. Engelse woorden en Nederlandse zinnen geven taalvervuiling
 793. een leven zonder stilte is verloren
 794. geluk komt na het loslaten van de wil om te begrijpen
 795. liefde ziet onwetendheid als gevaarlijk
 796. zorgen stagneren liefde
 797. het meenemen van geloof versterkt liefde
 798. respect wordt verdiend
 799. liefde is samen het leven leren
 800. mooie momenten weten van herinneren
 801. liefde kent zegeningen van goedheid
 802. een warme hand laat het hart bewegen
 803. aarzelen bezorgt liefde angst
 804. het vrije geweten is groter dan aardse krachten
 805. door te excelleren blijft liefde uniek
 806. bij kwaad doen hoort zich schamen
 807. geschiedenis belicht de rol van schijnbaar toeval
 808. blikken weten het gevoel te verklikken
 809. een genie is top op minstens één terrein
 810. mensen zitten vaker vast in het verkeer dan in de cel
 811. teleurstelling verdringt verwachting
 812. eigenzinnigheid verlangt vrijheid
 813. liefde vraagt aan verliefden leerbereidheid
 814. conclusies uit ervaringen gelden voor toen
 815. liefde weet dat wagen moed geeft
 816. de waarheid is onvolkomen
 817. de kracht van bijgeloof is voelbaar
 818. de schijn van integriteit straalt op een ander af
 819. bij elke tijd past spiritualiteit
 820. iedereen is uniek zonder steeds uniciteit uit te dragen
 821. een dwaas denkt wijs te zijn
 822. liefhebben kan minstens worden geprobeerd
 823. de weg naar succes gaat via tegenslag
 824. in de stoel zakt liefde weg
 825. kennis is inspiratie voor zelfontplooiing
 826. de ontmoeting bevestigt het belang van er te zijn
 827. liefde is wars van macht
 828. echt is verbeelding vol liefde
 829. afzondering lijkt problemen te verschuiven
 830. liefde kent het gesprek zonder punt
 831. echt leren van elkaar gebeurt bij de draagbaar
 832. positiviteit geeft ruimte aan groei
 833. geduld kent het verlangen naar verder
 834. geloven gaat zonder haast
 835. liefde wil investeringen zien
 836. ontplooiing komt door afwijkingen te koesteren
 837. ervaren en luisteren zorgen het meest voor wijsheid
 838. bij de hand reiken hoort geen zeiken
 839. zwijgen is tactvol antwoorden
 840. het gevoel van de ontvanger bepaalt de grote van een geschenk
 841. het schoolplein is een talententuin
 842. alleen zijn is een optie
 843. liefde schittert bij het tonen van kwetsbaarheid
 844. weten van een feilbaar leven dekt het verleden af
 845. door connectie beweegt liefde
 846. een held zet de eerste stap in de liefde
 847. groei komt door anders normaal te vinden
 848. liefde stijgt met een lach
 849. voor de deur is het nat van tranen
 850. liefde loopt verwondingen op
 851. sociale media nodigen asociaal gedrag uit
 852. kennis is dagelijks achterhaald
 853. de winst van afzondering groeit in de tijd
 854. een duistere tactiek maakt de tegenstander lam
 855. liefde heeft de tijd zonder klok
 856. aandacht geeft aan verbeelding hoge prioriteit
 857. veroordeeld voelen is als een cel waarvan de deur openstaat
 858. door te delen blijft de relatie leven.
 859. doorgaan wil raken, opgeven is missen.
 860. een relatie met knelpunten heeft een afslag gemist.
 861. de ziel heeft meer ontmoetingen dan het verstand.
 862. zonder vorm vormt liefde zichzelf.
 863. een hand zonder vuist voelt vriendschap.
 864. liefde wil van mens, dier en natuur houden.
 865. ondermaats belonen met bovenmaats presteren tart de houdbaarheid.
 866. het tellen van zegeningen weerstaat moeilijkheden.
 867. bij een vooruitzicht is het waken voor overschatting.
 868. een gevallen ster brengt offers.
 869. liefde verwacht het onverwachte.
 870. de tijd van wegkijken zit in het donker.
 871. vrijheid verleent betekenis aan belevenis.
 872. een gedicht is de creatie van gebottelde woorden.
 873. visie op liefde is kwalitatief subjectief.
 874. tijd en aandacht helpen liefde bij veranderingen.
 875. alleen zijn begint met gedachten.
 876. een droom houdt van schijn.
 877. de grote liefde is verborgen in de schaduw.
 878. alles voorzien wenkt de slordigheid.
 879. winnen is meer dan over talent beschikken.
 880. aandacht voor de ziel geneest het lichaam.
 881. rust maakt liefde in de stilte hoorbaar.
 882. achter de voordeur verandert de warmte.
 883. liefde zegt angst de wacht aan.
 884. door verwondering opent liefde het hart.
 885. voor voortgang is de werkelijkheid te reduceren.
 886. de dag laat zich met liefde uitpakken.
 887. geld koopt de schijn van liefde.
 888. liefde gebruikt meer bruggen om te verbinden.
 889. liefde heeft rechtschapen mensen nodig.
 890. een gesprek kan meer dan helend zijn.
 891. liefde is in de ban van sterren.
 892. inzicht vergeet de tijd.
 893. voorkennis mist de wijsheid van morgen.
 894. inzetten ontsluit energie.
 895. liefde verrast met aandacht.
 896. een blik prikkelt de nieuwsgierigheid.
 897. zelfgenoegzaamheid staat denken in de weg.
 898. een wachtlijst verwijst liefde naar het tweede plan.
 899. ongeacht het aantal staan lotgenoten zwak.
 900. dromen veranderen aandacht.
 901. liefde vraagt nadenken.
 902. de eigen cultuur wordt respectloos opzijgeschoven door multiculturalisten.
 903. liefde helpt vol overgave.
 904. ingevingen brengen diepgang in de liefde.
 905. liefde is gul zonder te tellen.
 906. aandacht ontdekt de veelzijdigheid van de liefde.
 907. een zelfreinigend vermogen kan zonder afvalbak.
 908. denken veel te doen stagneert de voortgang
 909. liefde wil vervulling van het hart
 910. verlaten liefde verlaat zich op gevoel
 911. door te ontdekken wordt liefde wijs
 912. liefde gaat met schade aan de slag
 913. aandacht maakt oplossingen mogelijk
 914. geld is het smeermiddel in een materiële relatie
 915. liefde schenken is het hoogste goed
 916. oprichten uit vreugde geeft warmte
 917. liefde levert strijd met vermeende hogere waarden
 918. het einde vraagt aan de moed om door te gaan
 919. liefde heeft integriteit als wens
 920. fouten toegeven maakt wijzer
 921. te hoog gegrepen beloften zien het sterven komen
 922. vrijheid is een opdracht om er voor elkaar te zijn
 923. leven is leren van de liefde
 924. relaties slagen bij het dagelijks in verbinding blijven
 925. het kan niet ligt begraven
 926. liefde in de overgang wil geen uitstel
 927. het tijdsgewricht zorgt voor heroverweging van aandacht
 928. zij die moeilijk doen zijn moeilijker dan anderen die moeilijk ervaren
 929. met bloemen is het veel zeggen zonder uit te leggen
 930. liefde heeft de kracht van verrijzenis
 931. liefde kent geen tegenprestatie
 932. ja zeggen voor het nu is niet vastleggen voor immer
 933. verliefden zien meer in kansen dan in onmogelijkheden
 934. liefde slaagt met kiezen voor zichzelf
 935. de bedoeling van liefde ligt in oprechte en innerlijke waarde
 936. leren vergroot de eigen wereld
 937. geluk nodigt uit anders te denken
 938. geschreeuw bemoeilijkt een beschaafd gesprek
 939. het grootste gemis van liefde is aandacht
 940. een relatie wil een gezamenlijke aanpak met eerlijk delen
 941. liefde komt verder met het vinden van gedeelde interesses
 942. hartelijkheid is geven
 943. immigratie van liefde blijkt een vergissing
 944. een belofte wil na de geboorte groeien
 945. een verliefde wil de kloof tussen ideaal en praktijk dichten
 946. liefde is meer dan offers brengen en pijn lijden
 947. een liefdevol hart reageert vanuit nieuwsgierigheid
 948. onderwijzen is geven wat nodig is
 949. denken wijs te zijn is dwaas
 950. liefde kent het geloof in eigen kunnen
 951. met een plan van aanpak maakt liefde weinig vorderingen
 952. leven is dankbaar voor samenzijn
 953. liefde prijst aandacht
 954. ongrijpbare liefde is als kussen met een ruit ertussen
 955. liefde is liever wijs dan slim
 956. liefde verdrijft duisternis
 957. de tussenstand van het leven en het sterfbed willen niet samenvallen
 958. liefde wil ruimte om autonoom te denken

  14 oktober 2018 de 3000ste !!!!

 1. in de stilte spreekt het hart
 2. voor meer dan liefde neemt warmte af
 3. spanning in de liefde verdwijnt met de emotie
 4. liefde met een gemis weet gevoelige warmte te geven
 5. heldendaden hoeven geen heldentocht te maken
 6. liefde is onwennig in een harde wereld
 7. tederheid roept de glimlach op
 8. schoonheid en kwaliteit tonen de waarde van het liefdesverhaal
 9. liefde wil in vertrouwen evalueren
 10. het doel van liefde is verbinden
 11. een superieure cultuur is arrogant
 12. ontmoeten zorgt voor cohesie
 13. inburgering heeft liefde nodig
 14. liefde wijst alleen staan af
 15. een goed mens toont liefde
 16. liefde verdient het elke dag te mogen leren
 17. geduld is nodig om het te krijgen
 18. de lach is een effectief en goedkoop medicijn
 19. een soepele afstemming geeft groei in verbondenheid
 20. liefde kan een jaarverslag missen
 21. aandacht laat het diepste zich betrokken voelen
 22. bloemen geven is in vriendschap leven
 23. een positief verhaal verrast liefde
 24. in de liefde wordt de toekomst het heden
 25. eigen tradities omarmen geeft een overtuigend verhaal aan nieuwkomers
 26. in relatie te moeten presteren bezorgt faalangst
 27. verliefden willen liefde delen
 28. een lach verlengt het leven
 29. een verliefde toont waarde door het eigen verhaal
 30. liefde bouwt met warmte een thuis
 31. vrouwenopvang wil hulp zonder leuren
 32. voor liefde is verantwoorden overbodig
 33. liefde is een kind van het licht
 34. stil worden is ervaren stilte ontvangen
 35. in het verleden blijven hangen mist aansluiting met liefde
 36. liefde heeft uitzicht door inzicht
 37. van een onopvallende liefde wordt geen kennis genomen
 38. afbreken van de eigen cultuur leidt tot kwetsbaarheid
 39. verliefdheid blijft doof voor vergissen
 40. minder geeft meer kansen
 41. een andere richting leidt tot nieuw gevoel
 42. onrijp voor onderdak geeft daklozen geen dak
 43. liefde ziet een relatie als meer dan een project
 44. energie naar het verleden zet de toekomst op rantsoen
 45. liefde blijft geloven in het goede
 46. ruimte maakt dromen waar
 47. bescheidenheid gaat samen met wijsheid
 48. armoede bezorgt meer tevredenheid
 49. zelfs na jaren wil liefde niet op rust
 50. genieten geeft energie
 51. donkerte heerst bij het uit elkaar gaan
 52. met een relatie te kopiëren begint verval
 53. Aphrodite, de godin van de liefde, wil geen correcties
 54. uitzicht is er door kleinheid scheppen
 55. liefde is zorgzaam zijn voor naasten
 56. het verleiden tot zien verdient geen einde
 57. door aandacht voelt liefde zich gezien
 58. liefde mag dromen volgen
 59. bij beperkingen kijkt liefde naar oplossingen
 60. slopen is blunderen van kortzichtigheid
 61. liefde stelt geen prijs om te worden gemeten
 62. investeren in geestelijke training verandert het denken
 63. communicatie hangt af van de persoonlijkheid
 64. gedeelde democratie mist basis
 65. liefde wil de onfeilbare werking van depasmunt
 66. een spiegel waakt voor in slaap sussen
 67. zegeningen worden graag traag geteld
 68. een kus vertaalt liefde
 69. de stem in de stilte kent de meeste luisteraars
 70. in het hart voelt geluk zich het best
 71. blij in het doen wil verder met pensioen
 72. een verlichte geest ziet de nood aan samenwerken
 73. het hart begrijpt meer dan het hoofd
 74. liefde leert om in een zwakke tijd sterk te zijn
 75. in stilte verzet liefde het meeste werk
 76. in dromen spreekt liefde op ongekende wijze
 77. in Brussel is de liefde het meest multicultureel
 78. verliefdheid is in de fantasie onverslaanbaar
 79. geboden leiden tot oordelen
 80. lang wachtende liefde heeft een excuus
 81. de eigen identiteit versterken geeft duurzaamheid
 82. de geest gelooft in mysteries
 83. een druppel tederheid wijst aandacht de weg
 84. alle grote dingen komen in stilte tot stand
 85. zelfoverwinning is de grootste zege
 86. de beste relatie nodigt liefde uit
 87. een vastgelopen relatie leidt tot omdenken
 88. in liefde afscheid nemen laat een boodschap na
 89. dromen laat liefde tot leven komen
 90. gelijkwaardig multiculturalisme heeft last van gevraagde bewijslast
 91. liefde wil meer dan maar één keer
 92. vrijheid vraagt inzet en zelfdiscipline
 93. het leven is gegeven om te beleven
 94. economische migranten profiteren liefdeloos
 95. tot de verbeelding sprekende communicatie heeft uitstraling
 96. liefde verbaast zich dat er weinig wijsheid is
 97. gelukzalig gevoel duurt langer bij eenvoud
 98. bij het goed smaken komt liefde terug
 99. theorie remt liefde af
 100. liefde voelt als een onbetaalbaar geschenk
 101. de nacht verliest steeds de macht
 102. menig immigrant weet niets van arme drommels
 103. het hart wil iets voor de ander zijn
 104. het gevoel kan snel afkoelen
 105. zelfkennis tempert illusies
 106. haast wil harteloos de eeuwigheid voorbij ijlen
 107. open grenzen ondermijnen geaccepteerde relatievormen
 108. ontdekken geeft inspiratie
 109. de waarde van het leven is zichtbaar bij afstand nemen
 110. liefde leeft van reacties
 111. verantwoordelijkheid voor de liefdesinhoud ligt bij meer dan één persoon
 112. vrede brengen begint in het hart
 113. geestelijke rijkdom is ontvangen
 114. liefdewerk geeft waardigheid
 115. liefde wil doorgaan zonder stil te staan
 116. een sterke cultuur is uitnodigend
 117. liefde wil van betekenis zijn
 118. vrijheid kent verplichtingen
 119. het hart vraagt om tijd
 120. liefhebben wil continueren
 121. verzwakking leidt tot onder de voet te worden gelopen
 122. dromen en fantasie verrijken de liefde
 123. de waarde van kind zijn kent later meer betekenis
 124. liefde wil de ander laten weten veel te kunnen bieden
 125. een relatie zonder dialoog kent meer dan een monoloog
 126. geduld hebben vereist veel geduld
 127. goeds vertellen over een ander is een hartelijk wonder
 128. liefde poogt onmin te beletten
 129. wijsheid van liefde geeft helderheid
 130. laat eren gebeurt bij het graf
 131. liefde zoekt oprecht naar gerechtigheid
 132. de zon laat het hart stralen
 133. gastvrijheid is tijdelijk
 134. hoop valt op door liefde
 135. naar elkaar omzien is dagelijks liefde tonen
 136. samen genieten is meer dan dubbel plezier
 137. slopen mist gevoel
 138. liefde is voelend weten
 139. tijd besparen is de tijd ervoor nemen
 140. liefde houdt van naar de stilte luisteren
 141. in de hoge bergen zorgt sneeuw voor ongerepte, eeuwige helderheid
 142. liefde wil een thuishaven zijn
 143. een nieuw begin start met iets voor de ander te doen
 144. liefde heeft sfeer nodig
 145. van liefde mag niet worden gevraagd alles op te lossen
 146. de politiek-correcte elite kent geen warm thuisland
 147. liefde kan veel zwijgend verdragen
 148. liefde kent de prijs van pijn
 149. vrouwen op leeftijd uiten vertederende ijdelheid
 150. de tirannie van de ijdelheid bedreigt oprechtheid
 151. motivatie drijft gedrag naar liefde
 152. hoop bereikt grote hoogten
 153. enkel de natuur is secuur
 154. de dag is elke keer een wonder
 155. vrede is de wens van de liefde
 156. het verschil maken gebeurt in het klein
 157. liefde wil een bezield bestaan
 158. verlangend streven maakt liefde mooi
 159. een multiculturele samenleving legt een grauwe massa op het land
 160. de adem van het leven verwarmt de relatie
 161. het elkaar liefhebben krijgt diepgang in het hart
 162. een bevallige pose stimuleert het hart
 163. egoïsme lijdt aan beperkte gedachten
 164. door mediageweld wordt liefde bedrogen
 165. de liefde overwint het kwaad
 166. idolatrie is wars van objectiviteit
 167. dreigingen en conflicten houden liefde op afstand
 168. vooruitgang heeft verandering nodig
 169. liefde is blij met een groeibriljant
 170. het dubbel paspoort ondermijnt de nationale liefde
 171. liefde derven neigt naar sterven
 172. de grootheid van de liefde is meer voelbaar dan zichtbaar
 173. onzekerheid bij de een roept beslistheid bij de ander op
 174. het verlies van idealen brengt angst
 175. een grote liefde kan het bitterste zoet maken
 176. het streven naar geluk is onnodig bij goed doen
 177. troosten is beminnen
 178. welvaart zorgt voor een steeds grotere mond
 179. diep verlangen leidt tot herpakken
 180. de chrysant versterkt vriendschap
 181. wijsheid begint met zelfkennis
 182. daadkracht is nodig voor het leiden van liefde
 183. bij gelijkheid van culturen verdwijnen diepere lagen
 184. de ware liefde is onschuldig en geduldig
 185. liefde is steeds tot wederdienst bereid
 186. offers van liefde spreken in verborgen taal
 187. een haastig leven lijdt aan geheugenverlies
 188. dromers bezwijken aan het syndroom van krachteloze ideologie
 189. overleven gaat door omgaan met gevoel
 190. met mislukking omgaan is een filosofie van blijheid
 191. in elke liefde zit een barst
 192. tevreden geeft vrede
 193. enkel het licht is onsterfelijk
 194. liefde motiveert bewegen
 195. angst voor het eigene verwoest het vertrouwde
 196. liefde gaat door tot in de eeuwigheid
 197. opstaan voor geluk is het leven omarmen
 198. vrienden zijn ingewijd in elkaars geheimen
 199. een relatie bruist door vitaliteit
 200. liefde hanteert profetische woorden met een sterke boodschap
 201. het verval van waarden en normen komt door complexe vraagstukken
 202. liefde houdt van innerlijke ontwikkeling
 203. missers in de liefde toegeven getuigt van groeiende wijsheid
 204. liefde denkt meer in prikkels dan in doelen
 205. ongekende moed eist een liefdescrisis
 206. het is jaknikkers eigen mee te waaien met huwelijksschijn
 207. de bron van leven geeft liefde water
 208. het brood van liefde wordt gedeeld
 209. liefde laat werken van betekenis na
 210. na liefdesverraad loopt vertrouwen dood
 211. gaten in het geheugen kenmerken het nu
 212. een relatie toont de essentiële verschillen van elkaar
 213. de wijsheid van liefde neemt toe door ethische groei
 214. een ezel draagt de meest invloedrijke mensen
 215. liefde wil blijven als de dag ten einde loopt
 216. liefde wil de eigen identiteit versterken
 217. liefde kan ongekende problemen aan
 218. multiculturalisme is de import voor cultureel verval
 219. omarmen verdrijft rusteloze onzekerheid
 220. de stem van liefde roept verliefden wakker
 221. een bigamist streeft naar bilocatie
 222. liefde zoekt om nabij te komen
 223. duurzame liefde begint klein
 224. de ruïne van een relatie toont de broosheid van menselijk handelen
 225. geven kent geen einde
 226. liefde wil meer dan water en brood
 227. een relatie stopt bij kennis van goed en kwaad
 228. liefde houdt van doorgaan
 229. geluk eist harmonie in denken, zeggen en doen
 230. verliefden putten kracht uit ontmoetingen
 231. liefde is als levend water
 232. verliefden wonen in dromen
 233. daar bij jullie snijdt dieper dan bij ons
 234. de pijlers van liefde weerstaan stormen
 235. in liefde verenigen gedachten, woorden en daden
 236. gejaagdheid verhindert denken
 237. het dierbare loslaten geeft onaantastbaarheid
 238. de angst van liefde is te degraderen
 239. liefde wil grensverleggend denken en doen
 240. armoede is leven met weinig bezit en veel gevoel
 241. traditie in de liefde kent het besef van verbinding
 242. de smaak van de liefde is uniek
 243. liefde kent meer dan één soort schop
 244. geven wint in de balans van ontvangen
 245. liefde munt uit in bescheidenheid
 246. verliefden wonen in het huis van genade
 247. met verwondering begint de overgave aan liefde
 248. vrienden mogen in het hart kijken
 249. door bescheidenheid groeit liefde richting volmaaktheid
 250. ware grootheid toont het hart
 251. een onmachtige liefde is eenzaam
 252. gevoel wil de betekenis begrijpen
 253. daden van vriendschap maken de dag rijk
 254. luisteren vraagt om tijd te nemen
 255. tevredenheid is natuurlijke rijkdom
 256. een liefdevol afscheid wil een band met de eeuwigheid
 257. vriendschap is als zonneschijn met warmte na het afscheid
 258. een vriend telt geen wederdiensten
 259. liefde is voor elkaar leven
 260. de herder voor naasten is vol van liefde
 261. liefde doet een gebroken mens weer opstaan
 262. vreemd in de liefde krijgt de fase van het raar vinden
 263. de bitterste pijn is verraad door een vriend
 264. de kern van liefde bestaat uit offers
 265. onbewuste normen kennen uitdagingen in de liefde
 266. om los te laten is het eerst het vasthouden zien
 267. liefde staat open voor anderen
 268. het hart is de getuige van het mysterie van liefde
 269. vriendschap heeft kennis van het goede
 270. sneller denken dan praten verhoogt de kwaliteit van het gesprek
 271. geluk ziet later verlangen
 272. soms is een geliefde eenzaam
 273. liefde tilt mensen boven zichzelf uit
 274. dienstbare liefde kent geen contract
 275. liefde streeft naar het hoogste goed
 276. de onberispelijkheid van een relatie staat boven comfort
 277. kwaad is meer dan een koortsige inval
 278. troost kent liefde
 279. affectie genereert sociaal gedrag
 280. elke dag geeft geloof in liefde
 281. liefhebben gaat zonder vooroordelen
 282. de goedwillende is omgeven door liefde
 283. liefde geeft kracht om te vergeven
 284. in het hart gloort hoop
 285. delen met elkaar is er op ingaan
 286. zwakte is een tekort aan eigen wijsheid
 287. subtiele revanche is pijnlijk gemeen
 288. begeerte geeft overwoekering van aandacht
 289. de taal van de liefde uit zich in de dialoog
 290. liefde wil de wegen naar hoop onderscheiden
 291. een vlammende persoonlijkheid verbindt
 292. bekoringen drukken liefde
 293. spirituele mensen verdienen liefdevol respect
 294. een baken van licht wil liefdevol zijn
 295. de levensweg wil duisternis omzetten in licht
 296. liefde is de boodschap om door te geven
 297. het hart spreekt met weinig woorden
 298. in stilte wil een geliefde tot inkeer komen
 299. liefde kent allereerst wij
 300. de logica van de liefde is zoekende
 301. bezinnen is liefde voor de stilte tonen
 302. liefde verenigt tegenstellingen
 303. zonder aandacht lijden zieken meer
 304. wilskracht is de ongekende realisator
 305. liefde redt uit vertrouwen
 306. over de rand gaan is moraal ter discussie stellen
 307. stapelgek verliefd brengt moois tot stand
 308. een voltooid leven sterft een stille dood
 309. liefde krijgt wijsheid door ondervinding
 310. tevredenheid maakt liefde rijk
 311. vanaf de zijlijn ogen feesten minder groots
 312. geluk is het maximale van voelen en ruiken
 313. dromen pakken de geest en voelen de ziel
 314. liefde ontbeert, verteert en leert
 315. onafhankelijkheid van geest geeft ruimte aan het hart
 316. liefde heeft pijn bij het lijden van onschuldigen
 317. het hart is een levend boek
 318. liefde is dagelijks te herkennen
 319. toekomst heeft het rijk van liefde
 320. ooit mooi doet pijn in het hart
 321. verlaten liefde weet van verlies
 322. met warmte bijeenhouden kan liefde als de beste
 323. in een relatie is het samen sterk door samenwerking
 324. woorden van troost willen bij een ander binnenkomen
 325. de taal van warmte begrijpt liefde zonder woorden
 326. strelingen verkennen het lichaam
 327. bescheidenheid toont liefde voor weinig begrijpen
 328. liefde kent geen terugbetalen
 329. liefdevolle oplossingen leggen puzzels
 330. het graf van de liefde is inktzwart
 331. een mens buigt vooral voor liefde
 332. de pedagogie van het leven stelt liefde centraal
 333. een publiekslieveling is wars van een verkeerd mens te zijn
 334. het karakter in de spiegel zien zegt meer dan het gezicht
 335. afscheid nemen zorgt voor stilte
 336. liefde wint zonder macht
 337. de waarheid van liefde is wars van het materiële
 338. liefde weet wat verdragen en vergeven is
 339. een glimlach is sterker dan een nors gezicht
 340. wijsheid van liefde wil gezichten ervaren
 341. de dood denkt het laatste woord te krijgen
 342. luisteren staat boven gelijk willen hebben
 343. geduld en wijsheid zijn graag samen
 344. het materiële stelt liefde op de proef
 345. geloof wakkert liefde aan
 346. verwachtingen komen bij geven uit
 347. getrouwd met het angstvirus kent weinig geluk
 348. soms weet een liefde weinig te weten
 349. liefde wil rustig worden aangeraakt
 350. smaakmakers in de liefde trekken aandacht
 351. strelingen zinspelen op een vervolg
 352. een relatie wil luisteren en meedenken zonder claimen
 353. de emotie vraagt geduld aan de afkoeling
 354. liefde vergroot vreugde en tempert verdriet
 355. zelfvertrouwen wint vertrouwen
 356. geven kent de meeste gezichten
 357. talent is het grootste geschenk
 358. bij verdriet trekt een geliefde zich terug in een woestijn
 359. een sterke band weerstaat verleidingen
 360. de stilte in het hoofd houdt van vrede
 361. drukte maakt het hart onrustig
 362. liefde wil zelf de regie
 363. relativeren geeft liefde mogelijkheden
 364. liefde wil raken om te bewegen
 365. begrijpen is tijdloze kennis
 366. gevoel is het kompas van het leven
 367. in de sneeuw gaat het leven trager
 368. liefde tussen mensen is de hele mensheid kwetsbaar
 369. goedheid geeft liefde voorsprong
 370. kostbare wijsheid komt door ervaringen
 371. muziek maakt het leven lichter
 372. liefde van ver zit diep
 373. miskende liefde wil op reis
 374. liefde droomt van het onmogelijke
 375. het belangrijkste van betrekkelijkheid is de eenvoud omarmen
 376. in heel het leven staat liefde paraat
 377. eens liegen tart blijvend de waarheid
 378. helpen vormt een koppel met naastenliefde
 379. deelbaar geluk mag meer bekendheid genieten
 380. een relatie merkt de onvolmaaktheid
 381. aandacht stuurt liefde
 382. liefde kent het onvoorspelbare
 383. tussen emotie en plezier is de lijn flinterdun
 384. de mist tussen nu en morgen beleven optimisten anders dan pessimisten
 385. liefde is als een internationalist en ziet onbegrensde samenwerking
 386. dankbaarheid verwarmt herinneringen
 387. moeten zet gevoel op de tweede plaats
 388. rijkdom is uitdagingen in de liefde zien
 389. liefde heeft jeugdigheid nodig waarop geen leeftijd staat
 390. de schop krijgen maakt liefde alert
 391. tekst wordt scherper door intonatie
 392. een glimlach maakt de dag lichter
 393. het schilderij van het leven is belangrijker dan de penselen
 394. een tunnelvisie verbant afleiden
 395. zien is schouwen met het hart
 396. geluk wil meer geheugen
 397. iets bereiken is over de grens gaan
 398. liefde eert tradities
 399. momenten van bezinning willen talrijk zijn
 400. in een relatie is aandacht de kers op de taart
 401. dromen naderen door minder op veilig te koersen
 402. de uitvaart van een relatie is een luchtreis
 403. actie op visie komt na actie tot visie op liefde
 404. liefde is elkaar betasten en ontlasten
 405. schoonheid verblindt dichtbij en bemint op afstand
 406. na geluk ervaren is het erover spreken
 407. liefde is een blijvertje
 408. aandacht managen levert meer op dan de tijd beheersen
 409. materialisme verblindt
 410. omzeilen is in competitie met ontduiken
 411. ver vooruit krijgt van liefde pas op de plaats
 412. de bedoeling zegt meer dan de betekenis
 413. liefde leidt vissers op
 414. actualiteit geeft de schijn van urgentie
 415. de mythe van gevoel compenseert tekorten
 416. spirituele kracht is oneindig
 417. speels kijken is met de ogen meer vragen
 418. een oprechte glimlach is een liefdesuiting
 419. enkel gevoel geeft wat moet
 420. liefde is de magneet voor warmte
 421. een andere koers volgt op nieuw gevoel
 422. in de toekomst ligt de ontmoeting van liefde en hoop
 423. liefde wil geen afscheid
 424. met naastenliefde is er inspiratie voor anderen
 425. kwetsbaarheid biedt ongekende kracht
 426. vergeven verwacht te ontvangen
 427. liefde begint met aftasten
 428. de uitdaging is aanwezig zijn daar waar nodig is
 429. liefde wil door charisma samenkomen
 430. identiteit beklijft op wie iemand is
 431. ’t juiste maken betekent meer dan ’t onjuiste benoemen
 432. het sleutelwoord voor vriendschap is begrip
 433. complexe relaties remmen de geest
 434. op het levenspad liggen meer doornen dan rozen
 435. elegantie siert liefde
 436. liefde laat zich knapperig smaken
 437. een kus is een handreiking dichter tot elkaar te komen
 438. woorden prikkelen en wenken liefde
 439. liefde wil wederzijds respect
 440. vrijheid van liefde wil individueel relativeren
 441. de toon van geleerdheid in liefde heeft moeite met aanslaan
 442. het souvenir van liefde is doorgeven
 443. liefde wil smaakmaker zijn
 444. de wakkere kan dromen realiseren
 445. zoveel mogelijk zijn, staat boven zoveel mogelijk doen
 446. de kracht van schoonheid is het onbenaderbare
 447. een goede relatie weet van monogaam zijn
 448. liefde neemt afstand bij hopeloze contrasten
 449. geloof in liefde zorgt voor doorgeven
 450. liefde raakt verrast door gebeurtenissen
 451. een eerste contact vraagt naar verbinding
 452. beterschap van de liefde begint met luisteren
 453. op de schop gaan zorgt voor beweging
 454. nu leert van gisteren en bouwt aan morgen
 455. de natuur is de eerste met duurzame relaties
 456. jeugdjaren zetten de koers uit naar liefde
 457. de waarde van de aarde is de betekenis binnen de context
 458. enkel een individu kan de eigen rust brengen
 459. kijken met de ogen dicht verlicht denkbeelden
 460. door dankbaarheid groeit geluk
 461. een andersdenkende over liefde heeft een warme geest
 462. woorden van liefde willen geen onderschatting
 463. liefde groeit door vraag en antwoord
 464. angst als obsessie geeft blijvende onrust
 465. de meest liefdevolle relatie is tussen aarde en mens
 466. gevolgen van het tijdelijke reiken verder
 467. goed willen zijn gaat verder dan goed zijn
 468. oplossingen in de liefde komen door anders te denken
 469. dromen relativeren later
 470. imperfectie maakt het leven draaglijk
 471. met geld een huis, met liefde een thuis
 472. voor schoonheid is er gebrek aan woorden
 473. een raadselachtige glimlach roept vragen op
 474. woorden hebben de kracht gevoel te raken
 475. liefde geniet van elke aandacht
 476. een relatie heeft nood aan geestelijke affiniteit
 477. angst blokkeert de verwezenlijking van dromen
 478. denken over wat niet kan bedreigt de liefde
 479. groei hoort bij de liefde
 480. het mooiste weerzien flirt met nostalgie
 481. zachtmoedigheid gedijt bij nederigheid
 482. Vlamingen zorgen voor Nederlandse liefdeswoorden
 483. levenservaring verdient waardering
 484. vriendschap kent diep respect
 485. bij een groot verlangen is liefde ongrijpbaar
 486. strelingen beroeren het hart
 487. geluk is goed gevoel ervaren bij anderen
 488. aandacht geeft onvervangbare warmte
 489. stop getob, kies verlies of pin gewin
 490. zoeken is zien
 491. vergankelijkheid tart schoonheid
 492. verbondenheid kent ondoorgrondelijkheid
 493. ongeduld zit vaak op het vinkentouw
 494. waardevolle gedachten komen in stilte
 495. twijfel knaagt aan geloof
 496. vergeven is begrip tonen
 497. liefde vindt de weg van luisterbereidheid
 498. een langdurige relatie voelt als een thuis
 499. ogen zwijgen, maar zeggen veel
 500. in het leven wil liefde de hoofdrol
 501. het gedragen in kleding zegt meer dan gedragen kleding
 502. een leven zonder liefde is duister
 503. niemand kent de toekomst van gevoel
 504. vriendschap overbrugt afstand en tijd
 505. liefde in het hart raakt niet zoek
 506. belangstellende liefde is zachtaardig
 507. een lach is er voor een lach terug
 508. eenheid komt door liefde
 509. goed gevoel is het feest van verbondenheid
 510. de geest is nooit vrij van zorgen over liefde
 511. met aandacht is er liefde
 512. het leven een grote komedie is een misvatting volgens de liefde
 513. een lichaam is het mooist in stilte te bewonderen
 514. zelfs met duizend paardenkracht is liefde niet te houden
 515. een hart van goud is stapelverliefd
 516. gelukkig gevoel is zichtbaar door medeleven
 517. het mooiste werkwoord is liefhebben
 518. vriendschap vergroot vreugde en tempert verdriet
 519. verlangen laat liefde de horizon zien
 520. strelingen wekken energie voor liefde op
 521. schoonheid dempt woorden van gewicht
 522. geluk is simpel en ligt dichtbij
 523. een gevoelige aanraking wenkt gedachten
 524. de liefde vinden is willen zien
 525. de koningin van de schiettent wil geen hoofdprijs
 526. met een dwaallicht blijft liefde zoeken
 527. harmonie is het motto van een vredig liefdesleven
 528. liefde wil perfect zijn
 529. een verstoorde relatie met eten mist religie
 530. nauwlettend kijken laat de ogen veel zien
 531. liefde die wil beginnen hoopt te binden
 532. de beste make-up is een glimlach
 533. gevoel is de basis voor verandering
 534. de eerste verliefdheid is verliefder op het verliefd zijn dan op de ander
 535. het hart voelt de ontmoeting met liefde
 536. liefde die uitmunt in elegantie drijft de spanning op
 537. de traagheid van de liefde mijdt hoger beroep
 538. liefde kent eenheid bij verscheidenheid
 539. liefdesperspectief wil helderheid
 540. liefde nodigt interpretaties uit
 541. geluk is afhankelijk van zienswijzen
 542. de geest van de liefde gaat in gedachten voorbij
 543. liefde verdwijnt door het missen van aanraking
 544. door liefde bekommeren zich velen om de dood
 545. bewuste keuzes maken raken liefde
 546. verliefden hebben luisterende harten
 547. zonder te dromen gebeurt er niets
 548. in eenzaamheid doodgaan is meer dan naakt sterven
 549. kwetsbaarheid spreekt zich aarzelend uit
 550. eigenbelang krijgt geen zitplaats in de liefde
 551. herinneringen koesteren de liefde
 552. liefde geeft wijze lessen
 553. door nadenken over liefde is veel te leren
 554. echte liefde kan zonder rationele beslissingen
 555. bloemen in huis symboliseren het thuis
 556. het jeugdigheidselixer schuilt in creativiteit
 557. expertise in de liefde komt door oneindig onderzoek
 558. achter een voorgevel gaan emoties schuil
 559. slaven van de hebzucht staan ver van liefde
 560. een leven vol humor kent rare invallen
 561. een naakt lichaam wil pure uitstraling
 562. beginnende verliefdheid krijgt een roze bril
 563. liefde is wars van evenaren
 564. een gemaakte glimlach toont geen liefde
 565. liefde overwint elke hindernis
 566. waargenomen vriendelijkheid maakt gevoel alert
 567. de gedachte dat genot terugkomt is duurzaam
 568. een glas teveel vernielt kostbaarheden
 569. prachtige heupen willen een beeldschoon lichaam vormen
 570. het huwelijk is als een op en neer reis
 571. de jacht op geluk jaagt te snel
 572. met de handen verborgen is er onzichtbaar contact
 573. vastgelopen relaties blokkeren toenadering
 574. in de liefde is het eigen capaciteiten aanwenden
 575. zonder drank is liefde beter bloot
 576. liefde op meer fronten vergt energie
 577. liefde betekent hoop op warmte
 578. aandachtig luisteren stimuleert oogcontact
 579. inspanning voor anderen is de opdracht voor iedereen
 580. een vuurrode jurk hunkert naar liefde
 581. kansrijk is de relatie die warmte geeft
 582. een ongrijpbare liefde is een lot zonder prijs
 583. een liefdevolle plek kent geen uitwassen
 584. geld zalft relaties met weinig liefde
 585. liefde wil relativeren
 586. cultuur trekt de grens van liefde
 587. liefde gadeslaan roept gedachten op
 588. huil enkel om een liefde die huilt
 589. liefde is het kunstwerk van het leven
 590. respect zit liefde als gegoten
 591. met anderen is aantrekkelijkheid groter dan alleen
 592. liefde door zekerheid is afhankelijk
 593. liefde maakt dagelijks afwegingen
 594. liefde aanroepen slaagt beter dan oproepen
 595. de allergewoonste dingen laten liefde zien
 596. liefde kan zonder baas
 597. na verliefdheid heeft liefde de roze bril geruild
 598. iets speciaals in de liefde is te delen
 599. liefde wil een toereikend gebaar
 600. een hartstochtelijke huilbui haalt liefde binnen
 601. roest aan een liefde gebeurt door niets te doen
 602. elkaar serieus aankijken drijft de spanning op
 603. ongrijpbare liefde lijdt aan een syndroom
 604. liefdesvragen willen meer dan spitsvondige antwoorden
 605. de grootste liefde blijft in beeld
 606. liefde krijgt betekenis meermaals terug
 607. liefde heeft een doel in het leven
 608. drank geeft liefde een stoot
 609. liefde wil de eigen expressiviteit toetsen
 610. liefde is wat ervan wordt gemaakt
 611. een druk bezet stel heeft logistiek nodig
 612. in een huwelijk is het zoeken naar een rechtvaardig bestaan
 613. investeren in de liefde geeft onzichtbaar dividend
 614. liefde kent vele levensfasen
 615. twijfels zijn het spookschip voor de liefde
 616. liefde heeft niets op met hoger beroep
 617. liefde geeft bevrijding van last, schuld en schaamte
 618. handen die dragen laten liefde zweven
 619. liefde vangt droefheid op
 620. bij een exit verliest de liefde
 621. liefde gaat met heil en handen om totaal te worden geraakt
 622. een onbereikbare liefde is een luchtspiegeling
 623. liefdespijn is vervelend, maar niet dodend
 624. in de liefde staat het warm hart centraal
 625. oog voor elkaar begint met luisteren
 626. met “voor wat hoort wat” valt liefde in een gat
 627. een vastgeroeste liefde is als een gestrand schip
 628. liefde is een groot cadeau
 629. van drang wordt liefde bang
 630. rondjes draaien maakt liefde dol
 631. liefde wil soms even dwarsliggen
 632. verliefd zijn heeft onvoorzienbare gevolgen
 633. zwijgend naast elkaar is de liefde begraven
 634. liefde kent geheime maatstaven
 635. meeslepende muziek draagt harten verder
 636. hoog in de boom is voor liefde ongemak
 637. elke liefde kent een specifieke motivatie
 638. lachen om de liefde laat relativeren toe
 639. liefde geeft geen garantie maar wel geloof
 640. wellustige muziek zweept verleidelijkheid op
 641. de droomwens van liefde is de eigen schoonheid ontdekken
 642. door gebaren spreekt liefde
 643. liefde slaagt bij het aanvaarden van beperkingen
 644. onzichtbare liefde verlangt naar het gelaat
 645. liefde is getuige van het schenken aan elkaar
 646. naakte liefde wil geen kleding
 647. liefde treurt bij machteloosheid
 648. liefde wil het gevoel van onmacht mijden
 649. liefde die verlicht blijft in zicht
 650. harmonisatie tussen verliefden vraagt tijd
 651. liefde werkt en wil niet met pensioen
 652. passionele liefde voelt als een dagelijks wonder
 653. het getal van de liefde is deelbaar
 654. liefde ervaart glimlachjes van meer betekenis dan lachen
 655. in gezelschap voelt liefde zich prettig
 656. met geloof in liefde wordt het onmogelijke mogelijk
 657. als een hogere macht wil liefde zich ontfermen
 658. emoties losmaken is de openbaring van liefde
 659. liefde, als oproepkracht, wordt betaald
 660. liefdesgeluk vraagt om op te letten
 661. wonden genezen door helende liefdestijd
 662. vragende ogen werken onrustig
 663. beginnende liefde droomt van grote stappen zetten
 664. liefde wil een band opbouwen en smeden
 665. passioneel gevoel lijkt onverwoestbaar
 666. liefde is ontvankelijk voor het onverwachte
 667. voor oppervlakkig oordelen is liefde afwezig
 668. in de liefde vereist elke verwevenheid opoffering
 669. liefde is de redder in de nood
 670. huilen in de regen is tweemaal verdriet
 671. liefde ervaren vereist inspanningen leveren
 672. liefdesgezangen klinken in onbekende gangen
 673. roest op een relatie ontstaat zichtbaar
 674. visueel gehandicapte liefde zit in de mist
 675. uitzonderingen maken liefde broos
 676. de voordeur van de liefde is niet op slot
 677. chronisch aan liefde verslaafden zijn gezond
 678. een snelle liefde is een hypnose
 679. met een illusie armer valt liefde af
 680. liefde vergezelt de levensweg
 681. bewust van de omgeving zijn, is liefdessignalen opvangen
 682. de tijd blust het vuur van verliefdheid
 683. soms wil liefde de amoureuze lijdensweg volgen
 684. bij een stokkende verhouding is het gaan
 685. goed gevoel houdt liefde vurig levend
 686. aandelen in de liefde kennen geen uitgifte
 687. liefde ontwikkelt eigenwaarde
 688. als alles is gezegd, is liefde geslecht
 689. het belang van liefde is goed gevoel behouden
 690. liefdesverdriet is niet terug te draaien
 691. hopeloos verliefd voelt als gefascineerd
 692. een relatie hoort eens op de rem te trappen
 693. liefde wil ruiken
 694. het schilderstuk van liefde kleurt elke dag anders
 695. door liefde te erkennen komt verandering
 696. de zwakte van liefde is opgeven
 697. de ernst van de feiten doet liefde verbijten
 698. liefde zet de beste instrumenten in
 699. geheime liefde vermijdt controle
 700. liefde voelt als zeer gewaardeerd vrijwilligerswerk
 701. dakloze liefde staat in de kou
 702. afspraken zetten liefde klem
 703. de last van liefde volgt op een keuze
 704. een kater is sneller over dan verdriet
 705. liefde die roest kent geen beweging
 706. gaan doet een liefde vergaan en een andere opstaan
 707. liefde wekt verwachtingen met dalend perspectief
 708. beslag op liefde leggen, leidt tot zoeken naar vrijheid
 709. verliefden die zich verdringen, beknellen hun liefde
 710. het einde van een relatie heeft geduld
 711. liefde heeft een droom die vaak terugkomt
 712. gehuld in een wikkelrok is liefde te ontwikkelen
 713. in het sociaal domein heerst uitgesproken liefde
 714. liefde met veel lasten heeft baten nodig
 715. liefde is begeren met ziel en zaligheid
 716. een streling is als het slaken van een zucht van verlichting
 717. liefde die wil gaan, wenst een volgende halte
 718. liefde straalt met ook de vent attent
 719. in de liefde kennen thema’s een rangorde
 720. liefde mag omdraaien, maar niet doordraaien
 721. liefde met regels kent wantrouwen
 722. liefde zonder draagvlak wordt weggesleept
 723. liefde is maatwerk zonder de maat te nemen
 724. een tevreden blik mag lang zichtbaar zijn
 725. druk op liefde maakt de relatie broos
 726. liefde is het centrum van het leven
 727. het hart wil geen leegstand
 728. ongrijpbare liefde is de getuige van wanhoop
 729. besluiteloosheid voelt als honderd jurken in de kast, maar niets om aan te doen
 730. enthousiaste liefde grijpt kansen
 731. de dialoog wil draagvlak in de relatie
 732. liefde met intervisie voelt collegiaal
 733. verliefden bouwen aan een toekomstbeeld
 734. in een relatie zijn tegenprestaties overbodig
 735. liefde wacht het moment af
 736. opgelegde afspraken doen liefde braken
 737. voor niemand is liefde oud
 738. stagnatie in de liefde zorgt voor onrust
 739. liefde wil worden beschermd
 740. liefde kan zonder vergaderingen, maar heeft wel overleg nodig
 741. fonkelende ogen strelen van warmte
 742. zinnenprikkelend ondergoed verhoogt verwachtingen
 743. liefde moet de taal van verliefden willen spreken
 744. liefde droomt van verwezenlijking
 745. liefde wil innovatie met inspiratie
 746. liefde eist visie
 747. verliefden zijn participanten en geen klanten
 748. liefde met een vergunning bewandelt zijwegen
 749. liefde is vrijwillig, maar niet vrijblijvend
 750. beschermd gaan wonen brengt liefde onder dak
 751. ongeduld verwijdert liefde
 752. liefde vaart op het kompas van het hart
 753. voorgenomen besluiten geven liefde duidelijkheid
 754. twijfels in de liefde zijn ijzige schaduwen
 755. onbereikbare liefde houdt romantiek weg
 756. het leven is veiliger bij rechtvaardigheid
 757. liefde met korting is snel op
 758. liefde is een opgaande trend die onverwacht wendt
 759. een gevallen liefde huilt zonder herstel te voelen
 760. ouderen die van liefde genieten voelen zich jong
 761. liefde vraagt om gezamenlijk optrekken
 762. een relatie werkt aan een sluitende samenwerking
 763. het hart is het belangrijkste bedrijventerrein
 764. liefde wil worden gedekt
 765. liefdesvoorwaarden hebben geen akte nodig
 766. vergane liefde levert schipbreukelingen op
 767. eeuwige opwinding is onophoudelijk exhibitionisme
 768. liefde wil de beest niet uithangen
 769. verliefden willen een duurzame plaats in het hart
 770. afsluiten doet liefde pijn
 771. ook in de liefde is niets zeker
 772. liefde is blij met een sociaal vangnet
 773. gedachten brengen liefde naderbij
 774. liefde houdt niet van wegkijken
 775. liefde met een brede kijk maakt gevoel rijker
 776. de diamant van liefde ligt in de ziel
 777. kleding waarschuwt liefde
 778. van een verstilde stem kan liefde wild worden
 779. trouwen is een feest, scheiden soms ook
 780. afgewezen liefde verdwijnt met de staart tussen de benen
 781. liefde komt verder als de trossen worden losgegooid
 782. verliefden spelen beter in op veranderingen
 783. liefde sluit niemand uit en raakt iedereen
 784. liefde kent geen plafond, maar wel de grond
 785. liefde schreeuwt niet om woorden maar om daden
 786. maan en sterren worden bewonderd door liefde
 787. loslaten geeft handen vrijheid om de hand te reiken
 788. stilstaande liefde betaalt langdurig tol
 789. liefde komt met weinig woorden toe
 790. muziek is geen liefde, maar bespeelt deze wel
 791. verleidingskracht laat persoonlijkheid zien
 792. rode rozen zijn er voor liefde en dankbaarheid
 793. teleurgestelde liefde druipt af
 794. mooie liefde heeft een witte ziel
 795. een verliefde wil niet buitenspel staan
 796. verliefden krijgen geluk toegespeeld
 797. liefde sluit op talenten van mensen aan
 798. het grote geld wordt door liefde niet geteld
 799. liefde vraagt om acties en niet om een plan
 800. verliefden die bewegen komen verder
 801. bij een treurig slot laat liefde zich voelen
 802. de hoge toon van de liefde zakt in de tijd
 803. een charmante vrouw kent de kracht van een grote rivale
 804. liefde wil niet worden ontrafeld
 805. het vuur van een jonge zigeunerin verwarmt harten
 806. in een minnaar wordt affectie gezocht
 807. liefde deelt in welzijn, niet in welvaart
 808. vreemdgaan lijdt aan onwetendheid
 809. in de liefde wordt gevoelswerk verzet
 810. om zich op te offeren denkt liefde wel na
 811. het inlossen van verwachtingen maakt een relatie hechter
 812. de betekenis van oogcontact is veelzeggend in stilte
 813. een vrolijk lied brengt liefde in stemming
 814. sterke liefde wil zich tonen
 815. ontrouw laaft zich aan andermans dorst
 816. voor een “femme fatale” is liefde ongrijpbaar
 817. liefde is sterk door wat te verbergen
 818. liefde wil niet doodmoe naar bed
 819. tederheid streelt liefde en brengt gevoel
 820. liefde geeft ruimte aan re-integratie
 821. liefde is doorstroming van warmte
 822. liefde kiest voor offers brengen
 823. geparkeerde verwachtingen koelen af
 824. verwachtingen bedreigen een relatie
 825. gezapigheid daagt liefde niet uit
 826. liefde wil niet zielig zijn, maar trots uitstralen
 827. liefde is gevoelig voor verleiding maar verlangt naar echtheid
 828. exotische liefdesliedjes zorgen voor een andere sfeer
 829. liefde wil niet alles tonen
 830. een besnuffelde liefde ruikt vreemd
 831. verlegenheid is sterk bij jonge liefde
 832. de agenda van liefde wordt dagelijks geactualiseerd
 833. het rechte pad van liefde kent bochten
 834. verliefden hebben visioenen zonder visionair te zijn
 835. door lagere lasten komt liefde weinig verder
 836. een hoge stem maakt liefde alert
 837. als het hart stopt gaat de ziel met liefde verder
 838. gebrek aan liefde kent geen compensatie
 839. liefde is argwanend bij verzoeningen
 840. een sexy uitstraling geeft duurzaamheid een uitdaging
 841. liefde moet niet hardnekkig vastklampen
 842. liefde wil liefkozingen en strelingen als een automatisme
 843. paniek hoort bij prille liefde
 844. liefde houdt in ook moeilijke besluiten nemen
 845. op vaagheid zit liefde niet te wachten
 846. verliefde ogen willen weinig zien
 847. met hart en ziel wordt liefde omarmd
 848. verwaarloosde vriendschap hunkert naar verbetering
 849. onbereikbare liefde botst tegen een hoge muur
 850. het meesterwerk van de liefde is luisteren
 851. met een vrijpostig imago is het een uitdaging liefde te vinden
 852. liefde is het meesterwerk van het leven
 853. liefde blijft bij elke beschaving
 854. alles heeft een einde, maar liefde is eindeloos
 855. de passie voor liefde zorgt voor verrassingen
 856. pijn toont wat liefde dwars zit
 857. een bonzend hart kondigt liefde aan
 858. ogen doorzien de blik
 859. zelfs als stoppen springen is liefde niet te stoppen
 860. liefde kent persoonlijke eerlijkheid
 861. elegantie is niet de opwindendste in de liefde
 862. uitgesproken liefde is een lopend vuurtje
 863. liefde kiest voor de geur van geluk
 864. enkel aan grimassen heeft liefde geen behoefte
 865. met een goddelijk lichaam neemt liefde geen genoegen
 866. over liefde praten vereist rust
 867. verlies aan hartstocht nodigt nieuwe liefde uit
 868. de bewerker van de liefde is bescheiden
 869. liefde kent een eeuwigdurend slotakkoord
 870. een zachte stem brengt liefde naderbij
 871. ervaringen bewijzen dat liefde anders kan zijn
 872. door nepmemoires wordt liefde geweld aangedaan
 873. verliefdheid kent allesverslindende liefde
 874. zondagen zijn beklemmend voor eenzame liefde
 875. liefde is kracht van binnenuit
 876. liefde is afkerig van afhankelijkheid
 877. een verliefde is geïnteresseerd in de wonderen van de liefde
 878. flirten met de liefde wil overtuiging
 879. beginnende liefde trilt van de plankenkoorts
 880. verliefdheid zit vol mateloze vreugde
 881. liefde wil afspraken nakomen
 882. intimiteit laat zich leiden door lichaamsgeur
 883. het is een voorrecht te ervaren wat liefde betekent
 884. droefenis heeft drang naar het absolute
 885. liefde wil de waarheid horen om bewust te kiezen
 886. op vaarwel zeggen volgt welkom heten
 887. liefde is meer dan de waan van in elkaar opgaan
 888. liefde wil leugens schrappen
 889. liefde huilt als de werkelijkheid veraf staat
 890. liefde als een wild dier vraagt te worden getemd
 891. liefde wil praten zonder hels kabaal
 892. liefde wil geen dienstmeisje
 893. liefde heelt zelfs de diepste wonden
 894. liefde heeft emotie nodig
 895. liefde wil zich niet door uiterlijk vertoon laten misleiden
 896. liefde is het immateriële erfgoed
 897. eenzaamheid treuzelt maar gaat voorbij
 898. opgemaakte ogen willen veel vragen
 899. seks is begerig naar ontdekkingen, liefde is verzot op warmte
 900. liefde is meer dan delen
 901. een grote liefde hoeft zich niet vol te vreten
 902. liefde wil veel pijn verdragen
 903. liefde als een opgejaagd dier wil verder komen
 904. met water is het lang van de liefde leven
 905. na een verloren sfeer komt een andere context
 906. teleurstelling landt op een ondankbare aarde
 907. het einde van een mens doet liefde verder leven
 908. glinsterende kleding leidt liefde af
 909. een relatie op springen laat zich niet dwingen
 910. een pruilmondje wil liefde laten huilen
 911. grote liefde is alles verterend
 912. levenslust dwingt bewondering af
 913. nieuwe liefde maakt van een krot een paleis
 914. liefde passeert de grens van de klopjacht
 915. liefde vergaat niet door hitte en honger
 916. de zon aanbidden is rijpheid voor liefdesavontuur
 917. koude luxe imponeert liefde niet
 918. angst is niet nodig bij het volgen van de passie
 919. liefdesverdriet heeft teveel tranen vergoten
 920. pijnlijke liefde maakt liefde zwart
 921. een nieuw leven begint als liefde ruimte heeft
 922. een slippertje mist goedkeuring
 923. liefde kent de schaduw van het leven
 924. liefde is een wonderlijke bekoring
 925. een opgemaakte verliefde heeft verwachtingen
 926. alleen de dood geeft het liefdesleven rust
 927. onrustige ogen waarschuwen liefde
 928. een verlaten liefde is knabbelen aan verdroogd brood
 929. het verlies van eenvoudige mensen geeft complexe pijn
 930. liefde verlicht het hart
 931. bij spanning mogen de zegeningen in de liefde worden geteld
 932. waar liefde stopt is er voortgang door nieuwe liefde
 933. liefde in de top wil geen klop
 934. bloedstollende liefde roert het hart
 935. een uitnodigende geur moet adem geven
 936. verliefdheid vreet elkaar met de ogen op
 937. ontroerende liefde is dankbaar
 938. een avontuurlijk leven geeft liefde wendingen
 939. een doodmoe hart snakt naar verandering
 940. liefde zingt met warme klanken
 941. oprechte liefde is eersterangs
 942. geur kan een vlaag van geluk oproepen
 943. een relatie stopt, maar liefde gaat verder
 944. liefde met een afscheidsrede verdwijnt niet
 945. liefde beleeft dagelijks een primeur
 946. pijnlijke liefde heeft een onuitwisbaar litteken
 947. een glinsterende uitstraling smeekt om innerlijke bekoring
 948. een doelloos lijkend leven smacht naar herkansing
 949. een verlegen meisje heeft iets om over te dromen
 950. een aanbeden liefde kent afstand
 951. sterren aan de hemel geven liefde kansen
 952. liefde wil het leven op orde krijgen
 953. liefde voor de ander wil geen macht
 954. in het begin wil oprechte liefde geen openbaar vertoon
 955. treuren gaat verder door intense liefde
 956. liefde kent het recht op openheid
 957. een onbereikbare liefde is als een weerkaatsing van water op dor zand
 958. oppervlakkige liefde is uitgedost in gala
 959. een duivels gezelschap kent indringers
 960. gek van blijdschap kan liefde aan de grond nagelen
 961. een hand teder vastpakken raakt het hart
 962. liefde in diskrediet heeft verdriet
 963. een gebroken hart snakt naar heling
 964. niemand verdient het zonder liefde te zijn
 965. verliefdheid is als een klimplant die verstrengeld
 966. mooie liefde toont gracieuze kwetsbaarheid
 967. liefde die te warm wordt gaat ongewild overkoken
 968. verliefden die nederig blijven weten wat liefde betekent
 969. een kus is uit liefde geschapen
 970. een ongeluk brengende godin is jaloers op liefde
 971. het hart wil liefde zuiver laten zijn
 972. angst als vooruitzicht verontrust liefde
 973. ongehoorzame lokken haar verraden grensverlegging
 974. verliefden willen een blijvend warm bad
 975. ook droevige herinneringen gedenken de liefde
 976. een sekssymbool laat op afstand vele harten sneller kloppen
 977. bij schemering staat liefde op het spel
 978. verliefden hebben de zee als focus
 979. op het onbewoonde eiland van het bed is het tijdloos
 980. de beleving bepaalt het succes in de liefde
 981. liefde houdt van intieme samenspraak
 982. de sluier van vergetelheid kent genade
 983. jaloezie past niet bij liefde
 984. liefde wint de schoonheidsprijs
 985. liefde die te weinig beweegt heeft reden tot zorg
 986. liefde kan niet zonder intimiteit
 987. liefde met een wurgcontract sterft
 988. mooie liefde wil wel de maan, maar geen schijnwerpers
 989. liefde wil niet verwelken
 990. verliefden aanbidden de sterren aan de hemel
 991. liefde is gevoelig voor de plek in de nacht
 992. wie faalt in de liefde krijgt een herkansing
 993. liefde leeft van een goed gesprek
 994. door ootmoed smelten verliefde zielen
 995. liefde weet wat het is om vergiffenis te schenken
 996. overspel verwekt een verrassing voor even
 997. liefde die huilt van onmacht wil verandering
 998. liefde houdt niet van een hopeloze strijd
 999. een unieke geur brengt liefde in vervoering

U vindt de tussendoortjes 1001 t/m 2000 hier.

U vindt de eerste 1000 tussendoortjes hier.