Tussendoortjes

Beste bezoeker van “tussendoortjes”,


Deze pagina staat klaar om eenieder nog meer met aspecten van Woordliefde kennis te laten maken. De lijst wordt elke dag verrijkt met een korte uitspraak of kernachtig gezegde over beleving, geluk, gevoel, liefde of warmte. Zowat elke dag heb ik een of meer ingevingen, vervolgens laat ik deze in me rijpen en uiteindelijk kan dit leiden tot een uitbreiding van de “tussendoortjes” op Woordliefde.
Het overnemen van één of meer “tussendoortjes” kan alleen met de vermelding van de bron “woordliefde.nl”.
Ik wens alle lezers van “tussendoortjes” een goed gevoel bij het lezen van de bijdragen.

Jan van Wijk

 1. waar liefde voor staat is de moeite waard
 2. recht hebben op overtreft het hebben voor de ander
 3. het kwaad heeft onwetendheid als vriend
 4. lijden door onrecht versterkt het lijden door onrecht te begaan
 5. liefdeskwaliteit zien is een relativerend perspectief
 6. liefde zweeft
 7. openstaan om te luisteren nodigt rijkdom van gevoel uit
 8. het is een mooi streven uit elke dag het mooiste te halen
 9. liefde leert te inspireren
 10. opwindend voelende kleding blijft beter aan
 11. verliefdheid staat denken in de weg
 12. een crisis stimuleert het kiezen van een ander pad
 13. onderling corrigeren werkt aan respect voor samen
 14. visie op een duurzame relatie is een hoge stap
 15. waanwijsheid wil bewijs van een latente liefde
 16. liefdesverdriet zwelgt in zelfmedelijden
 17. belangrijk is voor belangrijken onbelangrijk
 18. een relatie houdt van het gevoel van dichtbij
 19. speculatie misleidt
 20. het hart snapt meer dan het hoofd
 21. in de liefde zijn vraag en aanbod niet in balans
 22. stilte is vaak een gepast antwoord bij het naar elkaar staren
 23. de liefde van het graf is een warme dood
 24. grenzen verleggen is een nieuwe horizon zien
 25. de dialoog met het verleden maakt verandering mogelijk
 26. de wijze is niet zozeer geleerd maar wel nieuwsgierig
 27. in de creativiteit van liefde draait het om nuances
 28. kennis van de liefde begint met willen begrijpen
 29. in de liefde is het denken aan sterker dan denken voor
 30. de drempel van de eigen geest ligt hoog
 31. een mooi leven ziet graag dankbaarheid tonen
 32. liefde wil aandacht met betrokkenheid
 33. de context van een relatie vraagt naar warmte
 34. later is de toekomst in het nu
 35. liefde blijft chic als het wars is van modegrillen
 36. insluiten toont meer wil dan uitsluiten
 37. bloed heeft niet voor niets de kleur van de liefde
 38. kinderen zijn eerst denkers en vragers over liefde
 39. geil in opwindend samenzijn wil meer
 40. de context bepaalt de diepgang van het woord
 41. liefde wil geen gevangene van een droom zijn
 42. een vurige blik zegt meer dan lieve woorden
 43. om goed te zijn is het blijven geloven in eigen kracht
 44. van de liefde houden is dagelijks werk
 45. een lach maakt de dag mooier
 46. elke beweging in het hart is een signaal
 47. gewone mensen zijn het meest geweldig
 48. blij zijn mag meer worden geuit
 49. om te oogsten in het leven is er zaad nodig
 50. de dagelijkse bijdrage aan de liefde heet aandacht
 51. de oudste liefdesblokken zijn het stevigst
 52. de berg van de liefde beklimmen is niet steeds omhoog gaan
 53. geduld en wijsheid trekken samen op om liefde te ontwaren
 54. een mooie liefde kent de balans tussen willen en kunnen
 55. de dag wil een bijzondere beleving zijn
 56. in tijden van nood leren geliefden elkaar beter kennen
 57. zin bepaalt het samenzijn
 58. het is een afgewogen besluit opnieuw met elkaar te beginnen
 59. liefde koestert zachtheid
 60. poëzie over liefde zet beleving in vuur en vlam
 61. in de liefde is moed meer dan moet
 62. dromen gebeurt ook buiten het bed
 63. verandering en groei slagen bij geloof in eigen kunnen
 64. als bevrediging liefde oproept groeit de vraag naar diversiteit
 65. het huis van een engel ligt buiten de hemel
 66. ook in de liefde gebeuren wonderen
 67. helaas vindt het kwade denken wel iets
 68. na wat tijd heeft liefde op dezelfde vragen andere antwoorden
 69. liefde kent kracht voor het afscheid
 70. het overdrevene verliest aan betekenis
 71. door aandacht voor elkaar loopt de relatie minder gevaar
 72. ontwikkeling komt vooral door het eigen bewustzijn
 73. een liefde is ademloos zonder op adem te hoeven komen
 74. vorming heeft filosofie en kritisch denken nodig
 75. in de liefde is een aanraking gewenst
 76. een relatie continueert door verleden met heden te verbinden
 77. aandacht is het grootste geschenk om te geven
 78. ervaren is niet vanzelfsprekend
 79. liefde werkt in de praktijk is een eeuwenlang bewijs
 80. beelden groeien in het donker
 81. stoer heeft veel spieren en weinig in het hoofd
 82. ruis doet liefde wankelen
 83. feitelijk gevoel betekent meer dan feitelijke macht
 84. creativiteit wil geen zekerheid
 85. succes is veelal het resultaat van zelfontbranding
 86. een verliefde heeft vragen lief
 87. een regenboog zijn in andermans wolk versterkt de liefde
 88. het niet weten zegt meer dan het weten
 89. als geilheid een medicijn is zijn er weinigen snel beter
 90. taal kan liefde verstaan
 91. liefde verbaast de dag
 92. met liefde kan iemand veel
 93. liefde wil aanwezig zijn om te verbinden
 94. met de ogen van de ander neemt begrijpen toe
 95. zoeken is het dagelijks volgen van het hart
 96. zelfs na vele jaren wil liefde nog hand in hand gaan
 97. liefde wil dagelijks verwonderen door het bijzondere
 98. bij oog voor personeel is het bedrijf meer ondernemend
 99. luisteren wil het woord verwerken
 100. stilte gaat de afwezigheid van lawaai te boven
 101. een stevige dialoog maakt van kijken zien
 102. elke dodenherdenking is een immanent protest tegen oorlog
 103. liefde leert door interactie
 104. stilte beschikt over religieuze en spirituele dimensies
 105. buiten de dood zijn zekerheden vals
 106. het liefdeslot gaat over te laat en te vroeg
 107. bewust van eigen kwaliteiten is voor later
 108. vrede komt uit een vergevingsgezind hart
 109. geven is het middel om zelfzucht terug te dringen
 110. door wind gaat liefde verloren
 111. geven is het middel om zelfzucht terug te dringen
 112. voor morgen geldt het grote niet weten
 113. moed is de metgezel bij het volgen van het hart
 114. stilstaan doet liefde bij de context
 115. de liefde opwindend bedrijven gaat in meer bedrijven
 116. de pijn van de een is onvoorstelbaar bij de ander
 117. een fakkel van goed gevoel is om door te geven
 118. door betrokkenheid weet liefde te verbinden
 119. hoe wijzer de mens zo kleiner de weetal
 120. liefde faciliteert talenten
 121. in een bosbad ontmoeten zintuigen de natuur
 122. zien, luisteren en begrijpen maken liefde voor de ander
 123. brave burgers worden beknot in hun vrijheid
 124. water zorgt voor continue verandering
 125. na een crisis komt een onbekend normaal
 126. om te zien heeft liefde geen ogen nodig
 127. verliefdheid mist de balans tussen hartstocht en rede
 128. de toekomst van liefde vraagt flexibiliteit
 129. schoonheid en troost helpen bij onzekerheid
 130. een open plaats roept herinneringen
 131. een kind doorziet het gedrag van volwassenen
 132. uniciteit blinkt in situaties
 133. het verschil maken kan als verschillend worden gezien
 134. een leerkracht brengt de liefde van onderwijzen en leren bijeen
 135. zorgen voor morgen is een kunst
 136. liefde weet van focussen
 137. er is lef nodig om in actie te komen
 138. veel weten zegt niet veel te weten
 139. een bevredigende relatie vraagt om verlenging
 140. liefde heeft het vertrouwen bergen te kunnen verzetten
 141. een klacht intrekken is nog geen vrijpleiten
 142. uitgesproken is meer dan het hebben gezegd
 143. liefde wil het slot van het hart openen
 144. denken tijd te hebben toont afwezigheid van realiteit
 145. dwalen scherpt het verstand
 146. geen tijd hebben is gezakt zijn voor tijdmanagement
 147. een beeld versnelt begrijpen
 148. op de puinhopen van het bestaan gaat liefde bloeien
 149. elkaar eren is te leren
 150. bij zelf in vrede zijn is het anderen aanvaarden
 151. liefde heeft voorkeur voor doen
 152. met een lach wordt het gezicht aantrekkelijker
 153. het leren van de taal der liefde is een uitdagend genoegen
 154. met het oog voor detail is het geheel onzichtbaar
 155. een thuis kent een liefdevol welkom
 156. leren omgaan met verdriet is ook leven
 157. liefde leeft in paradoxen
 158. het verleden voorspellen is een uitgemaakte zaak
 159. vrijheid wil worden getoetst
 160. een anti-viraal leger is meer dan welkom
 161. voor de dood vluchten is geen vluchtmisdrijf
 162. liefde ziet het wonderbaarlijke van het gewone
 163. een vuile spiegel verhindert reflectie
 164. opwindend ontwaken zegt wat over de nacht
 165. de kringloop van het leven wil steeds onderweg zijn
 166. wetenschap is een middel om dichter bij God te komen
 167. door saamhorigheid ontstaat kracht in de liefde
 168. goed voor elkaar mijdt gevaar
 169. leven met beperkingen doet de randen opzoeken
 170. glinstering in de ogen doet liefde fonkelen
 171. kleine zegeningen koesteren maken het leven waardevol
 172. liefde ziet graag verliefden in dialoog
 173. muziek is een wonder voor het brein
 174. kaarslicht geeft een gloed van genegenheid
 175. meer mensen zijn ziende blind dan echt blind
 176. creatieve spanning levert betekenis
 177. de zonde van de een geeft de ander vreugde
 178. liefde weet van leren door proberen
 179. beheersen loopt ooit uit de hand
 180. de duisternis vervloekt de kaars
 181. de grootsten geven anderen hoop
 182. leren gaat het best spelend
 183. alleen geil geeft weinig liefdespijn
 184. zien vertrekken doet aan het einde denken
 185. een verhaal met een hart is groots
 186. vastklampen aan het leven toont kwetsbaarheid
 187. zonder naastenliefde is er een hartkwaal
 188. liefde schijnt als eeuwig licht
 189. de dag is wat ervan wordt gemaakt
 190. inspireren is groot dromen en geloven in realisatie
 191. het laag gestelde raken is een gemiste kans
 192. liefde weet nog van diepe wonden
 193. genieten mag elke dag
 194. rechtsstaat en democratie komen voor liefde bijeen
 195. leven is streven om te geven
 196. afzondering is even het beste gezelschap
 197. een verliefde zet de volgende stap te snel
 198. het bijzondere van het verleden is de herinnering
 199. een langdurige relatie leeft door innovatie
 200. hoge snelheid zet het beleven in z’n achteruit
 201. liefde houdt het dierbare vast
 202. vrienden zijn er bij zon en regen
 203. stilte bereidt woorden met hoop op verstand
 204. tolerantie nodigt macht en onderwerping uit
 205. in het licht laat het aards paradijs zich voelen
 206. wijsheid is weten van beperktheid
 207. liefde heeft geduld om herkend te worden
 208. bij huivering en ontzetting past hoop
 209. uitproberen geeft onverwachte inzichten
 210. de liefde weet wel beter
 211. de stem van bezinning komt uit de eeuwigheid
 212. het verschil tussen bevrediging en liefde is de tijd
 213. oneindige liefde overstijgt het rationele
 214. het ego heeft geen besef van onbeduidendheid
 215. een vakman heeft trots, beroepseer en liefde
 216. doen wat liefde geeft wordt beloond
 217. liefde weet wat waar te willen
 218. nieuwsgierige liefde bezorgt intens gevoel
 219. een leeg hart is nooit leeg
 220. contact komt door aansluiting bij de beleving
 221. niet meer van deze tijd mist inhoud
 222. liefde wil smaken maar moet soms braken
 223. tolerantie grijpt naast de hoogste waarde
 224. rust is de sleutel tot succes
 225. de deur naar stilte staat open
 226. liefde gelooft in de warmte van zorgvuldig omgaan
 227. rijkdom staat welzijn in de weg
 228. geluk is graag wijs
 229. knuffelen is eerst aanvoelen en daarna voelen
 230. liefde leert te zien
 231. nadenken over het niets heeft tijd nodig
 232. het leven aanvaarden geeft berusting
 233. liefde staat in het centrum van het heelal
 234. zelfvertrouwen wint andermans vertrouwen
 235. onverschilligheid voor vluchtelingen is een vlucht
 236. vriendschap gaat over ongelijkheid heen
 237. de onmacht om jonge mensen op te voeden groeit door
 238. rituelen doen stilstaan bij de diepte van het bestaan
 239. tussen zachte dijen kan ook liefde gedijen
 240. liefde blijft in glans verschijnen
 241. een uurtje duurt vaak langer dan zestig minuten
 242. de zesjescultuur in het onderwijs getuigt van weinig liefde voor leren
 243. bij het verdwalen worden nieuwe wegen gezien
 244. liefde wil zelf blijven nadenken
 245. loskomen van oppervlakkigheid is een berg beklimmen
 246. groot verlangen staart
 247. tolerantie in de liefde leidt tot afdwalen
 248. liefde kent de paradox van kracht en kwetsbaarheid
 249. hebzucht verwoest
 250. loslaten veronderstelt vastzitten
 251. liefde leeft door een onzichtbaar vuur
 252. van dageraad tot schemerdonker is toevlucht zichtbaar
 253. liefde kan zonder reden
 254. meteen een oordeel is makkelijker dan even nadenken
 255. het gevoel voor humor vraagt overlevering
 256. liefde is trots om te mogen leven
 257. iemand die enkel wil knuffelen weet wat seks doet
 258. in een moment van stilte is het luisteren
 259. vreemdsoortig gedrag valt op bij de doorsnee soort
 260. een streep getrokken door de dood kondigt de tijd van ruilen aan
 261. als eerste de kennis pakt de voorsprong
 262. liefde staat in het midden om steeds te beminnen
 263. een spiegel toont ook een donkere hoek
 264. een denkende doener leert van actie
 265. in gezelschap is zelfbeheersing het belangrijkste
 266. op een mooie plek is de tijd gestorven
 267. de oorzaak van blijdschap is de ander
 268. liefde ziet met het hart
 269. angst om te falen mist succes
 270. een voorstel heeft blijvend draagvlak nodig
 271. liefde kan veel met weinig
 272. innerlijke reiniging is de beste schoonmaak
 273. er is weinig idee van weinig weten
 274. bij enkel geil gevoel mist liefde het doel
 275. het doolhof van gedachten heeft vragen over de weg
 276. in de gang van het goede klinkt gezang
 277. liefde weet van eerst te geven
 278. vertrouwen kenmerkt de uitgestoken hand
 279. de gedachte wil ongestoord verder
 280. waarheid kenmerkt zich door eenvoud en soberheid
 281. liefde wil samenhang ervaren
 282. het hoofd in rust stelt besluiten gerust
 283. de kwaliteit van het leven heeft voorrang
 284. het verschil tussen hartstocht en vrijen is verlangen
 285. onderwijs wil leren beoordelen
 286. angst verlamt liefde
 287. lawaai verhindert een dromer te denken
 288. het achtergelaten spoor typeert het leven
 289. gewoonte blokkeert verandering
 290. als het woord stopt krijgt de gedachte meer ruimte
 291. motivatie bepaalt de inzet van liefde
 292. het hart kan meer dan ogen, oren handen en gedachten
 293. vrijheid is het vermogen naar volmaaktheid te streven
 294. twijfel en vermoeidheid veroorzaken verlies
 295. het denken toont tekorten
 296. een leven vol liefde mag soms minder serieus zijn
 297. offers bepalen de grootte van succes
 298. liefde begrijpt en toont begrip
 299. een golf is te lang een rimpeling geweest
 300. liefde is het meest vrijgevig
 301. kwaliteit wil liefde laten zien
 302. liefde wil geen cijfer opgeplakt krijgen
 303. een café verkoopt gezelligheid
 304. liefde vraagt consequent te zijn
 305. te laat komen heeft weinig respect bij
 306. een oude relatie schuift de verhoudingen op
 307. eten van de liefde blijft een utopie
 308. met voldoende liefde is er geen gierigheid
 309. hart en gedachten hebben een stille relatie
 310. porno is de wansmaak van erotiek
 311. een goede naam weet van eenmalig verlies
 312. liefde verdraagt gebreken
 313. de bron groeit door aandacht
 314. liefde wil naar schoonheid kijken
 315. schitterende nep overschaduwt echtheid
 316. zijn is de luisterende ziel
 317. met een zucht herkent liefde patronen
 318. houvast willen staat verandering in de weg
 319. oprechtheid uit zich in eenvoud
 320. vrij zijn betekent liefde en sympathie opbrengen
 321. wijsheid kent peilloze diepten
 322. liefde is tijdloos en kan zonder jaartal
 323. een idee ontstaat veelal meer buiten dan binnen
 324. geliefden staan in bloei
 325. stilte is meermaals het beste antwoord
 326. gepoets in huis wil een thuis
 327. liefde wil mijmeren over ouderdom
 328. in de schemer is het tasten naar het ware
 329. leven is veel geven en weinig ontvangen
 330. liefde wil meer weten van gevoel
 331. de vitaalste leeropdracht is laten nadenken
 332. een mens rijpt door naastenliefde te tonen
 333. kwaliteit toont details
 334. tijdelijk is onbevredigend
 335. verbittering breekt tevredenheid af
 336. een dromer heeft moeite met de realiteit te begrijpen
 337. nadenken over gevolgen van een beslissing houdt berekening in
 338. diepe gedachten reiken tot boven de wolken
 339. liefde zoekt de grens op
 340. het leven overleven gaat met lichtpuntjes
 341. een dromerige vrouw heeft ogen zonder blik
 342. een positief leven wil geen negatieve gedachten
 343. van de liefde is overal te leren
 344. liefde heeft vrijwel dagelijks de beste dag van het jaar
 345. liefde spreekt met gezag
 346. armoede neemt afstand van heersen
 347. bezinning vraagt om stilte
 348. haast laat weinig tijd aan beschouwen
 349. nederigheid groeit in de grond van waarheid
 350. oprechtheid zorgt voor innerlijke vrede
 351. gezondheid is meer dan zonder ziekten
 352. liefde weet dat er meer wegen zijn
 353. de ander willen begrijpen houdt gedachten wakker
 354. een grote liefde kent enkel groei
 355. na juist waarderen komt eren
 356. schoenen duiden de kwaliteit van de man
 357. gedachten bepalen het leven
 358. ook in de liefde kent solidariteit een grens
 359. leren is nieuwsgierig blijven
 360. een dromer leeft gelukkig in de wereld van fantasie
 361. begrijpen komt na inzien
 362. hoogmoed versterkt leugens
 363. de waarde van vrijheid hangt af van de diepgang van liefde
 364. oppervlakkigheid overheerst bij kijken en niets zien
 365. schoonheid maakt liefde zichtbaar
 366. het onderwijs vergeet te prioriteren om voortgang te boeken
 367. observeren levert wijsheid
 368. liefde floreert na een gevarieerde stage
 369. brengen tot stilstand geeft impuls aan vooruitgang
 370. een ei leggen daagt het vinden uit
 371. een lach brengt mensen dichter bijeen
 372. contextuele verscheidenheid geeft pluraliteit in beleving
 373. liefde wil toppen na dalen te voelen
 374. weerstand tegen definitief zorgt voor uitvluchten
 375. de mens is omringd door duisternis
 376. ingrijpende gebeurtenissen openen de ogen voor vergankelijkheid
 377. verwondering stimuleert liefde
 378. voor verder in het leven is soms een zetje nodig
 379. een relatie omvat meer dan verbinding
 380. elementaire beleefdheid raakt meer zoek
 381. liefde wil wijsheid voor de tijd
 382. wachten is meer dan uitkijken
 383. de waarde van het leven is geven
 384. reputatie groeit door het verleden
 385. enkel verandering blijft
 386. de fakkel van liefde wil worden doorgegeven
 387. bewust consumeren is verleiding weerstaan
 388. de dag floreert door te zaaien
 389. wijs gaat voor slim
 390. liefde voor het milieu krijgt kansen door een recessie
 391. grote liefde slaagt in het kleine
 392. liefde mijdt rimpelingen op het water
 393. opgroeien met liefde zaait betrokkenheid
 394. verantwoording kennen is het eigen lot in handen houden
 395. wijsheid groeit door ervaring
 396. houding en gedrag bepalen de kwaliteit van vriendschap
 397. ontmoeten wil groeten
 398. voortbestaan hangt af van liefdevolle warmte
 399. liefde omhult
 400. dans geeft liefde meer kans
 401. fantasie geeft de limiet van de hoop
 402. ongeluk verlangt naar zingeving
 403. liefde omarmt de kunst om de naasten te zien
 404. beminnen is in afwachting
 405. de liefde weet van twijfelen zonder aarzelen
 406. tussen leermeesters is kwaliteitsverschil een taboe
 407. liefde ziet mogelijkheden zonder grenzen
 408. een zoektocht duurt minder lang dan een mensenleven
 409. schoonheid maakt liefde zichtbaar
 410. liefde met leegstand heeft een vol ego
 411. traag voort gaat staand voorbij
 412. liefde is wat het hart laat doen
 413. bij het eigen gelijk is het gezamenlijke doel onzichtbaar
 414. waarde in de liefde creëren lukt met passie
 415. zonder dal is geen top te zien
 416. liefde is als de zon om tranen te drogen
 417. elke dag kan liefde opnieuw beginnen
 418. verhalen laten de geest reizen
 419. liefde wil binnen en buiten acteren
 420. van het verleden leren gaat verder dan het begrijpen
 421. elke morgen heeft eigen zorgen
 422. liefde groeit door geduld
 423. het laatste woord hoopt op goed gehoord
 424. getallen leven als ermee wordt gewerkt
 425. liefde droogt tranen
 426. zonder perspectief schijnt de horizon dichtbij te zijn
 427. goede daden leveren zegeningen op
 428. wat je doet zegt meer dan wat je hebt
 429. inzet leidt tot slagen in een relatie
 430. goed gevoel heeft een onvoorstelbaar einde
 431. wijsheid leeft in gedachten
 432. samenwerken is gedrag verbeteren
 433. de toekomst krijgt in stilte vorm
 434. zaaien is een pleidooi voor vertrouwen
 435. slaagt naar zichzelf luisteren dan is de ander hoorbaar
 436. eigen gebreken zien overtreft de attendering door anderen
 437. vermeende wijsheid heeft geluk nodig
 438. de kracht van de stilte roept de kern van leven
 439. liefde start met verwondering
 440. succes weet van tegenslagen
 441. om alles te begrijpen schiet een ieder tekort
 442. idealisme wenst vertaling in gedrag
 443. laagheid wordt bij drukte zichtbaar
 444. de basis van liefde is verbondenheid
 445. vorming gebeurt door dat wat mensen liefhebben
 446. liefde wil eerst zichzelf ontmoeten
 447. met de voeten op de grond staat liefde stil
 448. een obstakel vraagt om met weerstand om te gaan
 449. de lach maakt de mens completer
 450. liefde wil op meer dan oppervlakkige kenmerken worden beoordeeld
 451. dienstbaarheid raakt
 452. cijfers leven door in getallen
 453. een obsessie blijkt achteraf te veel tijd te nemen
 454. zorgen maken ogen helder om elkaar beter te zien
 455. interesse staat boven interessant
 456. wijsheid wil het eeuwige doorgronden en kennis wil het tijdelijke weten
 457. hoogmoed mist het hogere doel
 458. niet durven bemoeilijkt de liefde
 459. liefde wil liever omdenken dan of-of-denken
 460. gevoel zorgt voor verbinding
 461. verbeelden is de sleutel voor opwinden
 462. het kind in de liefde mag er langer zijn
 463. zelfs bij het sterven worden talenten ontdekt
 464. acceptatie van eenzaamheid brengt liefde dichterbij
 465. armoede omarmen bezorgt het hart rijkdom
 466. liefde verbindt door intenties op elkaar af te stemmen
 467. de toekomst voltooit zich in het nu
 468. een stoornis is tijdgebonden
 469. een goede relatie weet steun te waarderen
 470. euthanasie is de vraag naar ultieme hulp
 471. onder druk raakt liefde van slag
 472. van het slechte is meer geleerd dan van het goede
 473. liefde vindt succes wat anders dan marktwaarde
 474. autonomie is een groeihormoon
 475. kennis heeft waarde door het liefdevol maken en toepassen
 476. drukte over het verleden knaagt aan het heden
 477. vrijheid is na liefde het hoogste goed op aarde
 478. menswaardig sterven treurt bij het verhaasten van de dood
 479. liefde draagt waarheid een warm hart toe
 480. chaos nodigt leven uit
 481. praten is meer dan woorden uitspreken
 482. enkel de dwaas denkt veel te weten
 483. de eigen verbeelding volgen beperkt de blik
 484. tobben roept zorgen op om liefde te verliezen
 485. het kleine maakt het grote
 486. de laatste verschillen willen zich verborgen houden
 487. geluk groeit vlakbij
 488. verlangen legt zich niet makkelijk neer
 489. liefde weet dat de maker meesterlijk is
 490. de bezorger van trots is positief
 491. bitterheid verwaarloost het leven
 492. een voortrekkersrol heeft zorg voor achterblijvers
 493. de hogeschool van de liefde wil meer kennis
 494. kijken naar een ander vraagt uitkijken
 495. aftakeling laat de geest in de mist verdwijnen
 496. zonnig humeur geeft het leven fleur
 497. van de perfecte man of vrouw is enkel te dromen
 498. een ernstige blik maakt liefde alert
 499. lawaai maakt liefde onvindbaar
 500. door tekorten wordt het speciale zichtbaar
 501. het onderwijs mist de essentie om liefdevol te zijn
 502. zonder dromen blijft grootse liefde uit
 503. de rangorde van cognitie voor empathie mag anders
 504. wijsheid blijft weg van hartstocht
 505. ook traag groeiende liefde komt tot bloei
 506. liefde wil voor het leven leren
 507. langdurig stilzwijgen wacht op verlichting
 508. een relatiebreuk vraagt herijking van de menselijke maat
 509. vindingrijke liefde geeft kracht
 510. eenpersoonshuishoudens betalen een hoge tol
 511. een goed gelovende verliefde heeft de les naïviteit gemist
 512. rijping begint met nadenken over levensvragen
 513. soms lekt het dak van de liefde
 514. aan niet zo goed zijn is veel te doen
 515. liefde versterkt gelijkwaardigheid
 516. eenvoudig leven weet veel van geven en weinig van nemen
 517. opvattingen en verwachtingen maken liefde kwaliteitsbewust
 518. een wijs mens weet vriendelijkheid op waarde te schatten
 519. stilte tussen voormalige vrienden voelt lang aan
 520. vooruitgang vereist meer dan hard werken
 521. de relatie bekijken doet denken aan herzien
 522. in een illusie leven toont de broosheid van het bestaan
 523. bang zijn is geen excuus
 524. liefde gaat door tegenslag naar warmte
 525. anderen laten genieten is de gave van liefde
 526. loslaten wil een ander gevoel laten komen
 527. woorden vol liefde komen zonder geluid
 528. gemakzucht vervangt lezen door vragen
 529. liefde weet van het onoverkomelijke
 530. een relatie is een reis op gemeenschappelijk terrein
 531. liefde kent geen fouten maar lessen
 532. persoonlijke groei levert eigenwaarde
 533. stof bedreigt het vuur in een relatie
 534. een mens heeft wijze raad van de liefde nodig
 535. een oordeel zou van de omstandigheden moeten weten
 536. duurzaamheid in de liefde werkt lang door
 537. een investerende liefde heeft leren afschrijven
 538. het mystieke zorgt voor levende mogelijkheden
 539. in het donker is het geloven in het licht
 540. de knal bij de confetti verhoogt de sfeer
 541. liefde weet nog van verwondingen
 542. de wijze lacht dagelijks om zichzelf
 543. met lessen geven wordt meer geleerd dan deze te nemen
 544. afzondering is het beste gezelschap voor even
 545. voor vertrouwen in de cultuur is kennis nodig
 546. vreugde verwondt pijn
 547. een lach in de morgen geeft motivatie voor de dag
 548. hoop wil niet relativeren
 549. tot inzicht komen vergt tijd en een bel
 550. zaaiende liefde moet nog leren oogsten
 551. priestertekort past kerkelijke regels aan
 552. voorspoed trekt vrienden aan
 553. voor de blik in het duister houdt liefde zich verborgen
 554. na nadenken komt leren
 555. falen kent enkel opgeven
 556. de kern van liefde ligt stroomopwaarts
 557. door speelsheid wint het gezag aan grootte
 558. intenties vragen verbinding
 559. dankbaarheid verdient meer dan met mate
 560. relaties kennen in het begin veel zin
 561. liefde ziet kansen met een groter begripsvermogen
 562. over aangenomen waarheden wil liefde nog eens nadenken
 563. afhankelijkheid nodigt onzekerheid uit
 564. wijsheid voelt rijkdom minder wegen
 565. liefde in mineur wil een andere kleur
 566. durven opent wegen
 567. succes heeft ook liefde als vader
 568. leren begint bij de moeder
 569. de waarheid komt eerder bij twijfel
 570. liefde geniet van de onderlinge band
 571. het eerste woord wordt lang gehoord
 572. starheid is muurvast geworteld in het verleden
 573. kunnen als sta in de weg verspert liefde
 574. erkennen van missers vraagt geduld
 575. het bijzondere van het verleden is de herinnering
 576. op het liefdesterrein staat een kloppend hart
 577. een oecumenische mis heeft geen basis door verschil in kernen
 578. angst weet van de macht van vernietiging
 579. wijsheid vraagt om voorzichtigheid
 580. liefde vraagt tijd aan verbeelding
 581. de opvoeder van liefdeloosheid is gevlucht
 582. liefde tonen ziet vergeven
 583. het hart weet dat leven geven is
 584. pijn zegt hoe te leven
 585. het verschil tussen werkelijkheid en waarheid is zoek bij spanningen
 586. blijmoedig is de liefde bij verrassingen
 587. afgunst is zichzelf leed berokkenen
 588. vooruitkomen is verre van het moeilijkste
 589. voor veilig gevoel kan liefde zonder gordel
 590. van weer een goed gesprek wordt liefde weinig wijzer
 591. liefde overstijgt geluk
 592. getuigenis van geloof mist de dialoog
 593. jongeren behoren te worden gehoord
 594. vasthouden vreet energie en bliksemt het loslaten weg
 595. geld zegt dat liefde voor alles een misverstand is
 596. verliefden ervaren het onvolmaakte
 597. de geest wil vrij van zorgen blijven
 598. in de liefde betaalt de ander de prijs
 599. het gesproken en geschreven woord staan ver uiteen
 600. liefde houdt rekening met leeftijd
 601. verdriet voelen is verbondenheid ervaren
 602. wijsheid in de liefde weet van rijk rekenen
 603. een saaie relatie is de trappers kwijt
 604. verschraling versmalt de identiteit
 605. duistere krachten in een relatie ontkrachten liefde
 606. pracht heeft weinig woorden nodig
 607. een uitnodigende blik geeft het hart een kik
 608. in de liefde is verbeelding sterker dan kennis
 609. ogen kijken in het hart
 610. het siert de beste bescheiden te zijn
 611. liefde wil eerst dromen en daarna realiseren
 612. liefde heeft geloof in het onvoorstelbare
 613. eb en vloed maken liefde op het strand
 614. liefde wil boeien in een bloeiend leven
 615. met veerkracht voorkomt liefde langdurig leed
 616. onmin maakt een rondedans van beschuldigingen
 617. gemis is duurzaam
 618. soms wil liefde door het oog van de naald kruipen
 619. meer willende liefde stelt beter prioriteiten
 620. de theologische wereld vindt scholen zonder wortels
 621. een groot feest wordt traag afgesloten
 622. de lach verdrijft boosheid zonder woorden
 623. liefde vlucht voor harde woorden
 624. succes eist naast denkkracht ook zweet en tranen
 625. een lach heeft beweging nodig
 626. bewegen heeft een positief effect op de liefde
 627. door loslaten grijpen handen de toekomst
 628. verlies verwerken vraagt het onmogelijke
 629. een relatie aan elkaar knopen is geen opknopen
 630. de essentie van liefde is ruimte geven
 631. geloofszaken willen meer gesprekstof
 632. druk gepraat is een gordijn
 633. liefde hecht aan de waarheid
 634. verbeelding wordt door kennis krachtiger
 635. liefde wil de stem van de dialoog horen
 636. een aai geeft het gevoel van ogen in de hand
 637. de hartslag zegt of liefde raakt
 638. in de liefde is samen het werkwoord
 639. constante vernieuwing werkt demotiverend
 640. woede leidt tot wederzijds vastzetten
 641. verdriet wil een luisterend oor
 642. liefde is allergisch voor alles over één kam te scheren
 643. kinderen leren door in vrijheid te ontdekken
 644. liefde loont door eraan te werken
 645. zieken bij elkaar leggen maakt hen niet beter
 646. een hoogtepunt wordt later gevoeld
 647. iets missen ligt te staren
 648. van de liefde leren maakt nieuwsgierig
 649. liefde vormt de mens
 650. luisteren staat ver boven praten
 651. liefde spoort aan meer te voelen
 652. uit de bron van liefde is het blijvend putten
 653. liefde wil gesprekken voeren
 654. troost uit de fles wil herhalingen
 655. rouwverwerking maakt plaats voor verlies overleven
 656. liefde weet dat zwijgen een goede reactie is
 657. moed verslaat het noodlot
 658. dopen, vormsel en communie gebeuren bij cognitieve onrijpheid van het kind
 659. bedenken komt bij lang denken
 660. liefde relativeert veranderingen
 661. zonder eerlijkheid blijft respect afwezig
 662. de wijze weet weinig te weten
 663. liefde plaatst meer vraag- dan uitroeptekens
 664. kwaad schrikt het meest in gedachten
 665. liefde bepaalt de plaats in het leven
 666. verder gaan is afwijkingen kansen geven
 667. de eigen levensweg wijst succes in de liefde
 668. liefde over de rand staat in brand
 669. snel oordelen overtroeft de beschouwing
 670. eb en vloed zorgen voor afwisseling in het leven
 671. inspirerende woorden houden liefde hoogstaand
 672. liefde wil kennis van het brein
 673. een sleutelfiguur ziet de weg van morgen
 674. liefde heeft meer met continuïteit dan met succes
 675. bij drukte in de liefde passen geen afspraken
 676. veel geld in een relatie zorgt voor een spatie
 677. liefde is afkerig van macht en materialisme
 678. uitblinken in deugdzaamheid schittert meer dan in woorden
 679. liefde is de mentor van verliefden
 680. geluk is gewild bezit
 681. sterven is het afscheid van de microbe van de magie
 682. houden van gaat met een lach
 683. de optimist kent de voorsprong van geluk
 684. met willen heeft liefde perspectief
 685. gezang wekt goed humeur
 686. een hechte band kent de weg
 687. liefde verdient een centrale plaats in het denken en doen
 688. water geeft liefde eeuwig leven
 689. een voorbeeld heeft niemand voor zich
 690. de grens van kunnen is onzichtbaar
 691. later blijkt de grootte van succes in de liefde
 692. door zuivering wint het goede
 693. liefde weet dat wijsheid begint met nieuwsgierigheid
 694. ogen in de ziel zien meer dan ogen in het hoofd
 695. passie heeft met lijden schaduwkanten gemeen
 696. bij de doop van liefde begint het vormen
 697. nu beginnen is relevanter dan een lonkend perspectief
 698. liefde verdient aandacht om gezien te worden
 699. de plank misslaan is met wijsheid te koop lopen
 700. liefde heeft geleerd van verwachtingen
 701. mysterieuze stilte rijpt het leven
 702. liefde heeft honger naar waarheid
 703. zoeken naar een lief leidt naar de bron van liefde
 704. donkere liefde heeft onzichtbare schaduwkanten
 705. met geduld wordt het verwachte overtroffen
 706. de nuance valt met luisteren op
 707. liefde leert van reflecteren
 708. een gierigaard werkt aan een eeuwig leven
 709. het leven leest de les en leert lassen
 710. door op te groeien in vrijheid krijgt liefde ruimte
 711. liefde wil in iedereen betekenis hebben
 712. niet God maar de mens is gewelddadig
 713. naarmate een feest eindigt nemen verwachtingen toe
 714. de waarheid wordt geboren
 715. liefde is de expert in werkgeluk
 716. warmte blijft in herinnering
 717. de weg is de route en niet de kaart
 718. liefde wil meer begrijpen zonder alles te weten
 719. gebroken harten kennen lege handen
 720. sneller denken dan praten geeft vooruitgang
 721. opvoeden is zelfstandig leren denken
 722. de weg van het leven is uitgestippeld
 723. de schijn van een droom snakt naar realiteit
 724. de motor van het meeste nieuws draait op zondaars
 725. Engelse woorden en Nederlandse zinnen geven taalvervuiling
 726. een leven zonder stilte is verloren
 727. geluk komt na het loslaten van de wil om te begrijpen
 728. liefde ziet onwetendheid als gevaarlijk
 729. zorgen stagneren liefde
 730. het meenemen van geloof versterkt liefde
 731. respect wordt verdiend
 732. liefde is samen het leven leren
 733. mooie momenten weten van herinneren
 734. liefde kent zegeningen van goedheid
 735. een warme hand laat het hart bewegen
 736. aarzelen bezorgt liefde angst
 737. het vrije geweten is groter dan aardse krachten
 738. door te excelleren blijft liefde uniek
 739. bij kwaad doen hoort zich schamen
 740. geschiedenis belicht de rol van schijnbaar toeval
 741. blikken weten het gevoel te verklikken
 742. een genie is top op minstens één terrein
 743. mensen zitten vaker vast in het verkeer dan in de cel
 744. teleurstelling verdringt verwachting
 745. eigenzinnigheid verlangt vrijheid
 746. liefde vraagt aan verliefden leerbereidheid
 747. conclusies uit ervaringen gelden voor toen
 748. liefde weet dat wagen moed geeft
 749. de waarheid is onvolkomen
 750. de kracht van bijgeloof is voelbaar
 751. de schijn van integriteit straalt op een ander af
 752. bij elke tijd past spiritualiteit
 753. iedereen is uniek zonder steeds uniciteit uit te dragen
 754. een dwaas denkt wijs te zijn
 755. liefhebben kan minstens worden geprobeerd
 756. de weg naar succes gaat via tegenslag
 757. in de stoel zakt liefde weg
 758. kennis is inspiratie voor zelfontplooiing
 759. de ontmoeting bevestigt het belang van er te zijn
 760. liefde is wars van macht
 761. echt is verbeelding vol liefde
 762. afzondering lijkt problemen te verschuiven
 763. liefde kent het gesprek zonder punt
 764. echt leren van elkaar gebeurt bij de draagbaar
 765. positiviteit geeft ruimte aan groei
 766. geduld kent het verlangen naar verder
 767. geloven gaat zonder haast
 768. liefde wil investeringen zien
 769. ontplooiing komt door afwijkingen te koesteren
 770. ervaren en luisteren zorgen het meest voor wijsheid
 771. bij de hand reiken hoort geen zeiken
 772. zwijgen is tactvol antwoorden
 773. het gevoel van de ontvanger bepaalt de grote van een geschenk
 774. het schoolplein is een talententuin
 775. alleen zijn is een optie
 776. liefde schittert bij het tonen van kwetsbaarheid
 777. weten van een feilbaar leven dekt het verleden af
 778. door connectie beweegt liefde
 779. een held zet de eerste stap in de liefde
 780. groei komt door anders normaal te vinden
 781. liefde stijgt met een lach
 782. voor de deur is het nat van tranen
 783. liefde loopt verwondingen op
 784. sociale media nodigen asociaal gedrag uit
 785. kennis is dagelijks achterhaald
 786. de winst van afzondering groeit in de tijd
 787. een duistere tactiek maakt de tegenstander lam
 788. liefde heeft de tijd zonder klok
 789. aandacht geeft aan verbeelding hoge prioriteit
 790. veroordeeld voelen is als een cel waarvan de deur openstaat
 791. door te delen blijft de relatie leven.
 792. doorgaan wil raken, opgeven is missen.
 793. een relatie met knelpunten heeft een afslag gemist.
 794. de ziel heeft meer ontmoetingen dan het verstand.
 795. zonder vorm vormt liefde zichzelf.
 796. een hand zonder vuist voelt vriendschap.
 797. liefde wil van mens, dier en natuur houden.
 798. ondermaats belonen met bovenmaats presteren tart de houdbaarheid.
 799. het tellen van zegeningen weerstaat moeilijkheden.
 800. bij een vooruitzicht is het waken voor overschatting.
 801. een gevallen ster brengt offers.
 802. liefde verwacht het onverwachte.
 803. de tijd van wegkijken zit in het donker.
 804. vrijheid verleent betekenis aan belevenis.
 805. een gedicht is de creatie van gebottelde woorden.
 806. visie op liefde is kwalitatief subjectief.
 807. tijd en aandacht helpen liefde bij veranderingen.
 808. alleen zijn begint met gedachten.
 809. een droom houdt van schijn.
 810. de grote liefde is verborgen in de schaduw.
 811. alles voorzien wenkt de slordigheid.
 812. winnen is meer dan over talent beschikken.
 813. aandacht voor de ziel geneest het lichaam.
 814. rust maakt liefde in de stilte hoorbaar.
 815. achter de voordeur verandert de warmte.
 816. liefde zegt angst de wacht aan.
 817. door verwondering opent liefde het hart.
 818. voor voortgang is de werkelijkheid te reduceren.
 819. de dag laat zich met liefde uitpakken.
 820. geld koopt de schijn van liefde.
 821. liefde gebruikt meer bruggen om te verbinden.
 822. liefde heeft rechtschapen mensen nodig.
 823. een gesprek kan meer dan helend zijn.
 824. liefde is in de ban van sterren.
 825. inzicht vergeet de tijd.
 826. voorkennis mist de wijsheid van morgen.
 827. inzetten ontsluit energie.
 828. liefde verrast met aandacht.
 829. een blik prikkelt de nieuwsgierigheid.
 830. zelfgenoegzaamheid staat denken in de weg.
 831. een wachtlijst verwijst liefde naar het tweede plan.
 832. ongeacht het aantal staan lotgenoten zwak.
 833. dromen veranderen aandacht.
 834. liefde vraagt nadenken.
 835. de eigen cultuur wordt respectloos opzijgeschoven door multiculturalisten.
 836. liefde helpt vol overgave.
 837. ingevingen brengen diepgang in de liefde.
 838. liefde is gul zonder te tellen.
 839. aandacht ontdekt de veelzijdigheid van de liefde.
 840. een zelfreinigend vermogen kan zonder afvalbak.
 841. denken veel te doen stagneert de voortgang
 842. liefde wil vervulling van het hart
 843. verlaten liefde verlaat zich op gevoel
 844. door te ontdekken wordt liefde wijs
 845. liefde gaat met schade aan de slag
 846. aandacht maakt oplossingen mogelijk
 847. geld is het smeermiddel in een materiële relatie
 848. liefde schenken is het hoogste goed
 849. oprichten uit vreugde geeft warmte
 850. liefde levert strijd met vermeende hogere waarden
 851. het einde vraagt aan de moed om door te gaan
 852. liefde heeft integriteit als wens
 853. fouten toegeven maakt wijzer
 854. te hoog gegrepen beloften zien het sterven komen
 855. vrijheid is een opdracht om er voor elkaar te zijn
 856. leven is leren van de liefde
 857. relaties slagen bij het dagelijks in verbinding blijven
 858. het kan niet ligt begraven
 859. liefde in de overgang wil geen uitstel
 860. het tijdsgewricht zorgt voor heroverweging van aandacht
 861. zij die moeilijk doen zijn moeilijker dan anderen die moeilijk ervaren
 862. met bloemen is het veel zeggen zonder uit te leggen
 863. liefde heeft de kracht van verrijzenis
 864. liefde kent geen tegenprestatie
 865. ja zeggen voor het nu is niet vastleggen voor immer
 866. verliefden zien meer in kansen dan in onmogelijkheden
 867. liefde slaagt met kiezen voor zichzelf
 868. de bedoeling van liefde ligt in oprechte en innerlijke waarde
 869. leren vergroot de eigen wereld
 870. geluk nodigt uit anders te denken
 871. geschreeuw bemoeilijkt een beschaafd gesprek
 872. het grootste gemis van liefde is aandacht
 873. een relatie wil een gezamenlijke aanpak met eerlijk delen
 874. liefde komt verder met het vinden van gedeelde interesses
 875. hartelijkheid is geven
 876. immigratie van liefde blijkt een vergissing
 877. een belofte wil na de geboorte groeien
 878. een verliefde wil de kloof tussen ideaal en praktijk dichten
 879. liefde is meer dan offers brengen en pijn lijden
 880. een liefdevol hart reageert vanuit nieuwsgierigheid
 881. onderwijzen is geven wat nodig is
 882. denken wijs te zijn is dwaas
 883. liefde kent het geloof in eigen kunnen
 884. met een plan van aanpak maakt liefde weinig vorderingen
 885. leven is dankbaar voor samenzijn
 886. liefde prijst aandacht
 887. ongrijpbare liefde is als kussen met een ruit ertussen
 888. liefde is liever wijs dan slim
 889. liefde verdrijft duisternis
 890. de tussenstand van het leven en het sterfbed willen niet samenvallen
 891. liefde wil ruimte om autonoom te denken

  14 oktober 2018 de 3000ste !!!!

 1. in de stilte spreekt het hart
 2. voor meer dan liefde neemt warmte af
 3. spanning in de liefde verdwijnt met de emotie
 4. liefde met een gemis weet gevoelige warmte te geven
 5. heldendaden hoeven geen heldentocht te maken
 6. liefde is onwennig in een harde wereld
 7. tederheid roept de glimlach op
 8. schoonheid en kwaliteit tonen de waarde van het liefdesverhaal
 9. liefde wil in vertrouwen evalueren
 10. het doel van liefde is verbinden
 11. een superieure cultuur is arrogant
 12. ontmoeten zorgt voor cohesie
 13. inburgering heeft liefde nodig
 14. liefde wijst alleen staan af
 15. een goed mens toont liefde
 16. liefde verdient het elke dag te mogen leren
 17. geduld is nodig om het te krijgen
 18. de lach is een effectief en goedkoop medicijn
 19. een soepele afstemming geeft groei in verbondenheid
 20. liefde kan een jaarverslag missen
 21. aandacht laat het diepste zich betrokken voelen
 22. bloemen geven is in vriendschap leven
 23. een positief verhaal verrast liefde
 24. in de liefde wordt de toekomst het heden
 25. eigen tradities omarmen geeft een overtuigend verhaal aan nieuwkomers
 26. in relatie te moeten presteren bezorgt faalangst
 27. verliefden willen liefde delen
 28. een lach verlengt het leven
 29. een verliefde toont waarde door het eigen verhaal
 30. liefde bouwt met warmte een thuis
 31. vrouwenopvang wil hulp zonder leuren
 32. voor liefde is verantwoorden overbodig
 33. liefde is een kind van het licht
 34. stil worden is ervaren stilte ontvangen
 35. in het verleden blijven hangen mist aansluiting met liefde
 36. liefde heeft uitzicht door inzicht
 37. van een onopvallende liefde wordt geen kennis genomen
 38. afbreken van de eigen cultuur leidt tot kwetsbaarheid
 39. verliefdheid blijft doof voor vergissen
 40. minder geeft meer kansen
 41. een andere richting leidt tot nieuw gevoel
 42. onrijp voor onderdak geeft daklozen geen dak
 43. liefde ziet een relatie als meer dan een project
 44. energie naar het verleden zet de toekomst op rantsoen
 45. liefde blijft geloven in het goede
 46. ruimte maakt dromen waar
 47. bescheidenheid gaat samen met wijsheid
 48. armoede bezorgt meer tevredenheid
 49. zelfs na jaren wil liefde niet op rust
 50. genieten geeft energie
 51. donkerte heerst bij het uit elkaar gaan
 52. met een relatie te kopiëren begint verval
 53. Aphrodite, de godin van de liefde, wil geen correcties
 54. uitzicht is er door kleinheid scheppen
 55. liefde is zorgzaam zijn voor naasten
 56. het verleiden tot zien verdient geen einde
 57. door aandacht voelt liefde zich gezien
 58. liefde mag dromen volgen
 59. bij beperkingen kijkt liefde naar oplossingen
 60. slopen is blunderen van kortzichtigheid
 61. liefde stelt geen prijs om te worden gemeten
 62. investeren in geestelijke training verandert het denken
 63. communicatie hangt af van de persoonlijkheid
 64. gedeelde democratie mist basis
 65. liefde wil de onfeilbare werking van depasmunt
 66. een spiegel waakt voor in slaap sussen
 67. zegeningen worden graag traag geteld
 68. een kus vertaalt liefde
 69. de stem in de stilte kent de meeste luisteraars
 70. in het hart voelt geluk zich het best
 71. blij in het doen wil verder met pensioen
 72. een verlichte geest ziet de nood aan samenwerken
 73. het hart begrijpt meer dan het hoofd
 74. liefde leert om in een zwakke tijd sterk te zijn
 75. in stilte verzet liefde het meeste werk
 76. in dromen spreekt liefde op ongekende wijze
 77. in Brussel is de liefde het meest multicultureel
 78. verliefdheid is in de fantasie onverslaanbaar
 79. geboden leiden tot oordelen
 80. lang wachtende liefde heeft een excuus
 81. de eigen identiteit versterken geeft duurzaamheid
 82. de geest gelooft in mysteries
 83. een druppel tederheid wijst aandacht de weg
 84. alle grote dingen komen in stilte tot stand
 85. zelfoverwinning is de grootste zege
 86. de beste relatie nodigt liefde uit
 87. een vastgelopen relatie leidt tot omdenken
 88. in liefde afscheid nemen laat een boodschap na
 89. dromen laat liefde tot leven komen
 90. gelijkwaardig multiculturalisme heeft last van gevraagde bewijslast
 91. liefde wil meer dan maar één keer
 92. vrijheid vraagt inzet en zelfdiscipline
 93. het leven is gegeven om te beleven
 94. economische migranten profiteren liefdeloos
 95. tot de verbeelding sprekende communicatie heeft uitstraling
 96. liefde verbaast zich dat er weinig wijsheid is
 97. gelukzalig gevoel duurt langer bij eenvoud
 98. bij het goed smaken komt liefde terug
 99. theorie remt liefde af
 100. liefde voelt als een onbetaalbaar geschenk
 101. de nacht verliest steeds de macht
 102. menig immigrant weet niets van arme drommels
 103. het hart wil iets voor de ander zijn
 104. het gevoel kan snel afkoelen
 105. zelfkennis tempert illusies
 106. haast wil harteloos de eeuwigheid voorbij ijlen
 107. open grenzen ondermijnen geaccepteerde relatievormen
 108. ontdekken geeft inspiratie
 109. de waarde van het leven is zichtbaar bij afstand nemen
 110. liefde leeft van reacties
 111. verantwoordelijkheid voor de liefdesinhoud ligt bij meer dan één persoon
 112. vrede brengen begint in het hart
 113. geestelijke rijkdom is ontvangen
 114. liefdewerk geeft waardigheid
 115. liefde wil doorgaan zonder stil te staan
 116. een sterke cultuur is uitnodigend
 117. liefde wil van betekenis zijn
 118. vrijheid kent verplichtingen
 119. het hart vraagt om tijd
 120. liefhebben wil continueren
 121. verzwakking leidt tot onder de voet te worden gelopen
 122. dromen en fantasie verrijken de liefde
 123. de waarde van kind zijn kent later meer betekenis
 124. liefde wil de ander laten weten veel te kunnen bieden
 125. een relatie zonder dialoog kent meer dan een monoloog
 126. geduld hebben vereist veel geduld
 127. goeds vertellen over een ander is een hartelijk wonder
 128. liefde poogt onmin te beletten
 129. wijsheid van liefde geeft helderheid
 130. laat eren gebeurt bij het graf
 131. liefde zoekt oprecht naar gerechtigheid
 132. de zon laat het hart stralen
 133. gastvrijheid is tijdelijk
 134. hoop valt op door liefde
 135. naar elkaar omzien is dagelijks liefde tonen
 136. samen genieten is meer dan dubbel plezier
 137. slopen mist gevoel
 138. liefde is voelend weten
 139. tijd besparen is de tijd ervoor nemen
 140. liefde houdt van naar de stilte luisteren
 141. in de hoge bergen zorgt sneeuw voor ongerepte, eeuwige helderheid
 142. liefde wil een thuishaven zijn
 143. een nieuw begin start met iets voor de ander te doen
 144. liefde heeft sfeer nodig
 145. van liefde mag niet worden gevraagd alles op te lossen
 146. de politiek-correcte elite kent geen warm thuisland
 147. liefde kan veel zwijgend verdragen
 148. liefde kent de prijs van pijn
 149. vrouwen op leeftijd uiten vertederende ijdelheid
 150. de tirannie van de ijdelheid bedreigt oprechtheid
 151. motivatie drijft gedrag naar liefde
 152. hoop bereikt grote hoogten
 153. enkel de natuur is secuur
 154. de dag is elke keer een wonder
 155. vrede is de wens van de liefde
 156. het verschil maken gebeurt in het klein
 157. liefde wil een bezield bestaan
 158. verlangend streven maakt liefde mooi
 159. een multiculturele samenleving legt een grauwe massa op het land
 160. de adem van het leven verwarmt de relatie
 161. het elkaar liefhebben krijgt diepgang in het hart
 162. een bevallige pose stimuleert het hart
 163. egoïsme lijdt aan beperkte gedachten
 164. door mediageweld wordt liefde bedrogen
 165. de liefde overwint het kwaad
 166. idolatrie is wars van objectiviteit
 167. dreigingen en conflicten houden liefde op afstand
 168. vooruitgang heeft verandering nodig
 169. liefde is blij met een groeibriljant
 170. het dubbel paspoort ondermijnt de nationale liefde
 171. liefde derven neigt naar sterven
 172. de grootheid van de liefde is meer voelbaar dan zichtbaar
 173. onzekerheid bij de een roept beslistheid bij de ander op
 174. het verlies van idealen brengt angst
 175. een grote liefde kan het bitterste zoet maken
 176. het streven naar geluk is onnodig bij goed doen
 177. troosten is beminnen
 178. welvaart zorgt voor een steeds grotere mond
 179. diep verlangen leidt tot herpakken
 180. de chrysant versterkt vriendschap
 181. wijsheid begint met zelfkennis
 182. daadkracht is nodig voor het leiden van liefde
 183. bij gelijkheid van culturen verdwijnen diepere lagen
 184. de ware liefde is onschuldig en geduldig
 185. liefde is steeds tot wederdienst bereid
 186. offers van liefde spreken in verborgen taal
 187. een haastig leven lijdt aan geheugenverlies
 188. dromers bezwijken aan het syndroom van krachteloze ideologie
 189. overleven gaat door omgaan met gevoel
 190. met mislukking omgaan is een filosofie van blijheid
 191. in elke liefde zit een barst
 192. tevreden geeft vrede
 193. enkel het licht is onsterfelijk
 194. liefde motiveert bewegen
 195. angst voor het eigene verwoest het vertrouwde
 196. liefde gaat door tot in de eeuwigheid
 197. opstaan voor geluk is het leven omarmen
 198. vrienden zijn ingewijd in elkaars geheimen
 199. een relatie bruist door vitaliteit
 200. liefde hanteert profetische woorden met een sterke boodschap
 201. het verval van waarden en normen komt door complexe vraagstukken
 202. liefde houdt van innerlijke ontwikkeling
 203. missers in de liefde toegeven getuigt van groeiende wijsheid
 204. liefde denkt meer in prikkels dan in doelen
 205. ongekende moed eist een liefdescrisis
 206. het is jaknikkers eigen mee te waaien met huwelijksschijn
 207. de bron van leven geeft liefde water
 208. het brood van liefde wordt gedeeld
 209. liefde laat werken van betekenis na
 210. na liefdesverraad loopt vertrouwen dood
 211. gaten in het geheugen kenmerken het nu
 212. een relatie toont de essentiële verschillen van elkaar
 213. de wijsheid van liefde neemt toe door ethische groei
 214. een ezel draagt de meest invloedrijke mensen
 215. liefde wil blijven als de dag ten einde loopt
 216. liefde wil de eigen identiteit versterken
 217. liefde kan ongekende problemen aan
 218. multiculturalisme is de import voor cultureel verval
 219. omarmen verdrijft rusteloze onzekerheid
 220. de stem van liefde roept verliefden wakker
 221. een bigamist streeft naar bilocatie
 222. liefde zoekt om nabij te komen
 223. duurzame liefde begint klein
 224. de ruïne van een relatie toont de broosheid van menselijk handelen
 225. geven kent geen einde
 226. liefde wil meer dan water en brood
 227. een relatie stopt bij kennis van goed en kwaad
 228. liefde houdt van doorgaan
 229. geluk eist harmonie in denken, zeggen en doen
 230. verliefden putten kracht uit ontmoetingen
 231. liefde is als levend water
 232. verliefden wonen in dromen
 233. daar bij jullie snijdt dieper dan bij ons
 234. de pijlers van liefde weerstaan stormen
 235. in liefde verenigen gedachten, woorden en daden
 236. gejaagdheid verhindert denken
 237. het dierbare loslaten geeft onaantastbaarheid
 238. de angst van liefde is te degraderen
 239. liefde wil grensverleggend denken en doen
 240. armoede is leven met weinig bezit en veel gevoel
 241. traditie in de liefde kent het besef van verbinding
 242. de smaak van de liefde is uniek
 243. liefde kent meer dan één soort schop
 244. geven wint in de balans van ontvangen
 245. liefde munt uit in bescheidenheid
 246. verliefden wonen in het huis van genade
 247. met verwondering begint de overgave aan liefde
 248. vrienden mogen in het hart kijken
 249. door bescheidenheid groeit liefde richting volmaaktheid
 250. ware grootheid toont het hart
 251. een onmachtige liefde is eenzaam
 252. gevoel wil de betekenis begrijpen
 253. daden van vriendschap maken de dag rijk
 254. luisteren vraagt om tijd te nemen
 255. tevredenheid is natuurlijke rijkdom
 256. een liefdevol afscheid wil een band met de eeuwigheid
 257. vriendschap is als zonneschijn met warmte na het afscheid
 258. een vriend telt geen wederdiensten
 259. liefde is voor elkaar leven
 260. de herder voor naasten is vol van liefde
 261. liefde doet een gebroken mens weer opstaan
 262. vreemd in de liefde krijgt de fase van het raar vinden
 263. de bitterste pijn is verraad door een vriend
 264. de kern van liefde bestaat uit offers
 265. onbewuste normen kennen uitdagingen in de liefde
 266. om los te laten is het eerst het vasthouden zien
 267. liefde staat open voor anderen
 268. het hart is de getuige van het mysterie van liefde
 269. vriendschap heeft kennis van het goede
 270. sneller denken dan praten verhoogt de kwaliteit van het gesprek
 271. geluk ziet later verlangen
 272. soms is een geliefde eenzaam
 273. liefde tilt mensen boven zichzelf uit
 274. dienstbare liefde kent geen contract
 275. liefde streeft naar het hoogste goed
 276. de onberispelijkheid van een relatie staat boven comfort
 277. kwaad is meer dan een koortsige inval
 278. troost kent liefde
 279. affectie genereert sociaal gedrag
 280. elke dag geeft geloof in liefde
 281. liefhebben gaat zonder vooroordelen
 282. de goedwillende is omgeven door liefde
 283. liefde geeft kracht om te vergeven
 284. in het hart gloort hoop
 285. delen met elkaar is er op ingaan
 286. zwakte is een tekort aan eigen wijsheid
 287. subtiele revanche is pijnlijk gemeen
 288. begeerte geeft overwoekering van aandacht
 289. de taal van de liefde uit zich in de dialoog
 290. liefde wil de wegen naar hoop onderscheiden
 291. een vlammende persoonlijkheid verbindt
 292. bekoringen drukken liefde
 293. spirituele mensen verdienen liefdevol respect
 294. een baken van licht wil liefdevol zijn
 295. de levensweg wil duisternis omzetten in licht
 296. liefde is de boodschap om door te geven
 297. het hart spreekt met weinig woorden
 298. in stilte wil een geliefde tot inkeer komen
 299. liefde kent allereerst wij
 300. de logica van de liefde is zoekende
 301. bezinnen is liefde voor de stilte tonen
 302. liefde verenigt tegenstellingen
 303. zonder aandacht lijden zieken meer
 304. wilskracht is de ongekende realisator
 305. liefde redt uit vertrouwen
 306. over de rand gaan is moraal ter discussie stellen
 307. stapelgek verliefd brengt moois tot stand
 308. een voltooid leven sterft een stille dood
 309. liefde krijgt wijsheid door ondervinding
 310. tevredenheid maakt liefde rijk
 311. vanaf de zijlijn ogen feesten minder groots
 312. geluk is het maximale van voelen en ruiken
 313. dromen pakken de geest en voelen de ziel
 314. liefde ontbeert, verteert en leert
 315. onafhankelijkheid van geest geeft ruimte aan het hart
 316. liefde heeft pijn bij het lijden van onschuldigen
 317. het hart is een levend boek
 318. liefde is dagelijks te herkennen
 319. toekomst heeft het rijk van liefde
 320. ooit mooi doet pijn in het hart
 321. verlaten liefde weet van verlies
 322. met warmte bijeenhouden kan liefde als de beste
 323. in een relatie is het samen sterk door samenwerking
 324. woorden van troost willen bij een ander binnenkomen
 325. de taal van warmte begrijpt liefde zonder woorden
 326. strelingen verkennen het lichaam
 327. bescheidenheid toont liefde voor weinig begrijpen
 328. liefde kent geen terugbetalen
 329. liefdevolle oplossingen leggen puzzels
 330. het graf van de liefde is inktzwart
 331. een mens buigt vooral voor liefde
 332. de pedagogie van het leven stelt liefde centraal
 333. een publiekslieveling is wars van een verkeerd mens te zijn
 334. het karakter in de spiegel zien zegt meer dan het gezicht
 335. afscheid nemen zorgt voor stilte
 336. liefde wint zonder macht
 337. de waarheid van liefde is wars van het materiële
 338. liefde weet wat verdragen en vergeven is
 339. een glimlach is sterker dan een nors gezicht
 340. wijsheid van liefde wil gezichten ervaren
 341. de dood denkt het laatste woord te krijgen
 342. luisteren staat boven gelijk willen hebben
 343. geduld en wijsheid zijn graag samen
 344. het materiële stelt liefde op de proef
 345. geloof wakkert liefde aan
 346. verwachtingen komen bij geven uit
 347. getrouwd met het angstvirus kent weinig geluk
 348. soms weet een liefde weinig te weten
 349. liefde wil rustig worden aangeraakt
 350. smaakmakers in de liefde trekken aandacht
 351. strelingen zinspelen op een vervolg
 352. een relatie wil luisteren en meedenken zonder claimen
 353. de emotie vraagt geduld aan de afkoeling
 354. liefde vergroot vreugde en tempert verdriet
 355. zelfvertrouwen wint vertrouwen
 356. geven kent de meeste gezichten
 357. talent is het grootste geschenk
 358. bij verdriet trekt een geliefde zich terug in een woestijn
 359. een sterke band weerstaat verleidingen
 360. de stilte in het hoofd houdt van vrede
 361. drukte maakt het hart onrustig
 362. liefde wil zelf de regie
 363. relativeren geeft liefde mogelijkheden
 364. liefde wil raken om te bewegen
 365. begrijpen is tijdloze kennis
 366. gevoel is het kompas van het leven
 367. in de sneeuw gaat het leven trager
 368. liefde tussen mensen is de hele mensheid kwetsbaar
 369. goedheid geeft liefde voorsprong
 370. kostbare wijsheid komt door ervaringen
 371. muziek maakt het leven lichter
 372. liefde van ver zit diep
 373. miskende liefde wil op reis
 374. liefde droomt van het onmogelijke
 375. het belangrijkste van betrekkelijkheid is de eenvoud omarmen
 376. in heel het leven staat liefde paraat
 377. eens liegen tart blijvend de waarheid
 378. helpen vormt een koppel met naastenliefde
 379. deelbaar geluk mag meer bekendheid genieten
 380. een relatie merkt de onvolmaaktheid
 381. aandacht stuurt liefde
 382. liefde kent het onvoorspelbare
 383. tussen emotie en plezier is de lijn flinterdun
 384. de mist tussen nu en morgen beleven optimisten anders dan pessimisten
 385. liefde is als een internationalist en ziet onbegrensde samenwerking
 386. dankbaarheid verwarmt herinneringen
 387. moeten zet gevoel op de tweede plaats
 388. rijkdom is uitdagingen in de liefde zien
 389. liefde heeft jeugdigheid nodig waarop geen leeftijd staat
 390. de schop krijgen maakt liefde alert
 391. tekst wordt scherper door intonatie
 392. een glimlach maakt de dag lichter
 393. het schilderij van het leven is belangrijker dan de penselen
 394. een tunnelvisie verbant afleiden
 395. zien is schouwen met het hart
 396. geluk wil meer geheugen
 397. iets bereiken is over de grens gaan
 398. liefde eert tradities
 399. momenten van bezinning willen talrijk zijn
 400. in een relatie is aandacht de kers op de taart
 401. dromen naderen door minder op veilig te koersen
 402. de uitvaart van een relatie is een luchtreis
 403. actie op visie komt na actie tot visie op liefde
 404. liefde is elkaar betasten en ontlasten
 405. schoonheid verblindt dichtbij en bemint op afstand
 406. na geluk ervaren is het erover spreken
 407. liefde is een blijvertje
 408. aandacht managen levert meer op dan de tijd beheersen
 409. materialisme verblindt
 410. omzeilen is in competitie met ontduiken
 411. ver vooruit krijgt van liefde pas op de plaats
 412. de bedoeling zegt meer dan de betekenis
 413. liefde leidt vissers op
 414. actualiteit geeft de schijn van urgentie
 415. de mythe van gevoel compenseert tekorten
 416. spirituele kracht is oneindig
 417. speels kijken is met de ogen meer vragen
 418. een oprechte glimlach is een liefdesuiting
 419. enkel gevoel geeft wat moet
 420. liefde is de magneet voor warmte
 421. een andere koers volgt op nieuw gevoel
 422. in de toekomst ligt de ontmoeting van liefde en hoop
 423. liefde wil geen afscheid
 424. met naastenliefde is er inspiratie voor anderen
 425. kwetsbaarheid biedt ongekende kracht
 426. vergeven verwacht te ontvangen
 427. liefde begint met aftasten
 428. de uitdaging is aanwezig zijn daar waar nodig is
 429. liefde wil door charisma samenkomen
 430. identiteit beklijft op wie iemand is
 431. ’t juiste maken betekent meer dan ’t onjuiste benoemen
 432. het sleutelwoord voor vriendschap is begrip
 433. complexe relaties remmen de geest
 434. op het levenspad liggen meer doornen dan rozen
 435. elegantie siert liefde
 436. liefde laat zich knapperig smaken
 437. een kus is een handreiking dichter tot elkaar te komen
 438. woorden prikkelen en wenken liefde
 439. liefde wil wederzijds respect
 440. vrijheid van liefde wil individueel relativeren
 441. de toon van geleerdheid in liefde heeft moeite met aanslaan
 442. het souvenir van liefde is doorgeven
 443. liefde wil smaakmaker zijn
 444. de wakkere kan dromen realiseren
 445. zoveel mogelijk zijn, staat boven zoveel mogelijk doen
 446. de kracht van schoonheid is het onbenaderbare
 447. een goede relatie weet van monogaam zijn
 448. liefde neemt afstand bij hopeloze contrasten
 449. geloof in liefde zorgt voor doorgeven
 450. liefde raakt verrast door gebeurtenissen
 451. een eerste contact vraagt naar verbinding
 452. beterschap van de liefde begint met luisteren
 453. op de schop gaan zorgt voor beweging
 454. nu leert van gisteren en bouwt aan morgen
 455. de natuur is de eerste met duurzame relaties
 456. jeugdjaren zetten de koers uit naar liefde
 457. de waarde van de aarde is de betekenis binnen de context
 458. enkel een individu kan de eigen rust brengen
 459. kijken met de ogen dicht verlicht denkbeelden
 460. door dankbaarheid groeit geluk
 461. een andersdenkende over liefde heeft een warme geest
 462. woorden van liefde willen geen onderschatting
 463. liefde groeit door vraag en antwoord
 464. angst als obsessie geeft blijvende onrust
 465. de meest liefdevolle relatie is tussen aarde en mens
 466. gevolgen van het tijdelijke reiken verder
 467. goed willen zijn gaat verder dan goed zijn
 468. oplossingen in de liefde komen door anders te denken
 469. dromen relativeren later
 470. imperfectie maakt het leven draaglijk
 471. met geld een huis, met liefde een thuis
 472. voor schoonheid is er gebrek aan woorden
 473. een raadselachtige glimlach roept vragen op
 474. woorden hebben de kracht gevoel te raken
 475. liefde geniet van elke aandacht
 476. een relatie heeft nood aan geestelijke affiniteit
 477. angst blokkeert de verwezenlijking van dromen
 478. denken over wat niet kan bedreigt de liefde
 479. groei hoort bij de liefde
 480. het mooiste weerzien flirt met nostalgie
 481. zachtmoedigheid gedijt bij nederigheid
 482. Vlamingen zorgen voor Nederlandse liefdeswoorden
 483. levenservaring verdient waardering
 484. vriendschap kent diep respect
 485. bij een groot verlangen is liefde ongrijpbaar
 486. strelingen beroeren het hart
 487. geluk is goed gevoel ervaren bij anderen
 488. aandacht geeft onvervangbare warmte
 489. stop getob, kies verlies of pin gewin
 490. zoeken is zien
 491. vergankelijkheid tart schoonheid
 492. verbondenheid kent ondoorgrondelijkheid
 493. ongeduld zit vaak op het vinkentouw
 494. waardevolle gedachten komen in stilte
 495. twijfel knaagt aan geloof
 496. vergeven is begrip tonen
 497. liefde vindt de weg van luisterbereidheid
 498. een langdurige relatie voelt als een thuis
 499. ogen zwijgen, maar zeggen veel
 500. in het leven wil liefde de hoofdrol
 501. het gedragen in kleding zegt meer dan gedragen kleding
 502. een leven zonder liefde is duister
 503. niemand kent de toekomst van gevoel
 504. vriendschap overbrugt afstand en tijd
 505. liefde in het hart raakt niet zoek
 506. belangstellende liefde is zachtaardig
 507. een lach is er voor een lach terug
 508. eenheid komt door liefde
 509. goed gevoel is het feest van verbondenheid
 510. de geest is nooit vrij van zorgen over liefde
 511. met aandacht is er liefde
 512. het leven een grote komedie is een misvatting volgens de liefde
 513. een lichaam is het mooist in stilte te bewonderen
 514. zelfs met duizend paardenkracht is liefde niet te houden
 515. een hart van goud is stapelverliefd
 516. gelukkig gevoel is zichtbaar door medeleven
 517. het mooiste werkwoord is liefhebben
 518. vriendschap vergroot vreugde en tempert verdriet
 519. verlangen laat liefde de horizon zien
 520. strelingen wekken energie voor liefde op
 521. schoonheid dempt woorden van gewicht
 522. geluk is simpel en ligt dichtbij
 523. een gevoelige aanraking wenkt gedachten
 524. de liefde vinden is willen zien
 525. de koningin van de schiettent wil geen hoofdprijs
 526. met een dwaallicht blijft liefde zoeken
 527. harmonie is het motto van een vredig liefdesleven
 528. liefde wil perfect zijn
 529. een verstoorde relatie met eten mist religie
 530. nauwlettend kijken laat de ogen veel zien
 531. liefde die wil beginnen hoopt te binden
 532. de beste make-up is een glimlach
 533. gevoel is de basis voor verandering
 534. de eerste verliefdheid is verliefder op het verliefd zijn dan op de ander
 535. het hart voelt de ontmoeting met liefde
 536. liefde die uitmunt in elegantie drijft de spanning op
 537. de traagheid van de liefde mijdt hoger beroep
 538. liefde kent eenheid bij verscheidenheid
 539. liefdesperspectief wil helderheid
 540. liefde nodigt interpretaties uit
 541. geluk is afhankelijk van zienswijzen
 542. de geest van de liefde gaat in gedachten voorbij
 543. liefde verdwijnt door het missen van aanraking
 544. door liefde bekommeren zich velen om de dood
 545. bewuste keuzes maken raken liefde
 546. verliefden hebben luisterende harten
 547. zonder te dromen gebeurt er niets
 548. in eenzaamheid doodgaan is meer dan naakt sterven
 549. kwetsbaarheid spreekt zich aarzelend uit
 550. eigenbelang krijgt geen zitplaats in de liefde
 551. herinneringen koesteren de liefde
 552. liefde geeft wijze lessen
 553. door nadenken over liefde is veel te leren
 554. echte liefde kan zonder rationele beslissingen
 555. bloemen in huis symboliseren het thuis
 556. het jeugdigheidselixer schuilt in creativiteit
 557. expertise in de liefde komt door oneindig onderzoek
 558. achter een voorgevel gaan emoties schuil
 559. slaven van de hebzucht staan ver van liefde
 560. een leven vol humor kent rare invallen
 561. een naakt lichaam wil pure uitstraling
 562. beginnende verliefdheid krijgt een roze bril
 563. liefde is wars van evenaren
 564. een gemaakte glimlach toont geen liefde
 565. liefde overwint elke hindernis
 566. waargenomen vriendelijkheid maakt gevoel alert
 567. de gedachte dat genot terugkomt is duurzaam
 568. een glas teveel vernielt kostbaarheden
 569. prachtige heupen willen een beeldschoon lichaam vormen
 570. het huwelijk is als een op en neer reis
 571. de jacht op geluk jaagt te snel
 572. met de handen verborgen is er onzichtbaar contact
 573. vastgelopen relaties blokkeren toenadering
 574. in de liefde is het eigen capaciteiten aanwenden
 575. zonder drank is liefde beter bloot
 576. liefde op meer fronten vergt energie
 577. liefde betekent hoop op warmte
 578. aandachtig luisteren stimuleert oogcontact
 579. inspanning voor anderen is de opdracht voor iedereen
 580. een vuurrode jurk hunkert naar liefde
 581. kansrijk is de relatie die warmte geeft
 582. een ongrijpbare liefde is een lot zonder prijs
 583. een liefdevolle plek kent geen uitwassen
 584. geld zalft relaties met weinig liefde
 585. liefde wil relativeren
 586. cultuur trekt de grens van liefde
 587. liefde gadeslaan roept gedachten op
 588. huil enkel om een liefde die huilt
 589. liefde is het kunstwerk van het leven
 590. respect zit liefde als gegoten
 591. met anderen is aantrekkelijkheid groter dan alleen
 592. liefde door zekerheid is afhankelijk
 593. liefde maakt dagelijks afwegingen
 594. liefde aanroepen slaagt beter dan oproepen
 595. de allergewoonste dingen laten liefde zien
 596. liefde kan zonder baas
 597. na verliefdheid heeft liefde de roze bril geruild
 598. iets speciaals in de liefde is te delen
 599. liefde wil een toereikend gebaar
 600. een hartstochtelijke huilbui haalt liefde binnen
 601. roest aan een liefde gebeurt door niets te doen
 602. elkaar serieus aankijken drijft de spanning op
 603. ongrijpbare liefde lijdt aan een syndroom
 604. liefdesvragen willen meer dan spitsvondige antwoorden
 605. de grootste liefde blijft in beeld
 606. liefde krijgt betekenis meermaals terug
 607. liefde heeft een doel in het leven
 608. drank geeft liefde een stoot
 609. liefde wil de eigen expressiviteit toetsen
 610. liefde is wat ervan wordt gemaakt
 611. een druk bezet stel heeft logistiek nodig
 612. in een huwelijk is het zoeken naar een rechtvaardig bestaan
 613. investeren in de liefde geeft onzichtbaar dividend
 614. liefde kent vele levensfasen
 615. twijfels zijn het spookschip voor de liefde
 616. liefde heeft niets op met hoger beroep
 617. liefde geeft bevrijding van last, schuld en schaamte
 618. handen die dragen laten liefde zweven
 619. liefde vangt droefheid op
 620. bij een exit verliest de liefde
 621. liefde gaat met heil en handen om totaal te worden geraakt
 622. een onbereikbare liefde is een luchtspiegeling
 623. liefdespijn is vervelend, maar niet dodend
 624. in de liefde staat het warm hart centraal
 625. oog voor elkaar begint met luisteren
 626. met “voor wat hoort wat” valt liefde in een gat
 627. een vastgeroeste liefde is als een gestrand schip
 628. liefde is een groot cadeau
 629. van drang wordt liefde bang
 630. rondjes draaien maakt liefde dol
 631. liefde wil soms even dwarsliggen
 632. verliefd zijn heeft onvoorzienbare gevolgen
 633. zwijgend naast elkaar is de liefde begraven
 634. liefde kent geheime maatstaven
 635. meeslepende muziek draagt harten verder
 636. hoog in de boom is voor liefde ongemak
 637. elke liefde kent een specifieke motivatie
 638. lachen om de liefde laat relativeren toe
 639. liefde geeft geen garantie maar wel geloof
 640. wellustige muziek zweept verleidelijkheid op
 641. de droomwens van liefde is de eigen schoonheid ontdekken
 642. door gebaren spreekt liefde
 643. liefde slaagt bij het aanvaarden van beperkingen
 644. onzichtbare liefde verlangt naar het gelaat
 645. liefde is getuige van het schenken aan elkaar
 646. naakte liefde wil geen kleding
 647. liefde treurt bij machteloosheid
 648. liefde wil het gevoel van onmacht mijden
 649. liefde die verlicht blijft in zicht
 650. harmonisatie tussen verliefden vraagt tijd
 651. liefde werkt en wil niet met pensioen
 652. passionele liefde voelt als een dagelijks wonder
 653. het getal van de liefde is deelbaar
 654. liefde ervaart glimlachjes van meer betekenis dan lachen
 655. in gezelschap voelt liefde zich prettig
 656. met geloof in liefde wordt het onmogelijke mogelijk
 657. als een hogere macht wil liefde zich ontfermen
 658. emoties losmaken is de openbaring van liefde
 659. liefde, als oproepkracht, wordt betaald
 660. liefdesgeluk vraagt om op te letten
 661. wonden genezen door helende liefdestijd
 662. vragende ogen werken onrustig
 663. beginnende liefde droomt van grote stappen zetten
 664. liefde wil een band opbouwen en smeden
 665. passioneel gevoel lijkt onverwoestbaar
 666. liefde is ontvankelijk voor het onverwachte
 667. voor oppervlakkig oordelen is liefde afwezig
 668. in de liefde vereist elke verwevenheid opoffering
 669. liefde is de redder in de nood
 670. huilen in de regen is tweemaal verdriet
 671. liefde ervaren vereist inspanningen leveren
 672. liefdesgezangen klinken in onbekende gangen
 673. roest op een relatie ontstaat zichtbaar
 674. visueel gehandicapte liefde zit in de mist
 675. uitzonderingen maken liefde broos
 676. de voordeur van de liefde is niet op slot
 677. chronisch aan liefde verslaafden zijn gezond
 678. een snelle liefde is een hypnose
 679. met een illusie armer valt liefde af
 680. liefde vergezelt de levensweg
 681. bewust van de omgeving zijn, is liefdessignalen opvangen
 682. de tijd blust het vuur van verliefdheid
 683. soms wil liefde de amoureuze lijdensweg volgen
 684. bij een stokkende verhouding is het gaan
 685. goed gevoel houdt liefde vurig levend
 686. aandelen in de liefde kennen geen uitgifte
 687. liefde ontwikkelt eigenwaarde
 688. als alles is gezegd, is liefde geslecht
 689. het belang van liefde is goed gevoel behouden
 690. liefdesverdriet is niet terug te draaien
 691. hopeloos verliefd voelt als gefascineerd
 692. een relatie hoort eens op de rem te trappen
 693. liefde wil ruiken
 694. het schilderstuk van liefde kleurt elke dag anders
 695. door liefde te erkennen komt verandering
 696. de zwakte van liefde is opgeven
 697. de ernst van de feiten doet liefde verbijten
 698. liefde zet de beste instrumenten in
 699. geheime liefde vermijdt controle
 700. liefde voelt als zeer gewaardeerd vrijwilligerswerk
 701. dakloze liefde staat in de kou
 702. afspraken zetten liefde klem
 703. de last van liefde volgt op een keuze
 704. een kater is sneller over dan verdriet
 705. liefde die roest kent geen beweging
 706. gaan doet een liefde vergaan en een andere opstaan
 707. liefde wekt verwachtingen met dalend perspectief
 708. beslag op liefde leggen, leidt tot zoeken naar vrijheid
 709. verliefden die zich verdringen, beknellen hun liefde
 710. het einde van een relatie heeft geduld
 711. liefde heeft een droom die vaak terugkomt
 712. gehuld in een wikkelrok is liefde te ontwikkelen
 713. in het sociaal domein heerst uitgesproken liefde
 714. liefde met veel lasten heeft baten nodig
 715. liefde is begeren met ziel en zaligheid
 716. een streling is als het slaken van een zucht van verlichting
 717. liefde die wil gaan, wenst een volgende halte
 718. liefde straalt met ook de vent attent
 719. in de liefde kennen thema’s een rangorde
 720. liefde mag omdraaien, maar niet doordraaien
 721. liefde met regels kent wantrouwen
 722. liefde zonder draagvlak wordt weggesleept
 723. liefde is maatwerk zonder de maat te nemen
 724. een tevreden blik mag lang zichtbaar zijn
 725. druk op liefde maakt de relatie broos
 726. liefde is het centrum van het leven
 727. het hart wil geen leegstand
 728. ongrijpbare liefde is de getuige van wanhoop
 729. besluiteloosheid voelt als honderd jurken in de kast, maar niets om aan te doen
 730. enthousiaste liefde grijpt kansen
 731. de dialoog wil draagvlak in de relatie
 732. liefde met intervisie voelt collegiaal
 733. verliefden bouwen aan een toekomstbeeld
 734. in een relatie zijn tegenprestaties overbodig
 735. liefde wacht het moment af
 736. opgelegde afspraken doen liefde braken
 737. voor niemand is liefde oud
 738. stagnatie in de liefde zorgt voor onrust
 739. liefde wil worden beschermd
 740. liefde kan zonder vergaderingen, maar heeft wel overleg nodig
 741. fonkelende ogen strelen van warmte
 742. zinnenprikkelend ondergoed verhoogt verwachtingen
 743. liefde moet de taal van verliefden willen spreken
 744. liefde droomt van verwezenlijking
 745. liefde wil innovatie met inspiratie
 746. liefde eist visie
 747. verliefden zijn participanten en geen klanten
 748. liefde met een vergunning bewandelt zijwegen
 749. liefde is vrijwillig, maar niet vrijblijvend
 750. beschermd gaan wonen brengt liefde onder dak
 751. ongeduld verwijdert liefde
 752. liefde vaart op het kompas van het hart
 753. voorgenomen besluiten geven liefde duidelijkheid
 754. twijfels in de liefde zijn ijzige schaduwen
 755. onbereikbare liefde houdt romantiek weg
 756. het leven is veiliger bij rechtvaardigheid
 757. liefde met korting is snel op
 758. liefde is een opgaande trend die onverwacht wendt
 759. een gevallen liefde huilt zonder herstel te voelen
 760. ouderen die van liefde genieten voelen zich jong
 761. liefde vraagt om gezamenlijk optrekken
 762. een relatie werkt aan een sluitende samenwerking
 763. het hart is het belangrijkste bedrijventerrein
 764. liefde wil worden gedekt
 765. liefdesvoorwaarden hebben geen akte nodig
 766. vergane liefde levert schipbreukelingen op
 767. eeuwige opwinding is onophoudelijk exhibitionisme
 768. liefde wil de beest niet uithangen
 769. verliefden willen een duurzame plaats in het hart
 770. afsluiten doet liefde pijn
 771. ook in de liefde is niets zeker
 772. liefde is blij met een sociaal vangnet
 773. gedachten brengen liefde naderbij
 774. liefde houdt niet van wegkijken
 775. liefde met een brede kijk maakt gevoel rijker
 776. de diamant van liefde ligt in de ziel
 777. kleding waarschuwt liefde
 778. van een verstilde stem kan liefde wild worden
 779. trouwen is een feest, scheiden soms ook
 780. afgewezen liefde verdwijnt met de staart tussen de benen
 781. liefde komt verder als de trossen worden losgegooid
 782. verliefden spelen beter in op veranderingen
 783. liefde sluit niemand uit en raakt iedereen
 784. liefde kent geen plafond, maar wel de grond
 785. liefde schreeuwt niet om woorden maar om daden
 786. maan en sterren worden bewonderd door liefde
 787. loslaten geeft handen vrijheid om de hand te reiken
 788. stilstaande liefde betaalt langdurig tol
 789. liefde komt met weinig woorden toe
 790. muziek is geen liefde, maar bespeelt deze wel
 791. verleidingskracht laat persoonlijkheid zien
 792. rode rozen zijn er voor liefde en dankbaarheid
 793. teleurgestelde liefde druipt af
 794. mooie liefde heeft een witte ziel
 795. een verliefde wil niet buitenspel staan
 796. verliefden krijgen geluk toegespeeld
 797. liefde sluit op talenten van mensen aan
 798. het grote geld wordt door liefde niet geteld
 799. liefde vraagt om acties en niet om een plan
 800. verliefden die bewegen komen verder
 801. bij een treurig slot laat liefde zich voelen
 802. de hoge toon van de liefde zakt in de tijd
 803. een charmante vrouw kent de kracht van een grote rivale
 804. liefde wil niet worden ontrafeld
 805. het vuur van een jonge zigeunerin verwarmt harten
 806. in een minnaar wordt affectie gezocht
 807. liefde deelt in welzijn, niet in welvaart
 808. vreemdgaan lijdt aan onwetendheid
 809. in de liefde wordt gevoelswerk verzet
 810. om zich op te offeren denkt liefde wel na
 811. het inlossen van verwachtingen maakt een relatie hechter
 812. de betekenis van oogcontact is veelzeggend in stilte
 813. een vrolijk lied brengt liefde in stemming
 814. sterke liefde wil zich tonen
 815. ontrouw laaft zich aan andermans dorst
 816. voor een “femme fatale” is liefde ongrijpbaar
 817. liefde is sterk door wat te verbergen
 818. liefde wil niet doodmoe naar bed
 819. tederheid streelt liefde en brengt gevoel
 820. liefde geeft ruimte aan re-integratie
 821. liefde is doorstroming van warmte
 822. liefde kiest voor offers brengen
 823. geparkeerde verwachtingen koelen af
 824. verwachtingen bedreigen een relatie
 825. gezapigheid daagt liefde niet uit
 826. liefde wil niet zielig zijn, maar trots uitstralen
 827. liefde is gevoelig voor verleiding maar verlangt naar echtheid
 828. exotische liefdesliedjes zorgen voor een andere sfeer
 829. liefde wil niet alles tonen
 830. een besnuffelde liefde ruikt vreemd
 831. verlegenheid is sterk bij jonge liefde
 832. de agenda van liefde wordt dagelijks geactualiseerd
 833. het rechte pad van liefde kent bochten
 834. verliefden hebben visioenen zonder visionair te zijn
 835. door lagere lasten komt liefde weinig verder
 836. een hoge stem maakt liefde alert
 837. als het hart stopt gaat de ziel met liefde verder
 838. gebrek aan liefde kent geen compensatie
 839. liefde is argwanend bij verzoeningen
 840. een sexy uitstraling geeft duurzaamheid een uitdaging
 841. liefde moet niet hardnekkig vastklampen
 842. liefde wil liefkozingen en strelingen als een automatisme
 843. paniek hoort bij prille liefde
 844. liefde houdt in ook moeilijke besluiten nemen
 845. op vaagheid zit liefde niet te wachten
 846. verliefde ogen willen weinig zien
 847. met hart en ziel wordt liefde omarmd
 848. verwaarloosde vriendschap hunkert naar verbetering
 849. onbereikbare liefde botst tegen een hoge muur
 850. het meesterwerk van de liefde is luisteren
 851. met een vrijpostig imago is het een uitdaging liefde te vinden
 852. liefde is het meesterwerk van het leven
 853. liefde blijft bij elke beschaving
 854. alles heeft een einde, maar liefde is eindeloos
 855. de passie voor liefde zorgt voor verrassingen
 856. pijn toont wat liefde dwars zit
 857. een bonzend hart kondigt liefde aan
 858. ogen doorzien de blik
 859. zelfs als stoppen springen is liefde niet te stoppen
 860. liefde kent persoonlijke eerlijkheid
 861. elegantie is niet de opwindendste in de liefde
 862. uitgesproken liefde is een lopend vuurtje
 863. liefde kiest voor de geur van geluk
 864. enkel aan grimassen heeft liefde geen behoefte
 865. met een goddelijk lichaam neemt liefde geen genoegen
 866. over liefde praten vereist rust
 867. verlies aan hartstocht nodigt nieuwe liefde uit
 868. de bewerker van de liefde is bescheiden
 869. liefde kent een eeuwigdurend slotakkoord
 870. een zachte stem brengt liefde naderbij
 871. ervaringen bewijzen dat liefde anders kan zijn
 872. door nepmemoires wordt liefde geweld aangedaan
 873. verliefdheid kent allesverslindende liefde
 874. zondagen zijn beklemmend voor eenzame liefde
 875. liefde is kracht van binnenuit
 876. liefde is afkerig van afhankelijkheid
 877. een verliefde is geïnteresseerd in de wonderen van de liefde
 878. flirten met de liefde wil overtuiging
 879. beginnende liefde trilt van de plankenkoorts
 880. verliefdheid zit vol mateloze vreugde
 881. liefde wil afspraken nakomen
 882. intimiteit laat zich leiden door lichaamsgeur
 883. het is een voorrecht te ervaren wat liefde betekent
 884. droefenis heeft drang naar het absolute
 885. liefde wil de waarheid horen om bewust te kiezen
 886. op vaarwel zeggen volgt welkom heten
 887. liefde is meer dan de waan van in elkaar opgaan
 888. liefde wil leugens schrappen
 889. liefde huilt als de werkelijkheid veraf staat
 890. liefde als een wild dier vraagt te worden getemd
 891. liefde wil praten zonder hels kabaal
 892. liefde wil geen dienstmeisje
 893. liefde heelt zelfs de diepste wonden
 894. liefde heeft emotie nodig
 895. liefde wil zich niet door uiterlijk vertoon laten misleiden
 896. liefde is het immateriële erfgoed
 897. eenzaamheid treuzelt maar gaat voorbij
 898. opgemaakte ogen willen veel vragen
 899. seks is begerig naar ontdekkingen, liefde is verzot op warmte
 900. liefde is meer dan delen
 901. een grote liefde hoeft zich niet vol te vreten
 902. liefde wil veel pijn verdragen
 903. liefde als een opgejaagd dier wil verder komen
 904. met water is het lang van de liefde leven
 905. na een verloren sfeer komt een andere context
 906. teleurstelling landt op een ondankbare aarde
 907. het einde van een mens doet liefde verder leven
 908. glinsterende kleding leidt liefde af
 909. een relatie op springen laat zich niet dwingen
 910. een pruilmondje wil liefde laten huilen
 911. grote liefde is alles verterend
 912. levenslust dwingt bewondering af
 913. nieuwe liefde maakt van een krot een paleis
 914. liefde passeert de grens van de klopjacht
 915. liefde vergaat niet door hitte en honger
 916. de zon aanbidden is rijpheid voor liefdesavontuur
 917. koude luxe imponeert liefde niet
 918. angst is niet nodig bij het volgen van de passie
 919. liefdesverdriet heeft teveel tranen vergoten
 920. pijnlijke liefde maakt liefde zwart
 921. een nieuw leven begint als liefde ruimte heeft
 922. een slippertje mist goedkeuring
 923. liefde kent de schaduw van het leven
 924. liefde is een wonderlijke bekoring
 925. een opgemaakte verliefde heeft verwachtingen
 926. alleen de dood geeft het liefdesleven rust
 927. onrustige ogen waarschuwen liefde
 928. een verlaten liefde is knabbelen aan verdroogd brood
 929. het verlies van eenvoudige mensen geeft complexe pijn
 930. liefde verlicht het hart
 931. bij spanning mogen de zegeningen in de liefde worden geteld
 932. waar liefde stopt is er voortgang door nieuwe liefde
 933. liefde in de top wil geen klop
 934. bloedstollende liefde roert het hart
 935. een uitnodigende geur moet adem geven
 936. verliefdheid vreet elkaar met de ogen op
 937. ontroerende liefde is dankbaar
 938. een avontuurlijk leven geeft liefde wendingen
 939. een doodmoe hart snakt naar verandering
 940. liefde zingt met warme klanken
 941. oprechte liefde is eersterangs
 942. geur kan een vlaag van geluk oproepen
 943. een relatie stopt, maar liefde gaat verder
 944. liefde met een afscheidsrede verdwijnt niet
 945. liefde beleeft dagelijks een primeur
 946. pijnlijke liefde heeft een onuitwisbaar litteken
 947. een glinsterende uitstraling smeekt om innerlijke bekoring
 948. een doelloos lijkend leven smacht naar herkansing
 949. een verlegen meisje heeft iets om over te dromen
 950. een aanbeden liefde kent afstand
 951. sterren aan de hemel geven liefde kansen
 952. liefde wil het leven op orde krijgen
 953. liefde voor de ander wil geen macht
 954. in het begin wil oprechte liefde geen openbaar vertoon
 955. treuren gaat verder door intense liefde
 956. liefde kent het recht op openheid
 957. een onbereikbare liefde is als een weerkaatsing van water op dor zand
 958. oppervlakkige liefde is uitgedost in gala
 959. een duivels gezelschap kent indringers
 960. gek van blijdschap kan liefde aan de grond nagelen
 961. een hand teder vastpakken raakt het hart
 962. liefde in diskrediet heeft verdriet
 963. een gebroken hart snakt naar heling
 964. niemand verdient het zonder liefde te zijn
 965. verliefdheid is als een klimplant die verstrengeld
 966. mooie liefde toont gracieuze kwetsbaarheid
 967. liefde die te warm wordt gaat ongewild overkoken
 968. verliefden die nederig blijven weten wat liefde betekent
 969. een kus is uit liefde geschapen
 970. een ongeluk brengende godin is jaloers op liefde
 971. het hart wil liefde zuiver laten zijn
 972. angst als vooruitzicht verontrust liefde
 973. ongehoorzame lokken haar verraden grensverlegging
 974. verliefden willen een blijvend warm bad
 975. ook droevige herinneringen gedenken de liefde
 976. een sekssymbool laat op afstand vele harten sneller kloppen
 977. bij schemering staat liefde op het spel
 978. verliefden hebben de zee als focus
 979. op het onbewoonde eiland van het bed is het tijdloos
 980. de beleving bepaalt het succes in de liefde
 981. liefde houdt van intieme samenspraak
 982. de sluier van vergetelheid kent genade
 983. jaloezie past niet bij liefde
 984. liefde wint de schoonheidsprijs
 985. liefde die te weinig beweegt heeft reden tot zorg
 986. liefde kan niet zonder intimiteit
 987. liefde met een wurgcontract sterft
 988. mooie liefde wil wel de maan, maar geen schijnwerpers
 989. liefde wil niet verwelken
 990. verliefden aanbidden de sterren aan de hemel
 991. liefde is gevoelig voor de plek in de nacht
 992. wie faalt in de liefde krijgt een herkansing
 993. liefde leeft van een goed gesprek
 994. door ootmoed smelten verliefde zielen
 995. liefde weet wat het is om vergiffenis te schenken
 996. overspel verwekt een verrassing voor even
 997. liefde die huilt van onmacht wil verandering
 998. liefde houdt niet van een hopeloze strijd
 999. een unieke geur brengt liefde in vervoering

  22 december 2015 de 2000ste !!!!

 1000. warmte van liefde ontdooit het lichaam
 1001. sombere overpeinzingen houden warmte op afstand
 1002. in een zeer gewild gezelschap heerst eenzaamheid
 1003. liefde leeft van dagelijkse warmte
 1004. zwakheden zijn vrienden van de liefde
 1005. liefde heeft een hekel aan vergissen
 1006. liefde wil niet teveel van het goede
 1007. het leven is als een rotonde met steeds ander verkeer
 1008. door toewijding komt liefde in beweging
 1009. de top van de liefde is van goud
 1010. schoonheid wil een warm hart
 1011. ontvlammende liefde maakt het hoofd onrustig
 1012. in de herfst van de liefde is er een warm welkom
 1013. de reis van de liefde is een droom op een wolk
 1014. liefde regisseert het samenzijn
 1015. late liefde prijst de nacht
 1016. een opgewekte sfeer doet liefde bloeien
 1017. liefde kent een verrassend bestemmingsplan
 1018. triestheid en onmacht veranderen relaties
 1019. de mens kan nooit stoppen met liefde
 1020. afstand tussen geliefden voelt groter dan de liefdeshonger
 1021. goed gevoel verdrijft duisternis
 1022. in herinneringen is er verliefdheid voor de toekomst
 1023. in een dobberend bootje legt liefde het loodje
 1024. ijle lucht geeft liefde als hogere dimensie
 1025. de blik van een kind maakt liefde breekbaar
 1026. naast de liefde kunnen ook verliefden in evenwicht raken
 1027. het is een raar gevoel verliefd te zijn
 1028. een afscheid is als de zee die van de kust wegstroomt
 1029. anonieme liefde is kortstondig boeiend
 1030. liefde is een blijvende verslaving
 1031. een liefde die stopt, snakt naar een vervolg
 1032. onvolwassen liefde kent onvoldoende lading
 1033. geliefden, die kinderen van het licht zijn, weten wat liefde betekent
 1034. in het binnenste is liefde vindbaar
 1035. liefde, die veel weet, wil meer weten
 1036. teruggeworpen liefde kiest een ander pad
 1037. waanzinnig verleidelijke liefde leeft van ritme
 1038. een wanhoopsdaad is liefde gepasseerd
 1039. zelfs een dikke deken van sneeuw verbergt liefde niet
 1040. levenslustige liefde wil actie
 1041. verliefden moeten veel bewegen
 1042. liefde geeft veel op voor elkaar
 1043. liefde kan zonder project
 1044. in de liefde wordt het na denken wenken
 1045. de band tussen verliefden wordt verheerlijkt
 1046. een miskende liefde roept toorn op
 1047. liefde kan van opwinding niet slapen
 1048. het noodlot tart liefde
 1049. halsbrekende toeren wil liefde niet uithalen
 1050. de enige hut op een zeilschip wordt druk bezocht
 1051. gevoeligheid sleept emoties mee
 1052. liefde mag ook heimwee uitspreken
 1053. liefde wil worden begrepen
 1054. in het tempo van een ezel staat liefde soms stil
 1055. onverzadigbare hartstocht wil liefde krachtig maken
 1056. liefde beleven is een feest van herkenning
 1057. over liefde kan oneindig worden nagedacht
 1058. liefde vraagt aandacht die voelt als pracht
 1059. een verdienstelijke liefde is te beminnen
 1060. ontvankelijk voor schoonheid streelt liefde
 1061. het mysterie van liefde lonkt voortdurend
 1062. door beierende klokken ontwaken verliefden met een bonzend hart
 1063. gedachten aan een vorige liefde raken in verval
 1064. onder ijskoude lakens moet liefde zich opwarmen
 1065. jonge levenslust stelt opoffering uit
 1066. verhitte liefde moet op de blaren zitten
 1067. verliefden zien enkel een vurige vlam
 1068. met spreekrecht zit liefde in het nauw
 1069. liefde opent onbekende deuren
 1070. tedere liefde gedijt door zachtmoedig beminnen
 1071. geliefden in een strijd tussen licht en duisternis hebben inzicht nodig !!!!
 1072. een beroemd achterwerk ziet de liefde niet
 1073. een weelderige natuur geeft liefde kansen voor ontplooiing
 1074. de kracht van kaarsen bepaalt de intieme sfeer
 1075. liefdesherinneringen eisen onderhoud
 1076. met een eenpersoonsbed neemt liefde ook genoegen
 1077. liefde weet wat wisselen van blikken betekent
 1078. verzinsels zetten liefde onder druk
 1079. van wiegende heupen wordt liefde draaierig
 1080. liefde die enkel zorgt mag wat meer doen
 1081. liefde houdt meer van instuderen dan van uitproberen
 1082. ingetogen liefde aanvaardt dankzegging in stilte
 1083. het leven kent wonderlijke overwinningen
 1084. een schalkse en sexy liefde doet moeite om te groeien
 1085. geheimzinnig taalgebruik vertelt veel over liefde
 1086. liefde die verveling voelt, is als een bloem die geen water krijgt
 1087. een verontrust geweten wil begeleiding
 1088. liefde raakt verlicht als haardvuur het gezicht belicht
 1089. aan de grond genagelde liefde sterft
 1090. na voorbereiding kan liefde verder
 1091. bescheidenheid werkt aan duurzame liefde
 1092. ook liefde kent kinderziekten
 1093. liefde wil eenvoud als een innemend verhaal
 1094. elke prille liefde brandt van verlangen
 1095. liefde kent verrassende triomfen
 1096. liefde verrijkt het hart en beroert de ziel
 1097. geschenken ontlenen hun waarde aan de gever
 1098. liefde heeft fantasie nodig
 1099. saaie liefde wil zinnen verzetten
 1100. een minnaar die afhaakt verdwijnt op tijd
 1101. intelligente liefde is bescheiden
 1102. liefde heeft draagvlak nodig
 1103. voor falen in de liefde hoeft niemand zich te schamen
 1104. liefde rijst door vurige passie
 1105. er is onbegrip als geliefden elkaar niet goed kennen
 1106. liefde heeft dorst naar de ziel
 1107. de grootste dankbaarheid is er voor liefde
 1108. de kans van slagen in geluk verandert elke dag
 1109. absolute liefde wordt destructief
 1110. verdrietige liefde komt zwijgzaam thuis
 1111. kwetsbaarheid vraagt vertrouwen en geduld
 1112. haardvuur en kaarsen nodigen de liefde uit
 1113. liefde deelt met twee
 1114. liefde wil zelfvertrouwen
 1115. arrogantie verbergt kwetsbare liefde
 1116. de roep om liefde is een noodkreet
 1117. liefde leeft van een groots verhaal
 1118. de grootsheid van liefde mag beter tijdig worden begrepen
 1119. liefde heeft niet het recht te wanhopen
 1120. gelukkige liefde glimlacht veel
 1121. de geur van bloed wil liefde niet ruiken
 1122. geluk wacht op een goede dag
 1123. een storm maakt liefde helder
 1124. fascinerende charme betovert
 1125. vastklampende liefde is afhankelijk
 1126. een minnaar moet vurig blijven
 1127. verliefden met een handicap ervaren wat grote liefde is
 1128. de initialen van de liefde staan in het hart
 1129. zelfs aan het einde der tijden is liefde springlevend
 1130. liefde laat woorden noteren om ze te onthouden
 1131. naar de stem van liefde luisteren is liefde willen verstaan
 1132. liefde is wars van belerende woorden
 1133. het leven is het enige geschenk dat niet cadeau is
 1134. een beschadigde liefde wil eerherstel
 1135. liefde is gevoelloos voor tijd
 1136. liefde houdt van een verovering
 1137. een donderse meid zit vast in het zadel
 1138. liefde wil meer zien dan enkel strakke kleding
 1139. als het hart huilt snakken gezond voelen en gelukkig zijn naar realiteit
 1140. liefde wil zich meer laten horen
 1141. het leven hoeft niet te worden herschreven
 1142. liefde gelooft in eenvoud
 1143. liefde leeft bij welwillendheid
 1144. het aflikken van tranen is ook troost bieden
 1145. op termijn snakt liefde naar rust
 1146. liefde gaat voor een bankbiljet niet uit de kleren
 1147. vriendschap overwint diep rakende tegenslag
 1148. gevoel ligt aan de basis van koersverlegging
 1149. liefde voor het leven hunkert naar meer beleven
 1150. liefde is blijven focussen
 1151. een liefdesbericht maakt de dag goed
 1152. liefde heeft zorgen over veiligheid
 1153. geloof in de liefde wordt door schokken wakker
 1154. in een relatie bloedt het hart door onverschilligheid
 1155. liefde heeft de moed achter daden te staan
 1156. liefde wil soms in de hoogste versnelling
 1157. in een saaie relatie zijn bijzondere mensen welkom
 1158. langdurige liefdes delen blijheid, tegenspoed en ouderdom
 1159. liefde lacht bij een-tweetjes
 1160. liefde weet wat pijn is, maar wil niet worden gepijnigd
 1161. een streling verwarmt het hart met gevoel
 1162. liefde als een domein voelt beklemmend
 1163. liefde wil horen dat het goed is
 1164. een relatie heeft geen behoefte aan hiërarchie
 1165. liefde wordt niet tevergeefs aangeroepen
 1166. aandacht verzacht pijn
 1167. beginnende liefde veroorzaakt slaaptekort
 1168. hartstochtelijke liefde hunkert naar meer
 1169. liefde werkt op eigen kracht
 1170. liefde doet het liefst gewoon
 1171. kussen worden met beleid gedaan
 1172. een relatie lijdt door muren van onbegrip
 1173. een liefdesbegin is twijfel wegnemen en vertrouwen opbouwen
 1174. in de stilte is liefde nabij
 1175. liefde uit zich door met elkaar in gesprek te zijn
 1176. de lente geeft hoopvolle liefde die in de zomer tot bloei komt
 1177. liefde leeft door tot na het einde der tijden
 1178. in de liefde is van een hobbyist niet te winnen
 1179. liefde houdt van verbindingen
 1180. het hart hoeft niet om liefde te smeken
 1181. het antwoord van de liefde komt in stilte
 1182. levenslessen worden op latere leeftijd gewaardeerd
 1183. als de liefde aan tafel zit, smaakt het eten
 1184. liefde die leeft in het dialect heeft een eigen woordliefde
 1185. het glas op de liefde heffen mag oneindig worden herhaald
 1186. integriteit, vrijheid en verantwoordelijkheid dragen de liefde
 1187. liefde kent heil en vrede
 1188. de behoefte om te beminnen is een uitgesteld treffen
 1189. naar liefde staren gaat geen wonderen baren
 1190. denken met het hart voelt het hele lichaam
 1191. liefde wil elke dag worden erkend
 1192. bij een kus hoort tederheid
 1193. werken aan de liefde gaat het best met veel liefde
 1194. het leven lijkt soms wat weinig, maar vaak heel veel
 1195. liefde op een gammele stoel kiest een andere plaats
 1196. de reden van de liefde is bepalend voor de stemming
 1197. liefde vernedert de wijsheid van veelweters
 1198. een huilende wind laat liefde beschutting zoeken
 1199. liefde wordt ziek van steeds meer willen
 1200. de herkomst van een liefdesvraag is belangrijker dan het antwoord
 1201. de dag van de liefde is vandaag
 1202. pijn in het hart kent veel smart
 1203. het is de passie die liefde optilt
 1204. liefde is het gewelf van de hemel
 1205. het gevoel is de beste raadgever
 1206. een levenswerk is veel liefdewerk
 1207. zeggen dat de ander mooi is, vereist openheid
 1208. liefde is een drank die drinkbaar blijft
 1209. muziek laat liefde bloeien
 1210. liefde leeft opnieuw na zuivering van het hart
 1211. een onverzadigbare liefde wordt nooit gelukkig
 1212. muziek klinkt vaak tijdens een liefdevol leven
 1213. liefde in hogere sferen is te leren
 1214. liefde in de min kent weinig zin
 1215. superioriteit kent liefde niet
 1216. opgeven betekent niet weten wat de liefde nog te bieden heeft
 1217. bij spanning in een relatie is er weinig ontspanning
 1218. een goed humeur krijgt geen pauze van de liefde
 1219. liefde is de toevlucht van het leven
 1220. pracht en praal in een relatie maakt liefde betrekkelijk
 1221. onontkoombaar zijn vragen in de liefde
 1222. bij veel aan liefde denken is er beperkte tijd om eraan te werken
 1223. liefde in nood is nog niet dood
 1224. het liefdesspel kent menige variatie met gratie
 1225. voor het schilderij van de liefde is veel verf nodig
 1226. de waarheid van de mensliefde heeft nooit bestaan
 1227. een gebed tot de liefde wordt ooit verhoord
 1228. eens met de vuist op tafel slaan schudt de relatie wakker
 1229. liefde is teleurgesteld bij oneerlijkheid
 1230. vriendschap leeft van sociale verbanden
 1231. liefde begrijpt tranen
 1232. nog meer willen maakt liefde armer
 1233. liefde spreekt in stilte
 1234. de pannen op het dak van het hart beschermen de kwetsbare liefde
 1235. een kleine liefde mag groots worden gevierd
 1236. kansen in de liefde mogen meer worden gezien
 1237. liefde wil worden versierd
 1238. liefdesvragen stellen is zoeken naar oplossingen
 1239. in elke liefde worden kanttekeningen geplaatst
 1240. leuke liefde leeft leerzaam
 1241. liefde verwart de wetenschap van geleerden
 1242. bezieling is de brandstof voor liefde
 1243. liefde in dikke wolken wacht op de zon
 1244. het is een geluk te weten wat gelukkig zijn betekent
 1245. het hoofd wordt in de liefde vaak later gebruikt
 1246. liefde is als een glas dat nooit leeg is
 1247. aandacht trekken en geven doet liefde veel beleven
 1248. een gewild mens is voor velen een wens
 1249. het doek van het leven wordt met gedachten geschilderd
 1250. innovatieve oplossingen zijn geschenken in de liefde
 1251. kramp in de liefde vraagt om een eigen koers
 1252. liefde die dichtbij is, wordt later gevoeld
 1253. een verlies geeft uitdaging om innerlijke kracht te vinden
 1254. de liefde vraagt het hart te volgen
 1255. zelfs de dikste muur houdt liefde niet op afstand
 1256. liefde waarderen is het leven voortdurend eren
 1257. herinneringen laten het leven herleven
 1258. in een goede relatie is alles te delen
 1259. liefde bestaat waar leven is
 1260. de liefde kent geen fouten, wel vergissingen
 1261. het bedenken van verbeteringen kan de liefde verlengen
 1262. liefde kent ondefinieerbare niveaus
 1263. wat liefde nu doet voelt goed, maar is later anders
 1264. liefde verandert het leven
 1265. op het wensenlijstje van het leven staat liefde bovenaan
 1266. in stilte over liefde denken gaat niemand krenken
 1267. de emotie in de liefde duurt langer dan in de sport
 1268. het hart verdient aan de liefde
 1269. geliefden die danken maken liefde groter
 1270. alles doen voor de liefde is teveel gevraagd
 1271. een langdurige relatie heeft elke dag een examen
 1272. de weg van de liefde kent ontelbare bochten
 1273. liefde die snel komt, mag nog wat rijpen
 1274. het leven is op aarde eindig en daarom is het nu genieten
 1275. liefde vraagt om wat meer tijd
 1276. liefde kan veel geven maar niet alles
 1277. de weg van liefde wordt dagelijks uitgestippeld
 1278. er is meer te genieten door anders te zijn
 1279. hoe ouder de mens hoe beter liefde is te waarderen
 1280. liefde honoreren zorgt voor warmte
 1281. de manier van denken is bepalend voor de liefde
 1282. kwalificaties van liefde zijn opvallend subjectief
 1283. liefde kent verschillende rollen zonder functie
 1284. heftige klikken zoeken liefde
 1285. een mooie liefde houdt het hoofd in de wolken
 1286. het leven staat bol van verrassingen die liefde geven
 1287. de dauw voor een hemelsblauwe lucht roept de zon in het leven
 1288. prille liefdeservaringen zorgen voor een spannende tijd
 1289. elke levensfase kent passende liefde
 1290. liefde, die zonder het boekje gaat, kent geluk
 1291. vastgeroest in denken doet liefde niet veranderen
 1292. de toegevoegde waarde van een relatie is niet te bepalen
 1293. liefde met vragen kent geen antwoorden
 1294. een romantisch misverstand heeft de liefde niet opgemerkt
 1295. een luisterend oor is onmisbaar in de liefde
 1296. het leven geeft met liefde veel kansen
 1297. omzien naar elkaar versterkt liefde
 1298. een druk bestaan hunkert naar een dankbaar moment
 1299. zelfacceptatie vernieuwt de mens
 1300. zonder te boeien kan liefde niet binden
 1301. een liefdevol mens kent veel bijval
 1302. liefde kent de barometer van gevoel
 1303. kritisch delen is in de liefde een opgave
 1304. liefde met een tweesporenbeleid ontspoort
 1305. geliefden zijn veelvuldig met elkaar in gesprek
 1306. liefde weet het leven op waarde te schatten
 1307. seks verandert in de liefde en kan verdwijnen
 1308. nooit bereikt oneindig grote liefde de top
 1309. een onzichtbare liefde vraagt geduld
 1310. in de liefde is het brood levend
 1311. in de liefde gaat het primair om wederzijds gevoel
 1312. het leven is een schilderij met vele kleuren
 1313. liefde is leren uitvoeren
 1314. liefde leeft in de cultuur van vermeende waarheid
 1315. het leven van nu is anders dan ooit
 1316. liefde kent een kwaliteitscultuur
 1317. liefde heeft meer dan één brandende hamvraag
 1318. volle, rode lippen maken zich aantrekkelijk om te zoenen
 1319. wat liefde doet is met geen pen te beschrijven
 1320. het is een wonder als liefde zich openbaart
 1321. liefde is nooit veraf
 1322. zichtbare liefde heeft uitstraling
 1323. uitstel van verlangen levert later meer op
 1324. de lijn van de liefde is niet recht
 1325. liefde zit vol vragen met vele, lege antwoorden
 1326. het geven en ontvangen van liefde is zelden in evenwicht
 1327. tijd voor liefde wil niet schaars zijn
 1328. een verboden liefde voelt zich veilig bij schuilhouden
 1329. warmte houdt liefde op temperatuur
 1330. de teloorgang van liefde komt door te weinig aandacht
 1331. liefde op de proef stellen doet pijn
 1332. liefde groeit door moeite te doen om te luisteren
 1333. van hetzelfde brood eten is van de liefde weten
 1334. liefde als bankzitter kent weinig beweging
 1335. een leven vol liefde laat zich voelen
 1336. liefde is de bron van warmte en inspiratie
 1337. tussen dip en droom ligt schroom
 1338. volwassen worden in de liefde betekent eerst ervaring opdoen
 1339. liefde in de hemel is geen sprookje
 1340. liefde doet veel en voor de meesten genoeg
 1341. liefde zorgt ervoor dat het leven meer is dan eten en drinken
 1342. liefde is het sterkst in warmte geven
 1343. elk leven kent liefde
 1344. veranderingen in de liefde doen eerst pijn en luchten later op
 1345. op de bank wil liefde niet zitten
 1346. liefde is zowel graag in het licht als in het donker
 1347. als liefde authentiek is komt er intimiteit
 1348. liefde heeft de grootste invloed op het leven
 1349. veel geven in de liefde wacht op wat terug te krijgen
 1350. een verliefde die veel van de liefde wil vraagt teveel
 1351. het leven kent geen rust, maar wel kortstondig stilstaan
 1352. het is een wonder elke dag liefde te beleven
 1353. liefde is een onverwachte verrassing
 1354. liefde doet lijden en verblijden
 1355. een leven vol liefde is steeds genieten
 1356. op de bank ontplooit liefde zich weinig
 1357. in bed wordt meer geleden dan nodig
 1358. een verandering brengt liefde een geschenk
 1359. liefde is de beste investering
 1360. de vorm en de kleur geven liefde gestalte
 1361. zolang het hart warmte geeft is van liefde te genieten
 1362. het is een misvatting te denken dat liefde schaars is
 1363. door te luisteren bieden openingen ruimte voor liefde
 1364. geluk najagen is het voorbijlopen
 1365. door een afscheid raakt liefde het spoor bijster
 1366. verlangens in de liefde groeien met de dag
 1367. liefde kan veel maar niet op commando
 1368. zelfs tegenwind houdt liefde niet weg
 1369. liefdesverdriet duurt langer dan boosheid
 1370. het is boeiend de waarheid van de liefde te ontmoeten
 1371. de zon verwarmt de dag en laat liefde bloeien
 1372. liefde laat schoonheid schitteren
 1373. liefde komt snel als de deur openstaat
 1374. liefdeswijsheid houdt zich vooraanstaand op de achtergrond
 1375. bij druk raakt liefde de weg kwijt
 1376. na het loslaten van bekende beelden komen nieuwe ideeën
 1377. de grootsheid van liefde is onbenoembaar
 1378. wat liefde kan grenst aan het onmogelijke
 1379. liefde die voorbijkomt wil worden opgemerkt
 1380. een teleurstelling is denken aan wat liefde zou hebben gewild
 1381. het hart registreert de hoogte van de liefde
 1382. af en toe heeft liefde weinig om het lijf
 1383. liefde laat zich niet dwingen, maar soms wel uitwringen
 1384. geluk heeft dankbaarheid nodig
 1385. alleen geliefden weten wat bijdragen aan een relatie is
 1386. liefde kiest zelf een onverwachte weg
 1387. geduld in de liefde leidt tot meer aanvaarden dan verwacht
 1388. liefde voor blote benen ziet te weinig
 1389. de liefde in stilte ervaren geeft veel gevoel
 1390. geluk is een onverwachte en welkome gast
 1391. liefde die één stap vooruitdenkt is betrouwbaar
 1392. verliefdheid betekent veel, maar liefde is meer
 1393. bij twijfel slaat liefde af
 1394. vriendschapsringen komen steeds meer na trouwringen
 1395. gevoel dat stroomt, stolt niet
 1396. het belangrijkste van het leven is liefde
 1397. liefde koestert bescheidenheid
 1398. een lach is de vriend van liefde
 1399. wolken zorgen voor kleur in de zonsondergang van het leven
 1400. de weg naar geluk brengt mensen bij elkaar
 1401. het verstand is steeds in achtervolging op het hart
 1402. liefde heeft van iedereen een verhaal
 1403. het leven stopt bij een stilstaande tijd
 1404. liefde kent in relaties een houdbaarheidsdatum
 1405. groeien in de liefde is nieuw vertrouwen schenken
 1406. opwinding brengt geliefden in extase
 1407. liefde denkt niet voor anderen
 1408. energie is er voor liefde van nu
 1409. liefde wordt meer uit dan in bed bedreven
 1410. controle over het leven remt liefde
 1411. een leven vol liefde vraagt niet om iets uit te sluiten
 1412. liefde gaat verder dan de eeuwigheid
 1413. de waarheid van liefde onder druk maakt denken donker
 1414. liefde en twijfel zijn geen ideaal koppel
 1415. de vriendschap van een glimlach is een mooi geschenk
 1416. van water en brood krijgt liefde honger
 1417. een leven vol liefde kent evenwicht
 1418. in de liefde is het schitteren als een ster
 1419. liefde denkt met gevoel en is daardoor geen machine
 1420. de bestemming van liefde wordt bereikt als het hart zich opent
 1421. liefde omarmt positivisme
 1422. de magie van liefde heeft ruimte nodig
 1423. liefde oriënteert en reageert op wat gebeurt
 1424. voor een huwelijk uit liefde is geen trouwen nodig
 1425. liefde wil vaak worden opgepoetst
 1426. liefde is een berg beklimmen om na het dal de top te bereiken
 1427. door warmte groeit liefde
 1428. herinneringen aan innige liefde blijven terugkomen
 1429. voor liefde is verraad dodelijk
 1430. een leven met veel liefde voelt langer
 1431. zolang liefde zwijgt is de tijd onrijp
 1432. twijfel is een bekende van de liefde
 1433. gedachten smeden de relatie
 1434. velen leven lang genoeg om te ervaren wat liefde is
 1435. liefde doet ook pijn, maar dat is geen obstakel
 1436. een lichaam dat rust krijgt, verwerft meer kracht voor liefde
 1437. liefde is als een boom: na bloei komt verlies en opnieuw bloei
 1438. door opwinding krijgt liefde impulsen
 1439. liefde vereist geduld zolang de ander wordt geduld
 1440. de climax van menige liefde ligt niet op het eind
 1441. door fantasie krijgt liefde kans op realiteit
 1442. degene die met liefde wil stoppen, kan zich beter eerst eens bezinnen
 1443. de liefde tussen verliefden bouwt aan de toekomst
 1444. het is een misvatting te denken dat liefde eindig is
 1445. liefde bewandelt vele paden die onbegaanbaar lijken
 1446. het mooiste van het leven is ervaren wat liefde is
 1447. het leven kan steeds worden opgepoetst door keuzes te maken
 1448. liefde is als een doorzichtig glas dat de inhoud laat zien
 1449. wat het hart kan, ervaart liefde later
 1450. liefde geeft zin in en aan het leven
 1451. ogen zeggen veel over de intentie van liefde
 1452. grote liefde is als een cirkel waar geen einde aan komt
 1453. liefde is geen dag hetzelfde
 1454. zelfs de kortste liefde grijpt diep in
 1455. liefde die voorbijgaat, maakt plaats voor nieuwe liefde
 1456. verliefden voelen zich als vissen in het water van een oneindige oceaan
 1457. liefde is een onvoorstelbaar wonder
 1458. een ruim hart heeft veel plaats voor liefde
 1459. in de waarheid van de liefde is het alleen staan
 1460. liefde is verre van ingetogen
 1461. liefde met een intense beleving is een zegening
 1462. dierbare herinneringen leven tot de dood
 1463. intuïtie bepaalt de toegang tot liefde
 1464. liefde ontvangt graag geschenken van gevoel
 1465. door actie komt verandering in de liefde
 1466. liefde is als vliegen in hogere sferen
 1467. liefde waakt ervoor zich niet te overeten
 1468. liefde van langlevenden overstijgt generaties
 1469. geluk heeft veel vaders, maar nog meer moeders
 1470. liefde is sterk en broos
 1471. het hart geniet veel, maar lijdt het meest
 1472. een relatie leeft door warmte
 1473. liefde met veel gevoel raakt eerder doel
 1474. opwinding is de spanning laten toenemen
 1475. bij de tijd onder druk is het luisteren afwezig
 1476. in de liefde blijft de ander anders
 1477. het grootste geschenk is liefde
 1478. unieke kostbaarheid zit in elke mens
 1479. liefde gaat voor het hele werk en past voor de helft
 1480. als verliefden wandelen lijkt eenvoudiger dan het is
 1481. ontelbare gedachten kennen de mooiste liefde
 1482. liefde neemt door voeden toe en door vullen af
 1483. liefde raakt nooit volgroeid
 1484. in de rechtspraak wordt meer dan in de liefde gezocht naar de waarheid
 1485. liefde zonder warmte is dood
 1486. liefde voor het werk geeft plezier in werk
 1487. grote liefde stijgt tot ongekende hoogte
 1488. met status in de liefde ligt de top ver weg
 1489. crisis in een relatie smeekt om energie
 1490. veel waardering voor wat er is reduceert het ontbrekende
 1491. een relatie met innovatie wil garantie voor geen mislukking
 1492. met een nieuwe bril wordt liefde beter gezien
 1493. liefde is in het leven het meest uitbundig
 1494. het hart pompt liefde in het hele lijf
 1495. wat liefde doet is onvoorspelbaar
 1496. liefde verlegt grenzen tot achter de horizon
 1497. het is wind maken als liefde in mist is gehuld
 1498. liefde blijft onvolmaakt
 1499. goed gevoel duurt langer dan het samenzijn

  28 juli 2014 de 1500ste !!!!

 1500. tussen zin krijgen en zin hebben ligt liefdesverschil
 1501. bescheidenheid en optimisme geven latente liefde ruimte
 1502. liefde wordt gedrukt door aan te veel te moeten voldoen
 1503. geschillenbeslechting leeft aan het eind van een relatie
 1504. het licht dooft als liefde overgaat in tirannie
 1505. de fles van de liefde raakt nooit leeg
 1506. liefde is schaamteloos, maar niet smetteloos
 1507. liefde dwaalt door dwang
 1508. wat liefde kan doen is onmeetbaar
 1509. een uitzichtloos moment maakt het leven inzichtelijk
 1510. als er veel tegenzit is er nog een spiegel om meer te zien
 1511. een warme relatie voelt vertrouwd en is ontspannen
 1512. behoeften beginnen menig keer met gevoel voor liefde
 1513. retorische hoogstandjes smeken om gevoel
 1514. het hart volgen is soms dwalen, maar geen verdwalen
 1515. liefde opent het hart voor velen
 1516. door liefde gaat de wind van tegenspoed liggen
 1517. liefde koesteren en twijfel houden zorgt voor stagnatie
 1518. veel denken geeft verandering in de liefde
 1519. perfectie staat liefde in de weg
 1520. de diepgang van het leven is maakbaar
 1521. liefdestijd is tijdloos
 1522. betekenisvol gevoel is genieten van liefde
 1523. denken vanuit mogelijkheden geeft liefde ruimte
 1524. krampachtig vasthouden aan de relatie zet liefde op de tocht
 1525. herinneringen zijn ontmoetingen van verleden en heden
 1526. de tijd van de liefde tikt onhoorbaar door
 1527. creëer liefde dagelijks om waardevol te blijven
 1528. een vriendschapsring versterkt de wederzijdse beleving
 1529. een mooi leven als herinnering wordt nu geleefd
 1530. in de liefde is integriteit een vanzelfsprekendheid
 1531. ruim voor het einde van een relatie is het geduld op
 1532. zelfbeheersing en geduld maken relaties sterk
 1533. liefde is het hart op eigen kracht laten spreken
 1534. de leefwereld van liefde is elke dag anders
 1535. struikelen op het liefdespad verlicht de stip op de horizon
 1536. mooie liefde heeft een verbond met de ziel
 1537. verandering in de liefde daagt nieuwe zekerheden uit
 1538. in de liefde weegt de herinnering zwaar
 1539. het begin van liefde wacht op bloei
 1540. liefde laat zich beproeven
 1541. vleugels van de dageraad verfrissen liefde
 1542. de vlam van liefde brandt eeuwig in herinnering
 1543. dwaasheid en liefde trekken soms samen op
 1544. het kleine waarderen maakt het leven groots
 1545. liefde groeit als de storm is gaan liggen
 1546. geloven in sprookjes van liefde is gedachten uitnodigen
 1547. de spiegel van verliefdheid is vervormd
 1548. liefde wint aan betekenis door te luisteren
 1549. de manier van kijken bepaalt de slagingskans in de liefde
 1550. na een aanslag op de liefde volgt pijn
 1551. beslissen in de liefde is eigenwaarde tonen
 1552. om te slagen in de liefde is geduld nodig
 1553. onbeantwoorde vragen liggen in het hart
 1554. stress in de liefde ontstaat door innerlijke onrust
 1555. liefde groeit door leren te waarderen
 1556. een leven met veel liefde is vrij van angst en vrees
 1557. liefde zaait met signalen en oogst met reacties
 1558. aandacht vervlechten doet de liefdesdrempel slechten
 1559. in een relatie is het naast elkaar staan
 1560. evenwicht geeft liefde gewicht
 1561. liefde in het graf herrijst door beleving
 1562. geliefden behouden hun vrijheid van denken
 1563. het dividend van de liefde wordt meteen betaald
 1564. enthousiasme brengt liefde boven de middelmatigheid
 1565. schoonheid in het leven toelaten vervolmaakt de liefde
 1566. net als een wolkenkrabber kent liefde veel verdiepingen
 1567. mooie liefde kent geen angst
 1568. liefde wacht en begint onverwacht
 1569. liefde leeft door aandacht
 1570. liefde ligt op stoom door gevoel van de onderstroom
 1571. samen in het leven is rijkdom van liefde
 1572. liefde die tot rust is gebracht gaat naar de nacht
 1573. in de liefde ligt treffen aan de basis van succes
 1574. het muziekstuk van het leven heeft een unieke melodie
 1575. op de campus van de liefde is het leren plussen
 1576. een uitnodigende lach kent geen drempels
 1577. moed weerstaat verlamming van de liefde
 1578. gevoel hangt af van de kwaliteit van de liefde
 1579. een nieuw blad geeft liefde aan de levensboom
 1580. succes is liefhebben van eigen activiteiten
 1581. luisteren naar elkaar brengt liefde verder
 1582. emotievolle liefde levert enerverende energie
 1583. een blinde vlek kleurt het leven dromerig
 1584. beweging brengt liefde dichterbij
 1585. liefde is het belangrijkste erfgoed
 1586. een hoofd vol bloed en wonden stelt liefde op de proef
 1587. wijsheid begint met de liefde van het individu
 1588. in de liefde is er meer dan één engel
 1589. het leuke van samen geeft synergie
 1590. vergeven is loslaten en ruimte maken
 1591. met doelen stellen begint de regie in de liefde
 1592. de kracht van goed gevoel is niet te onderschatten
 1593. dicht bij succes is het doorgaan vol liefde
 1594. liefde ontwikkelt zich door verbeelding
 1595. de bewijslast van de liefde is warmte
 1596. alleen God weet waarom liefde komt en gaat
 1597. het leven is groot door vele kleinigheden
 1598. veranderen is meer ontdekken in de liefde
 1599. liefde met angst neemt beter afscheid
 1600. de leerling in de liefde raakt nooit uitgeleerd
 1601. anders naar de ander kijken is meer zien
 1602. voor volledige uitdieping mag liefde lang duren
 1603. een relatie krijgt ruimte als overtuigingen wijken
 1604. predik het geloof in liefde om samen te leven
 1605. in de liefde is het wederzijds goed voelen met eigenheid
 1606. liefde groeit door de bron te koesteren
 1607. liefde slaagt door samenwerken
 1608. de schoonheid van liefde is als een koraal in de zee.
 1609. energie voor vriendelijkheid is nooit verspilling
 1610. een leven met veel gevoel raakt het levensdoel
 1611. liefde staat geagendeerd op een eeuwigdurende kalender
 1612. de vreugde van het leven is liefde ervaren
 1613. wat goed voelt mag lang duren
 1614. groei verrast de liefde
 1615. liefde maakt betere mensen
 1616. daag de stilstand in de liefde tot bewegen uit
 1617. thuiskomen voelt als een wonderbaarlijke verademing
 1618. liefde kent hoge tolerantiegrenzen
 1619. trots verbindt liefde
 1620. zelfs voor dertig zilverlingen laat liefde zich niet verdringen
 1621. liefde ontdekken is meer dan rond kijken
 1622. genieten van liefde lukt bij het toelaten
 1623. liefde drijft op het moment
 1624. naastenliefde is de duurzaamste liefde
 1625. alles van waarde verlangt naar liefde
 1626. vreugde en verdriet bepalen de diepgang van de liefde
 1627. de zin van het leven is liefde creëren
 1628. bevordering van levenskwaliteit is een duurzame uitdaging
 1629. liefde roept om kwaliteitsverbetering
 1630. liefde is de traditie die dagelijks vernieuwt
 1631. de zwaarste bas maakt liefde somber
 1632. het leven is een muziekstuk over liefde
 1633. liefde groeit door kansen te zien en te benutten
 1634. liefde is duurzaam, kent schaarste en doet pijn
 1635. liefde komt verder door het loslaten van weerstand
 1636. liefde is met tijd niet te meten
 1637. met een thuis is er liefde in huis
 1638. het uitdiepen van liefde motiveert om dieper te gaan
 1639. risico’s in de liefde komen door menselijke fouten
 1640. een kus typeert gevoel
 1641. betekenisvolle liefde is de ander helpen
 1642. woorden van liefde bestaan en komen onverwacht
 1643. ook een opwindende liefde heeft rust nodig
 1644. ontrouw in de nacht haalt liefde uit de wacht
 1645. een relatie heeft voortdurende, grote vriendschap nodig
 1646. in de liefde zijn aanbevelingen vrijblijvend
 1647. storm en regen zijn later in de liefde een zegen
 1648. liefde is sterk op het juiste moment
 1649. liefde typeert de bereikbaarheid van mensen
 1650. verlangen naar geluk is weten wat het is
 1651. de lengte van een relatie groeit bij aanhoudende passie
 1652. risico’s in de liefde zijn sterker dan beheersmaatregelen
 1653. gevoel dat op waarheid berust heeft bewijs nodig
 1654. elke dag kent liefde
 1655. niets is mooier dan een onverwachte liefde
 1656. liefde met getallensymboliek schrijft geschiedenis
 1657. liefde wordt gevonden als er niet naar wordt gezocht
 1658. de tijd bepaalt de onthullingen van liefde
 1659. liefde heeft verwachtingen te managen
 1660. liefde geeft aan helderheid de voorkeur boven vage gevoelens
 1661. een liefdesidee komt als de tijd zover is
 1662. open liefde vraagt om intimiteit
 1663. starre overtuigingen staan liefde in de weg
 1664. de kern van de liefde wordt met spiritualiteit bereikt
 1665. in de liefde varieert de snelheid van vertrouwen
 1666. het summum van liefde is onbereikbaar
 1667. liefde begint vanuit hart en buik
 1668. liefde die zingt als een alt kan hoog komen
 1669. denken bij elkaar te komen vereist ruimte
 1670. loslaten betekent de liefde ordenen
 1671. liefde schrijft gevoel in het hart
 1672. elk leven kent liefde
 1673. door anders te kijken verandert de liefde
 1674. liefde staat bloot aan invloed van velen
 1675. angst laat dromen voortduren
 1676. geschiedenis in het nu bepaalt de toekomst van liefde
 1677. liefde is de wegwijzer van het leven
 1678. vriendelijkheid merken zelfs doven en blinden
 1679. makkelijk over de liefde denken geeft te denken
 1680. liefde is de kwaliteit van de cultuur
 1681. eenzaam is de weg naar de onzichtbare top van de liefde
 1682. de weegschaal van de liefde slaat door naar geven
 1683. liefde toont en voelt kwetsbaarheid
 1684. een hoge toon verrast het hart
 1685. liefde is door praktijkgerichtheid kansrijk
 1686. wijsheid komt na een liefhebbend hart
 1687. liefde laat onuitwisbare sporen na
 1688. een gebroken hart klopt enkel aan de hemelpoort
 1689. diepte is zichtbaar door in ogen te kijken
 1690. geliefden bepalen zelf hoe verder te gaan
 1691. liefde is een beeld dat meekleurt in de tijd
 1692. het einde van de liefde is niet voor nu
 1693. bij een grote liefde zijn hoofd en hart één
 1694. geluk ontstaat vanuit gedachten
 1695. het mooie van een mond is de vraag naar een kus
 1696. een heilzame groei zet liefde in de bloei
 1697. wat mooi in de liefde is behoeft geen onderzoek
 1698. de liefde bekoren is haar bekronen
 1699. liefde groeit bij vrijheid van ambities
 1700. liefde die in beweging is, blijft in het nu
 1701. de realiteit aanvaarden brengt liefde in het licht
 1702. liefde lacht vaak naar vrolijke mensen
 1703. door liefde is van het leven te genieten
 1704. liefde leeft als de geest van vertrouwen
 1705. de toekomst van de liefde begint nu
 1706. het begin van liefde is gevoel opmerken
 1707. hart actief en ziel spiritueel houden liefde heel
 1708. de rug recht houden maakt de relatie hechter
 1709. ieder heeft een eigen maat van een liefdevol leven
 1710. concentratie versterkt het bedrijven van liefde
 1711. inspirerende liefde verwarmt het hart
 1712. de mens ontplooit zich door liefde
 1713. liefde stroomt in heel het lichaam
 1714. dromen zijn het begin van geluk
 1715. dialoog geeft stof tot verandering in de relatie
 1716. zwijgen verlicht de liefde meer dan spreken
 1717. de inzet in het leven is elke dag te beleven
 1718. het hart voelt het mooiste in het leven
 1719. geluk en pijn zullen er steeds zijn
 1720. over de drempel kijken is meer liefde zien
 1721. liefde op afstand mag meer raken
 1722. het verleden is gegeven en de toekomst wordt gegeven
 1723. liefdesargumenten die hout snijden sparen splinters
 1724. bewegen is het geheim van vorderingen maken in de liefde
 1725. goede gedachten stimuleren de liefde
 1726. loslaten geeft liefde ruimte
 1727. liefde is iets moois van het leven maken
 1728. veranderingen in de relatie berusten op acceptatie
 1729. enkel liefde is tot alles in staat
 1730. voor het visioen van liefde moet eerst het hart opengaan
 1731. de liefde is ontdekking en het liefdesleven is creatie
 1732. met hart en ziel de liefde belijden is een roeping
 1733. mooie gedachten laten liefde meer ervaren
 1734. achter de horizon ligt ongekende liefde
 1735. liefde is te bewaken voor het ontwaken
 1736. de dynamiek in de liefde symboliseert de passie
 1737. inspiratie in de liefde wacht op actie
 1738. liefde ontplooit op elke leeftijd
 1739. in de liefde stijgen mensen boven zichzelf uit
 1740. communicatie domineert de liefdeskwaliteit
 1741. liefde leidt naar het goede
 1742. luisteren naar het hart is veel voelen
 1743. soms is het eerst sterven om warmte te ervaren
 1744. vooruitkomen in de liefde is denken aan morgen
 1745. liefde achterwaarts begrijpen is liefde voorwaarts beleven
 1746. mooie herinneringen hoeven niet groot te zijn
 1747. duurzame liefde betekent omgaan met ouder worden
 1748. liefdesthema’s bepalen de kracht van een relatie
 1749. inspirerende liefdesgedachten laten het hart spreken
 1750. liefde laat creatieve mogelijkheden ontwikkelen
 1751. accepteren van verlies is de winst om te groeien
 1752. het beminnen van de hemel omhult veel liefde
 1753. een relatie eist aanpassingsvermogen
 1754. in de liefde telt het karakter
 1755. bij de komst van het liefdeslicht vlucht de duisternis
 1756. liefde onder een vergrootglas leggen leidt tot verbeteracties
 1757. mooie herinneringen aan de liefde verrijken het hart
 1758. liefde houdt geliefden hongerig
 1759. van elke ervaring is te leren om liefde meer te begrijpen
 1760. in een ruim hart is veel plaats voor liefde
 1761. liefde op academisch niveau schreeuwt om vaardigheid
 1762. in de liefde is het gevoel onmeetbaar
 1763. liefde met energie kan veel het hoofd bieden
 1764. mooie liefde is ver van het eigen gelijk verwijderd
 1765. liefde vergroot de menselijke winst
 1766. ooit liefde vinden komt na het opwinden
 1767. in de liefde is stimulans welkom
 1768. innerlijke goedheid is de basis voor liefde
 1769. een moment van bezinning verbetert al de wereld
 1770. liefde verwacht hoge kwaliteit
 1771. grote liefde koesteren is naast passie ook een intellectuele uitdaging
 1772. vertrouwen omarmen is de impuls voor liefde
 1773. liefde is vandaag koesteren en in het nu beminnen
 1774. in de liefde is evenwicht het mooiste gewicht
 1775. door beproeving groeit de persoonlijkheid in de liefde
 1776. eigen kracht appelleert aan gelukkig gevoel
 1777. leven van de liefde is meer dan een droom
 1778. ware verlangens voelen vereist een groot vermogen aan liefde
 1779. eerst het hart openstellen en bij goed gevoel komt er meer
 1780. stilstaan bij de zin van het bestaan maakt de dag lichter
 1781. groei in de liefde gaat beter met vertrouwen dan met zekerheden
 1782. aan de bron van liefde is het voortdurend laven
 1783. liefde is primair luisteren en secundair praten
 1784. met een ander wordt het beste in de liefde zichtbaar
 1785. het leven is een aaneenschakeling van verwonderingen
 1786. spanning in een relatie geeft het gevoel van urgentie aan
 1787. een mooie, langdurige liefde geeft een kortstondig gevoel
 1788. een open blik geeft liefde een kik
 1789. de weg van het eigen gevoel mag meer worden gevolgd
 1790. een frustratie in de liefde komt door behoefte
 1791. een vrije geest komt als het verleden is vertrokken
 1792. succes in de liefde is dromen realiseren
 1793. amor doorgeven maakt liefde duurzaam
 1794. liefde is een onverbeterlijke optimist
 1795. helpen is een ander energie geven om zelfstandiger te worden
 1796. leven is lachen, juichen, huilen en vooral luisteren
 1797. liefde is spoorloos bij de zoektocht naar de logica
 1798. de mooiste wereld zit in het hoofd
 1799. liefde om te geven is voor het leven
 1800. voor de echte liefdespraktijk schiet de theorie schromelijk tekort
 1801. eerst liefdesbanden zien en daarna leggen
 1802. liefde bestaat altijd, is zichtbaar of latent aanwezig
 1803. hoop is vertrouwen op wegblijvende komst
 1804. luisteren naar de stilte verstomt de drukte in het leven
 1805. liefde heeft tijd nodig om te ontspannen
 1806. tussen licht en donker klopt het hart sneller
 1807. een glimlach is de toegang tot de ander
 1808. moed, onzelfzuchtigheid en gezond verstand laten ieder deugdzaam in het leven staan
 1809. schoonheid is zo verblindend mooi, dat niet iedereen haar ziet
 1810. bij wat minder jong komt wijsheid in de liefde
 1811. veranderen werkt bij verleiden als een magneet
 1812. als er een link is komt een relatie dichterbij
 1813. geef elke dag een compliment voor een leven dat telt
 1814. liefde is niet uit een boek te leren
 1815. door ontmoetingen ontstaan wonderen
 1816. liefde opent de dikste deuren
 1817. met liefde vertrekken geeft verrassend aankomen
 1818. vraaggerichtheid in de liefde heeft zicht op continuïteit
 1819. een vreugdetraan geeft ontlading van warmte
 1820. een leven vol woestenij hunkert naar liefde
 1821. een onbereikbare liefde wacht op de eerste stap
 1822. deugden maken het leven waard om er voor de ander te zijn
 1823. beleving laat liefde bloeien
 1824. nieuwsgierigheid maakt het leven levend
 1825. een ander helpen in de liefde is ook zichzelf helpen
 1826. liefdeswijsheid legt verschillen in gevoel bloot
 1827. de liefde omarmen is mogelijk door het te doen
 1828. goed gevoel is thuisblijven om op vakantie te zijn
 1829. het leven is tekort om liefde te missen
 1830. gedachten zijn met liefde in de slag of van slag
 1831. gevoel bij een oude liefde blijft leven
 1832. daadkracht en innovatie houden liefde springlevend
 1833. liefde met duurzaamheid getuigt van visie
 1834. op een verjaardag komt veel liefde samen
 1835. hartelijkheid is in de liefde dagelijkse kost
 1836. wijsheid zorgt voor de juiste snelheid op de liefdesweg
 1837. als alles beweegt, gaat het beeld van liefde vervagen
 1838. zonder dromen geen verandering
 1839. een woord dat vertrouwen schenkt, is als een hart onder de riem steken
 1840. de juiste vragen leiden tot keuzes in de liefde
 1841. liefde geeft tijd om zegeningen te tellen
 1842. in de liefde is het over de eigen schaduw heen stappen
 1843. een vriendelijk woord verrijkt de liefde
 1844. succes in de liefde is dromen en durven
 1845. pijlers van geduld dragen de liefde
 1846. de grootste vrijheid is liefde laten ontplooien
 1847. de ontdekking van liefde begint met aandacht
 1848. teleurstelling in de liefde typeert de kwaliteit van verwachtingen managen
 1849. schoonheid in de liefde komt door actie
 1850. bij de waarheid zijn hart en woorden één
 1851. een gelukkig gevoel komt door relativeren
 1852. veranderen is de geboorte van een waardevoller leven
 1853. in het leven is liefde het meest waardevol
 1854. heroïsche vrouwen zijn wegbereiders van de liefde
 1855. wat liefde wil is groeien
 1856. groots geluk is leven door liefde als zuurstof
 1857. rust in het liefdeshart komt door een besluit te nemen
 1858. liefde van nu hunkert naar duurzaamheid
 1859. in de liefde is er spanning tussen hart en portemonnee
 1860. groeiende liefde smeedt een echte liefdesband
 1861. van onweerstaanbare liefde smelt het hart
 1862. de stap naar morgen wordt vandaag gezet
 1863. in de liefde is het ook willen
 1864. geloven in een mooi leven is het leven laten komen
 1865. geduld is bereid om in het nu te zijn
 1866. duurzame liefde slaagt door de aanvullingen van mooie herinneringen
 1867. het middelpunt van de geschiedenis is liefde
 1868. volmaakt geluk is hooguit een droom
 1869. liefde groeit door veranderingen
 1870. liefde zorgt voor een leefbaar leven
 1871. de stem van de liefde is altijd te horen
 1872. de weg van geluk is bereikbaar als die van loslaten is afgelegd
 1873. liefde geven is als vooruitkijken
 1874. stemming bepaalt beleving op het liefdespad
 1875. positief over liefde denken stuurt negativiteit weg
 1876. een blij gevoel is er ook om door te geven
 1877. het tonen van liefdeskracht maakt zwakte zichtbaar
 1878. bij weinig geluk verwachten komt de hoofdprijs van de liefde
 1879. uitzien naar liefde vereist geduld
 1880. in de liefde is het doen waartoe de geliefden in staat zijn
 1881. liefde verandert ook bij een status quo-relatie
 1882. het koninkrijk van liefde is meer dan een visioen
 1883. liefde is nooit af
 1884. eenvoud kenmerkt de grootste liefde
 1885. de droom van vandaag creëert morgen
 1886. het verleden waarderen geeft liefdesrealisme voor nu
 1887. liefde is de wereld van de schoonheid
 1888. wazigheid in de liefde schept afstand tussen mens en werkelijkheid
 1889. liefde is muziek met persoonlijke zang
 1890. liefde is leven in het leven
 1891. liefhebben is groeien in waarde en in respect tonen
 1892. veranderingen in de liefde zorgen voor duurzame liefde
 1893. het land van de liefde vinden vereist een kompas met een hart
 1894. de grootste liefde is altijd te herdenken en gedenken
 1895. de stem van het relatiegeweten kent de grootste diepgang
 1896. wees blij als het regent, want de zon komt spoedig in het leven
 1897. door vragen te stellen wordt liefde duidelijker
 1898. een open hart ontvangt warmte
 1899. het liefdespad verandert bij elke keuze
 1900. voor het bereiken van de ware vrijheid wordt onthechting omarmt.
 1901. in de tuin van de liefde bloeien altijd rode rozen
 1902. een vrolijk hart maakt de dag licht
 1903. liefde verandert in de tijd maar niet zo als het weer
 1904. liefdevolle woorden verdienen eeuwig leven
 1905. pijn wordt vergeven bij liefde voor de ander
 1906. de tijd van de liefde tikt hartkloppend door
 1907. door minder haast groeit liefde sneller
 1908. handelen vanuit verlangen is met passie leven
 1909. verandering maakt een mens meer bijzonder
 1910. een nieuwe weg in de liefde komt na verdwalen
 1911. een triest gezicht komt voor het opfleuren
 1912. een waardevol leven is het werken naar een mooi doel
 1913. liefde voelt waardevol als er moeite voor wordt gedaan
 1914. door beweging blijft liefde leven
 1915. liefde is anderen koesteren
 1916. een gelukkige wereld begint met elkaar gelukkig maken
 1917. leven vanuit verlangen is doelen realiseren
 1918. liefdesgedachten wijzigen door impulsen
 1919. doen wat leuk is en goed voelt begint vanuit het binnenste
 1920. liefdeswijsheid is wars van onwrikbare principes
 1921. vooruitgang in de liefde gebeurt ook door oprechte onenigheid
 1922. liefde is niet een waarheid maar een gevoel
 1923. de kracht van een relatie is zo sterk als het geloof erin
 1924. een liefdesuiting laat zich graag opmerken
 1925. het leven verandert door naar de innerlijke stem te luisteren
 1926. een hart van goud voor echte liefde mag ook oud zijn
 1927. geloven in het positieve is een plus in de liefde
 1928. een leven vol liefde is kunst
 1929. leeftijd speelt bij liefde geen rol
 1930. een goede, menselijke relatie maakt gebreken zichtbaar
 1931. de poort van de liefde gaat open bij toenadering
 1932. optimisme is met liefde kijken naar vandaag en verder
 1933. het liefdesleven is achteraf een stelsel van voldongen feiten
 1934. liefde wint aan kracht zolang een geliefde gevoel niet ontkracht
 1935. onvoorwaardelijke liefde is kansrijk, voorwaardelijke liefde is kansarm
 1936. vriendelijkheid uiten is liefdescreatie
 1937. van het leven houden is het steeds omarmen
 1938. een liefdesthema koesteren betekent doorgaan op de ingeslagen weg
 1939. het vermogen om keuzes te maken geeft liefde meer kansen
 1940. aan het eind van de levensweg is er onbekende liefde
 1941. positief in de liefde staan laat liefde niet vergaan
 1942. een leven lang fouten maken is te verkiezen boven een leven lang passiviteit
 1943. liefde is vertrouwen bevestigen
 1944. goed liefdesgevoel heeft impact door relativering
 1945. liefde groeit door dankbaarheid
 1946. de wens is liefde te begrijpen zonder begrepen te worden
 1947. liefdessucces wordt bepaald door te leveren inspanningen
 1948. de weg naar het hart heet geluk
 1949. verdronken verdriet verlaten verrast verbaasde vernieuwing
 1950. liefde krijgt op de liefdesweg voorrang op onbelangrijke zaken
 1951. na weten wat samen is te doen volgt het gewoon doen
 1952. liefde als offer op het altaar gaat in rook op
 1953. het positieve gevoel is het anker in de liefde
 1954. een liefdesboodschap heeft betekenis voor het hart
 1955. een relatie waaraan wordt gewerkt, groeit in de tijd zonder slijt
 1956. liefde wordt verrijkt door humor
 1957. elkaar vaak zien is gewoonte, elkaar vaak missen is liefde
 1958. leven vanuit verbeelding geeft liefde kansen
 1959. intuïtie wijst naar het uitnodigende liefdespad
 1960. een hart mag bonzen maar dan wel van vreugde
 1961. liever de liefde zien dan over de liefde horen
 1962. een roofzuchtige liefdeszoeker is uit op winstbejag en blijft naar liefde zoeken
 1963. liefde doet veel om warmte te behouden
 1964. eigen gevoel is de meest waardevolle vriend
 1965. inrichten, verrichten en richten geven in de relatie vergezichten
 1966. het begin van een relatie mag wel wat meer zijn als goed gevoel
 1967. liefde groeit door hoofdzaken en lijdt onder bijzaken
 1968. mensen worden langzaam oud, maar nog langzamer iets minder jong van geest
 1969. een roos heeft alles van de liefde met schoonheid en doornen
 1970. stoppen met piekeren over de liefde vergroot goed gevoel
 1971. liefde verandert, maar vergaat niet
 1972. zoeken naar geluk is ander geluk ontdekken
 1973. in de liefde kan de wijsheid niet zonder de deugd
 1974. geestelijke uitdaging en verdieping maken liefde rijper
 1975. een grootse liefde wordt pas later beseft
 1976. zingeving heerst in de diepte van de liefde
 1977. vrij voelen om een vraag te stellen is veiligheid in een relatie
 1978. liefde groeit door inspanning
 1979. liefdeswijsheid is openstellen, aanvaarden en waarderen
 1980. na de zwaarste, laatste stap van het oude leven komt lichtvoetigheid
 1981. een liefdeshobbel nemen betekent durven kiezen
 1982. een uitgetekend liefdespad is de weg van een droom
 1983. de medaille van de liefde blinkt aan de voorkant en rouwt aan de achterzijde
 1984. liefde rijpt vanaf de verwekking
 1985. het leven nemen zoals het is stimuleert liefde tot actie
 1986. weten heel wat waard te zijn, verhoogt de eigenwaarde
 1987. leren van het leven is voortgang boeken in de liefde
 1988. aan de oppervlakte toont liefde openheid
 1989. de onvoorspelbare vraag houdt de liefde scherp
 1990. groei in de liefde slaagt bij geduld en vertrouwen
 1991. na eigen contact kan liefde verbindingen aangaan
 1992. in de liefde overwint zachtheid
 1993. de opdracht van het leven is liefde tonen
 1994. de ware liefde kent vrijheid in verbondenheid
 1995. geluk is het beste ervaren zonder het beste ooit te hebben
 1996. de hemel op aarde maken laat liefde bloeien
 1997. geluk is dynamisch en onderweg
 1998. een ander energie geven is straling van liefde
 1999. het goede in de mens is pas voelbaar bij het denken aan liefde

  10 maart 2013 de duizendste !!!!

 2000. liefde gaat duizend dromen te boven
 2001. motivatie is de kracht in een relatie
 2002. door te geven raakt vriendschap in bloei
 2003. voor het schilderij van de liefde is geen schilder nodig
 2004. wat liefde ook kan zijn, soms doet het pijn
 2005. alleen in de zevende hemel is ultiem liefdesgevoel te ervaren
 2006. een zuiver geweten houdt liefde rein
 2007. de zin van het leven wordt bij liefdesvreugde ontdekt
 2008. focussen op de mooiste plek is liefde ontmoeten
 2009. liefdesverandering slaagt door loslaten van vaste gedachten
 2010. een juiste liefdesgedachte komt soms te vroeg, sporadisch op tijd en vaak wat laat
 2011. duisternis verkennen is licht willen zien in een leven van liefde
 2012. een lief woord geeft vibratie bij de zender en trilling bij de ontvanger
 2013. liefde geven stimuleert het leven
 2014. verdwijnende vriendschap voelt als sterven
 2015. talent in de liefde is meteen merkbaar
 2016. vitaal actief in de liefde verlengt de duur van de relatie
 2017. voor het slapen gaan is de liefde rein
 2018. elke liefdeservaring herbergt een schat
 2019. een onmogelijke liefde slaagt wel in mooie dromen
 2020. jong blijven is jong voelen met mentale stimulans
 2021. helpen is de ander meer van jezelf laten zien
 2022. plezier schenkt de dag liefdesenergie
 2023. op het liefdespad is elke stap vernieuwing van gevoel
 2024. moed om bang te zijn is het begin om te kiezen voor jezelf
 2025. een rustige geest verwelkomt duurzame liefde
 2026. het gevaar van jaloezie is met liefdeswijsheid te trotseren
 2027. levenskwaliteit is gezond blijven in de liefde
 2028. tegenslag in de liefde zorgt voor een nieuwe start
 2029. een optimistisch gedrag zegt veel over de dag van nu
 2030. echte liefde is zeilen bij elke wind
 2031. verliefd blijven vraagt om afwisseling
 2032. competenties in de liefde doen zelfvertrouwen groeien
 2033. liefde geeft de tijd goed gevoel
 2034. de wereld verandert als gedachten over liefde wijzigen
 2035. geluk streeft naar een onbereikbaar evenwicht
 2036. het leven straalt zolang het hart niet baalt
 2037. het mooiste geschenk aan liefde is warmte
 2038. enkel elkaar vasthouden is bij elkaar stilstaan
 2039. in de liefde is het erkennen van zwakte het kennen van sterkte
 2040. liefde is een niet te doven vuur
 2041. door ja-zeggen is het leven goed te leven
 2042. enkel de liefde kan het diepste verlangen vervullen
 2043. gaandeweg wordt de liefdesweg duidelijk om verder te stappen
 2044. door elkaar te begrijpen is het samen ontspannen
 2045. liefdesverdriet is de donkere kamer van het verleden
 2046. eigen gedachten begrijpen versnellen de stop aan getob
 2047. een meester van het leven reist naar het onbekende
 2048. geluk is het spoor dat wenkt
 2049. liefde is gezond zolang eraan gewerkt wordt
 2050. vriendschap die echt voelt kan tegen meer dan één stootje
 2051. de liefde zit vol kansen om dromen uit te laten komen
 2052. de liefde leert door het te beleven
 2053. grip op het eigen liefdesleven begint met terugkijken
 2054. dragend vertrouwen verdrijft onzekerheid
 2055. een liefde zonder voorwaarden is een onbegrensde liefde
 2056. liefde doet leven, beleven en soms beven
 2057. leef in de liefde van het nu en geniet van de dag
 2058. een droom komt uit als een geschenk welkom is
 2059. het liefdesleven is een tocht vol groei en bloei
 2060. een levensopvatting staat liefde in de weg
 2061. schoonheid verschijnt in een adempauze
 2062. een visie over liefde wacht op zichtbaarheid
 2063. een groot verlangen is een verwachting in de mist
 2064. lachen is muziek uit het hart
 2065. verbeelding is de vertoning van de toekomst van liefde
 2066. in de liefde gedrag willen zien moet beter eerst worden voorgedaan
 2067. de weg naar geluk is de eigen talenten inzetten
 2068. door vreugde krijgt het leven een decoratie
 2069. harmonie in de liefde is gelijkwaardigheid van denken, zeggen en doen
 2070. een goed woord is dagelijkse kost in de liefde
 2071. passie is de drijfveer in de liefde
 2072. luisteren naar het geweten verbetert de kwaliteit van de liefde
 2073. voor de spiegel spelen is anders als voor de geliefde
 2074. nostalgie is een herinnering met goed liefdesgevoel
 2075. struikelen zonder te vallen is als zweven in de liefde
 2076. voor nieuwe liefdesgedachten heeft het hoofd steeds ruimte
 2077. bij tevredenheid voelt liefde zich opperbest
 2078. focus op proberen te zijn gaat aan het nu voorbij
 2079. gedachten over liefde stoppen niet
 2080. geluk is hier en niet daar
 2081. vriendschap met gedachten is voor een leven lang
 2082. blij zijn met de liefde houdt geluk vast
 2083. het leven vertelt zolang er wordt geluisterd
 2084. de tijd onder druk stimuleert de relatieontwikkeling
 2085. zoeken naar de ideale match is beter dan zoeken naar de ideale partner
 2086. na ziekte in de liefde is het samen beter worden
 2087. dromen komen uit als er werk van wordt gemaakt
 2088. een vrouw zonder handtas is niet alleen
 2089. door een doel te stellen wordt liefde meer zichtbaar
 2090. sterk van vasthouden, nog sterker van loslaten
 2091. geluk is ontelbaar, maar wel deelbaar
 2092. veranderen in de liefde doe je beter zelf
 2093. echte vriendschap bestaat zonder woorden
 2094. bescheiden mensen beschikken over ongekende liefdeskrachten
 2095. na elk kruispunt krijgt liefde meer vorm
 2096. nieuwe vragen stellen vernieuwen de relatie
 2097. een liefdestekst kent ook stilte
 2098. aanwijzingen voor meer liefde zitten in het hoofd
 2099. liefdesherinneringen kleuren anders in de tijd
 2100. de strijd om gelijk geeft liefde geen tijd
 2101. bij een grote stap in de liefde lonkt de struikelblok
 2102. grote wilskracht geeft liefdeskracht om meer te kunnen
 2103. de ware is onvindbaar ook al past op elk potje een deksel
 2104. goede vriendschap werkt tekorten weg
 2105. door talent in de liefde kan ontwikkeling verder gaan
 2106. de liefdesrol spelen zonder publiek is passie voor de grote liefde
 2107. de wijze waarop vertrouwen in de relatie groeit zegt veel over jezelf
 2108. elke dag werken aan liefde maakt van het leven een succes
 2109. op de school van de liefde is enkel theorie te weinig voor de praktijk
 2110. jezelf verbeteren is je maatje helpen
 2111. naar de ander luisteren verlengt de liefdesband
 2112. de liefdeswaarde fluctueert met het gewicht van aandacht
 2113. inspiratie is nodig om liefde te blijven zien
 2114. de hemel op aarde is in de liefde warmte
 2115. het geweten van de liefde kan veel, maar niet alles vasthouden
 2116. geloven in jezelf is te koesteren
 2117. elke dag een kleine verandering bezorgt steeds vernieuwende liefde
 2118. een herkansing in de liefde vereist meer lef
 2119. in een tijd van onzekerheid komen nieuwe liefdesimpulsen
 2120. het leven vieren geeft dagelijks een feest
 2121. je wordt wat je wil zijn, maar nu nog niet kan zijn
 2122. wijsheid komt door liefde te beleven
 2123. bij verliefdheid is er een onbegrensd reservoir van gevoel
 2124. het hart voelt meer dan de ogen zien
 2125. een verlangend hart klopt onstuimig door
 2126. het hart vindt liefde en het hoofd blijft zoeken
 2127. focussen op sterke punten leidt tot sneller winnen in liefde
 2128. een versperring op het liefdespad heeft een reden
 2129. wonderen verrassen de liefdesweg
 2130. jezelf begrijpen is liefde kennen
 2131. eerst jezelf kennen en daarna iets van de wereld
 2132. liefde wordt ruimer als er meer over wordt nagedacht
 2133. liefde die huilt als regen is meer dan een bui
 2134. met geduld is het in de liefde meer ontmoeten
 2135. in een relatie past geen muur, wel een pad voor toegankelijkheid
 2136. de ware in de liefde laat zich pas later ontmaskeren
 2137. een relatie is soms zo fel als een bliksemflits
 2138. passie houdt liefde in beweging
 2139. een cijfer voor liefde schiet soms tekort
 2140. een bocht op het liefdespad betekent vaart minderen
 2141. in de liefde is het eerst zien, dan herkennen en uiteindelijk erkennen
 2142. liefdesrisico’s worden bij warmte anders ingeschat
 2143. liefde is zonder regels anders is er geen vrije groei
 2144. geluk is een bezit, maar geen eigendom
 2145. kijken naar een ander is wachten op contact
 2146. een leven vol eenvoud geeft een vol leven
 2147. verfrissen zorgt voor gissen naar wat je gaat missen
 2148. als de partner niet mag gaan, gaat deze ooit een andere weg inslaan
 2149. een rijk sociaal leven kent veel liefdes
 2150. het belijden van liefde is het ultieme geloof
 2151. in de liefde staat geven centraal
 2152. vertrouwen onder druk maakt de relatie stuk
 2153. energie door liefde maakt dromen eerder waar
 2154. overvloed aan gedachten maken het leven rijker
 2155. de schaduw van het liefdesleven is niet steeds zichtbaar
 2156. loslaten komt na vergeven bij niet vergeten
 2157. geloven in de ander is meer dan ja-zeggen
 2158. de nachtkaars van de liefde brandt langer dan een grote paaskaars
 2159. zonder liefdesbeleving is de relatie arm
 2160. denkende doeners geven liefde vorm
 2161. de liefde is in de hemel groot, enkel als de aardse leerschool helemaal is doorlopen
 2162. de drijfveren van geliefden voorspellen gedrag in de liefde
 2163. een liefdevolle sfeer is ongrijpbaar en onzichtbaar, maar wel voelbaar
 2164. door wijzer te worden groeit de rijkdom aan liefde
 2165. denken met alleen het hoofd is wat weinig voor liefde
 2166. waardering ontvangen van je maatje is een groot geschenk
 2167. dromen met stoutmoedigheid en tovenarij kennen niet snel averij
 2168. liefdeswonden helen door tijd en vrolijkheid
 2169. het is oprapen als liefde valt
 2170. een bocht op het liefdespad zorgt voor verrassing
 2171. wat de ware doet is zich tijdig laten horen
 2172. winnen doet niet alleen een sporter in bed
 2173. energieën van geliefden versterken elkaar
 2174. recessie en depressie gaan de ware liefde vooraf
 2175. de kracht van liefde is ongekend
 2176. leven is om genietend en bouwend actief te zijn
 2177. een korte, bezinnende stilte haalt de liefdesvisie uit de mist
 2178. levenskwaliteit kent liefde met weinig woorden
 2179. elkaar weer in de hemel ontmoeten kan een droom vol ongeloof zijn
 2180. matig het groeien van liefde bij te ver voor de ander uitlopen
 2181. samen zweven is in hogere sferen genieten
 2182. als je tekstvast bent, heb je nog geen goede liefdesrol
 2183. overeenkomsten tussen geliefden zijn talrijker dan verschillen
 2184. binden en boeien in turbulente tijden gaan liefde niet mijden
 2185. onpeilbaar verdriet is als een ondoorgrondelijke liefdesdroom
 2186. stilte is diepgaande liefde kunnen ervaren
 2187. beiden jezelf zijn voelt voor beiden goed
 2188. verdrijven van zorgen over onbeïnvloedbare gedachten halen liefde dichterbij
 2189. haat geeft geen baat en vergeving geeft zingeving
 2190. een knop in de kop maakt liefde nog niet top
 2191. bij mooie herinneringen schijnt de zon
 2192. met een wil is het dichter komen bij het nu
 2193. kiezen voor jezelf is echte liefdesbeleving ondergaan
 2194. liefde creëren is dagelijks werk
 2195. met tact krijgt vriendschap meer liefde
 2196. zelfonderzoek vereist moed voor meer liefdeskracht
 2197. denken over liefde is grenzeloos
 2198. het liefdesleven kiest bij elk kruispunt nieuwe mogelijkheden
 2199. geloven in elkaar slaagt bij geloven in jezelf
 2200. groei in de liefde gaat beter door van talent gebruik te maken
 2201. de objectiviteit in de liefde eist een strenge jury
 2202. een echt maatje wordt elke dag gevierd
 2203. liefdesgevoel toelaten is vaak een openbaring
 2204. kwaliteit op systeemniveau geeft liefdesdegradatie
 2205. het is verfrissen in de liefde voor het klam gevoel komt
 2206. de liefde intens beleven is genieten in het leven
 2207. liefdestrekken zijn opvallend vaak van goede aard
 2208. succes in de liefde is als een zegening te ervaren
 2209. wat vriendschap betekent is steeds beter te voelen
 2210. een uitdaging in de relatie is de ander uitdagen
 2211. succes in een relatie is elke dag te vieren
 2212. positief over de ander denken is nog geen mening delen
 2213. liefde die rendeert heeft liefdeswaarde
 2214. wijsheid geeft de juiste keuze met onbekende liefdespijn
 2215. winnen is samen meer bereiken in de liefde
 2216. even het evenwicht verliezen brengt de liefde meer in balans
 2217. een duurzame relatie kent cocreatie
 2218. harmonie in de liefde geeft tweedracht geen ruimte
 2219. zeggen elkaar te vertrouwen brengt liefde dichterbij
 2220. een grote liefde is toekomst voor echt geluk
 2221. een relatie die te oud voelt is in de aandacht te duur
 2222. met passie heeft liefde toekomst
 2223. luisteren is uit liefde, horen uit beleefdheid
 2224. liefdeswijsheid komt als een weg met veel hobbels is genomen
 2225. een goed leven weet wat liefde is
 2226. het geheugen helpt het geweten van de liefde
 2227. geluk begint met de deur openzetten
 2228. met sterke benen is het veel stappen in de liefde zetten
 2229. op een liefdesdaad staat geen maat
 2230. door met liefde ver te reiken ontstaat verrijken
 2231. een scheiding komt soms zo onverwacht, maar vaak erg laat
 2232. een weg is succesvoller bij gevoel aan steun
 2233. in beweging komen is het begin om in de liefde vooruit te gaan
 2234. wat fout lijkt, hoeft in de liefde niet fout te zijn
 2235. keuze in de liefde heeft grenzeloze mogelijkheden
 2236. tegenwind in liefde kent geen rust
 2237. een kus typeert gevoel
 2238. bij verlangen naar waardering is de liefdeshonger niet gestild
 2239. tussen wensen en niet wensen staat verhullen
 2240. jezelf beter kennen is aan een andere ik wennen
 2241. loslaten is vrijmaken om nieuwe liefde te gaan voelen
 2242. een dierbare herinnering is een liefdesecho
 2243. in een relatie hoort zoenen en verzoenen
 2244. in een relatie blijft de reden om te willen groeien vaak onbesproken
 2245. liefde is de bron om van te drinken
 2246. in de liefde verdrijft op termijn de wijsheid de blindheid
 2247. ook een rol zonder tekst kan in de liefde de hoofdrol zijn
 2248. aan de horizon gloort liefde als je erin gelooft
 2249. een ondernemer die slaagt heeft liefde voor de zaak
 2250. een optimist gelooft in innovatie van liefde
 2251. trots zijn op een maatje mag ook geuit worden
 2252. frustraties zijn te mijden door geen verwachtingen in de liefde te hebben
 2253. een moment van rust is in de liefde soms een must
 2254. bij elke liefdesschaduw is er ook licht
 2255. een zinvol leven zit vol liefde
 2256. liefdesvuur onderhouden vereist investering in de liefde
 2257. het liefdeslicht blijft branden door energie
 2258. elke vrije bestemming is een plaats voor liefdesvisie
 2259. wat liefde kan grenst aan het onmogelijke
 2260. om goed te doen is het gewoon wat geven
 2261. het ego wat minder, dan heeft liefde wat meer
 2262. ik hou van je horen, geeft veel warmte
 2263. liefde geven gaat ontvangen vooraf
 2264. een relatie is als een auto, doorrijden tot de energie op is
 2265. gewaande onmogelijkheden in de liefde veranderen later van beeld
 2266. te vroeg geheimen van de liefde weten slaat liefdesgroei over
 2267. de relatie wordt vertrouwder naarmate de tijd meer tijd krijgt
 2268. uitstraling komt bij het besef wat winnen voor elkaar is
 2269. een liefdevolle dag begint met een ontwapenende lach
 2270. waardering uiten is vol trots kijken naar de ander
 2271. missers gaan liefdeswijsheid vooraf
 2272. een geslaagde relatie is een duurzame waardeketen
 2273. van een mooie liefde is het nooit alleen genieten
 2274. liefde is kwetsbaar en laat zich raken
 2275. een wonder is een passend maatje
 2276. warmte is de bron van energie voor eeuwige liefde
 2277. zonder talent wordt liefde met weinig verwend
 2278. in de school van liefde staat de praktijk voorop
 2279. een maatje betekent meer dan een goede vriend
 2280. positief denken geeft een hoger liefdesgevoel
 2281. als om twee voor twaalf de liefdeswijsheid komt is het nog op tijd
 2282. latente liefdeswaarde wordt enkel door grote liefde ontdekt
 2283. de liefdestijd is beperkt, tenzij de liefdesvisie als oneindig voelt
 2284. het gaat niet zozeer om wat je doet, maar wat de levensbeleving is
 2285. een klacht geeft liefde macht
 2286. een nieuwe kans is verder met de ander gaan
 2287. de mooiste weg is die van inspiratie voor liefde
 2288. wat iemand kan geven wordt niet steeds gegeven
 2289. het is in de ander geloven omdat die diep binnenkomt
 2290. een duidelijk gebaar doet andere vragen opkomen
 2291. toch maar bij de ander blijven is toekomst verdrijven
 2292. het horen van een nachtegaal is net een liefdesmaal
 2293. liefde geeft kracht met verlangen vol smacht
 2294. in elkaars ogen kijken is de zon het leven laten verwarmen
 2295. in de ware geloven geldt alleen voor nu
 2296. vrijheid kenmerkt de beweging van liefde
 2297. in alle objectiviteit is de grote liefde het mooiste in het leven
 2298. het licht van de nachtkaars maakt het leven zichtbaar
 2299. een gunstig gevoel van gehoor is luisteren
 2300. de een heeft meer wijsheid als de ander tevergeefs wacht
 2301. een relatie waar veel wordt geluisterd is sterk bestendig tegen een storm
 2302. liefde is wars van bureaucratie
 2303. een leven vol genot is thuisvoelen bij in beweging zijn
 2304. het is springen bij een hindernis op het liefdespad
 2305. hoe korter de relatie hoe kleiner de tekorten
 2306. de tijd aftellen is wachten op een ander te ontmoeten
 2307. het kiezen tussen goed en kwaad is in een relatie een verouderd dilemma
 2308. met een positief gevoel is het meer genieten van de liefde
 2309. een hoge kwaliteit van de liefde is een persoonlijke opdracht
 2310. met geduld wordt meer dan ooit mogelijk
 2311. positief blijven kan als er energie voor elkaar is
 2312. wonden helen bij de eigen bron
 2313. dankbaarheid verandert door ervaren warmte
 2314. jezelf ontdekken is het leven niet meer afdekken
 2315. grote liefde voelt als een wonder
 2316. met een hoog levenstempo hoeft het niet snel leven van liefde te zijn
 2317. door ervaring wordt de werkelijke waarde van liefde ontdekt
 2318. liefde slaagt eerder met een rustig hoofd
 2319. gul is geld geven, tijd is liefde geven
 2320. een luisterend oor doet meer als een advies
 2321. vuur van liefde dooft niet vanzelf
 2322. liefde leeft van nieuwe energie geven
 2323. een kus van de een voelt als een wonder bij de ander
 2324. bijzondere momenten komen veelal door eigen acties
 2325. dankbaarheid tonen is beleving van liefde uiten
 2326. vriendschap waarderen is vrienden houden
 2327. liefde is durven vertrouwen op jezelf
 2328. de ander zich laten uiten scheelt later veel duiten
 2329. twijfel in de liefde zaait onrust
 2330. liefde van de liefste is warmte voor nu
 2331. liefdesgevoel is het meest mysterieuze gevoel
 2332. de kwaliteit van het bestaan is levenskwaliteit
 2333. doorgaan voor een onmogelijke liefde toont een gebrek aan wijsheid
 2334. de een kiest een rol de ander een andere om samen lang te spelen
 2335. luisteren naar het eigen gevoel laat het hart begrijpbaar kloppen
 2336. het liefdesleven is een grote doos met veel pakjes
 2337. genieten van liefde zorgt voor een rijk gevoel
 2338. verleiden tot bewegen is voor een ander een zegen
 2339. de meest indrukwekkende stilte is de innerlijke stilte
 2340. tussen de polen ligt veel verschil in liefdesgevoel
 2341. na verzoenen is het zoenen
 2342. de wens bij beginnende liefde is de juiste sleutel hanteren
 2343. liefdesbeleving is als lezen in een goed boek
 2344. de manier waarop liefde verrast, verrast elke keer
 2345. commitment tussen partners is winnen voor nu
 2346. een onrustig hart kan van de stilte leren
 2347. in de liefde willen ogen niet zien dat zij geloofd worden
 2348. veranderen in de liefde gaat door houdings- en gedragswijziging
 2349. makkelijk over de liefde denken is moeilijk te realiseren
 2350. ogen die spreken mogen veel zeggen over liefde
 2351. mislukking is de aanloop tot succes in de liefde
 2352. verhoging van gevoel komt door uitdaging in de liefde
 2353. zelfs de sterkste bril laat ogen niet genoeg van de liefde zien
 2354. een nachtkaars die energie geeft kan beter blijven branden
 2355. grote liefde knuffelen geeft pas echt warmte
 2356. een grote liefde hoeft niet bang te zijn
 2357. een mooie liefde blijft van binnen leven
 2358. bij de niet-ondergaande zon is het heel de dag genieten van liefde
 2359. ook vals zingen doet liefde plezier
 2360. kunnen beminnen is een zegening
 2361. door een wonder neemt het geloof in een ex-partner toe
 2362. het is luxe om met de wil van de liefde in gesprek te zijn
 2363. echte liefde geeft steeds warmte
 2364. luisteren is ontvangen van meer vertrouwen
 2365. geloven in elkaar werkt als je het voelt
 2366. snel afscheid nemen voorkomt vaak onnodig lang verdriet
 2367. trouw is de partner van de ware liefde
 2368. universele liefde slaagt bij vrijheid van gevoel
 2369. groeiende vriendschap is al een boom die groter wordt
 2370. de toegang naar liefdesuitingen is luisteren
 2371. een liefdesvisie is welkom bij het gevoel van doodse duisternis
 2372. beperkingen in de liefde leg je zelf
 2373. de kwaliteit van de liefde mag ook eens worden geuit
 2374. bij een liefdeskeuze blijft wijsheid in het begin vaak achterwege
 2375. om samen te winnen kan je beter de ander betrekken bij je liefdesplan
 2376. mijn mooiste rol is die met jou op de planken van de liefde staan
 2377. verzoenen geeft energie voor de liefde
 2378. vertrouwen legt de basis voor een relatie
 2379. steeds opnieuw laten verrassen kenmerkt de relatiedynamiek
 2380. verandering van liefdeshouding werkt bij de ander door
 2381. door duidelijk te uiten is het sneller vrede sluiten
 2382. een maatje vult meer dan het liefdesgaatje
 2383. door liefdeswijsheid spreekt het hart anders
 2384. liefde in harmonie geeft energie
 2385. in dezelfde trein zitten is eenzelfde liefdesbestemming met een andere reisbeleving
 2386. om een mooie tijd af te sluiten is er een feestje voor twee
 2387. de uitdaging in de liefde is de weg vinden
 2388. twijfel over de ander groeit door besluiteloosheid
 2389. trouw in een relatie geldt niet alleen voor de ander
 2390. wegwijs in de liefde maken geeft toekomst
 2391. de tijd voorbij … dan is het alleen met liefde verder gaan
 2392. op tederheid bouwen geeft meer vertrouwen
 2393. in de liefde verwent talent dat ooit went
 2394. succes straalt door dagelijks liefde te ervaren
 2395. verliefd kijken in een spiegel is liefde voelend zien
 2396. het is samen genieten als beiden willen delen
 2397. om liefde te meten zijn er geen cijfers beschikbaar
 2398. spanning maakt liefde warm
 2399. de school van de liefde kent een oneindig lesprogramma
 2400. met vriendelijkheid komt een relatie eerder verder
 2401. positief over anderen denken doet liefde meer wenken
 2402. passie is opnieuw liefdevol geboren worden
 2403. houden van groeien is liefde laten ontluiken
 2404. met geduld kom je dichter bij elkaar
 2405. verrassen is een succesbepalende factor in de liefde
 2406. de deurbel geeft een helder geluid nu jij aanbelt
 2407. talent in de liefde vereist ook bekwaamheid
 2408. winnen met passie is denken in mogelijkheden voor elkaar
 2409. de kwaliteit van het liefdespad wordt door oprechte liefde bepaald
 2410. ontwaken in een liefdevol berglandschap laat eerst de toppen zien
 2411. ogen vertellen de liefde wat er echt gebeurt
 2412. liefde geniet pas bij het delen van objectiviteit
 2413. een nachtkaars die blijft branden wil nog geen afscheid geven
 2414. muziek die raakt treft het hart
 2415. geloof in de liefde geeft kracht en energie
 2416. samen verder gaan is de wijsheid van het liefdesleven
 2417. door te luisteren toon je een merkbare kwaliteit die weinigen is gegeven
 2418. de liefde van morgen leer je vandaag met gevoel van gisteren
 2419. een sterk merk in de liefde maakt genieten van uitstraling mogelijk
 2420. één medicijn innemen maakt liefde niet beter
 2421. in de liefde is het een geluk een maatje te mogen zijn
 2422. om naar de ander te kunnen luisteren is eerst het zwijgen te leren
 2423. liefdeswijsheid is niet alles van de ander willen weten
 2424. liefdeswaarde varieert door relaties te ervaren
 2425. velen zien de liefdesberg, weinigen komen boven
 2426. genieten van liefde is als deinen op de golven
 2427. roeping wordt met terugwerkende kracht waarheid in de liefde
 2428. alleen na een mooie tijd doet afscheid pijn
 2429. het is veranderen van liefde als het vuur gedoofd is
 2430. zorgdragen voor het einde is ook een liefdesvisie
 2431. in een waardevolle liefdesruimte is het elkaar groot maken
 2432. het liefdesmaal bestaat uit vele kruimels
 2433. door liefdesgevoel worden grenzen verlegd
 2434. liefdesbeleving maakt het leven pas echt
 2435. liefde uit zich met een kus ontwaken
 2436. gevoel is het superieure van levenskwaliteit
 2437. leven is er niet alleen voor de een, maar ook voor de ander
 2438. de kwaliteit van de liefde toont de mate van verbondenheid
 2439. de bron van liefde vinden is jezelf ontdekken
 2440. bij een goed gevoel gaat beminnen vanzelf
 2441. knuffelen gaat enkel voortduren bij bezieling
 2442. de kleur van de liefde is rood net als bloed dat het hart verwarmt
 2443. een klankspel geeft betovering bij een liefdespaar
 2444. een klacht lacht de liefde toe
 2445. enkel hopen is kansen in de liefde laten lopen
 2446. een jong voelend hart verwelkomt het liefdesleven zelfs bij ouderdom
 2447. inspiratie maakt liefde waardevoller
 2448. in de hemel is het druk met liefde delen
 2449. luisteren naar gefluister is beter hoorbaar dan naar gebrul
 2450. een kus van jou maakt mijn dag goed
 2451. verrassen is een onzichtbaar lief duwtje geven
 2452. door ongeremde hartstocht wordt liefde duidelijk
 2453. in harmonie leven is een zegen
 2454. snelle liefde heeft spoedig groeipijn
 2455. het geheugen doet het geweten van de liefde verjaren
 2456. met geld geven verandert de ander niet van binnen
 2457. samen genieten versterkt de relatie
 2458. groot geluk is warmte voelen
 2459. het is goed geloven in het wonder dat de ander het is
 2460. geduld zorgt voor een sterk verlangen
 2461. een lief gebaar raakt een gevoelige snaar
 2462. een liefdesidee is weinig inspiratie en veel transpiratie
 2463. applaus ontvangen is een beloning voor ervaren liefde
 2464. een sterke relatie blaakt van energie
 2465. dynamiek houdt liefde levendig
 2466. als je alleen slaapt heb je andere dromen
 2467. de liefde een cijfer geven leidt tot verbeteracties
 2468. het hart van de liefdeswijsheid klopt met vertraging
 2469. groeien in de liefde slaagt bij jezelf beter beheersen
 2470. in een rommelende relatie blijven op vragen de juiste antwoorden uit
 2471. echt voor elkaar gaan is de wijsheid van geluk
 2472. de comfortzone van de liefde bestaat door verbindingen maken
 2473. naar elkaar luisteren is met bezieling samen verder gaan
 2474. een klank die vervoering brengt raakt het hart
 2475. regen is een zegen om later een bron van verrassend geluk te vinden
 2476. liefde is uit je dak gaan als je de ander ziet staan
 2477. het grootste mysterie is dat van de liefde
 2478. dromen is kiezen voor verrassende liefde
 2479. samen te zijn is er om leven te delen
 2480. liefde is de bereidheid om te delen
 2481. de weg naar de ander is pas later zichtbaar
 2482. het juiste liefdesgebed is een dankgebed
 2483. waar het pad van de liefde heengaat is een ervaring voor morgen
 2484. verandering als stromend water doet de liefde meer goed dan een donderklap
 2485. bij veel verrassen hoef je niet snel te verkassen
 2486. zolang je de ander niet beoordeelt, blijft liefde meer heel
 2487. bij voorspoed is het rondkijken en bij tegenspoed zie je jezelf
 2488. door te luisteren is een ander met liefde te overtuigen
 2489. door meer te ontdekken wordt meer van liefde geleerd
 2490. wat geloof bij de een doet, is meer dan gevoel bij de ander
 2491. een grote liefde weerstaat de hoogste golven
 2492. liefde is de stimulans voor een snelkloppend hart
 2493. geloven in liefde is als een overtuiging van gevoel voor de ander
 2494. veranderen om te winnen is beter de liefde zien
 2495. de rolverdeling van de huwelijksdag is slechts voor even
 2496. een ander beminnen verzet de zinnen
 2497. elkaar streng aankijken verbergt liefde
 2498. met een hoogstaande liefde zijn hogere sferen bereikbaar
 2499. in de liefde veranderen is wel jezelf blijven

  22/10/2011 de vijfhonderdste !!!!

 2500. voor een mooie reis in de liefde is een rugzak nodig
 2501. liefde toelaten is vasthouden aan loslaten
 2502. liefdesgolven van duurzaamheid kennen geen eind
 2503. liefde als religie is het ware woord aan de ander verkondigen
 2504. hoop komt na de wens, voor de blijdschap en verdwijnt met de teleurstelling
 2505. liefdestrilling gaat door heel het lijf, anders is de liefde snel een vijf
 2506. liefde tonen is ook de ander belonen
 2507. stelt de ander je teleur, relativeer dan eens met een andere kleur
 2508. een kapot huwelijk niet willen toegeven is in het verleden leven
 2509. de liefdesbijbel is op maat gemaakt voor elk individu
 2510. de roeping voor grote liefde is de ultieme stap op het liefdespad
 2511. kiezen door emoties en gevoel is de opperste latente wijsheid
 2512. eerst het oor kussen en daarna met gedachten op het oorkussen
 2513. liefde die leeft kent geen afscheid
 2514. de ander verrassen is de ander waarderen
 2515. de mooiste rol spelen is voor de ander niet uit de rol vallen
 2516. een uitgebluste meid geeft geen jolijt en met een ingedutte knul is het geprul
 2517. verzetten is het begin van nieuwe liefde
 2518. rijkdom is liefde koesteren
 2519. bij een verboden liefde is er gevangenschap
 2520. goede voornemens in de liefde gaan niet opzij
 2521. naar buiten treden of binnen blijven roept tijd om te bezinnen
 2522. er is niets meer te vragen als de grote liefde is ontmoet
 2523. de neus voor liefde ruikt kansen
 2524. elkaar terugzien is terug bij af zijn
 2525. de gunfactor is bij jezelf blijven en daarna pas bij de ander
 2526. jouw maatje kent jouw eigenheid het best
 2527. toenadering is een bedreiging bij niet dichterbij willen komen
 2528. liefdesgeluk is zeldzaam, maar niet in de realisatie ervan
 2529. leegheid in een relatie heeft veel gewicht
 2530. een kus ook vandaag geven om deze dag te vieren
 2531. een doorbraak in de liefde is een breken met niet willen loslaten
 2532. bij het stellen van de gevoelsvraag is het beter morgen op herhaling te gaan
 2533. de kleur van liefde is rood en voelt als bloedstollend
 2534. de klank van een kus geeft trilling in het hart
 2535. vechten tegen tegenstand is winnen in de voortgang van liefde
 2536. rolwisseling is gewenst om het spel in de liefde beter te spelen
 2537. liefde voor elkaar komt later niet snel klaar
 2538. wijsheid is de hulp bij dwaling op het liefdespad
 2539. groot geloof in de liefde is authentiek
 2540. doen wat je wil kan meer liefde worden
 2541. blijf jezelf zonder het liefdessucces van de ander na te jagen
 2542. zonder vernieuwing is het lijden in de liefde
 2543. een relatie aangaan is een actie van het gevoel
 2544. het vermijden van de schijn van afhankelijkheid zet de relatie onder druk
 2545. hoop is goed bij een haalbaar liefdesdoel
 2546. bij het verrassen is de relatie levendig
 2547. de trilling van liefde voelt als een oververhit vuur
 2548. een bijzonder leven maakt niemand alleen
 2549. minder interessant doen en meer interesse tonen verlengen de relatietijd
 2550. discipline om een doel vast te houden verkleint de liefdesinspanningen
 2551. behandel liefde zoals deze behandeld wenst te worden
 2552. focussen is geluk verlengen
 2553. laat verliefden doen waar zij goed in zijn
 2554. de ander in de eigen waarde laten is respect voor aanhoudende liefde
 2555. liefdesgedrag schept integriteit in de relatie
 2556. liefde die inslaat oefent druk op het hart uit
 2557. een gespiegelde wereld laat liefde zien
 2558. materiële rijkdom zet een vraagteken bij innerlijke liefdeswaarde
 2559. winnen aan gevoel is focussen op het liefdesproces
 2560. liefde uiten gaat ook zonder woorden
 2561. liefdeswijsheid is een basis om geluk te delen
 2562. een kus geven verwarmt heel het lijf
 2563. een liefdevolle blik is een stimulans voor meer
 2564. de comfortzone maakt liefde passief
 2565. elkaar niet verstaan, betekent eens luisteren naar de stem van liefde
 2566. een geliefde als stralende ster verjaagt de duisternis
 2567. struikelblokken op de liefdesweg zijn ontmoediging, trots en zelfingenomenheid
 2568. verrassingen houden de relatie fris
 2569. menige relatie kent geen overschot aan liefdeswijsheid
 2570. naarmate de tijd vordert verandert de rol in het liefdesspel
 2571. scherper luisteren naar de vraag van liefde geeft een hogere dagprijs
 2572. in de liefde integer zijn is luisteren naar het geweten
 2573. het moment van partnerkeuze is het ogenblik van waarheid en helderheid
 2574. een mooi liefdesleven deel je enkel met de ander
 2575. een liefdesdoel bepalen vergt passie, moed en geduld
 2576. het belangrijkste is dat je blijft proberen als je nog niet in de liefde slaagt
 2577. verslaafd zijn aan liefde maakt je afhankelijk
 2578. vertrouwen is het bindmiddel in een relatie
 2579. de kleur van de liefde is morgen in de relatie veranderd
 2580. wat een gevoelslijst zegt, hoor je zonder woorden
 2581. bij liefdesgeluk staat winnen veraf
 2582. het eerste dat gedaan moet worden is zeggen dat je van de ander houdt
 2583. een levenslange zoektocht naar de grote liefde kent teveel principes
 2584. zonder verschil in partners is er geen synergie in de liefde
 2585. winnen in de liefde heeft enkel effect als de ander niet moet verliezen
 2586. hoop doet leven zolang je in elkaar gelooft
 2587. een profiel is als een wiel voor liefde met een ziel
 2588. bij een afscheid krijgt liefde geen adem meer
 2589. onder druk het beste geven doet liefde ineens opbloeien
 2590. wat je doet verrassen blijft langer bij
 2591. de klank van een lief woord klinkt lang na
 2592. welke rol je wil in het liefdesspel is afhankelijk van jouw passie
 2593. iedere investering in verloren liefde is zinloos, maar toch krijgt de ander krediet
 2594. vragen over liefde kunnen beantwoorden geeft vertrouwen
 2595. bij succes heb je de geschikte partner
 2596. als het ego sterker is dan intuïtie stel je liefde voor een ander beter even uit
 2597. bijna niemand gelooft in jouw liefde, maar jij wel
 2598. het leven is een pallet met veel keuze aan kleur om liefdes te vormen
 2599. de laatste trilling in mijn leven mag van jou zijn
 2600. een spiegelbeeld is onzichtbaar als je geen liefdeslicht hebt
 2601. veel geld verdienen vult de beurs, waarna de liefde zijn tol eist
 2602. te innovatief in de liefde zijn is oplossingen aanbieden als zich geen problemen voordoen
 2603. een ambitieus doel stellen ligt op hoog liefdesniveau
 2604. een schaduw op de muur maakt liefde ongrijpbaar
 2605. liefdesruimte is in de buitenwereld inspiratie opdoen om je binnenste te verwarmen
 2606. volg je eigen koers van geluk zonder je door anderen af te laten leiden
 2607. elkaar nu verrassen is bouwen aan morgen
 2608. vertrouwen in de relatie komt na betrouwbaar zijn
 2609. liefde kan je niet installeren, maar wel laten groeien
 2610. loslaten is bijzonder om samen meer liefde te ervaren
 2611. een liefdesrol vervullen is een rol met veel non-verbale uitingen
 2612. frustratie in de liefde kan je temperen door verwachtingen weg te sturen
 2613. wat de kleur van een verliefde is, zegt veel over de warmte van het hart
 2614. een boze wind blaast liefde weg, koelt warm gevoel en lost een rose wolk op
 2615. liefde die je goed kan gebruiken komt nogal eens te laat
 2616. liefdeswijsheid krijg je door onwijs gedrag
 2617. grote verschillen in de samenleving geven liefde meer diversiteit
 2618. de eigenheid van jezelf is de liefdesreclame voor jezelf
 2619. liefdesgedrag vertelt een spiegel zodra je erin kijkt
 2620. een beurs en een huwelijk hebben crashen gemeen
 2621. op winnen in geluk heb je weinig invloed
 2622. het verstand is niet medeplichtig bij verliefd worden
 2623. een stormstem roept de dondergod en dan verdwijnt de liefdesgodin
 2624. de beperkingen van de ander kennen is een reden tot meer liefde
 2625. de liefde vinden is ophouden met dwalen
 2626. de liefde is nog niet top zolang je elkaar afhoudt van geheimen
 2627. bij het einde van een relatie worden woorden doorgeslikt als eten
 2628. de klank van een liefdeswoord voel je pas als je luistert
 2629. liefdeskracht komt voort uit liefdesprincipes
 2630. de tekst van een rol in het liefdesdrama staat vol van gevoel
 2631. liefde is geen haten bij het alleen achterlaten
 2632. na een liefdesbreuk kan je in de hel op adem komen
 2633. een droom die een waar gezicht toont, kijkt naar nieuwe liefde
 2634. de hoogste liefde is zelfs voor een ballonvaarder onbereikbaar

  8 juni 2011 1 jaar !!!!

 2635. een persoonlijk manifest over de liefde ondertekenen is waken voor een vonnis
 2636. wat een trilling bij mij doet, kan jij alleen laten voelen
 2637. de kracht van de liefde haal je uit jezelf als je naar de ander kijkt
 2638. een scheur in jouw spiegel geeft een vertekend liefdesbeeld
 2639. je liefde kennen is putten uit de wijsheid die je over het leven hebt
 2640. kijken naar het goede is winnen aan geluk
 2641. een geestdriftig liefdevol leven gaat enkel met veel energie
 2642. liefdeswijsheid bouw je niet alleen op
 2643. het maken van keuzes in de liefde leidt tot veel wel en nog meer niet
 2644. de liefde wil duidelijkheid over waar je in essentie voor staat
 2645. wat je wel en niet in de liefde wil spreek je het best spoedig uit
 2646. het brandt in je binnenste voor de een, tegen een ander zeg je dan makkelijker nee
 2647. jouw eigenheid ontdekken komt voor een relatie met kliks
 2648. efficiënt in zaken is oké, echter in de liefde is het anders
 2649. spelen in de liefde vereist meer dan een rol vervullen
 2650. de focus op jouw grote liefde vraagt om kleur bekennen
 2651. een kloof ervaren tussen klok en kompas brengt liefde terug naar af
 2652. liefdesdoelen bepalen de harmonie van je geweten
 2653. de kwaliteit van het leven wordt bepaald door de liefde
 2654. door je eigen gevoelslijst te zien kijk je bij jezelf naar binnen
 2655. levenskwaliteit krijg je door het op te scheppen
 2656. je bent onzichtbaar in een spiegel als je grote liefde negeert
 2657. als je blijft doen wat je doet, blijf je ontvangen aan liefde wat je ontvangt
 2658. de taal van de beurs kent liefde als buikgevoel
 2659. de hoofdrol in het leven is de rol in de liefde
 2660. de manier van aanraking zegt veel over de relatie
 2661. de grootste waarde van de liefde is wat het in je hoofd teweegbrengt
 2662. hoe minder afstand tot je maatje, des te betekenisvoller ben je voor de ander
 2663. de klank van de hartslag roept verbeelding op
 2664. door een trilling van jou beweeg jij mijn hart
 2665. je eigenwaarde hechten aan je liefdesprincipe verhoogt de kwaliteit van het leven
 2666. liefde is tijdloos, passie kent geen tijd en geluk heeft tijdvoorkeur
 2667. investeren in de liefde leidt tot een meer waardevolle rol
 2668. jij valt op omdat je onderscheidend lief bent als een merk vol hartstocht
 2669. wat je bijzonder maakt zie je niet maar voel je
 2670. het zoeken naar je eigenheid leidt tot zoeken in de liefde
 2671. een lange gevoelslijst zegt veel over liefdeservaringen
 2672. de toekomst in de liefde voorspellen is haar zelf scheppen
 2673. in de liefde heb je de keuze, je eigen leven leiden, of je laten leiden met al dan niet lijden
 2674. de sleutel voor liefdeskwaliteit zit in het slot van je hart
 2675. contextgevoelig denken voelt de warmte van een relatie
 2676. wat een spiegel doet is veel als je er beiden in kijkt
 2677. liefdesinspanningen richten op het eindresultaat is je richten op ultieme liefde
 2678. wat een knuffel doet is meer dan je eerst dacht
 2679. het kenmerk van een sterk geladen relatie is dat deze liefde kent
 2680. het toepassen van jouw liefdesprincipe getuigt van jouw waarheid
 2681. om een beurs te vullen begin je met kleine munten van geluk
 2682. tijd voor elkaar nemen is de relatie tijd geven
 2683. winst is een illusie in de context met liefde materieel gewin te krijgen
 2684. iets moois aan liefde verliezen kan enkel na groot genot
 2685. het verdriet zwijgt en verdwijnt bij echte liefde te beleven
 2686. winnen is met elkaar de liefdeshoogte bereiken
 2687. nadenken over jouw rol in de relatie geeft stilstand in de liefde
 2688. boven de massa stijg je enkel uit als je een stralend merk in de liefde bent
 2689. werken aan liefde vereist een inspanningsverplichting
 2690. een relatie in woelige zee snakt naar redding
 2691. bij afscheid nemen in de liefde begint ook een rouwproces
 2692. het uitblijven van een diepte-investering geeft een relatie met veel onderhoud
 2693. voor het verplaatsen van liefde is het nooit te laat
 2694. meer doeltreffend zijn in de relatie geeft grote doeltreffendheid voor samen verder
 2695. een transparante liefde geeft een beeld van binnenuit
 2696. een marktconforme liefdesprijs is maar even actueel
 2697. met maatwerk is de uitdaging aan de ander uitnodigend voor de relatie
 2698. een hoger liefdesniveau bereik je zonder promotie
 2699. de laatste levensfase in een relatie duurt vaak het langst

  4/4/2011 de driehonderdste !!!!

 2700. bij veel eigenwaarde ontvang je in de liefde geen ereschuld
 2701. vredesdividend is de beloning in een materiële relatie
 2702. na een scheiding volgt vaak omscholing als herscholing nodig is
 2703. civiel gecertificeerd is nog geen diploma op hoog liefdesniveau
 2704. participeren in de liefde geeft meer dan eigenliefde
 2705. inspiratie in de liefde opdoen kan de houdbaarheidsdatum doen verschuiven
 2706. een liefdeszoeker vindt hooguit zichzelf
 2707. liefde plant zich voort tot nieuwe culturen en daardoor is liefde zo dynamisch
 2708. een liefdeslogo in je hart is duurzamer dan een tatoeage op je huid
 2709. je liefde analyseren kan als je de stukken ziet
 2710. ook talent voor liefde mag ontwikkeld worden
 2711. als liefde alles overwint, heeft verzetten geen zin
 2712. soorten liefdes zijn er volop, versies nog veel meer
 2713. je moet eerst in de liefde sterven om in de zevende hemel te komen
 2714. liefde duurt langer als je het onderhoudt
 2715. duurzame liefde is nu oogsten en voor morgen zaaien
 2716. de zevende hemel van de liefde staat op aarde
 2717. met een nieuwe liefde begint een ander leven
 2718. liefde houden kost beduidend meer dan liefde vinden
 2719. liefde ontstaat bij een eenzaam gevoel, dat terugkomt als de liefde over is
 2720. een onmogelijke liefde is van de hoogste orde
 2721. promoveren van de zesde naar de zevende hemel is meer dan op aarde een bul behalen
 2722. het ontluiken van liefde voelt als opnieuw geboren worden
 2723. zweven in de zevende hemel is een engelengevoel
 2724. liefde voelen uit de hemel is liefde ontvangen op aarde
 2725. liefdesgeluk komt bij je als je het wil ontvangen
 2726. positief denken geeft de liefde meer kans
 2727. in een relatie ziet de positieve helft de liefde duidelijker
 2728. je bedrijft de liefde beter als je positief bent
 2729. positief in de liefde zijn is een teken van grensoverschrijdend gevoel
 2730. “ik hou van je” laten zien, werkt beter dan het te zeggen
 2731. levensontwikkeling die geluk geeft, neemt afstand van geluk nastreven
 2732. na hijgend verlangen kan je de weg naar de zevende hemel vinden
 2733. om in de zevende hemel te zijn, moet je weten hoe dat voelt
 2734. liefdesvoorraad is nodig om eerst te kunnen geven en later te mogen ontvangen
 2735. een onverwachte knuffel geeft warmte nieuwe creativiteit
 2736. elkaar de vrede wensen na een liefdesstorm zegt meer dan een kus op de wang
 2737. het naderen van de liefdesrotonde geeft ongekende opties
 2738. een ontspoord huwelijk geeft een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van vreemdgaan
 2739. alles er aan doen om de ander voor je te winnen is teveel van het goede
 2740. je nadert de houdbaarheidsdatum van de relatie als de hond meer geknuffeld wordt
 2741. als enkel de hond vrolijk is als je thuiskomt wordt het tijd jezelf uit te laten
 2742. je lief aan een ander gunnen, doe je eerst voor jezelf
 2743. een relatie schud je op met een liefdesstorm
 2744. wegvliegende warmte geeft ruimte aan liefdesstormen
 2745. op de verkeerde liefdesweg is elke meter teveel
 2746. veiligheid in een relatie boeit als je het mist
 2747. samenwerken doe je eerst in je eentje en pas met twee als het klikt in de liefde
 2748. soms net op tijd en vaker te laat geeft liefdesliquidatie ruimte
 2749. samen weet en voel je meer als je echt tot elkaar komt
 2750. een reorganisatie van de liefdesrelatie leidt tot andere verhoudingen
 2751. een kaartje verrijkt met lieve woorden wordt sneller en vaker gelezen dan een liefdesbrief
 2752. een toegewijde houding in de liefde is meer dan zorgen
 2753. met een knuffel ben je pro-actief in de liefde
 2754. door veel te “daten” is de liefdesweg nog niet in beeld
 2755. bij het danken voor het veilige, warme gevoel gaat een onveilige, kille deur open
 2756. voor het winnen van de liefdesprijs is geen wedstrijd nodig
 2757. je kan de ander in de liefde prijzen zonder jezelf te laten beoordelen
 2758. een liefdesstorm ontstaat vaak bij te weinig luisterende aandacht
 2759. de liefdesweg opgaan volgt op een warmtekeuze
 2760. een oprecht dankwoord is vaak schaars bij een eindigende relatie
 2761. corruptie schendt het recht op geluk op een transparant liefdespad
 2762. leiderschap in een liefdesrelatie houdt de voortgang zakelijk en doelgericht
 2763. onrust in een relatie neemt toe bij groeiende twijfels door wisselende temperatuur
 2764. jezelf wakker schudden doe je pas als de relatie over is
 2765. veiligheid in een prille liefde verdwijnt op termijn als je anders gaat denken
 2766. in de liefde gaat het om gevoel en daarvoor zijn voelsprieten nodig
 2767. als liefde commercie is staat productie centraal
 2768. hoe je met klachten van je liefde omgaat zegt veel over jouw liefdeswaarde
 2769. als het wel goed gaat in de liefde verdien je geen voldoende
 2770. liefde ontluikt door de ander aan te vullen
 2771. een liefdesstorm die gaat liggen laat een andere wind toe
 2772. de liefdesweg zien houdt de liefde op afstand
 2773. ongeoorloofd optreden treedt de liefde met een zware voet
 2774. integriteit is een vanzelfsprekendheid bij het kennismaken met welgemeende liefde
 2775. het is een mythe je lang veilig te voelen bij veel alleen zijn
 2776. eigenwaarde laat je zien door uit een ontspoorde relatie te stappen
 2777. een liefdesklacht leidt tot verrassingen in gevoel
 2778. het liefdes a-b-c is aandacht, begrip en complimenten
 2779. de markt vergroten leidt tot meer passende liefde
 2780. bij veel oxytocine kan je langer knuffelen
 2781. liefde die voelt als een voldoende is nog lang niet goed
 2782. een klacht is een bron voor meer klantgerichtheid in de liefdesrelatie
 2783. knuffelen geeft meer levenswaarde met veel liefdevol gevoel
 2784. de waarde van knuffelen maakt je steenrijk aan emotionele binding
 2785. het is een utopie te denken dat veilige liefdeswoorden relatieveiligheid bieden
 2786. een digitale kus voelt wat naakt en schreeuwt om warmte
 2787. liefde is denken in en doen met gevoel
 2788. digitalisering plaatst liefdesbrieven in een andere context die warmte nodig heeft
 2789. jij verwarmt mijn hart, jouw liefde is een hartverwarmende, onuitputtelijke bron
 2790. jouw liefdesvuur brandt in heel mijn lijf en mijn bloed stroomt als lava
 2791. de zevende hemel geeft kracht om goed gevoel te ontvangen
 2792. liefdesstormen beuken ooit de liefdesdijk door om gevoel te laten stromen
 2793. een liefde laten beregenen is vruchtbaarder dan te wachten tot het regent
 2794. na een storm ligt de wind die de liefdesbrokstukken als herinnering toont
 2795. veiligheid is er zelfs niet op een onbewoond liefdeseiland
 2796. een kijkje in de liefdeskeuken geven is meer dan de maag vullen
 2797. een goed liefdesgevoel moet je niet willen meten
 2798. door te knuffelen geef je weinig en ontvang je veel
 2799. elkaar knuffelen en aankijken is gevoeliger dan vrijen
 2800. ook zonder os en ezel is het op kerstdag liefde in een warme stal
 2801. geluk zit in je, echter je mag het wel wakker maken
 2802. vlak achtereen stormen doorstaan, toont de ware liefdeskracht
 2803. als de liefde weg is, ben je de liefdesweg kwijt
 2804. de keuze van een partner wordt beïnvloed door de presentatie van de ander
 2805. een kogelvrij vest geeft geen bescherming tegen de liefdespijl
 2806. absolute veiligheid bestaat niet, ook niet in de liefdesrelatie
 2807. een echte knuffelbeer moet je vinden en niet kopen
 2808. wat liefde kan is niet steeds te zien
 2809. een late liefdesvreugde nodigt verdwijnend verlangen uit
 2810. dag zeggen tegen de liefde is hopen op tot weerziens
 2811. op jouw liefdesweg vraag je enkel aan jezelf de weg
 2812. op een liefdesweg liggen vaak verrassingen
 2813. met integriteit in de liefde is er meer veilig gevoel in een relatie
 2814. het woud van liefdesintriges is verrassender dan een slangenkuil
 2815. tevergeefs wachten op een liefdesbericht schept nieuwe liefdestijd
 2816. zonder liefde in het leven is er geen echt leven
 2817. in de zevende hemel zweeft de liefde boven de wolken
 2818. een liefdesstorm versterkt de weerbaarheid
 2819. een grote liefde doorstaat opeenvolgende stormen
 2820. jou van binnen voelen om je van buiten te leren kennen
 2821. een lange liefdesweg kent te nemen hobbels
 2822. veiligheid op integere wijze vormgeven is ook in de liefde relevant
 2823. door te zweven kan je in de liefde hoge toppen scheren
 2824. een liefdesrit in een te grote auto is van korte duur
 2825. door meer te zwijgen is er meer kans te horen hoe de liefde luistert
 2826. op de goede liefdesweg kom je steeds dezelfde tegen
 2827. het einde van de liefdesweg is bij een driesprong
 2828. duivelse thema’s omringen de vermeende veiligheid van een relatie
 2829. op gestolen liefde staat gevangenisstraf zonder tralies
 2830. veel eigenliefde is goede grond voor naastenliefde
 2831. alles voor de ander over hebben, zorgt bij jezelf voor lege handen
 2832. voor stervende liefde is er ook euthanasie
 2833. te snel de liefdesberg opgaan, is nooit de top bereiken
 2834. een stap zetten in de liefde betekent meer dan verder gaan
 2835. weg zijn van liefde is jezelf verliezen
 2836. de liefdesweg bewandelen voelt warm aan, zo niet … omkeren
 2837. veiligheid in een samenleving brengt open gevoelens dichterbij
 2838. de dood willen opereren maakt liefde niet beter
 2839. liefde welkom heten is gastvrijheid bij een geopend hart
 2840. liefdevol inslapen geeft een hemelse reis
 2841. het delen van vreugde geeft wederzijdse warmte met levend vuur
 2842. door te zeggen ‘je maakt me gelukkig’, geef je jezelf een brevet van onvermogen
 2843. een grote liefde moet je niet zoeken, deze vindt jou
 2844. genieten van liefde is mooi, erop terugzien wellicht mooier
 2845. gevoel delen is samen in de spiegel kijken
 2846. blijde blikken bepalen de houdbaarheidsdatum van een relatie
 2847. de liefde voorspellen gaat beter als de ogen veel zien
 2848. sterke liefdesdrang woekert ontlading aan
 2849. een tanende liefde verbreedt de belangstelling voor anderen
 2850. als de duivel een vrouw is, voel je enkel brandende liefde
 2851. op de top van de liefdesberg is er een wankel evenwicht
 2852. sterke liefde heeft in het hoofd haar bekroning
 2853. een grote liefde kent veel onvermijdbare pijn
 2854. uitzinnig zijn van liefde geeft woorden die niet weten wat je zegt
 2855. een liefde met rimpels vormt het bewijs dat de liefde leeft
 2856. passie kent geen grenzen als er echte liefde is
 2857. in de liefde kan beter een zwak persoon een sterk mens week maken dan omgekeerd
 2858. de deur van het liefdesparadijs staat open voor een ieder die de drempel over wil
 2859. een hoogspringer heeft een latrelatie die regelmatig springt
 2860. liefde is meer dan een kus en een zoen voelt anders
 2861. geloof in de liefde is het maximaliseren van affectieve krachten en het minimaliseren van verstand
 2862. liefde doet pijn, wordt verteld met tranen en is vervuld met hartzeer
 2863. liefdestaal gebruiken is nog geen verliefdheid
 2864. de verpakking van een kus is een uiting waarvan de intensiteit een maat van gevoel is
 2865. liefde voel, ruik en beleef je in heel je lijf
 2866. geloof in liefde is de vrije aanvaarding van gevoel
 2867. zoeken naar zekerheid duurt langer bij een hoge liefdesverwachting
 2868. de weg van volmaaktheid in liefde is nog niet betreden
 2869. leraarschap in de liefde heeft studenten als minnaars
 2870. hoe meer je van de ander weet, hoe zorgzamer je met liefdeskennis om moet gaan
 2871. succes in de liefde is niet voor angsthazen
 2872. angst reduceren door geluid, geur of gevoel maakt van een nieuwe liefdesstap een haalbaar doel
 2873. zit op een liefdeskreet sleet, dan kom je niet aan de meet
 2874. een rijp moment voor liefde komt uit de wachtkamer
 2875. de omgeving bepaalt het liefdessucces
 2876. authenticiteit is niet trendy maar duurzaam in een relatie
 2877. veel schijnliefde kwijtgeraakt, maar volop levenservaring gekregen
 2878. voor elke relatiecrisis is een oplossing als je er de moed voor hebt
 2879. om te leven met een andere liefde heb je eerst een crisis te overleven
 2880. een voorwaarde voor liefdessucces is een proces vol warme gevoelens
 2881. vogelgeluiden bij het ontwaken geven meer warmte in het liefdesnest
 2882. volmaaktheid in liefdesdromen is van korte duur
 2883. erotische woorden maken de liefdeszin kompleter
 2884. de top in de liefde is bereikt bij totale wederzijdse overgave
 2885. door jezelf op een voetstuk te plaatsen, stel je liefde voor een ander niet als hoogste doel
 2886. het reduceren van missers in een relatie kan door je meer op elkaar af te stemmen
 2887. de afstand tussen een ontluikende liefde en een verzadigde relatie is een doodlopend pad
 2888. een liefde zonder moeite voor te doen, is makkelijker te grijpen om vervolgens een hoger liefdesdoel te ambiëren
 2889. een zelfstandig liefdesgenieter is een leger van één
 2890. durf lief te hebben zonder je eigenliefde te verwaarlozen
 2891. de liefdeswil bemint meer dan hij begrijpt
 2892. in de liefdesondergang sta je alleen, bij de opgang is het anders
 2893. een liefdesrelatie aangaan begint met liefde voor jezelf
 2894. je kan niet altijd in de liefde vinden wat je wil als je de lat te hoog legt
 2895. een liefdesklok tikt voor je leven, voel jij je moe van het tellen dan ben je afgetikt
 2896. samen luisteren naar mooie muziek is een streling voor oren en ogen
 2897. als pragmatisch denker verleg je liefdesgrenzen verder dan de drukke prater
 2898. liefdesgeluk stroomt naar verdieners die anders doen dan zich gedienstig opstellen
 2899. een dag met dwarse denkers levert oplossingen voor stagnatie in de liefde.

  16/9/2010 de honderdste !!!!

 2900. een stroom van liefdesgevoel zorgt voor beweging
 2901. als je liefdesdroom een nachtmerrie wordt, is de warmte voorbij
 2902. door woorden te horen ontstaat verwijdering, toenadering door te luisteren komt later
 2903. enkel actie zet liefde in beweging
 2904. het testen van ware liefde gebeurt vaak wat laat
 2905. een liefdesbootje gaat niet bij de eerste storm om
 2906. met oplossingen in de liefde komen, is afstand nemen van eigen voorkeuren
 2907. rebelse hartstocht daagt een andere liefdescultuur uit
 2908. gaan voor een nieuwe droom is een ander liefdespad bewandelen
 2909. een bijna opgegeven relatie leeft niet op door één impuls
 2910. vol van liefde zijn, geeft buikgevoel zonder te kunnen eten
 2911. een maatje voor een praatje vult in de liefde geen gaatje
 2912. het slijpen van de steen vol liefde geeft vonken naar het hart
 2913. ik hou van je zeggen, is afkerig van geen woorden maar daden
 2914. luisteren naar elkaar is liefdesballen in de lucht houden
 2915. moeilijkheden in de liefde maken je rebels
 2916. met een onvoldoende voor je partner eindigt je relatie zonder herexamen
 2917. liefde is oog hebben voor elkaar om de ander te blijven zien
 2918. liefde met hoge prioriteit geeft dagelijks warmte
 2919. je geeft mij warmte, zolang wij elkaar vuur geven
 2920. jouw liefde beroert elke vezel in mijn lijf
 2921. de roep om meer liefde gaat aan dovenmansoren voorbij
 2922. jouw liefde verlicht mijn dag en verhoogt mijn levenskwaliteit
 2923. nieuwe inzichten voor een relatie zoeken om de middelmaat te ontstijgen is een hevig liefdesgevecht
 2924. een nieuwe uitdaging maakt het liefdesleven aantrekkelijker
 2925. gaan voor liefdeskwaliteit is een uitspraak vol paradoxen
 2926. twijfels over liefde uiten bespaart pijn van een laattijdig ongeluk
 2927. liefdesperspectief is hoopvol en gunstig zolang je er de humor van inziet
 2928. verzadiging in een relatie is het grootste gevaar voor binding
 2929. in warmte innoveren om in de toekomst te blijven stralen geeft duurzame geborgenheid
 2930. je oog valt op het uiterlijk en gaat open voor het innerlijk
 2931. een liefdesbrief kan nooit te weinig zeggen, wel teveel
 2932. als je kan gaan is het goed voor jou, maar ook ik voel de pijn
 2933. liefde die doodgaat is doodgewoon voor velen, maar doodeenvoudig niet in mijn liefde voor jou
 2934. liefde levendig houden geeft energie
 2935. het lijkt simpel om van liefde te genieten, je moet enkel een drempel over
 2936. een “war room” kan je liefdesrelatie redden als je naar anderen wil luisteren
 2937. een succesvolle relatie heeft geen continuïteit zonder extra impulsen
 2938. een groot liefdesgevoel gaat niet zonder ervaring
 2939. medelijden vertroebelt oprechte liefde
 2940. je lief als klant zien en zo behandelen, stimuleert de relatiebinding
 2941. een identiteit als lieveling is nog geen imago
 2942. een bed heeft een driefasencyclus, namelijk van broedplaats naar liefdesnest tot ademnoodoord
 2943. liefdevol denken aan overleden ouders brengt gevoel van weleer even terug
 2944. reizen maken om de relatie te behouden, is als een trein op een dood spoor
 2945. woorden die het hart harder doen kloppen, leiden tot nieuw geklop
 2946. de idealist in de liefde voelt het heden en richt zich op morgen
 2947. kennismaken met een kopstuk voelt als eenzaamheid in de liefde
 2948. technisch gezien kunnen we zowat alles, behalve geluk maken
 2949. genieten van liefde is eerst zacht maken en daarna opzuigen
 2950. intuïtie kan leiden tot vervliegende liefde
 2951. door een liefdesbreuk te ervaren is liefde later beter heel te houden
 2952. onder het vrijen denk je beter aan niets
 2953. liefde die op alles een antwoord heeft is te wantrouwen
 2954. verliefdheid geeft energie om het vuur te doen oplaaien, het latere houden van houdt het brandend
 2955. liefde om te geven gaat vaak vanzelf, liefde om te ontvangen kost veelal moeite
 2956. geliefden zien liever de ondergaande dan de opgaande zon
 2957. liefdeskennis gaat zelfkennis te boven
 2958. de ogen voor liefde sluiten zorgt ervoor dat er later meer bij komt kijken
 2959. als je twijfelt aan de liefde moet je stoppen
 2960. de kunst van de liefde straalt na het tot stand brengen
 2961. je verdiepen in je partner is het toepassen van liefdesmarketing
 2962. op teveel verliefd zijn, leidt tot verwaarlozing
 2963. vertrouwen en trouw zijn de kernwoorden in de liefde
 2964. verliefdheid uitspreken kan warmte doen verliezen
 2965. voorgevoel dat doet denken aan weleer, brengt je naar een tweesprong
 2966. een gecompliceerde relatie voelt als een onontwarbare knoop
 2967. liefde maakt een bed warmer en meer beslapen
 2968. liefdesgeluk is structureel meer positieve dan negatieve emoties ervaren
 2969. liefdesgeheimen zijn er niet om te openbaren, maar om te ondergaan
 2970. geluk smeden met een vurig hart geeft warmte voor lang
 2971. liefde schept levenskracht, zonder liefde is niet te leven
 2972. liefde op het eerste gezicht neigt naar blindheid
 2973. de tijd is voor vriendschap een maatje die van liefde houdt
 2974. liefde breekt bij hard aanpakken
 2975. liefde ontvangen kost niets, liefde geven kan kostbaar zijn als het niet vanzelf gaat
 2976. liefdesgedachten uiten gaat met gouden woorden
 2977. liefde doet pijn en is niet te genezen
 2978. ik lees je als een roman en raak niet uitgelezen
 2979. echte liefde kent wederliefde
 2980. teleurstellingen maken liefde dood
 2981. liefde beleven moet je voelen
 2982. een liefdesgedicht eindigt met stilte
 2983. de grote liefde voelt als een rots en als een kei ga je ervoor
 2984. als je rust in de liefde wil, stuur jezelf dan het bos in
 2985. luisteren naar liefdeservaringen relativeert
 2986. een grote liefde wordt door kleinigheden gevormd
 2987. een onmogelijke liefde is niet blind, maar werkt verblindend
 2988. een hemelse liefde passeert de hel
 2989. liefde wint aan kracht door woorden en boet in door zwijgen
 2990. het is een misvatting te denken dat liefde alles overwint
 2991. liefde groeit door geduld
 2992. je bent in mijn dromen en ik blijf slapen
 2993. echte liefde bestaat als je het toelaat
 2994. liefde maakt zacht wat is verstard
 2995. met een liefdesgloed is de dag weer goed
 2996. een leven dat is geschaad, krijgt door liefde weer baat
 2997. liefde laaft een hart dat lijdt aan grote dorst
 2998. liefde maakt zelfs een dor domein vruchtbaar
 2999. de echte liefde is als een nog niet eerder gevonden weg
het eerste “tussendoortje”: de echte liefde is als een nog niet eerder gevonden weg