Columns

Beste bezoeker van Woordliefde,

In deze rubriek verschijnen columns. Dagelijks verneem ik ontwikkelingen in de wereld en enkele daarvan worden bewerkt om tot een column uit te groeien. De columns gaan over het brede scala van wat er gebeurt, mij bereikt en ik kan verwerken. Het overnemen van een of meer columns kan enkel met vermelding van de bron “woordliefde.nl”.

De eerste column is geplaatst op 16 januari 2021.

Veel goed gevoel bij het lezen van de bijdragen.

Jan van Wijk

~~~

AANSLAGEN

De gruwelijke aanslagen van 20 jaar geleden in New York worden herdacht. Bijna drieduizend mensen kwamen om het leven en de vrijheid werd ernstig bedreigd. Velen raakten aangeslagen door laffe aanslagen, maar bogen niet voor terreur. Een ongekende veerkracht werd getoond. De westerse wereld bleef overeind en het moreel bleek niet gebroken. Wel werden vele offers gebracht.

Na de aanslagen in New York zijn er in de wereld nog vele laffe terreurdaden gepleegd en honderduizenden zijn er het slachtoffer van geworden. De strijd tegen meedogenloze terreur gaat door en hiervoor wordt een hoge prijs betaald.

De liefde voor de vrijheid is groot, evenals deze voor het samenleven in een wereld van miljarden mensen. Aanslagen slagen de liefde van de vrijheid, maar uiteindelijk blijft deze ongeslagen.

11 september 2021


~~~

MEDELEVEN

In moeilijke tijden op iemand kunnen rekenen, is geen vanzelfsprekendheid …

De steun van een ander, als je in een nare periode zit, is een geschenk dat met open armen wordt ontvangen. Iemand leeft dan mee in medegevoel met een ander. Het besef van kwetsbaar zijn, komt dan naar boven.

De kwetsbaarheid van het leven kent nauwe grenzen. In tijden van voorspoed worden deze minder gevoeld. Echter, als het leven wat tegenzit en in mindere doen verkeert, is het fragiele van het bestaan duidelijk voelbaar. Een teken van medeleven werkt dan effectief.

Het medeleven uit zich door woorden van troost, een bezoekje brengen, naar de ander omzien, een arm om de schouder leggen en vooral luisteren. Het tonen van medeleven geeft ook aan de ander belangrijk vinden. Medeleven is liefde delen.

13 augustus 2021

~~~

KLEINE GEBAREN

Het tonen van een gebaar van genegenheid, hoe klein ook, is goed voor de onderlinge verhouding. Ik doel dan op kleine gebaren, als elkaar aanraken door bijvoorbeeld een streling of knuffel. Door dergelijke gebaren is er een uiting van aandacht voor elkaar. Deze kleine uitingen vormen belangrijke aspecten van een aangename, oprechte band.

Door een aai of hand te geven, voelt de ander dat er belangstelling met gevoel is. Deze bewuste aandacht onderhoudt de relatie. Dit vaak doen, geeft een voortdurende werking aan de genegenheid voor elkaar. De kleine gebaren helpen mee er te zijn voor de ander. Ook geven zij impulsen om samen verder te komen, ook al zijn er wel eens strubbelingen. Ik heb een sterk geloof in de werking van kleine gebaren.

7 augustus 2021


~~~

ALLEENSTAAND

Het alleenstaand zijn, heeft te passen in de cultuur van een land of streek. In landen waar een conservatieve houding heerst omtrent het sluiten van een huwelijk uit gewoonte om bij en met elkaar te leven tot de dood, komt de alleenwonende niet zo vaak voor. Dit wordt nog versterkt als het geloof druk uitoefent op het enkel door huwelijk samenwonen of op wisselende tijden samen te zijn. Elkaar, als familie, opvangen is dan gemeengoed. Het begrip familie is dan ruim te noemen en bestaat uit meer dan een mama, papa en kinderen.

Ik merk dat er in de praktijk steeds meer voorzieningen komen voor alleenstaanden, zoals na een operatie tijdelijk naar een zorghuis kunnen om daarna weer zelfstandig te wonen. Ook komen er wat meer woningen voor huishoudingen met één persoon. Verder is in supermarkten het assortiment wat meer afgestemd op alleenstaanden. Er is dus beweging om de groeiende groep alleenstaanden van dienst te zijn.

Alleenstaanden, zoals een gescheiden man, weduwe of student(e), hoeven niet steeds alleen te zijn, want steeds is iemand onderdeel van een netwerk of groep. Ik denk dan aan vrienden, leden van een sportclub of zangvereniging en collega’s op het werk. Ik voel me dan ook, als alleenstaande, verre van eenzaam. Wel breng ik meer tijd alleen door en dat is een keuze. Van dit leven wil ik blijven houden.

20 juli 2021

~~~

OPERATIE

Enkele dagen geleden ben ik aan een liesbreuk geopereerd. In overleg met de chirurg is gekozen voor een kijkoperatie.

Op de dag van de heelkundige ingreep was ik ruim op tijd aanwezig in het ziekenhuis. Als eerste meldde ik me bij het secretariaat van de afdeling chirurgie. Na mij kwamen zich nog enkele vrouwen melden en één van hen mocht als eerste onder het mes. Een uur later was het mijn beurt, nadat een verpleegster mij een en ander had verteld. Zij nam ook de temperatuur en de bloedruk op. Hierdoor was ik goed voorbereid op de volgende stap van het ziekenhuisverblijf.

In een rijdend bed werd ik naar een andere ruimte gebracht. Vervolgens kwam er een infuus in de linkerarm en werden op de borst enkele plaatjes aangebracht voor de hartcontrole.

Hierna werd ik naar de operatiekamer gereden, maakte er kennis met de chirurg. Ik zei hem te hopen, dat hij minder gespannen was dan ik. Hij zag dat ik ook een navelbreuk had. Daar was ik me niet van bewust geweest, want de situatie van de navel heb ik nooit anders gezien. Een breuk uit mijn babytijd? Van de zojuist ontdekte navelbreuk heb ik geen last, dus bleef het bij de liesbreukoperatie. De anesthesist vroeg naar mijn hobby’s …

Ruim een uur later vroeg ik aan de verpleegster wanneer de operatie eens zou beginnen. Het is al achter de rug, kreeg ik als antwoord. Haar woorden zorgden voor een verrassende opluchting.

Vanmorgen heb ik een wandelingetje gemaakt en dat heeft me goed gedaan. Wat ben ik blij weer wat stapjes te kunnen zetten.

10 juli 2021

~~~

ORANJE ZONDER TANDEN

Het Nederlands voetbalelftal is in het Europese toernooi vroegtijdig uitgeschakeld. Dit gebeurde door wanbeleid van de bondscoach en wandaden van de spelers.

Bondscoach Frank de Boer stapte op, voordat hij de bons zou krijgen. Als ik ingewijden mag geloven, heeft hij heel wat missers begaan en bleek de communicatie steken bij uitingen vol eigenwijsheid. De bondscoach maakte op mij de indruk van een hoopje gekozen hulpeloosheid van een weinig bevlogen verschijning.

De spelers bulken van het talent, maar laten geen karakter zien. Zij werken niet tot het uiterste, laten snel het kopje hangen en bewijzen dat deze generatie voetballers geen vechtersmentaliteit op de grasmat kan laten zien. Wel zijn zij buiten het veld drukdoende met allerlei randzaken, zoals: “Wie heeft de grootste tattoo?”

Zouden de spelers van Oranje geen tanden hebben? Melktandjes misschien … Het is een afgang te worden verslagen door een land met voetballers met veel minder kwaliteiten. Neem dan Italië of Denemarken maar eens als voorbeelden. Daar wordt de juiste mentaliteit en de liefde voor het voetbal getoond.

3 juli 2021

~~~

REGENBOOGREL

Tijdens het Europees Kampioenschap voetbal (EK) is een rel uitgebroken over de antihomowetgeving in Hongarije. De Europese Voetbalbond (UEFA) heeft menig initiatief, om te protesteren tegen de Hongaarse, politieke, vijandige opstelling tegen andersgeaarden, geblokkeerd. Hierdoor heeft de UEFA een antipolitieke beslissing genomen. De UEFA toont niets te hebben met gelijke mensenrechten aangaande liefde tussen homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Holebi’s zijn bij de UEFA niet in tel, want daar telt enkel het geld.

Het is uitermate triest dat een grote Europese sportbond de ogen sluit voor discriminatie van mensen in Hongarije. Ach, dat krijg je met oude, conservatieve mannen, die in het bestuur van de UEFA zitten, hun wil opleggen en niet wensen te worden tegengesproken door andersdenkenden. Liefde voor holebi’s heeft nog een weg te gaan … Laat de regenboogvlag nog maar wat langer wapperen.

24 juni 2021

~~~

PIJN

Velen lijden pijn aan zichtbare en onzichtbare wonden. Mensen hebben pijn door onder meer angst, getob, gemis, misbruik, spot, ziekte, miskenning, frustratie, verraad, mislukking, operatie, ontrouw, eenzaamheid, genot, afwijzing, mishandeling, onzekerheid, afzien, verlating, kleinering, verlies en liefde. Pijn is lijden, verre van schijn, niet objectief voelbaar, heel verrassend, tergend uitdagend, energie uitputtend en daarbij is het verleden onmiskenbaar aanwezig. Van een andere orde zijn pijn in de portemonnee hebben en het pijnloze verbeelden bij helse pijnen.

Vaak is pijn van tijdelijke aard. Echter, smart en lichamelijk lijden kunnen pijn langdurig in hart en hoofd vasthouden. Dat doet echt pijn en lijkt op een pijnbank liggen met hartverscheurend pijngevoel.

Ik vraag me af of ik word gemanipuleerd door het onbewuste in mezelf. Soms denk ik, dat mijn verbeelding op hol is. De pijnperceptie is dan te reduceren door controle over m’n brein te hebben. Als ik hierover langer nadenk, blijft het unieke van het universum uitermate merkwaardig. Ineens krijg ik de gedachte dat liefde onbegrensde verbeelding nodig heeft om pijn een plaats te geven.

19 juni 2021

~~~

AFSCHEID

Met astma ben ik geboren en daardoor heb ik met beperkingen leren omgaan. Echter, bijna 30 jaar geleden sloeg de benauwdheid hard toe. Ik kreeg een ernstige longaandoening en een opname in het ziekenhuis volgde. Een kundige, rust uitstralende longarts heeft me gered. Door het vertrouwen in deze specialist ben ik periodiek op controle blijven komen. Andere medicijnen ben ik gaan innemen. Maar er veranderde meer, zoals aanpassing van voeding, kleding en huisraad, zuinig omgaan met energie, dieren zoveel mogelijk mijden en schone lucht opzoeken. Al deze wijzigingen hebben mijn leven veranderd, maar wel de kwaliteit van het bestaan verbeterd. De specifieke aard van mijn astma is niet verdwenen, maar het leven is wel wat draaglijker geworden.

Deze week heb ik afscheid genomen van de pneumoloog, want de pensioentijd breekt aan. Ik heb verteld over mijn waardering voor de professionaliteit en aangename wijze van begeleiding. Dit te mogen ervaren, is als een schatkamer in mijn leven. Ik heb de specialist bedankt voor de goede zorgen en een mooie pensioentijd toegewenst. Hoe zou mijn leven zonder deze longarts eruit hebben gezien?

12 juni 2021

~~~

REGELTJES

Steeds meer regeltjes, groeiende bureaucratie en meer ambtenaren. Dit leidt tot vele missers, hautain overheidsgedrag tegenover mensen en gefrustreerde gedupeerden.

Bureaucratie eist een groter aantal mensen die minder verantwoordelijkheden hebben, meer fouten maken en minder betrokkenheid tonen. Helaas, steeds meer zijn burgers enkel als nummer in tel. Dit gaat maar door …

Bureaucratie vreet geld, energie en tijd. Ook verschalkt het mensen en bezorgt hen trauma’s. Het logisch denken lijkt verbannen. Waarom zo verder gaan?

Ik ben afkerig van bureaucratie en heb niets met vastgeroeste werkwijzen om mensen te beknotten in hun doen en laten. Dit gaat gepaard met starheid, hoge kosten en het verbrijzelen van de menselijke maat. Bureaucratie tegengaan, regeltjes afbouwen en mensen zien als mens vergroot de naastenliefde in de samenleving.

3 juni 2021

~~~

ALLEEN

Alleen zijn is een keuze en alleen wonen ook. De tijd is al jaren voorbij, dat een weduwe, uit nood, bij de kinderen blijft wonen. Verder is het al jarenlang verleden tijd dat echtelieden bij elkaar blijven, als de liefde is uitgedoofd. Scheiden is niets bijzonders meer en alleen wonen is gewoon. Het werken in een betaalde baan is vanzelfsprekend, sociale voorzieningen zorgen voor een noodverband en de weerbaarheid van mensen is groter geworden. Verder is het neerkijken op alleenstanden nog enkel voor mensen met achterhaalde gedachten. Dat ongehuwden nu nog bij hun ouders blijven wonen, is hoofdzakelijk uit gemakzucht en/of dat het financieel voordelen heeft.

Vrijheid weet van offers brengen bij het alleen door het leven gaan. De alleenstaande moet dit financieel haalbaar maken. Dit bekent keuzes maken wat wel en niet te doen aan huisvesting, vakanties en andere aankopen.

Alleen wonen is onafhankelijkheid ervaren, de vrijheid koesteren en … vooral liefde voor het eigen leven tonen.

26 mei 2021

~~~

TANDEN

De vraag naar tandartsen neemt opvallend toe. Er worden te weinig tandartsen opgeleid, de opleidingscapaciteit staat onder druk, heel wat tandartsen gaan met pensioen en …

Is het wel de juiste weg meer tandartsen op te leiden? Immers, als de mondgezondheid verbetering behoeft, zijn andere opties meer kansrijk.

Tandbederf slaat toe, omdat de mondhygiëne te wensen overlaat. Cariës, afbraak van tandglazuur en daarna gaten in tanden, ontstaan door te weinig mondverzorging. Tandbederf is een gedragsziekte, met veel suiker eten en weinig tanden poetsen. Ik lees dat meer tandartsen opleiden duur en ongezond is. De tanden vaak poetsen is goedkoper en gezonder. Hier ligt werk voor het gezondheidsonderwijs aan jong en oud om het boren en vullen van tanden terug te dringen.

Preventieve zorg voor tanden is zelfredzaamheid. Gezondheidswinst is te behalen door meer liefde voor de tanden te tonen, want tanden willen aandacht van hun bezitter.

21 mei 2021

~~~

VRIJHEID

Bij het veel waarde hechten aan het leven komt bij mij het woord vrijheid als eerste in gedachten. Zodra vrijheid met andere waarden in conflict raakt, geef ik sterk de voorkeur aan vrijheid. Het is voor mij de hoogste waarde en daarbij komt vrijheid toe aan een ieder en wel in dezelfde mate.

Vrijheid van iedere mens staat bij me boven vrijheid van groepen mensen, zoals politiek, cultuur en godsdienst, waar personen in vrijheid kunnen toe- en uittreden.

Vrijheid is voor mij het leven naar eigen inzicht vormgeven. Zo wil ik zelf kiezen welke opleiding ik volg, de sport die ik beoefen, de politieke partij waarbij ik me aansluit, hoe ik me kleed, welke levensstijl ik hanteer, of en hoe ik met ‘n ander samenleef, wie mijn vrienden zijn, waar ik werk, wat ik koop, welk geloof ik belijd en wat er met mijn lichaam gebeurt.

Ik realiseer me, dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, omdat er mensen en organisaties zijn die vrijheden willen beperken. Ik koester de vrijheid, omdat ik er veel van hou.

13 mei 2021

~~~

AJAX MEERVOUDIG KAMPIOEN
De Amsterdamse voetbalclub Ajax is landskampioen in de Eredivisie geworden. Echter, de club is niet alleen kampioen in het nationale voetbal, maar ook in het overtreden van coronamaatregelen. Na afloop van de kampioenswedstrijd zoeken de voetballers de fans op. Ruim 12.000 voetbalfanaten zijn dicht bijeen geplakt bij het stadion en evenals de voetballers lappen ook zij de coronaregels aan de laars. Ach, een Amsterdams feestje vieren, kunnen enkel kampioenen met maling aan zowat alles. Immers, zij zijn kampioen in het niet dragen van mondkapjes en ook de besten in het dichtbij elkaar staan.

De drukte bij de kampioensploeg heeft de politie belet in te grijpen. Zelfs burgemeester Femke Halsema, kampioen in de competitie van de flaters van het jaar, vindt het niet nodig met een noodverordening te komen. Behoort zij nu ook nog tot de kampioenen zonder ruggengraat.

Ajax-trainer Erik Ten Hag schijnt, buiten de krijtlijnen van het veld, de kampioen van de onwerkelijkheid te zijn met uitspraken, die getuigen van een bedenkelijk laag intelligentieniveau. Ook Ajax-voorman Edwin van der Sar heeft met een onnozele opmerking aangetoond kampioen van de onverantwoordelijkheid te zijn.

Tot besluit: Ajax toont zich ook nog kampioen in het uitdelen van klappen aan de zorg. Om medeleven te tonen met zorgmedewerkers en zieken door corona staat Ajax toch enkele klassen te hoog op de ladder van de arrogantie. Jammer dat er bij Ajax geen liefde voor echte helden is. Op 4 mei wil ik naar de Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam gaan. Helaas is daar geen plaats voor mij.

6 mei 2021

~~~

ORANJE

Vlak vóór Koningsdag krijgen heel wat mensen een koninklijke onderscheiding; in de volksmond een lintje genoemd. Zo wordt iemand lid of meer in de Orde van Oranje-Nassau. Het heeft zijne majesteit behaagd … hoor ik weer eens zeggen.

De lintjesregen met vele koninklijke onderscheidingen is nu weer voorbij. Heel wat, zich belangeloos inzettende, landgenoten hebben een lintje gekregen. Volkomen verdiend, denk ik dan. Andere gedachten komen bij me op als iemand een koninklijke onderscheiding heeft gehad, terwijl het werk in een betaalde baan is verricht. Daar ben je al voor beloond, komt snel in me op.

Dan Koningsdag … Koning, koningin en drie dochters zijn volop in de media te zien en te horen. Het vorstenpaar is beduidend over het hoogtepunt heen. Dat kan toch geen verrassing zijn voor de Oranje-familie. Kijk, een reisje met een regeringstoestel naar Griekenland in coronatijd, een duur vaartuig aankopen om mee te pronken en jaarlijks voor miljoenen aan dotaties opstrijken, doen de populariteit geen goed. Voor de drie prinsesjes is dat geheel anders, want zij groeien met het jaar. De oudste in de breedte, de middelste in woordgebruik en de jongste in een voorliefde voor lange oma-jurken.

Ach, de leden van de koninklijke familie leven gewoon in een paleis, hebben gewoon beveiliging voor alle uren van de dag, de kinderen volgen gewoon dure opleidingen en maken van Koningsdag gewoon de duurste viering ooit. Dat is allemaal gewoon, als er een grote afstand is tussen hoog op de troon en het volk, dat zeker ook gewoon moet blijven. Dan begrijp ik mensen, die zeggen dat oranje niet hun kleur is en dat de monarchie vieren niet van deze tijd is.
Ineens schiet me te binnen:
“een regen van lintjes is glitter
en vraagt naar oranjebitter”.

Al van jongs af aan geloof ik in sprookjes …

29 april 2021

~~~

PRIK

Eindelijk heb ik m’n eerste prik gehad om bescherming tegen het coronavirus te krijgen. Die prik heeft wel wat lang op zich laten wachten, maar dat heb je als je zelf niet aan het roer staat.

Ruim op tijd kwam ik bij de prikhal. Ach, oudere mensen willen zeker niet te laat komen. Op het in te vullen formulier had ik overal “nee” aangekruist. Toen ik het vragenblad overhandigde, vertelde ik er maar bij dat ik ook niet zwanger was. Je weet het immers niet in een wereld waar spreken over sekse steeds meer ongeoorloofd blijkt te zijn. Bovendien ben ik een man van 70 jaar. Kijk, een vrouw is dan de vruchtbare periode al lang voorbij. Echter, je weet het nooit, want ooit bleek, volgens oude geschriften, Sarah 80 te zijn en in verwachting raakte.

Nu behoor ik absoluut niet tot de vetzakken, want anders was ik al vele weken eerder aan de beurt om een vaccinatie te krijgen. Zwaargewichten blijken altijd voor te gaan en daar stoor ik me aan. Enfin, ik heb een tenger lijf en m’n armen zijn dan ook dun. Toen de prik werd gezet, vroeg ik nog niet te diep te prikken. De naald zal er anders zeker aan de andere kant van de bovenarm zijn uitgekomen.

Van de verplichte wachtzittijd heb ik gebruik gemaakt om alle meegekregen papieren door te nemen. Het is maar goed dat ik een en ander controleerde, want de ambtenaar met een hoogst verantwoordelijke, administratieve functie, had me ineens een andere naam toebedeeld. Echter, op dit geschenk zat ik helemaal niet te wachten! Na 10 minuten zitten, vond ik het welletjes. Mijn juiste naam wilde ik snel terug. Dit duurde meer dan een kwartier door de werking van de bureaucratische mallemolen. Zeker kreeg ik straftijd, omdat ik de zittijd van 15 minuten na de prik niet geheel had gebruikt. Over 5 weken ben ik er weer …

22 april 2021

~~~

VACCINATIEWACHTRIJ

De rij mensen om te worden gevaccineerd is lang. Velen wachten al maanden op een prik om het gevaar, door corona besmet te raken, terug te dringen.

Helaas zijn er vele, kwetsbare mensen die geen voorrang boven anderen krijgen. Immers, het systeem van de GGD, de vaccinatie-instantie, dicteert en is niet genegen uitzonderingen te maken op de starre volgorde van vaccineren.

Van menigeen is de persoonlijke situatie meer dan schrijnend. Deze mensen hebben een zwakke gezondheid, zijn al meer dan een jaar in isolement, omdat zij bang zijn met het virus besmet te worden. Ik denk dan onder meer aan kankerpatiënten, mensen met ernstige hartkwalen en zij met zwaar astma. Helaas is er voor hen geen voorkeursbehandeling. Urgentie kent geen begrip bij de verantwoordelijke minister Hugo de Jonge, die schijnbaar verstoken is van naastenliefde. Als christendemocraat lijkt hij me ongevoelig voor pijnlijke situaties van mensen, want voor hem is het systeem heilig. Het systeem regeert en de menselijke maat is compleet afwezig, want bureaucratie is verstoken van liefde. Wat is dit een trieste constatering.

15 april 2021

~~~

OLLONGREN IN COMPLOT

Het complotdenken slaat bij me toe …

De integriteit van Kajsa Ollongren is volkomen afwezig. Als minister voor D’66 slaat zij de plank meermaals mis, maar daar is een minister voor, nietwaar Hugo de Jonge?

Ollongren is verkenner voor een nieuw te vormen kabinet en zij stapt met uiterst vertrouwelijke papieren naar de voor haar klaarstaande dienstauto. Het stuk met bijzonder gevoelige aantekeningen houdt zij bovenop de andere papieren, waardoor het papier voor de lens van de fotograaf goed zichtbaar is. De actie is geslaagd, want de informatie komt met grote letters en veel bombarie in de media. Vervolgens gaat de beschadiging van premier Mark Rutte beginnen. “Nou, dat is uitstekend gelukt!”, kan zij hebben gedacht.

Als Ollongren in de dienstauto zit en de wagen wegrijdt, zegt zij tegen de chauffeur dat ze positief is getest op het coronavirus. Dit gaat toch elk complot te boven! Onvoorstelbaar dat zij zo handelt en de gezondheid van anderen moedwillig in gevaar brengt. Maar dit past toch wel bij haar, de vrouw met een kwaadaardig gebaar.

Ollongren heeft naar buiten gebracht wat binnenskamers moet blijven. Zij heeft vast geen zuiver geweten, maar deert dat haar? Ach, je hebt daar toch, als de meest gehaaste en enorm chaotische paperassen-kenau, totaal geen boodschap aan. Als ik me niet vergis heeft mevrouw toch netjes geluisterd naar het plan van haar bazige bazin Sigrid Kaag.

Zou Ollongren nou zover zijn afgedaald, dat zij lid is van “de club van de lage streken”? Het kan ook zijn, dat Ollongren examen heeft gedaan voor het diploma van “de arrogantie van de nooit gestilde machtshonger”.

Nog een toemaatje:
“Ollongren is zwaar incompetent
met de waarde van nog geen cent,
toch heeft ze het maar eens geflikt
nu het imago van Mark Rutte fikt.”

8 april 2021

~~~

KORTE LONTJES

De agressie onder de bevolking neemt toe en dit uit zich op allerlei wijzen als ruw taalgebruik, geschreeuw, chagrijn en geweld. Agressiviteit is er niet alleen tegen hulpverleners als ambulancepersoneel, politie-agenten en brandweerlieden, maar ook tegen collega’s, vrienden en het komt ook voor in de huiselijke sfeer.

In deze al meer dan één jaar durende coronatijd komt het tonen van korte lontjes meer en meer voor. Ja, de wereld ziet er ook anders uit met weinig mogen en veel moeten. Er is amper ontspanning, sociale contacten zijn beperkt, er heerst angst om te worden besmet en gezellig samenzijn is er nauwelijks. De irritaties nemen toe, weerstand stijgt, ergernissen groeien en verzet wordt feller, naarmate de pandemie langer duurt. De stress stapelt zich op en steeds kortere lontjes ontploffen eerder.

Het leven van een grote, verwende groep mensen staat onder druk. De mensen zoeken afleiding en zetten de televisie aan, maar daar gaat het steeds over corona-besmettingen, testen, vaccinaties en maatregelen.

Ik denk dan, pak de eigen crisis nu eens aan. Ga meer bewegen door bijvoorbeeld wandelen, lopen of fietsen. Dans eens. Richt de huiskamer eens anders in. Kijk eens naar wat wel goed gaat. Is het gevoel weer eens niet naar wens, tel dan tot 10 of 20. Of … is het tellen verleerd? Stop er eens mee door bij rotgedrag de corona-stress de schuld te geven. Zo wordt wangedrag toch niet goedgepraat …

Er is nog een lange weg te gaan om te komen tot gedragsverandering en het elkaar respecteren. Liefde voor de medemens mag wel eens snel op een hoger pitje komen, zonder te worden aangebrand.

1 april 2021

~~~

ASTRAZENECA MET LOZE WOORDEN

De farmaceutische onderneming AstraZeneca belooft veel, maar blijkt loze woorden te bezigen. De farmaciereus heeft vele contracten afgesloten met onder meer de Europese Unie en Groot-Brittannië. AstraZeneca heeft vele leveranties toegezegd, maar de geneesmiddelenfabrikant maakt deze niet waar en houdt het bij instabiele leveringen van vaccins. Bovendien hebben twee Britse AstraZeneca-fabrieken nog niets geleverd aan de Europese Unie, terwijl dit wel contractueel is bedongen.

Door het niet-nakomen van gedane beloften door AstraZeneca ontstaan teleurstellingen bij afnemers. Hierdoor raken miljoenen mensen nog niet aan hun prikje en lopen zij nog langer risico besmet te raken met het coronavirus.

Het is gouden bergen beloven door AstraZeneca, maar het blijven loze woorden. De liefde voor vaccins is groot, maar het is een ballon doorprikken en dan blijken woorden enkel lucht te zijn. Van lucht kan liefde niet leven …

25 maart 2021

~~~

BELOFTEN

De verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn voorbij. De afgelopen weken is een wirwar van verkiezingsbeloften, maar nu is dat voorbij. Wat gaan de mensen merken van de gedane beloften? Wat gaat er veranderen met bijvoorbeeld belastingen, defensie, energie, koopkracht, migratie, minimumloon, pensioenen, politie, woningbouw en zorg? Wie gaan de rekening betalen van de gepresenteerde plannen en van het regeerakkoord dat er gaat komen? Gouden bergen zijn er beloofd, maar waar komt het benodigde geld vandaan?

Ik heb gehoord van zowat alle partijen, dat bedrijven meer lasten moeten opbrengen. Echter, als een bedrijf hogere belastingen krijgt opgelegd, moeten dat mensen betalen dat zijn klanten, aandeelhouders en personeelsleden. Ook de zelfstandigen van kleinere bedrijven worden zwaarder belast. Verder blijft onduidelijk in welke richting het belastingstelsel zich ontwikkelt. Uit dit al blijkt, dat politici niets snappen van ondernemen in dynamische markten. Immers, bijna geen enkel kamerlid komt uit het bedrijfsleven.

Nu het verkiezingsgekrakeel achter de rug is, ontstaat er stilte voor de storm en bij vlagen komt er nog wat ongezonde retoriek. Worden beloften nagekomen of verbroken? Ach, het is veel beloven en weinig geven en dat doet gekken in vreugde leven. Is dat nu bedriegen, overdrijven, verraden of het niet beter weten van incapabele politici?

Wordt het meest urgente nu aangepakt? Echter, bij de een is dat dit en bij de ander niet. Politiek? Ach, dat is de wereld van beloften, waar een belofte de schuld kwijt is. Dat belooft wat! Eens kijken hoever de liefde voor het vaderland reikt …

18 maart 2021

~~~

MODEL

Een model wil graag poseren om foto’s of een filmpje te laten maken en daardoor een serieuze portefeuille aan beeldmateriaal op te bouwen. De hoop is dan ooit in een gerenommeerd modellenboek te komen en op de set, in een modeblad en de catwalk te verschijnen. Hiertoe doet een model veel moeite. Het is dan werken om een mooi figuur te krijgen, dit te behouden en de gezondheid in acht blijven nemen. Het meisje of vrouw weet dat een leuk snoetje niet volstaat, want vooral blik, houding, presentatie en uiterlijk zijn van belang. Daarbij is het zich veilig en comfortabel voelen bij de cameraman of fotograaf. Het meisje of vrouw wil poseren zonder dat er bijbedoelingen zijn van een ander. Het model wil integriteit en anders blijft de zetel om te poseren onbezet.

In de modellenwereld is het meer dan eens onveilig voor een minderjarig meisje of vrouw. Zijn het meisje en de vrouw zich wel bewust van ongeoorloofde praktijken in de branche? De cameraman en modelfotograaf hebben veiligheid te bieden, want in de wereld van modellen heerst wantrouwen. Meermaals is er sprake van mistoestanden en verhalen doen de ronde over handtastelijkheden, het plots moeten uitkleden en ongevraagd intiem zijn. Dit gebeurt als het model alleen is bij cameraman of modelfotograaf.

De veiligheid voor een model begint met het niet alleen zijn bij een cameraman of fotograaf. Het door een model meenemen van een vriend, vriendin of ouder is dan een welkome optie. Ook speelt het vasthouden aan de eigenwaarde een grote rol van betekenis. De liefde voor het modellenwerk blijft dan oprecht.

11 maart 2021

~~~

VACCINEREN

Vaccineren is de enige manier om uit de coronacrisis te komen. Echter, het vaccineren gaat in Nederland veel te traag en er zijn onvoldoende vaccins.

In Europa heeft de top van de Europese Unie (EU) tergend langzaam gereageerd om tot aankopen van vaccins te komen. In Nederland is de overheid veel en veel te laat gestart met de voorbereidingen om op grote schaal te gaan vaccineren, waarvoor dank aan de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge. Deze minister beheerst ook de kunst van het opstellen en uitvoeren van een zwalkend vaccinatiebeleid, dat vrijwel dagelijks op de kop wordt gezet.

Een voorbeeld is te nemen aan Groot-Brittannië, want daar is al eenderde van de inwoners gevaccineerd. Ook zijn in dat land geen tekorten aan vaccins. Helaas loopt de EU flink achter met het goedkeuren van vaccins. Er is ook wat dit betreft te leren van Groot-Brittannië, Verenigde Staten en Israël.

Nederland kampt met veel te weinig ontvangen vaccins en dit is te wijten aan de keuze van het Nederlandse kabinet en de EU om in Europees verband samen op te trekken. Nederland loopt volledig in de pas van de EU en dan geven landen als Oostenrijk ons land het nakijken, want daar worden inspanningen gedaan om aan meer vaccins te komen en de bevolking sneller in te enten. Helaas bewandelen Hugo de Jonge en zijn collega’s de weg van het instandhouden van de angst voor het coronavirus. Bijzonder triest is het voor de mensen in dit land om nog een hele tijd met fikse beperkingen te moeten leven en zijn er steeds meer bedrijven aan het wankelen. Waar blijft de liefde voor inwoners en bedrijven om hen met daadkracht uit de crisis te halen?

3 maart 2021

~~~

DESTRUCTIEF ADVIES

Geluiden die vaak worden gehoord: winkeliers luiden de noodklok, horeca-ondernemers zijn ten einde raad en mensen zijn de maatregelen zat.

Let wel, deze geluiden komen niet door het virus, maar door de destructieve adviezen van virologen, epidemiologen en immunologen, waaraan politici zich hebben overgegeven. Bij de politieke elite ontbreekt helaas de kennis en moed om met de de virologen-clan in debat te gaan. Angstbeelden domineren, want als er niet wordt gedaan wat de clan adviseert, komen er vele tienduizenden slachtoffers.

Doordat het medisch aspect overheerst, zijn de gevolgen desastreus door verwoestingen op grote schaal bij onder meer alleenstaanden, ondernemers, ouderen, scholieren, studenten, patiënten en zelfstandigen. De ellende is niet te overzien met eenzaamheid, faillissementen, isolementen, ontslagen, wanhoop en zelfdodingen. Het economisch perspectief is ver te zoeken, evenals het werken aan de geestelijke en maatschappelijke belangen. Dit is nu. Wat staat er nog te gebeuren? Een andere weg is kwetsbare mensen isoleren en verder alles door laten gaan. Hierover zijn vele deskundigen van allerlei disciplines het eens, maar niet de adviesclan en bijgevolg hebben de politici er geen aandacht voor.

Nu komen er enkele versoepelingen met beheersbare risico’s. Echter, er is absoluut geen aandacht voor kwaliteitsvolle levensjaren en mensen in nood. Hiervoor is de liefde helaas afwezig.

24 februari 2021

~~~

PRIK VOOR VETTERIK

Om maar meteen de juiste beeldvorming neer te ploffen, gaat het volgende over dikkerds. Ik bedoel dan niet de mensen die dik zijn omdat het in de genen zit, lichamelijke stoornissen kennen en lijden aan een ziekte die dik maakt. In deze column heb ik de zwaarlijvigen voor ogen, die behoren tot een groeiend leger papzakken, obesitaslijders en BMI (Body Mass Index)-toppers.

Met dikke mensen heb ik niets. Zij vormen voor mij absoluut geen voorbeeld. Ik krijg dan gedachten, door beeldbepalende observaties, die mij in rap tempo bezoeken. Met hun gekweekt, zware gewicht jagen zij de medische kosten omhoog, hebben ze een goedlopend abonnement bij de huisarts en staan meermaals onder behandeling van een medisch specialist. De mede hierdoor hogere zorgpremie kan vooral door anderen worden opgebracht. In het openbaar vervoer zitten ze zo breed, dat niemand naast hen kan plaatsnemen. In de supermarkt laden zij de winkelwagen vol met mierzoete frisdranken, bier, chips en nootjes vol olie. De vurige liefde voor suiker, vet en zout is onblusbaar. Zij wandelen, voorzover ze dat doen, in een slakkengang en daarbij is hun topsnelheid amper 2 kilometer per uur. De auto wordt door hen gebruikt voor een boodschap van drie straten verder. Tot laat in de avond liggen de dikkerds languit op de bank te schransen, nadat zij de koelkast ook deze dag weer hebben geplunderd.

Tijdens de coronaperiode houden dikkerds op de afdeling intensieve zorg gemiddeld 2 op de 3 bedden bezet. Dit geeft de vetterik ook nog het voorrecht om met voorrang te worden gevaccineerd. Zijn de figuren, waarvan ik denk dat ik daar wel tweemaal in kan, nu zo bevoorrecht? Dit is de prikliefde bij de coronapandemie! Voor een meer gezond gedrag laten de beleidsmakers, die ik verdenk van een voorliefde voor dikkerds, velen boeten door hen nog langer op een prik te laten wachten. Is het dan toch waar dat ongezond gedrag met liefde wordt beloond?

Nu is de vastenperiode aangebroken. Zou deze tijd de vetterik aanstaan?

17 februari 2021

~~~

VALENTIJNSDAG

De oorsprong van Valentijnsdag ligt bij Sint-Valentijn, de patroon van geliefden. Een bijzondere geschiedenis …

De Romein Valentijn is een overtuigd christen. Hij wordt gemarteld om zijn geloof op te geven en sterft op 14 februari in het jaar 269. Door de Romeinen wordt Valentijn onthoofd. Echter, vlak voor de uitvoering van het vonnis geeft Valentijn in de gevangenis de cipier een briefje. Dit is bestemd voor de dochter van de gevangenbewaarder en het bevat zijn laatste woorden. De tekst papiertje is: Van je Valentijn”. Immers, Valentijn is verliefd op haar. Door de laatste daad van Valentijn is het sturen van berichten aan geliefden op 14 februari ontstaan. Valentijnsdag vindt dan ook de basis op de sterfdag van Valentijn op 14 februari.

Ik zie 14 februari als de dag van de vriendschap. Stilstaan bij goede mensen die mijn vrienden zijn. Eens wat langer denken aan de betekenis van deze vrienden in mijn leven en zo de waarde van vriendschap nog meer in te zien.

De praktijk van Valentijnsdag komt bij me als mooi over. Kortom, een fijne dag en dat al vele jaren. Daar hoort een leuk gebaar bij met een uiting van warmte. Deze is dan wel handgeschreven, want ik heb niks met mailtjes en andere digitale contacten op de jaarlijkse Valentijnsdag. Mijn voorkeur gaat uit naar wat meer gevoel en emotie. Ik schrijf:

liefde is onderweg
komt naar jou
om er steeds
te willen verblijven
want de vriendschap
voelt zo goed
die ik met
jou mag delen
al vele jaren

Nou, dat komt uit het hart en wordt zeker gewaardeerd.

Een spannende dag, die Valentijnsdag!
Wat spanning? Niet uit eten; restaurants zijn dicht. Dan thuis met wat sfeer zonder de vrieskou van buiten. Een lief gebaar mag niet ontbreken, dus ik zorg voor rode rozen en een kaartje. Zo laat ik de bloemenzaak zich weer profileren en mezelf natuurlijk ook.

Ik heb niets met overdreven gedoe. Dus geen grote, hemelhoge complimenten, maar wel een gemeend “Ik vind je lief, nog steeds!”, de woorden die op het kaartje bij de bloemen staan.

Op Valentijnsdag drinken we wat, babbelen over een en ander, kijken elkaar aan en we genieten van het samenzijn. Dan vertrek ik weer, want het mag geen sleur worden. Immers, morgen komt er weer een bijzondere dag: “Valentijn +1”. Zo is elke dag een hoogtepunt met het wegwerken van achterstand in de liefde. Echte romantiek wil wat meer en daarom is het in mijn hart elke dag Valentijnsdag.

11 februari 2021

~~~

SCHOOLTJE OPEN EN SCHOOLTJE DICHT

De basisscholen mogen weer open van het kabinet. Zoals verwacht, komen er berichten van basisscholen dat er heel wat puzzelstukken zijn te leggen om kinderen weer te ontvangen. Schoolorganisaties hebben van het ministerie heel wat regeltjes ontvangen en daarmee wordt geworsteld. Het gaat dan zoal over het spreiden van lestijden en pauzes, het dragen van mondkapjes, het formeren van kleine groepen en wanneer in quarantaine gaan. Dit zijn toch te verwachten opdrachten om uit te voeren. Ach, zo bijzonder is dat toch niet, want in het onderwijs bedreigen al vele jaren regeltjes de liefde voor het vak van leerkracht. Echter, de zorgen van schoolbesturen en leerkrachten blijven en er gaan zelfs scholen niet open. Zijn scholen nu echt zo weinig gewend? Is de creativiteit zo beperkt aanwezig? Zijn de regeltjes zo moeilijk als een te hoge berg om te beklimmen?

In menige school overheerst een passieve, starre houding. Ik hoor vooral van schoolbesturen en leerkrachten onmogelijkheden en niets over het belang voor de kinderen met leerachterstanden. Ook niks verneem ik van hen over de vele kinderen waarvoor het zittenblijven dreigt. Kom op, verwende schoolmensjes, ga eindelijk weer eens aan het werk en stop met problemen te zien!

Beste onderwijsmensen, jullie zijn geen ondernemers, maar kunnen jullie een beetje ondernemend gedrag tonen? Vraag ik nu teveel?

Een lichtpuntje in deze donkere tijden is, dat er ook basisscholen zijn, waar besturen en leerkrachten staan te popelen om open te gaan. Deze leerkrachten zijn blij de kinderen eindelijk weer te mogen ontvangen. Kijk, dat is ook liefde voor kinderen tonen.

5 februari 2021

~~~

RELSCHOPPERS

Uit de hand gelopen demonstraties ontaarden in onbedaarlijk geweld en een volgende fase toont crimineel gedrag in onmenselijke gedaanten. Oververhitte relschoppers zetten centra van steden in vuur en vlam en laten een verwoestend spoor achter van brandstichtingen, plunderingen en vernielingen. Gewelddadige onruststokers maken gebruik van onder meer illegaal, zwaar vuurwerk, straatstenen, keien, fietsen en straatmeubilair. Het resultaat van de vernielzucht is onder meer een corona-testlocatie in brand, ziekenhuizen bekogeld, politieauto’s vernield, politieagenten belaagd en winkels geplunderd. Het is de misbruikte kracht van zich samen sterk voelen. Daar moet een vandaal toch wel heel erg veel lef voor hebben.

Het is niet de eerste dag dat reltuig toeslaat. De vernielers gaan de confrontatie met de politieagenten aan, zij bestormen een politiebureau en slaan aan het muiten. Om deze acties te verrichten moeten de labiele randfiguren toch wel heel dapper zijn. De geestelijk gehersenspoelde relschoppers kennen geen grenzen. Onder hen ook tieners, die worden zeker door hun ouders aangepakt. Ongetwijfeld zijn deze ouders toch zo begaan met hun ouderlijke plichten. Vervolgens mogen de leftoners hun spaarpotje leegmaken om de schade te vergoeden. Helaas is dat potje bij hen onbestaande. De relschoppers zijn nog niet zo ver om te kunnen snappen, dat geweld uit onvrede niets oplost. Maar ik begrijp het natuurlijk helemaal verkeerd. Het is bij hen gewoon rellen om te rellen met het verstand, veiligheidshalve, op nul gezet. De andere dag is het dan van het gebeuren toch niets meer kunnen herinneren. Zo willen relschoppers hun geweten sussen, maar ook dat zie ik natuurlijk helemaal onjuist. Want het kan zijn, dat zij hun geweten hebben vernield om het kwade in hun kop op de maatschappij te laten botvieren. Ook dit heb ik natuurlijk helemaal bij het verkeerde eind. Ineens denk aan doorgedraaide domkoppen, maar dat mag ik zeker niet, want bij doordraaien gaat het over groenten op de veiling. Kijk, een relschopper is helemaal niet dom, maar moet zeker hoogbegaafd zijn.

Tientallen zijn opgepakt en de volgende ochtend weer op vrije voeten gesteld. Een waarschuwing zouden ze toch wel hebben gekregen? Ja, zo gaat dat in een land met voortdurend pamperen, besluiteloosheid continueren, ongekend tolereren en een grote aversie hebben om tegen wantoestanden op te treden. Zo krijgen relschoppers de ruimte om hun energie kwijt te raken. Ja, dat heb je als sportscholen en voetbalstadions al te lang zijn gesloten.

De liefde voor de samenleving staat onder gewelddadige druk en dat is een droevige constatering. Dan denk ik ook aan vernielde winkels en een gevoel van triestheid maakt zich van me meester.

27 januari 2021

~~~

AVONDKLOK

Een avondklok in Nederland …

De avondklok is er om de zwartste scenario’s geen realiteit te laten worden, die al vaak door de media over de bevolking zijn uitgestrooid. Het coronavirus wordt nu met de klok bestreden. Een avondklok instellen, dat is lang geleden. Ik vind het heel onsmakelijk de avondklok te vergelijken met deze van de jaren van de Tweede Wereldoorlog. Dit is onderontwikkelde stemmingmakerij tegen de avondklok door verwende asocialen.

In de avond een ommetje maken is er niet meer bij. Ook mag ik niet te lang bij een vriend blijven plakken. Wat later op de avond nog een boodschap doen, is onmogelijk geworden. Het is op tijd binnen zijn! Het vergaderen verloopt al maanden via de digitale weg, dus daar hoeft de avondklok niet voor te slaan.

Ik ben een man van de klok en bij me thuis gaat zowat alles op de klok. Ik hoor het klokje van gehoorzaamheid en dus … Of is dit nu klokgebeier, zonder klokkenluider, uit een lege klokkentoren?

Ik blijf nu nog meer thuis, maar ben ervan overtuigd, dat de avondklok tijdelijk is. Bij de avondklok leg ik me neer met de wetenschap: dit voor mij straks nooit meer. Het verbod om me ‘s avonds vanaf 21.00 uur op straat te begeven aanvaard ik. Dat doe ik om de liefde voor meer vrijheid nog inniger te omarmen. Dat ga ik aan de grote klok hangen en het klinkt als een klok! Als de avondklok nu maar niet stil blijft staan …

avondklok

De avondklok gaat de ongewenste groepsvorming toch niet verplaatsen van de avond naar de ochtend of middag? Ik ga ervan uit dat de avondklok goed bij de tijd is en dit weet te voorkomen. De klok kan natuurlijk ook worden verzet …

Is de naam avondklok wel juist? De avondklok begint op zaterdag 23 januari om 21.00 uur en eindigt dagelijks als de klok 04.30 uur aangeeft, maar dan is het al ver in de nacht. Er zijn dan twee klokken, namelijk eentje voor de avond en eentje voor de nacht. Ik spreek dan maar van een klok voor vele, donkere uren. Of is er sprake van een mysterieus klokkenspel?

Wat kijk ik met grote liefde uit naar andere tijden …

22 januari 2021


~~~

KWETSBAAR

Kwetsbaar in de coronatijd …

Heel wat weken zie ik nagenoeg geen afspraken in de agenda staan. Het bezoek aan huis is vrijwel onbestaande. Wel is de telefoonrekening aanmerkelijk hoger dan een jaar terug en ook het dagelijks e-mailtjes ontvangen en verzenden boekt records. Verder is het versturen van kaarten de laatste 10 maanden flink toegenomen.

Als ik terugkijk naar de periode vanaf maart vorig jaar dan ziet het leven er sindsdien wel heel anders uit. In de coronatijd heb ik mensen verloren aan het virus, nog meer bekenden zijn ziek geworden door het virus en bij menigeen slaat de eenzaamheid toe. Ook zijn relaties uiteengespat en echtscheidingen gekomen. Dit al brengt verdriet met zich mee en het virusspook overheerst nog steeds. Wat zijn mensen kwetsbaar bij een genadeloos toeslaand virus.

Het ervaren van kwetsbaar zijn, doet me inzien dat mensen zo fragiel zijn. Om samen minder kwetsbaar te zijn is het om elkaar geven en daarbij omzien naar elkaar om zo liefde te tonen aan anderen. Eens naar de ander luisteren en aandacht geven, sterkt bij het merken van beschadiging, pijn, verdriet en liefdeswonden. Ik ga vandaag een bloemetje geven aan …

16 januari 2021

~~~