Publicatie bestellen

BESTELINFORMATIE

Deze boekjes zijn te bestellen door het zenden van een e-mail met:

    Naam,
    Adres,
    Postcode,
    Woonplaats,

    en de gewenste titel:

naar info@woordliefde.nl en gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag op IBAN bankrekeningnummer

NL60 RABO 0184339715
t.n.v. J.C.M.van Wijk te Bergen op Zoom

onder vermelding van uw naam en de gewenste titel.

N.B.
Indien uw mailprogramma niet automatisch wordt gestart a.u.b. het mailprogramma zelf opstarten en bovenstaand adres intoetsen of kopiëren.