Liefdesfilosofie 2001-3000

Beste bezoeker van “liefdesfilosofie”,


Deze pagina staat klaar om eenieder nog meer met aspecten van Woordliefde kennis te laten maken. De lijst wordt elke dag verrijkt met een korte uitspraak of kernachtig gezegde over beleving, geluk, gevoel, liefde of warmte. Zowat elke dag heb ik een of meer ingevingen, vervolgens laat ik deze in me rijpen en uiteindelijk kan dit leiden tot een uitbreiding van de uitspraken “liefdesfilosofie” op Woordliefde.
Het overnemen van één of meer uitspraken van “liefdesfilosofie” kan alleen met de vermelding van de bron “woordliefde.nl”.
Ik wens alle lezers van “liefdesfilosofie” een goed gevoel bij het lezen van de bijdragen.

Jan van Wijk

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 3001 t/m 4000 hier

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 2001 t/m 3000 hier.

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 1001 t/m 2000 hier.

U vindt de eerste 1000 nrs. van de liefdesfilosofie hier.

 1. in de stilte spreekt het hart
 2. voor meer dan liefde neemt warmte af
 3. spanning in de liefde verdwijnt met de emotie
 4. liefde met een gemis weet gevoelige warmte te geven
 5. heldendaden hoeven geen heldentocht te maken
 6. liefde is onwennig in een harde wereld
 7. tederheid roept de glimlach op
 8. schoonheid en kwaliteit tonen de waarde van het liefdesverhaal
 9. liefde wil in vertrouwen evalueren
 10. het doel van liefde is verbinden
 11. een superieure cultuur is arrogant
 12. ontmoeten zorgt voor cohesie
 13. inburgering heeft liefde nodig
 14. liefde wijst alleen staan af
 15. een goed mens toont liefde
 16. liefde verdient het elke dag te mogen leren
 17. geduld is nodig om het te krijgen
 18. de lach is een effectief en goedkoop medicijn
 19. een soepele afstemming geeft groei in verbondenheid
 20. liefde kan een jaarverslag missen
 21. aandacht laat het diepste zich betrokken voelen
 22. bloemen geven is in vriendschap leven
 23. een positief verhaal verrast liefde
 24. in de liefde wordt de toekomst het heden
 25. eigen tradities omarmen geeft een overtuigend verhaal aan nieuwkomers
 26. in relatie te moeten presteren bezorgt faalangst
 27. verliefden willen liefde delen
 28. een lach verlengt het leven
 29. een verliefde toont waarde door het eigen verhaal
 30. liefde bouwt met warmte een thuis
 31. vrouwenopvang wil hulp zonder leuren
 32. voor liefde is verantwoorden overbodig
 33. liefde is een kind van het licht
 34. stil worden is ervaren stilte ontvangen
 35. in het verleden blijven hangen mist aansluiting met liefde
 36. liefde heeft uitzicht door inzicht
 37. van een onopvallende liefde wordt geen kennis genomen
 38. afbreken van de eigen cultuur leidt tot kwetsbaarheid
 39. verliefdheid blijft doof voor vergissen
 40. minder geeft meer kansen
 41. een andere richting leidt tot nieuw gevoel
 42. onrijp voor onderdak geeft daklozen geen dak
 43. liefde ziet een relatie als meer dan een project
 44. energie naar het verleden zet de toekomst op rantsoen
 45. liefde blijft geloven in het goede
 46. ruimte maakt dromen waar
 47. bescheidenheid gaat samen met wijsheid
 48. armoede bezorgt meer tevredenheid
 49. zelfs na jaren wil liefde niet op rust
 50. genieten geeft energie
 51. donkerte heerst bij het uit elkaar gaan
 52. met een relatie te kopiëren begint verval
 53. Aphrodite, de godin van de liefde, wil geen correcties
 54. uitzicht is er door kleinheid scheppen
 55. liefde is zorgzaam zijn voor naasten
 56. het verleiden tot zien verdient geen einde
 57. door aandacht voelt liefde zich gezien
 58. liefde mag dromen volgen
 59. bij beperkingen kijkt liefde naar oplossingen
 60. slopen is blunderen van kortzichtigheid
 61. liefde stelt geen prijs om te worden gemeten
 62. investeren in geestelijke training verandert het denken
 63. communicatie hangt af van de persoonlijkheid
 64. gedeelde democratie mist basis
 65. liefde wil de onfeilbare werking van depasmunt
 66. een spiegel waakt voor in slaap sussen
 67. zegeningen worden graag traag geteld
 68. een kus vertaalt liefde
 69. de stem in de stilte kent de meeste luisteraars
 70. in het hart voelt geluk zich het best
 71. blij in het doen wil verder met pensioen
 72. een verlichte geest ziet de nood aan samenwerken
 73. het hart begrijpt meer dan het hoofd
 74. liefde leert om in een zwakke tijd sterk te zijn
 75. in stilte verzet liefde het meeste werk
 76. in dromen spreekt liefde op ongekende wijze
 77. in Brussel is de liefde het meest multicultureel
 78. verliefdheid is in de fantasie onverslaanbaar
 79. geboden leiden tot oordelen
 80. lang wachtende liefde heeft een excuus
 81. de eigen identiteit versterken geeft duurzaamheid
 82. de geest gelooft in mysteries
 83. een druppel tederheid wijst aandacht de weg
 84. alle grote dingen komen in stilte tot stand
 85. zelfoverwinning is de grootste zege
 86. de beste relatie nodigt liefde uit
 87. een vastgelopen relatie leidt tot omdenken
 88. in liefde afscheid nemen laat een boodschap na
 89. dromen laat liefde tot leven komen
 90. gelijkwaardig multiculturalisme heeft last van gevraagde bewijslast
 91. liefde wil meer dan maar één keer
 92. vrijheid vraagt inzet en zelfdiscipline
 93. het leven is gegeven om te beleven
 94. economische migranten profiteren liefdeloos
 95. tot de verbeelding sprekende communicatie heeft uitstraling
 96. liefde verbaast zich dat er weinig wijsheid is
 97. gelukzalig gevoel duurt langer bij eenvoud
 98. bij het goed smaken komt liefde terug
 99. theorie remt liefde af
 100. liefde voelt als een onbetaalbaar geschenk
 101. de nacht verliest steeds de macht
 102. menig immigrant weet niets van arme drommels
 103. het hart wil iets voor de ander zijn
 104. het gevoel kan snel afkoelen
 105. zelfkennis tempert illusies
 106. haast wil harteloos de eeuwigheid voorbij ijlen
 107. open grenzen ondermijnen geaccepteerde relatievormen
 108. ontdekken geeft inspiratie
 109. de waarde van het leven is zichtbaar bij afstand nemen
 110. liefde leeft van reacties
 111. verantwoordelijkheid voor de liefdesinhoud ligt bij meer dan één persoon
 112. vrede brengen begint in het hart
 113. geestelijke rijkdom is ontvangen
 114. liefdewerk geeft waardigheid
 115. liefde wil doorgaan zonder stil te staan
 116. een sterke cultuur is uitnodigend
 117. liefde wil van betekenis zijn
 118. vrijheid kent verplichtingen
 119. het hart vraagt om tijd
 120. liefhebben wil continueren
 121. verzwakking leidt tot onder de voet te worden gelopen
 122. dromen en fantasie verrijken de liefde
 123. de waarde van kind zijn kent later meer betekenis
 124. liefde wil de ander laten weten veel te kunnen bieden
 125. een relatie zonder dialoog kent meer dan een monoloog
 126. geduld hebben vereist veel geduld
 127. goeds vertellen over een ander is een hartelijk wonder
 128. liefde poogt onmin te beletten
 129. wijsheid van liefde geeft helderheid
 130. laat eren gebeurt bij het graf
 131. liefde zoekt oprecht naar gerechtigheid
 132. de zon laat het hart stralen
 133. gastvrijheid is tijdelijk
 134. hoop valt op door liefde
 135. naar elkaar omzien is dagelijks liefde tonen
 136. samen genieten is meer dan dubbel plezier
 137. slopen mist gevoel
 138. liefde is voelend weten
 139. tijd besparen is de tijd ervoor nemen
 140. liefde houdt van naar de stilte luisteren
 141. in de hoge bergen zorgt sneeuw voor ongerepte, eeuwige helderheid
 142. liefde wil een thuishaven zijn
 143. een nieuw begin start met iets voor de ander te doen
 144. liefde heeft sfeer nodig
 145. van liefde mag niet worden gevraagd alles op te lossen
 146. de politiek-correcte elite kent geen warm thuisland
 147. liefde kan veel zwijgend verdragen
 148. liefde kent de prijs van pijn
 149. vrouwen op leeftijd uiten vertederende ijdelheid
 150. de tirannie van de ijdelheid bedreigt oprechtheid
 151. motivatie drijft gedrag naar liefde
 152. hoop bereikt grote hoogten
 153. enkel de natuur is secuur
 154. de dag is elke keer een wonder
 155. vrede is de wens van de liefde
 156. het verschil maken gebeurt in het klein
 157. liefde wil een bezield bestaan
 158. verlangend streven maakt liefde mooi
 159. een multiculturele samenleving legt een grauwe massa op het land
 160. de adem van het leven verwarmt de relatie
 161. het elkaar liefhebben krijgt diepgang in het hart
 162. een bevallige pose stimuleert het hart
 163. egoïsme lijdt aan beperkte gedachten
 164. door mediageweld wordt liefde bedrogen
 165. de liefde overwint het kwaad
 166. idolatrie is wars van objectiviteit
 167. dreigingen en conflicten houden liefde op afstand
 168. vooruitgang heeft verandering nodig
 169. liefde is blij met een groeibriljant
 170. het dubbel paspoort ondermijnt de nationale liefde
 171. liefde derven neigt naar sterven
 172. de grootheid van de liefde is meer voelbaar dan zichtbaar
 173. onzekerheid bij de een roept beslistheid bij de ander op
 174. het verlies van idealen brengt angst
 175. een grote liefde kan het bitterste zoet maken
 176. het streven naar geluk is onnodig bij goed doen
 177. troosten is beminnen
 178. welvaart zorgt voor een steeds grotere mond
 179. diep verlangen leidt tot herpakken
 180. de chrysant versterkt vriendschap
 181. wijsheid begint met zelfkennis
 182. daadkracht is nodig voor het leiden van liefde
 183. bij gelijkheid van culturen verdwijnen diepere lagen
 184. de ware liefde is onschuldig en geduldig
 185. liefde is steeds tot wederdienst bereid
 186. offers van liefde spreken in verborgen taal
 187. een haastig leven lijdt aan geheugenverlies
 188. dromers bezwijken aan het syndroom van krachteloze ideologie
 189. overleven gaat door omgaan met gevoel
 190. met mislukking omgaan is een filosofie van blijheid
 191. in elke liefde zit een barst
 192. tevreden geeft vrede
 193. enkel het licht is onsterfelijk
 194. liefde motiveert bewegen
 195. angst voor het eigene verwoest het vertrouwde
 196. liefde gaat door tot in de eeuwigheid
 197. opstaan voor geluk is het leven omarmen
 198. vrienden zijn ingewijd in elkaars geheimen
 199. een relatie bruist door vitaliteit
 200. liefde hanteert profetische woorden met een sterke boodschap
 201. het verval van waarden en normen komt door complexe vraagstukken
 202. liefde houdt van innerlijke ontwikkeling
 203. missers in de liefde toegeven getuigt van groeiende wijsheid
 204. liefde denkt meer in prikkels dan in doelen
 205. ongekende moed eist een liefdescrisis
 206. het is jaknikkers eigen mee te waaien met huwelijksschijn
 207. de bron van leven geeft liefde water
 208. het brood van liefde wordt gedeeld
 209. liefde laat werken van betekenis na
 210. na liefdesverraad loopt vertrouwen dood
 211. gaten in het geheugen kenmerken het nu
 212. een relatie toont de essentiële verschillen van elkaar
 213. de wijsheid van liefde neemt toe door ethische groei
 214. een ezel draagt de meest invloedrijke mensen
 215. liefde wil blijven als de dag ten einde loopt
 216. liefde wil de eigen identiteit versterken
 217. liefde kan ongekende problemen aan
 218. multiculturalisme is de import voor cultureel verval
 219. omarmen verdrijft rusteloze onzekerheid
 220. de stem van liefde roept verliefden wakker
 221. een bigamist streeft naar bilocatie
 222. liefde zoekt om nabij te komen
 223. duurzame liefde begint klein
 224. de ruïne van een relatie toont de broosheid van menselijk handelen
 225. geven kent geen einde
 226. liefde wil meer dan water en brood
 227. een relatie stopt bij kennis van goed en kwaad
 228. liefde houdt van doorgaan
 229. geluk eist harmonie in denken, zeggen en doen
 230. verliefden putten kracht uit ontmoetingen
 231. liefde is als levend water
 232. verliefden wonen in dromen
 233. daar bij jullie snijdt dieper dan bij ons
 234. de pijlers van liefde weerstaan stormen
 235. in liefde verenigen gedachten, woorden en daden
 236. gejaagdheid verhindert denken
 237. het dierbare loslaten geeft onaantastbaarheid
 238. de angst van liefde is te degraderen
 239. liefde wil grensverleggend denken en doen
 240. armoede is leven met weinig bezit en veel gevoel
 241. traditie in de liefde kent het besef van verbinding
 242. de smaak van de liefde is uniek
 243. liefde kent meer dan één soort schop
 244. geven wint in de balans van ontvangen
 245. liefde munt uit in bescheidenheid
 246. verliefden wonen in het huis van genade
 247. met verwondering begint de overgave aan liefde
 248. vrienden mogen in het hart kijken
 249. door bescheidenheid groeit liefde richting volmaaktheid
 250. ware grootheid toont het hart
 251. een onmachtige liefde is eenzaam
 252. gevoel wil de betekenis begrijpen
 253. daden van vriendschap maken de dag rijk
 254. luisteren vraagt om tijd te nemen
 255. tevredenheid is natuurlijke rijkdom
 256. een liefdevol afscheid wil een band met de eeuwigheid
 257. vriendschap is als zonneschijn met warmte na het afscheid
 258. een vriend telt geen wederdiensten
 259. liefde is voor elkaar leven
 260. de herder voor naasten is vol van liefde
 261. liefde doet een gebroken mens weer opstaan
 262. vreemd in de liefde krijgt de fase van het raar vinden
 263. de bitterste pijn is verraad door een vriend
 264. de kern van liefde bestaat uit offers
 265. onbewuste normen kennen uitdagingen in de liefde
 266. om los te laten is het eerst het vasthouden zien
 267. liefde staat open voor anderen
 268. het hart is de getuige van het mysterie van liefde
 269. vriendschap heeft kennis van het goede
 270. sneller denken dan praten verhoogt de kwaliteit van het gesprek
 271. geluk ziet later verlangen
 272. soms is een geliefde eenzaam
 273. liefde tilt mensen boven zichzelf uit
 274. dienstbare liefde kent geen contract
 275. liefde streeft naar het hoogste goed
 276. de onberispelijkheid van een relatie staat boven comfort
 277. kwaad is meer dan een koortsige inval
 278. troost kent liefde
 279. affectie genereert sociaal gedrag
 280. elke dag geeft geloof in liefde
 281. liefhebben gaat zonder vooroordelen
 282. de goedwillende is omgeven door liefde
 283. liefde geeft kracht om te vergeven
 284. in het hart gloort hoop
 285. delen met elkaar is er op ingaan
 286. zwakte is een tekort aan eigen wijsheid
 287. subtiele revanche is pijnlijk gemeen
 288. begeerte geeft overwoekering van aandacht
 289. de taal van de liefde uit zich in de dialoog
 290. liefde wil de wegen naar hoop onderscheiden
 291. een vlammende persoonlijkheid verbindt
 292. bekoringen drukken liefde
 293. spirituele mensen verdienen liefdevol respect
 294. een baken van licht wil liefdevol zijn
 295. de levensweg wil duisternis omzetten in licht
 296. liefde is de boodschap om door te geven
 297. het hart spreekt met weinig woorden
 298. in stilte wil een geliefde tot inkeer komen
 299. liefde kent allereerst wij
 300. de logica van de liefde is zoekende
 301. bezinnen is liefde voor de stilte tonen
 302. liefde verenigt tegenstellingen
 303. zonder aandacht lijden zieken meer
 304. wilskracht is de ongekende realisator
 305. liefde redt uit vertrouwen
 306. over de rand gaan is moraal ter discussie stellen
 307. stapelgek verliefd brengt moois tot stand
 308. een voltooid leven sterft een stille dood
 309. liefde krijgt wijsheid door ondervinding
 310. tevredenheid maakt liefde rijk
 311. vanaf de zijlijn ogen feesten minder groots
 312. geluk is het maximale van voelen en ruiken
 313. dromen pakken de geest en voelen de ziel
 314. liefde ontbeert, verteert en leert
 315. onafhankelijkheid van geest geeft ruimte aan het hart
 316. liefde heeft pijn bij het lijden van onschuldigen
 317. het hart is een levend boek
 318. liefde is dagelijks te herkennen
 319. toekomst heeft het rijk van liefde
 320. ooit mooi doet pijn in het hart
 321. verlaten liefde weet van verlies
 322. met warmte bijeenhouden kan liefde als de beste
 323. in een relatie is het samen sterk door samenwerking
 324. woorden van troost willen bij een ander binnenkomen
 325. de taal van warmte begrijpt liefde zonder woorden
 326. strelingen verkennen het lichaam
 327. bescheidenheid toont liefde voor weinig begrijpen
 328. liefde kent geen terugbetalen
 329. liefdevolle oplossingen leggen puzzels
 330. het graf van de liefde is inktzwart
 331. een mens buigt vooral voor liefde
 332. de pedagogie van het leven stelt liefde centraal
 333. een publiekslieveling is wars van een verkeerd mens te zijn
 334. het karakter in de spiegel zien zegt meer dan het gezicht
 335. afscheid nemen zorgt voor stilte
 336. liefde wint zonder macht
 337. de waarheid van liefde is wars van het materiële
 338. liefde weet wat verdragen en vergeven is
 339. een glimlach is sterker dan een nors gezicht
 340. wijsheid van liefde wil gezichten ervaren
 341. de dood denkt het laatste woord te krijgen
 342. luisteren staat boven gelijk willen hebben
 343. geduld en wijsheid zijn graag samen
 344. het materiële stelt liefde op de proef
 345. geloof wakkert liefde aan
 346. verwachtingen komen bij geven uit
 347. getrouwd met het angstvirus kent weinig geluk
 348. soms weet een liefde weinig te weten
 349. liefde wil rustig worden aangeraakt
 350. smaakmakers in de liefde trekken aandacht
 351. strelingen zinspelen op een vervolg
 352. een relatie wil luisteren en meedenken zonder claimen
 353. de emotie vraagt geduld aan de afkoeling
 354. liefde vergroot vreugde en tempert verdriet
 355. zelfvertrouwen wint vertrouwen
 356. geven kent de meeste gezichten
 357. talent is het grootste geschenk
 358. bij verdriet trekt een geliefde zich terug in een woestijn
 359. een sterke band weerstaat verleidingen
 360. de stilte in het hoofd houdt van vrede
 361. drukte maakt het hart onrustig
 362. liefde wil zelf de regie
 363. relativeren geeft liefde mogelijkheden
 364. liefde wil raken om te bewegen
 365. begrijpen is tijdloze kennis
 366. gevoel is het kompas van het leven
 367. in de sneeuw gaat het leven trager
 368. liefde tussen mensen is de hele mensheid kwetsbaar
 369. goedheid geeft liefde voorsprong
 370. kostbare wijsheid komt door ervaringen
 371. muziek maakt het leven lichter
 372. liefde van ver zit diep
 373. miskende liefde wil op reis
 374. liefde droomt van het onmogelijke
 375. het belangrijkste van betrekkelijkheid is de eenvoud omarmen
 376. in heel het leven staat liefde paraat
 377. eens liegen tart blijvend de waarheid
 378. helpen vormt een koppel met naastenliefde
 379. deelbaar geluk mag meer bekendheid genieten
 380. een relatie merkt de onvolmaaktheid
 381. aandacht stuurt liefde
 382. liefde kent het onvoorspelbare
 383. tussen emotie en plezier is de lijn flinterdun
 384. de mist tussen nu en morgen beleven optimisten anders dan pessimisten
 385. liefde is als een internationalist en ziet onbegrensde samenwerking
 386. dankbaarheid verwarmt herinneringen
 387. moeten zet gevoel op de tweede plaats
 388. rijkdom is uitdagingen in de liefde zien
 389. liefde heeft jeugdigheid nodig waarop geen leeftijd staat
 390. de schop krijgen maakt liefde alert
 391. tekst wordt scherper door intonatie
 392. een glimlach maakt de dag lichter
 393. het schilderij van het leven is belangrijker dan de penselen
 394. een tunnelvisie verbant afleiden
 395. zien is schouwen met het hart
 396. geluk wil meer geheugen
 397. iets bereiken is over de grens gaan
 398. liefde eert tradities
 399. momenten van bezinning willen talrijk zijn
 400. in een relatie is aandacht de kers op de taart
 401. dromen naderen door minder op veilig te koersen
 402. de uitvaart van een relatie is een luchtreis
 403. actie op visie komt na actie tot visie op liefde
 404. liefde is elkaar betasten en ontlasten
 405. schoonheid verblindt dichtbij en bemint op afstand
 406. na geluk ervaren is het erover spreken
 407. liefde is een blijvertje
 408. aandacht managen levert meer op dan de tijd beheersen
 409. materialisme verblindt
 410. omzeilen is in competitie met ontduiken
 411. ver vooruit krijgt van liefde pas op de plaats
 412. de bedoeling zegt meer dan de betekenis
 413. liefde leidt vissers op
 414. actualiteit geeft de schijn van urgentie
 415. de mythe van gevoel compenseert tekorten
 416. spirituele kracht is oneindig
 417. speels kijken is met de ogen meer vragen
 418. een oprechte glimlach is een liefdesuiting
 419. enkel gevoel geeft wat moet
 420. liefde is de magneet voor warmte
 421. een andere koers volgt op nieuw gevoel
 422. in de toekomst ligt de ontmoeting van liefde en hoop
 423. liefde wil geen afscheid
 424. met naastenliefde is er inspiratie voor anderen
 425. kwetsbaarheid biedt ongekende kracht
 426. vergeven verwacht te ontvangen
 427. liefde begint met aftasten
 428. de uitdaging is aanwezig zijn daar waar nodig is
 429. liefde wil door charisma samenkomen
 430. identiteit beklijft op wie iemand is
 431. ’t juiste maken betekent meer dan ’t onjuiste benoemen
 432. het sleutelwoord voor vriendschap is begrip
 433. complexe relaties remmen de geest
 434. op het levenspad liggen meer doornen dan rozen
 435. elegantie siert liefde
 436. liefde laat zich knapperig smaken
 437. een kus is een handreiking dichter tot elkaar te komen
 438. woorden prikkelen en wenken liefde
 439. liefde wil wederzijds respect
 440. vrijheid van liefde wil individueel relativeren
 441. de toon van geleerdheid in liefde heeft moeite met aanslaan
 442. het souvenir van liefde is doorgeven
 443. liefde wil smaakmaker zijn
 444. de wakkere kan dromen realiseren
 445. zoveel mogelijk zijn, staat boven zoveel mogelijk doen
 446. de kracht van schoonheid is het onbenaderbare
 447. een goede relatie weet van monogaam zijn
 448. liefde neemt afstand bij hopeloze contrasten
 449. geloof in liefde zorgt voor doorgeven
 450. liefde raakt verrast door gebeurtenissen
 451. een eerste contact vraagt naar verbinding
 452. beterschap van de liefde begint met luisteren
 453. op de schop gaan zorgt voor beweging
 454. nu leert van gisteren en bouwt aan morgen
 455. de natuur is de eerste met duurzame relaties
 456. jeugdjaren zetten de koers uit naar liefde
 457. de waarde van de aarde is de betekenis binnen de context
 458. enkel een individu kan de eigen rust brengen
 459. kijken met de ogen dicht verlicht denkbeelden
 460. door dankbaarheid groeit geluk
 461. een andersdenkende over liefde heeft een warme geest
 462. woorden van liefde willen geen onderschatting
 463. liefde groeit door vraag en antwoord
 464. angst als obsessie geeft blijvende onrust
 465. de meest liefdevolle relatie is tussen aarde en mens
 466. gevolgen van het tijdelijke reiken verder
 467. goed willen zijn gaat verder dan goed zijn
 468. oplossingen in de liefde komen door anders te denken
 469. dromen relativeren later
 470. imperfectie maakt het leven draaglijk
 471. met geld een huis, met liefde een thuis
 472. voor schoonheid is er gebrek aan woorden
 473. een raadselachtige glimlach roept vragen op
 474. woorden hebben de kracht gevoel te raken
 475. liefde geniet van elke aandacht
 476. een relatie heeft nood aan geestelijke affiniteit
 477. angst blokkeert de verwezenlijking van dromen
 478. denken over wat niet kan bedreigt de liefde
 479. groei hoort bij de liefde
 480. het mooiste weerzien flirt met nostalgie
 481. zachtmoedigheid gedijt bij nederigheid
 482. Vlamingen zorgen voor Nederlandse liefdeswoorden
 483. levenservaring verdient waardering
 484. vriendschap kent diep respect
 485. bij een groot verlangen is liefde ongrijpbaar
 486. strelingen beroeren het hart
 487. geluk is goed gevoel ervaren bij anderen
 488. aandacht geeft onvervangbare warmte
 489. stop getob, kies verlies of pin gewin
 490. zoeken is zien
 491. vergankelijkheid tart schoonheid
 492. verbondenheid kent ondoorgrondelijkheid
 493. ongeduld zit vaak op het vinkentouw
 494. waardevolle gedachten komen in stilte
 495. twijfel knaagt aan geloof
 496. vergeven is begrip tonen
 497. liefde vindt de weg van luisterbereidheid
 498. een langdurige relatie voelt als een thuis
 499. ogen zwijgen, maar zeggen veel
 500. in het leven wil liefde de hoofdrol
 501. het gedragen in kleding zegt meer dan gedragen kleding
 502. een leven zonder liefde is duister
 503. niemand kent de toekomst van gevoel
 504. vriendschap overbrugt afstand en tijd
 505. liefde in het hart raakt niet zoek
 506. belangstellende liefde is zachtaardig
 507. een lach is er voor een lach terug
 508. eenheid komt door liefde
 509. goed gevoel is het feest van verbondenheid
 510. de geest is nooit vrij van zorgen over liefde
 511. met aandacht is er liefde
 512. het leven een grote komedie is een misvatting volgens de liefde
 513. een lichaam is het mooist in stilte te bewonderen
 514. zelfs met duizend paardenkracht is liefde niet te houden
 515. een hart van goud is stapelverliefd
 516. gelukkig gevoel is zichtbaar door medeleven
 517. het mooiste werkwoord is liefhebben
 518. vriendschap vergroot vreugde en tempert verdriet
 519. verlangen laat liefde de horizon zien
 520. strelingen wekken energie voor liefde op
 521. schoonheid dempt woorden van gewicht
 522. geluk is simpel en ligt dichtbij
 523. een gevoelige aanraking wenkt gedachten
 524. de liefde vinden is willen zien
 525. de koningin van de schiettent wil geen hoofdprijs
 526. met een dwaallicht blijft liefde zoeken
 527. harmonie is het motto van een vredig liefdesleven
 528. liefde wil perfect zijn
 529. een verstoorde relatie met eten mist religie
 530. nauwlettend kijken laat de ogen veel zien
 531. liefde die wil beginnen hoopt te binden
 532. de beste make-up is een glimlach
 533. gevoel is de basis voor verandering
 534. de eerste verliefdheid is verliefder op het verliefd zijn dan op de ander
 535. het hart voelt de ontmoeting met liefde
 536. liefde die uitmunt in elegantie drijft de spanning op
 537. de traagheid van de liefde mijdt hoger beroep
 538. liefde kent eenheid bij verscheidenheid
 539. liefdesperspectief wil helderheid
 540. liefde nodigt interpretaties uit
 541. geluk is afhankelijk van zienswijzen
 542. de geest van de liefde gaat in gedachten voorbij
 543. liefde verdwijnt door het missen van aanraking
 544. door liefde bekommeren zich velen om de dood
 545. bewuste keuzes maken raken liefde
 546. verliefden hebben luisterende harten
 547. zonder te dromen gebeurt er niets
 548. in eenzaamheid doodgaan is meer dan naakt sterven
 549. kwetsbaarheid spreekt zich aarzelend uit
 550. eigenbelang krijgt geen zitplaats in de liefde
 551. herinneringen koesteren de liefde
 552. liefde geeft wijze lessen
 553. door nadenken over liefde is veel te leren
 554. echte liefde kan zonder rationele beslissingen
 555. bloemen in huis symboliseren het thuis
 556. het jeugdigheidselixer schuilt in creativiteit
 557. expertise in de liefde komt door oneindig onderzoek
 558. achter een voorgevel gaan emoties schuil
 559. slaven van de hebzucht staan ver van liefde
 560. een leven vol humor kent rare invallen
 561. een naakt lichaam wil pure uitstraling
 562. beginnende verliefdheid krijgt een roze bril
 563. liefde is wars van evenaren
 564. een gemaakte glimlach toont geen liefde
 565. liefde overwint elke hindernis
 566. waargenomen vriendelijkheid maakt gevoel alert
 567. de gedachte dat genot terugkomt is duurzaam
 568. een glas teveel vernielt kostbaarheden
 569. prachtige heupen willen een beeldschoon lichaam vormen
 570. het huwelijk is als een op en neer reis
 571. de jacht op geluk jaagt te snel
 572. met de handen verborgen is er onzichtbaar contact
 573. vastgelopen relaties blokkeren toenadering
 574. in de liefde is het eigen capaciteiten aanwenden
 575. zonder drank is liefde beter bloot
 576. liefde op meer fronten vergt energie
 577. liefde betekent hoop op warmte
 578. aandachtig luisteren stimuleert oogcontact
 579. inspanning voor anderen is de opdracht voor iedereen
 580. een vuurrode jurk hunkert naar liefde
 581. kansrijk is de relatie die warmte geeft
 582. een ongrijpbare liefde is een lot zonder prijs
 583. een liefdevolle plek kent geen uitwassen
 584. geld zalft relaties met weinig liefde
 585. liefde wil relativeren
 586. cultuur trekt de grens van liefde
 587. liefde gadeslaan roept gedachten op
 588. huil enkel om een liefde die huilt
 589. liefde is het kunstwerk van het leven
 590. respect zit liefde als gegoten
 591. met anderen is aantrekkelijkheid groter dan alleen
 592. liefde door zekerheid is afhankelijk
 593. liefde maakt dagelijks afwegingen
 594. liefde aanroepen slaagt beter dan oproepen
 595. de allergewoonste dingen laten liefde zien
 596. liefde kan zonder baas
 597. na verliefdheid heeft liefde de roze bril geruild
 598. iets speciaals in de liefde is te delen
 599. liefde wil een toereikend gebaar
 600. een hartstochtelijke huilbui haalt liefde binnen
 601. roest aan een liefde gebeurt door niets te doen
 602. elkaar serieus aankijken drijft de spanning op
 603. ongrijpbare liefde lijdt aan een syndroom
 604. liefdesvragen willen meer dan spitsvondige antwoorden
 605. de grootste liefde blijft in beeld
 606. liefde krijgt betekenis meermaals terug
 607. liefde heeft een doel in het leven
 608. drank geeft liefde een stoot
 609. liefde wil de eigen expressiviteit toetsen
 610. liefde is wat ervan wordt gemaakt
 611. een druk bezet stel heeft logistiek nodig
 612. in een huwelijk is het zoeken naar een rechtvaardig bestaan
 613. investeren in de liefde geeft onzichtbaar dividend
 614. liefde kent vele levensfasen
 615. twijfels zijn het spookschip voor de liefde
 616. liefde heeft niets op met hoger beroep
 617. liefde geeft bevrijding van last, schuld en schaamte
 618. handen die dragen laten liefde zweven
 619. liefde vangt droefheid op
 620. bij een exit verliest de liefde
 621. liefde gaat met heil en handen om totaal te worden geraakt
 622. een onbereikbare liefde is een luchtspiegeling
 623. liefdespijn is vervelend, maar niet dodend
 624. in de liefde staat het warm hart centraal
 625. oog voor elkaar begint met luisteren
 626. met “voor wat hoort wat” valt liefde in een gat
 627. een vastgeroeste liefde is als een gestrand schip
 628. liefde is een groot cadeau
 629. van drang wordt liefde bang
 630. rondjes draaien maakt liefde dol
 631. liefde wil soms even dwarsliggen
 632. verliefd zijn heeft onvoorzienbare gevolgen
 633. zwijgend naast elkaar is de liefde begraven
 634. liefde kent geheime maatstaven
 635. meeslepende muziek draagt harten verder
 636. hoog in de boom is voor liefde ongemak
 637. elke liefde kent een specifieke motivatie
 638. lachen om de liefde laat relativeren toe
 639. liefde geeft geen garantie maar wel geloof
 640. wellustige muziek zweept verleidelijkheid op
 641. de droomwens van liefde is de eigen schoonheid ontdekken
 642. door gebaren spreekt liefde
 643. liefde slaagt bij het aanvaarden van beperkingen
 644. onzichtbare liefde verlangt naar het gelaat
 645. liefde is getuige van het schenken aan elkaar
 646. naakte liefde wil geen kleding
 647. liefde treurt bij machteloosheid
 648. liefde wil het gevoel van onmacht mijden
 649. liefde die verlicht blijft in zicht
 650. harmonisatie tussen verliefden vraagt tijd
 651. liefde werkt en wil niet met pensioen
 652. passionele liefde voelt als een dagelijks wonder
 653. het getal van de liefde is deelbaar
 654. liefde ervaart glimlachjes van meer betekenis dan lachen
 655. in gezelschap voelt liefde zich prettig
 656. met geloof in liefde wordt het onmogelijke mogelijk
 657. als een hogere macht wil liefde zich ontfermen
 658. emoties losmaken is de openbaring van liefde
 659. liefde, als oproepkracht, wordt betaald
 660. liefdesgeluk vraagt om op te letten
 661. wonden genezen door helende liefdestijd
 662. vragende ogen werken onrustig
 663. beginnende liefde droomt van grote stappen zetten
 664. liefde wil een band opbouwen en smeden
 665. passioneel gevoel lijkt onverwoestbaar
 666. liefde is ontvankelijk voor het onverwachte
 667. voor oppervlakkig oordelen is liefde afwezig
 668. in de liefde vereist elke verwevenheid opoffering
 669. liefde is de redder in de nood
 670. huilen in de regen is tweemaal verdriet
 671. liefde ervaren vereist inspanningen leveren
 672. liefdesgezangen klinken in onbekende gangen
 673. roest op een relatie ontstaat zichtbaar
 674. visueel gehandicapte liefde zit in de mist
 675. uitzonderingen maken liefde broos
 676. de voordeur van de liefde is niet op slot
 677. chronisch aan liefde verslaafden zijn gezond
 678. een snelle liefde is een hypnose
 679. met een illusie armer valt liefde af
 680. liefde vergezelt de levensweg
 681. bewust van de omgeving zijn, is liefdessignalen opvangen
 682. de tijd blust het vuur van verliefdheid
 683. soms wil liefde de amoureuze lijdensweg volgen
 684. bij een stokkende verhouding is het gaan
 685. goed gevoel houdt liefde vurig levend
 686. aandelen in de liefde kennen geen uitgifte
 687. liefde ontwikkelt eigenwaarde
 688. als alles is gezegd, is liefde geslecht
 689. het belang van liefde is goed gevoel behouden
 690. liefdesverdriet is niet terug te draaien
 691. hopeloos verliefd voelt als gefascineerd
 692. een relatie hoort eens op de rem te trappen
 693. liefde wil ruiken
 694. het schilderstuk van liefde kleurt elke dag anders
 695. door liefde te erkennen komt verandering
 696. de zwakte van liefde is opgeven
 697. de ernst van de feiten doet liefde verbijten
 698. liefde zet de beste instrumenten in
 699. geheime liefde vermijdt controle
 700. liefde voelt als zeer gewaardeerd vrijwilligerswerk
 701. dakloze liefde staat in de kou
 702. afspraken zetten liefde klem
 703. de last van liefde volgt op een keuze
 704. een kater is sneller over dan verdriet
 705. liefde die roest kent geen beweging
 706. gaan doet een liefde vergaan en een andere opstaan
 707. liefde wekt verwachtingen met dalend perspectief
 708. beslag op liefde leggen, leidt tot zoeken naar vrijheid
 709. verliefden die zich verdringen, beknellen hun liefde
 710. het einde van een relatie heeft geduld
 711. liefde heeft een droom die vaak terugkomt
 712. gehuld in een wikkelrok is liefde te ontwikkelen
 713. in het sociaal domein heerst uitgesproken liefde
 714. liefde met veel lasten heeft baten nodig
 715. liefde is begeren met ziel en zaligheid
 716. een streling is als het slaken van een zucht van verlichting
 717. liefde die wil gaan, wenst een volgende halte
 718. liefde straalt met ook de vent attent
 719. in de liefde kennen thema’s een rangorde
 720. liefde mag omdraaien, maar niet doordraaien
 721. liefde met regels kent wantrouwen
 722. liefde zonder draagvlak wordt weggesleept
 723. liefde is maatwerk zonder de maat te nemen
 724. een tevreden blik mag lang zichtbaar zijn
 725. druk op liefde maakt de relatie broos
 726. liefde is het centrum van het leven
 727. het hart wil geen leegstand
 728. ongrijpbare liefde is de getuige van wanhoop
 729. besluiteloosheid voelt als honderd jurken in de kast, maar niets om aan te doen
 730. enthousiaste liefde grijpt kansen
 731. de dialoog wil draagvlak in de relatie
 732. liefde met intervisie voelt collegiaal
 733. verliefden bouwen aan een toekomstbeeld
 734. in een relatie zijn tegenprestaties overbodig
 735. liefde wacht het moment af
 736. opgelegde afspraken doen liefde braken
 737. voor niemand is liefde oud
 738. stagnatie in de liefde zorgt voor onrust
 739. liefde wil worden beschermd
 740. liefde kan zonder vergaderingen, maar heeft wel overleg nodig
 741. fonkelende ogen strelen van warmte
 742. zinnenprikkelend ondergoed verhoogt verwachtingen
 743. liefde moet de taal van verliefden willen spreken
 744. liefde droomt van verwezenlijking
 745. liefde wil innovatie met inspiratie
 746. liefde eist visie
 747. verliefden zijn participanten en geen klanten
 748. liefde met een vergunning bewandelt zijwegen
 749. liefde is vrijwillig, maar niet vrijblijvend
 750. beschermd gaan wonen brengt liefde onder dak
 751. ongeduld verwijdert liefde
 752. liefde vaart op het kompas van het hart
 753. voorgenomen besluiten geven liefde duidelijkheid
 754. twijfels in de liefde zijn ijzige schaduwen
 755. onbereikbare liefde houdt romantiek weg
 756. het leven is veiliger bij rechtvaardigheid
 757. liefde met korting is snel op
 758. liefde is een opgaande trend die onverwacht wendt
 759. een gevallen liefde huilt zonder herstel te voelen
 760. ouderen die van liefde genieten voelen zich jong
 761. liefde vraagt om gezamenlijk optrekken
 762. een relatie werkt aan een sluitende samenwerking
 763. het hart is het belangrijkste bedrijventerrein
 764. liefde wil worden gedekt
 765. liefdesvoorwaarden hebben geen akte nodig
 766. vergane liefde levert schipbreukelingen op
 767. eeuwige opwinding is onophoudelijk exhibitionisme
 768. liefde wil de beest niet uithangen
 769. verliefden willen een duurzame plaats in het hart
 770. afsluiten doet liefde pijn
 771. ook in de liefde is niets zeker
 772. liefde is blij met een sociaal vangnet
 773. gedachten brengen liefde naderbij
 774. liefde houdt niet van wegkijken
 775. liefde met een brede kijk maakt gevoel rijker
 776. de diamant van liefde ligt in de ziel
 777. kleding waarschuwt liefde
 778. van een verstilde stem kan liefde wild worden
 779. trouwen is een feest, scheiden soms ook
 780. afgewezen liefde verdwijnt met de staart tussen de benen
 781. liefde komt verder als de trossen worden losgegooid
 782. verliefden spelen beter in op veranderingen
 783. liefde sluit niemand uit en raakt iedereen
 784. liefde kent geen plafond, maar wel de grond
 785. liefde schreeuwt niet om woorden maar om daden
 786. maan en sterren worden bewonderd door liefde
 787. loslaten geeft handen vrijheid om de hand te reiken
 788. stilstaande liefde betaalt langdurig tol
 789. liefde komt met weinig woorden toe
 790. muziek is geen liefde, maar bespeelt deze wel
 791. verleidingskracht laat persoonlijkheid zien
 792. rode rozen zijn er voor liefde en dankbaarheid
 793. teleurgestelde liefde druipt af
 794. mooie liefde heeft een witte ziel
 795. een verliefde wil niet buitenspel staan
 796. verliefden krijgen geluk toegespeeld
 797. liefde sluit op talenten van mensen aan
 798. het grote geld wordt door liefde niet geteld
 799. liefde vraagt om acties en niet om een plan
 800. verliefden die bewegen komen verder
 801. bij een treurig slot laat liefde zich voelen
 802. de hoge toon van de liefde zakt in de tijd
 803. een charmante vrouw kent de kracht van een grote rivale
 804. liefde wil niet worden ontrafeld
 805. het vuur van een jonge zigeunerin verwarmt harten
 806. in een minnaar wordt affectie gezocht
 807. liefde deelt in welzijn, niet in welvaart
 808. vreemdgaan lijdt aan onwetendheid
 809. in de liefde wordt gevoelswerk verzet
 810. om zich op te offeren denkt liefde wel na
 811. het inlossen van verwachtingen maakt een relatie hechter
 812. de betekenis van oogcontact is veelzeggend in stilte
 813. een vrolijk lied brengt liefde in stemming
 814. sterke liefde wil zich tonen
 815. ontrouw laaft zich aan andermans dorst
 816. voor een “femme fatale” is liefde ongrijpbaar
 817. liefde is sterk door wat te verbergen
 818. liefde wil niet doodmoe naar bed
 819. tederheid streelt liefde en brengt gevoel
 820. liefde geeft ruimte aan re-integratie
 821. liefde is doorstroming van warmte
 822. liefde kiest voor offers brengen
 823. geparkeerde verwachtingen koelen af
 824. verwachtingen bedreigen een relatie
 825. gezapigheid daagt liefde niet uit
 826. liefde wil niet zielig zijn, maar trots uitstralen
 827. liefde is gevoelig voor verleiding maar verlangt naar echtheid
 828. exotische liefdesliedjes zorgen voor een andere sfeer
 829. liefde wil niet alles tonen
 830. een besnuffelde liefde ruikt vreemd
 831. verlegenheid is sterk bij jonge liefde
 832. de agenda van liefde wordt dagelijks geactualiseerd
 833. het rechte pad van liefde kent bochten
 834. verliefden hebben visioenen zonder visionair te zijn
 835. door lagere lasten komt liefde weinig verder
 836. een hoge stem maakt liefde alert
 837. als het hart stopt gaat de ziel met liefde verder
 838. gebrek aan liefde kent geen compensatie
 839. liefde is argwanend bij verzoeningen
 840. een sexy uitstraling geeft duurzaamheid een uitdaging
 841. liefde moet niet hardnekkig vastklampen
 842. liefde wil liefkozingen en strelingen als een automatisme
 843. paniek hoort bij prille liefde
 844. liefde houdt in ook moeilijke besluiten nemen
 845. op vaagheid zit liefde niet te wachten
 846. verliefde ogen willen weinig zien
 847. met hart en ziel wordt liefde omarmd
 848. verwaarloosde vriendschap hunkert naar verbetering
 849. onbereikbare liefde botst tegen een hoge muur
 850. het meesterwerk van de liefde is luisteren
 851. met een vrijpostig imago is het een uitdaging liefde te vinden
 852. liefde is het meesterwerk van het leven
 853. liefde blijft bij elke beschaving
 854. alles heeft een einde, maar liefde is eindeloos
 855. de passie voor liefde zorgt voor verrassingen
 856. pijn toont wat liefde dwars zit
 857. een bonzend hart kondigt liefde aan
 858. ogen doorzien de blik
 859. zelfs als stoppen springen is liefde niet te stoppen
 860. liefde kent persoonlijke eerlijkheid
 861. elegantie is niet de opwindendste in de liefde
 862. uitgesproken liefde is een lopend vuurtje
 863. liefde kiest voor de geur van geluk
 864. enkel aan grimassen heeft liefde geen behoefte
 865. met een goddelijk lichaam neemt liefde geen genoegen
 866. over liefde praten vereist rust
 867. verlies aan hartstocht nodigt nieuwe liefde uit
 868. de bewerker van de liefde is bescheiden
 869. liefde kent een eeuwigdurend slotakkoord
 870. een zachte stem brengt liefde naderbij
 871. ervaringen bewijzen dat liefde anders kan zijn
 872. door nepmemoires wordt liefde geweld aangedaan
 873. verliefdheid kent allesverslindende liefde
 874. zondagen zijn beklemmend voor eenzame liefde
 875. liefde is kracht van binnenuit
 876. liefde is afkerig van afhankelijkheid
 877. een verliefde is geïnteresseerd in de wonderen van de liefde
 878. flirten met de liefde wil overtuiging
 879. beginnende liefde trilt van de plankenkoorts
 880. verliefdheid zit vol mateloze vreugde
 881. liefde wil afspraken nakomen
 882. intimiteit laat zich leiden door lichaamsgeur
 883. het is een voorrecht te ervaren wat liefde betekent
 884. droefenis heeft drang naar het absolute
 885. liefde wil de waarheid horen om bewust te kiezen
 886. op vaarwel zeggen volgt welkom heten
 887. liefde is meer dan de waan van in elkaar opgaan
 888. liefde wil leugens schrappen
 889. liefde huilt als de werkelijkheid veraf staat
 890. liefde als een wild dier vraagt te worden getemd
 891. liefde wil praten zonder hels kabaal
 892. liefde wil geen dienstmeisje
 893. liefde heelt zelfs de diepste wonden
 894. liefde heeft emotie nodig
 895. liefde wil zich niet door uiterlijk vertoon laten misleiden
 896. liefde is het immateriële erfgoed
 897. eenzaamheid treuzelt maar gaat voorbij
 898. opgemaakte ogen willen veel vragen
 899. seks is begerig naar ontdekkingen, liefde is verzot op warmte
 900. liefde is meer dan delen
 901. een grote liefde hoeft zich niet vol te vreten
 902. liefde wil veel pijn verdragen
 903. liefde als een opgejaagd dier wil verder komen
 904. met water is het lang van de liefde leven
 905. na een verloren sfeer komt een andere context
 906. teleurstelling landt op een ondankbare aarde
 907. het einde van een mens doet liefde verder leven
 908. glinsterende kleding leidt liefde af
 909. een relatie op springen laat zich niet dwingen
 910. een pruilmondje wil liefde laten huilen
 911. grote liefde is alles verterend
 912. levenslust dwingt bewondering af
 913. nieuwe liefde maakt van een krot een paleis
 914. liefde passeert de grens van de klopjacht
 915. liefde vergaat niet door hitte en honger
 916. de zon aanbidden is rijpheid voor liefdesavontuur
 917. koude luxe imponeert liefde niet
 918. angst is niet nodig bij het volgen van de passie
 919. liefdesverdriet heeft teveel tranen vergoten
 920. pijnlijke liefde maakt liefde zwart
 921. een nieuw leven begint als liefde ruimte heeft
 922. een slippertje mist goedkeuring
 923. liefde kent de schaduw van het leven
 924. liefde is een wonderlijke bekoring
 925. een opgemaakte verliefde heeft verwachtingen
 926. alleen de dood geeft het liefdesleven rust
 927. onrustige ogen waarschuwen liefde
 928. een verlaten liefde is knabbelen aan verdroogd brood
 929. het verlies van eenvoudige mensen geeft complexe pijn
 930. liefde verlicht het hart
 931. bij spanning mogen de zegeningen in de liefde worden geteld
 932. waar liefde stopt is er voortgang door nieuwe liefde
 933. liefde in de top wil geen klop
 934. bloedstollende liefde roert het hart
 935. een uitnodigende geur moet adem geven
 936. verliefdheid vreet elkaar met de ogen op
 937. ontroerende liefde is dankbaar
 938. een avontuurlijk leven geeft liefde wendingen
 939. een doodmoe hart snakt naar verandering
 940. liefde zingt met warme klanken
 941. oprechte liefde is eersterangs
 942. geur kan een vlaag van geluk oproepen
 943. een relatie stopt, maar liefde gaat verder
 944. liefde met een afscheidsrede verdwijnt niet
 945. liefde beleeft dagelijks een primeur
 946. pijnlijke liefde heeft een onuitwisbaar litteken
 947. een glinsterende uitstraling smeekt om innerlijke bekoring
 948. een doelloos lijkend leven smacht naar herkansing
 949. een verlegen meisje heeft iets om over te dromen
 950. een aanbeden liefde kent afstand
 951. sterren aan de hemel geven liefde kansen
 952. liefde wil het leven op orde krijgen
 953. liefde voor de ander wil geen macht
 954. in het begin wil oprechte liefde geen openbaar vertoon
 955. treuren gaat verder door intense liefde
 956. liefde kent het recht op openheid
 957. een onbereikbare liefde is als een weerkaatsing van water op dor zand
 958. oppervlakkige liefde is uitgedost in gala
 959. een duivels gezelschap kent indringers
 960. gek van blijdschap kan liefde aan de grond nagelen
 961. een hand teder vastpakken raakt het hart
 962. liefde in diskrediet heeft verdriet
 963. een gebroken hart snakt naar heling
 964. niemand verdient het zonder liefde te zijn
 965. verliefdheid is als een klimplant die verstrengeld
 966. mooie liefde toont gracieuze kwetsbaarheid
 967. liefde die te warm wordt gaat ongewild overkoken
 968. verliefden die nederig blijven weten wat liefde betekent
 969. een kus is uit liefde geschapen
 970. een ongeluk brengende godin is jaloers op liefde
 971. het hart wil liefde zuiver laten zijn
 972. angst als vooruitzicht verontrust liefde
 973. ongehoorzame lokken haar verraden grensverlegging
 974. verliefden willen een blijvend warm bad
 975. ook droevige herinneringen gedenken de liefde
 976. een sekssymbool laat op afstand vele harten sneller kloppen
 977. bij schemering staat liefde op het spel
 978. verliefden hebben de zee als focus
 979. op het onbewoonde eiland van het bed is het tijdloos
 980. de beleving bepaalt het succes in de liefde
 981. liefde houdt van intieme samenspraak
 982. de sluier van vergetelheid kent genade
 983. jaloezie past niet bij liefde
 984. liefde wint de schoonheidsprijs
 985. liefde die te weinig beweegt heeft reden tot zorg
 986. liefde kan niet zonder intimiteit
 987. liefde met een wurgcontract sterft
 988. mooie liefde wil wel de maan, maar geen schijnwerpers
 989. liefde wil niet verwelken
 990. verliefden aanbidden de sterren aan de hemel
 991. liefde is gevoelig voor de plek in de nacht
 992. wie faalt in de liefde krijgt een herkansing
 993. liefde leeft van een goed gesprek
 994. door ootmoed smelten verliefde zielen
 995. liefde weet wat het is om vergiffenis te schenken
 996. overspel verwekt een verrassing voor even
 997. liefde die huilt van onmacht wil verandering
 998. liefde houdt niet van een hopeloze strijd
 999. een unieke geur brengt liefde in vervoering

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 3001 t/m 4000 hier

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 2001 t/m 3000 hier.

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 1001 t/m 2000 hier.

U vindt de eerste 1000 nrs. van de liefdesfilosofie hier.