Liefdesfilosofie 3001-4000

Beste bezoeker van “liefdesfilosofie”,


Deze pagina staat klaar om eenieder nog meer met aspecten van Woordliefde kennis te laten maken. De lijst wordt elke dag verrijkt met een korte uitspraak of kernachtig gezegde over beleving, geluk, gevoel, liefde of warmte. Zowat elke dag heb ik een of meer ingevingen, vervolgens laat ik deze in me rijpen en uiteindelijk kan dit leiden tot een uitbreiding van de uitspraken van “liefdesfilosofie” op Woordliefde.
Het overnemen van één of meer uitspraken van “liefdesfilosofie” kan alleen met de vermelding van de bron “woordliefde.nl”.

Jan van Wijk

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 3001 t/m 4000 hier

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 2001 t/m 3000 hier.

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 1001 t/m 2000 hier.

U vindt de eerste 1000 nrs. van de liefdesfilosofie hier.

 1. levensadem dankt het leven
 2. liefde is de ander zien
 3. liefde heeft al bepaald wat belangrijk is
 4. elke bijdrage aan liefde is zinvol
 5. een rolmodel in gedrag en uitstraling geeft de dag kleur
 6. met geduld is vertrouwen in de ander te aanvaarden
 7. liefde ziet de meerwaarde voor de maatschappij
 8. liefde verdiept het leven
 9. vroeg vallende bladeren verwelkomen kilte
 10. liefde verbindt
 11. in een relatie is het leren eigenaar te worden van de voortgang
 12. liefde is onrustig als wordt gesproken over het bezitten van de ander
 13. liefdevol prijst een narcist zichzelf
 14. een opwindend gevoel geeft signalen af
 15. woorden vergroten het inlevingsvermogen
 16. de ander leren kennen is eigenheid ervaren
 17. liefde leert in een sociaal proces
 18. een liefdesplan is overbodig
 19. kritisch denken begint met denken begrijpen
 20. liefde is de ander ontzien
 21. de drang naar liefdevol genieten is besmettelijk
 22. leven is de naasten zien
 23. de ander zien vergt meer dan kennis
 24. een beweging lijkt een uitnodiging
 25. binding en succes trekken samen op
 26. de pijn van een verloren dierbare gaat nooit over
 27. liefde is zichtbaar
 28. zelfkennis blaast illusies op
 29. liefde kleurt het leven
 30. vergiffenis vragende liefde heeft geen toestemming verzocht
 31. liefde kan zonder het middelpunt te zijn
 32. vragen van de toekomst willen tijd
 33. liefde richt
 34. schenken is geven aan iemand die het beter verdient
 35. liefde blust haat
 36. vrede houdt de wereld in evenwicht
 37. terugkrijgen is bij liefde een ongepast verlangen
 38. liefde wil kritisch leren denken
 39. liefde is de gezel van het hart
 40. aanwezigheid van humor maakt de dag completer
 41. op de weg naar binnen liggen obstakels
 42. liefde tonen vraagt bereidheid
 43. liefde leert elkaars binnenste kennen
 44. verder komen gaat met motivatie behouden
 45. opofferen kent liefde
 46. liefde ziet veel
 47. liefde weet dat bewegen leven is
 48. hoog in de liefde gaat later verkleinen
 49. in de liefde is begrijpen meer dan leren
 50. bij bevrediging die te koop is staat liefde op afstand
 51. uitgaan van vertrouwen voorkomt herhaling de verkeerde te minnen
 52. een huwelijk kan zonder moeten
 53. een rijpe vrouw heeft alles wat anderen missen
 54. na veel van liefde te onthouden slaat het vergeten toe
 55. een mooi mens behoeft geen compensatie in kleding
 56. liefde verlangt naar het opbouwen van warme relaties
 57. een liefdevolle vrouw is een geschenk
 58. missers nodigen meer proberen uit
 59. liefde bedekt misstappen
 60. ontmoetingen worden geregisseerd
 61. met liefde in gezelschap is het prettig toeven
 62. de drempel van de liefde ligt voor het ontdekken
 63. liefde is klaarwakker
 64. verliezen is beter dan niets hebben te verliezen
 65. een klein gebaar zegt meer dan grote woorden
 66. de klok van de liefde wil worden opgewonden
 67. liefde bestaat om er voor elkaar te zijn
 68. de wereld van liefde beter leren kennen heeft een doel
 69. een opwindend zicht doet de ademhaling versnellen
 70. liefde laten schijnen doet donkerte verdwijnen
 71. een kus kan liefde betekenen maar ook gewoonte
 72. de dromer leeft van ideeën
 73. levenslust zingt
 74. een verliefde heeft drempelvrees voor de juiste vragen
 75. de tweede viool ziet de grotere
 76. liefde koestert talent
 77. met half werk komt liefde weinig verder
 78. elkaar door en door kennen is een ideaal
 79. liefde geeft hoop
 80. in elk leven is het liefhebben
 81. eenzamen dolen en willen delen
 82. tegen de stroom in ligt gewin
 83. voor liefde is geen muur te hoog
 84. liefde kent de verlammende werking van de keuze
 85. onbehagen fascineert gedachten
 86. succes in de liefde roept risico’s op
 87. uit angst vluchten in zekerheid geeft status quo
 88. laten denken gaat verder dan laten leren
 89. zelfkennis verlicht de geest van liefde
 90. liefde heeft stilte in denktijd nodig
 91. de keuze tussen gezondheid en leven wordt in vrijheid gemaakt
 92. de regie nemen levert voortgang in de liefde
 93. macht heeft een systematische werking op relaties
 94. liefde is dagelijks trainen om ook mentaal fit te blijven
 95. bevrediging in de liefde vraagt om visie
 96. kwetsbaarheid omarmt passie
 97. het is eerst ontwaken om de nabijheid van liefde te ervaren
 98. weinig over liefde denken getuigt van onwijsheid
 99. bewegen verandert
 100. onveiligheid is een bedreiging voor samen te zijn
 101. de ander willen is teveel verwachten
 102. het nut van het geleerde in de liefde wordt later ervaren
 103. liefde is moeilijk omdat mensen verre van gemakkelijk zijn
 104. dierbaren verbinden
 105. liefde verlangt naar nuchterheid
 106. de dood is de te betalen prijs van het hart
 107. liefde stuurt een veelvraat weg
 108. idealisme stimuleert liefde
 109. tegenslag weet van een nieuw begin
 110. de ethiek van samenleven verdwijnt door individualisme
 111. de basis van liefde zit gebeiteld in het gevoel
 112. in het klein bedrijven geeft continuïteit
 113. waar liefde voor staat is de moeite waard
 114. recht hebben op overtreft het hebben voor de ander
 115. het kwaad heeft onwetendheid als vriend
 116. lijden door onrecht versterkt het lijden door onrecht te begaan
 117. liefdeskwaliteit zien is een relativerend perspectief
 118. liefde zweeft
 119. openstaan om te luisteren nodigt rijkdom van gevoel uit
 120. het is een mooi streven uit elke dag het mooiste te halen
 121. liefde leert te inspireren
 122. opwindend voelende kleding blijft beter aan
 123. verliefdheid staat denken in de weg
 124. een crisis stimuleert het kiezen van een ander pad
 125. onderling corrigeren werkt aan respect voor samen
 126. visie op een duurzame relatie is een hoge stap
 127. waanwijsheid wil bewijs van een latente liefde
 128. liefdesverdriet zwelgt in zelfmedelijden
 129. belangrijk is voor belangrijken onbelangrijk
 130. een relatie houdt van het gevoel van dichtbij
 131. speculatie misleidt
 132. het hart snapt meer dan het hoofd
 133. in de liefde zijn vraag en aanbod niet in balans
 134. stilte is vaak een gepast antwoord bij het naar elkaar staren
 135. de liefde van het graf is een warme dood
 136. grenzen verleggen is een nieuwe horizon zien
 137. de dialoog met het verleden maakt verandering mogelijk
 138. de wijze is niet zozeer geleerd maar wel nieuwsgierig
 139. in de creativiteit van liefde draait het om nuances
 140. kennis van de liefde begint met willen begrijpen
 141. in de liefde is het denken aan sterker dan denken voor
 142. de drempel van de eigen geest ligt hoog
 143. een mooi leven ziet graag dankbaarheid tonen
 144. liefde wil aandacht met betrokkenheid
 145. de context van een relatie vraagt naar warmte
 146. later is de toekomst in het nu
 147. liefde blijft chic als het wars is van modegrillen
 148. insluiten toont meer wil dan uitsluiten
 149. bloed heeft niet voor niets de kleur van de liefde
 150. kinderen zijn eerst denkers en vragers over liefde
 151. geil in opwindend samenzijn wil meer
 152. de context bepaalt de diepgang van het woord
 153. liefde wil geen gevangene van een droom zijn
 154. een vurige blik zegt meer dan lieve woorden
 155. om goed te zijn is het blijven geloven in eigen kracht
 156. van de liefde houden is dagelijks werk
 157. een lach maakt de dag mooier
 158. elke beweging in het hart is een signaal
 159. gewone mensen zijn het meest geweldig
 160. blij zijn mag meer worden geuit
 161. om te oogsten in het leven is er zaad nodig
 162. de dagelijkse bijdrage aan de liefde heet aandacht
 163. de oudste liefdesblokken zijn het stevigst
 164. de berg van de liefde beklimmen is niet steeds omhoog gaan
 165. geduld en wijsheid trekken samen op om liefde te ontwaren
 166. een mooie liefde kent de balans tussen willen en kunnen
 167. de dag wil een bijzondere beleving zijn
 168. in tijden van nood leren geliefden elkaar beter kennen
 169. zin bepaalt het samenzijn
 170. het is een afgewogen besluit opnieuw met elkaar te beginnen
 171. liefde koestert zachtheid
 172. poëzie over liefde zet beleving in vuur en vlam
 173. in de liefde is moed meer dan moet
 174. dromen gebeurt ook buiten het bed
 175. verandering en groei slagen bij geloof in eigen kunnen
 176. als bevrediging liefde oproept groeit de vraag naar diversiteit
 177. het huis van een engel ligt buiten de hemel
 178. ook in de liefde gebeuren wonderen
 179. helaas vindt het kwade denken wel iets
 180. na wat tijd heeft liefde op dezelfde vragen andere antwoorden
 181. liefde kent kracht voor het afscheid
 182. het overdrevene verliest aan betekenis
 183. door aandacht voor elkaar loopt de relatie minder gevaar
 184. ontwikkeling komt vooral door het eigen bewustzijn
 185. een liefde is ademloos zonder op adem te hoeven komen
 186. vorming heeft filosofie en kritisch denken nodig
 187. in de liefde is een aanraking gewenst
 188. een relatie continueert door verleden met heden te verbinden
 189. aandacht is het grootste geschenk om te geven
 190. ervaren is niet vanzelfsprekend
 191. liefde werkt in de praktijk is een eeuwenlang bewijs
 192. beelden groeien in het donker
 193. stoer heeft veel spieren en weinig in het hoofd
 194. ruis doet liefde wankelen
 195. feitelijk gevoel betekent meer dan feitelijke macht
 196. creativiteit wil geen zekerheid
 197. succes is veelal het resultaat van zelfontbranding
 198. een verliefde heeft vragen lief
 199. een regenboog zijn in andermans wolk versterkt de liefde
 200. het niet weten zegt meer dan het weten
 201. als geilheid een medicijn is zijn er weinigen snel beter
 202. taal kan liefde verstaan
 203. liefde verbaast de dag
 204. met liefde kan iemand veel
 205. liefde wil aanwezig zijn om te verbinden
 206. met de ogen van de ander neemt begrijpen toe
 207. zoeken is het dagelijks volgen van het hart
 208. zelfs na vele jaren wil liefde nog hand in hand gaan
 209. liefde wil dagelijks verwonderen door het bijzondere
 210. bij oog voor personeel is het bedrijf meer ondernemend
 211. luisteren wil het woord verwerken
 212. stilte gaat de afwezigheid van lawaai te boven
 213. een stevige dialoog maakt van kijken zien
 214. elke dodenherdenking is een immanent protest tegen oorlog
 215. liefde leert door interactie
 216. stilte beschikt over religieuze en spirituele dimensies
 217. buiten de dood zijn zekerheden vals
 218. het liefdeslot gaat over te laat en te vroeg
 219. bewust van eigen kwaliteiten is voor later
 220. vrede komt uit een vergevingsgezind hart
 221. geven is het middel om zelfzucht terug te dringen
 222. door wind gaat liefde verloren
 223. geven is het middel om zelfzucht terug te dringen
 224. voor morgen geldt het grote niet weten
 225. moed is de metgezel bij het volgen van het hart
 226. stilstaan doet liefde bij de context
 227. de liefde opwindend bedrijven gaat in meer bedrijven
 228. de pijn van de een is onvoorstelbaar bij de ander
 229. een fakkel van goed gevoel is om door te geven
 230. door betrokkenheid weet liefde te verbinden
 231. hoe wijzer de mens zo kleiner de weetal
 232. liefde faciliteert talenten
 233. in een bosbad ontmoeten zintuigen de natuur
 234. zien, luisteren en begrijpen maken liefde voor de ander
 235. brave burgers worden beknot in hun vrijheid
 236. water zorgt voor continue verandering
 237. na een crisis komt een onbekend normaal
 238. om te zien heeft liefde geen ogen nodig
 239. verliefdheid mist de balans tussen hartstocht en rede
 240. de toekomst van liefde vraagt flexibiliteit
 241. schoonheid en troost helpen bij onzekerheid
 242. een open plaats roept herinneringen
 243. een kind doorziet het gedrag van volwassenen
 244. uniciteit blinkt in situaties
 245. het verschil maken kan als verschillend worden gezien
 246. een leerkracht brengt de liefde van onderwijzen en leren bijeen
 247. zorgen voor morgen is een kunst
 248. liefde weet van focussen
 249. er is lef nodig om in actie te komen
 250. veel weten zegt niet veel te weten
 251. een bevredigende relatie vraagt om verlenging
 252. liefde heeft het vertrouwen bergen te kunnen verzetten
 253. een klacht intrekken is nog geen vrijpleiten
 254. uitgesproken is meer dan het hebben gezegd
 255. liefde wil het slot van het hart openen
 256. denken tijd te hebben toont afwezigheid van realiteit
 257. dwalen scherpt het verstand
 258. geen tijd hebben is gezakt zijn voor tijdmanagement
 259. een beeld versnelt begrijpen
 260. op de puinhopen van het bestaan gaat liefde bloeien
 261. elkaar eren is te leren
 262. bij zelf in vrede zijn is het anderen aanvaarden
 263. liefde heeft voorkeur voor doen
 264. met een lach wordt het gezicht aantrekkelijker
 265. het leren van de taal der liefde is een uitdagend genoegen
 266. met het oog voor detail is het geheel onzichtbaar
 267. een thuis kent een liefdevol welkom
 268. leren omgaan met verdriet is ook leven
 269. liefde leeft in paradoxen
 270. het verleden voorspellen is een uitgemaakte zaak
 271. vrijheid wil worden getoetst
 272. een anti-viraal leger is meer dan welkom
 273. voor de dood vluchten is geen vluchtmisdrijf
 274. liefde ziet het wonderbaarlijke van het gewone
 275. een vuile spiegel verhindert reflectie
 276. opwindend ontwaken zegt wat over de nacht
 277. de kringloop van het leven wil steeds onderweg zijn
 278. wetenschap is een middel om dichter bij God te komen
 279. door saamhorigheid ontstaat kracht in de liefde
 280. goed voor elkaar mijdt gevaar
 281. leven met beperkingen doet de randen opzoeken
 282. glinstering in de ogen doet liefde fonkelen
 283. kleine zegeningen koesteren maken het leven waardevol
 284. liefde ziet graag verliefden in dialoog
 285. muziek is een wonder voor het brein
 286. kaarslicht geeft een gloed van genegenheid
 287. meer mensen zijn ziende blind dan echt blind
 288. creatieve spanning levert betekenis
 289. de zonde van de een geeft de ander vreugde
 290. liefde weet van leren door proberen
 291. beheersen loopt ooit uit de hand
 292. de duisternis vervloekt de kaars
 293. de grootsten geven anderen hoop
 294. leren gaat het best spelend
 295. alleen geil geeft weinig liefdespijn
 296. zien vertrekken doet aan het einde denken
 297. een verhaal met een hart is groots
 298. vastklampen aan het leven toont kwetsbaarheid
 299. zonder naastenliefde is er een hartkwaal
 300. liefde schijnt als eeuwig licht
 301. de dag is wat ervan wordt gemaakt
 302. inspireren is groot dromen en geloven in realisatie
 303. het laag gestelde raken is een gemiste kans
 304. liefde weet nog van diepe wonden
 305. genieten mag elke dag
 306. rechtsstaat en democratie komen voor liefde bijeen
 307. leven is streven om te geven
 308. afzondering is even het beste gezelschap
 309. een verliefde zet de volgende stap te snel
 310. het bijzondere van het verleden is de herinnering
 311. een langdurige relatie leeft door innovatie
 312. hoge snelheid zet het beleven in z’n achteruit
 313. liefde houdt het dierbare vast
 314. vrienden zijn er bij zon en regen
 315. stilte bereidt woorden met hoop op verstand
 316. tolerantie nodigt macht en onderwerping uit
 317. in het licht laat het aards paradijs zich voelen
 318. wijsheid is weten van beperktheid
 319. liefde heeft geduld om herkend te worden
 320. bij huivering en ontzetting past hoop
 321. uitproberen geeft onverwachte inzichten
 322. de liefde weet wel beter
 323. de stem van bezinning komt uit de eeuwigheid
 324. het verschil tussen bevrediging en liefde is de tijd
 325. oneindige liefde overstijgt het rationele
 326. het ego heeft geen besef van onbeduidendheid
 327. een vakman heeft trots, beroepseer en liefde
 328. doen wat liefde geeft wordt beloond
 329. liefde weet wat waar te willen
 330. nieuwsgierige liefde bezorgt intens gevoel
 331. een leeg hart is nooit leeg
 332. contact komt door aansluiting bij de beleving
 333. niet meer van deze tijd mist inhoud
 334. liefde wil smaken maar moet soms braken
 335. tolerantie grijpt naast de hoogste waarde
 336. rust is de sleutel tot succes
 337. de deur naar stilte staat open
 338. liefde gelooft in de warmte van zorgvuldig omgaan
 339. rijkdom staat welzijn in de weg
 340. geluk is graag wijs
 341. knuffelen is eerst aanvoelen en daarna voelen
 342. liefde leert te zien
 343. nadenken over het niets heeft tijd nodig
 344. het leven aanvaarden geeft berusting
 345. liefde staat in het centrum van het heelal
 346. zelfvertrouwen wint andermans vertrouwen
 347. onverschilligheid voor vluchtelingen is een vlucht
 348. vriendschap gaat over ongelijkheid heen
 349. de onmacht om jonge mensen op te voeden groeit door
 350. rituelen doen stilstaan bij de diepte van het bestaan
 351. tussen zachte dijen kan ook liefde gedijen
 352. liefde blijft in glans verschijnen
 353. een uurtje duurt vaak langer dan zestig minuten
 354. de zesjescultuur in het onderwijs getuigt van weinig liefde voor leren
 355. bij het verdwalen worden nieuwe wegen gezien
 356. liefde wil zelf blijven nadenken
 357. loskomen van oppervlakkigheid is een berg beklimmen
 358. groot verlangen staart
 359. tolerantie in de liefde leidt tot afdwalen
 360. liefde kent de paradox van kracht en kwetsbaarheid
 361. hebzucht verwoest
 362. loslaten veronderstelt vastzitten
 363. liefde leeft door een onzichtbaar vuur
 364. van dageraad tot schemerdonker is toevlucht zichtbaar
 365. liefde kan zonder reden
 366. meteen een oordeel is makkelijker dan even nadenken
 367. het gevoel voor humor vraagt overlevering
 368. liefde is trots om te mogen leven
 369. iemand die enkel wil knuffelen weet wat seks doet
 370. in een moment van stilte is het luisteren
 371. vreemdsoortig gedrag valt op bij de doorsnee soort
 372. een streep getrokken door de dood kondigt de tijd van ruilen aan
 373. als eerste de kennis pakt de voorsprong
 374. liefde staat in het midden om steeds te beminnen
 375. een spiegel toont ook een donkere hoek
 376. een denkende doener leert van actie
 377. in gezelschap is zelfbeheersing het belangrijkste
 378. op een mooie plek is de tijd gestorven
 379. de oorzaak van blijdschap is de ander
 380. liefde ziet met het hart
 381. angst om te falen mist succes
 382. een voorstel heeft blijvend draagvlak nodig
 383. liefde kan veel met weinig
 384. innerlijke reiniging is de beste schoonmaak
 385. er is weinig idee van weinig weten
 386. bij enkel geil gevoel mist liefde het doel
 387. het doolhof van gedachten heeft vragen over de weg
 388. in de gang van het goede klinkt gezang
 389. liefde weet van eerst te geven
 390. vertrouwen kenmerkt de uitgestoken hand
 391. de gedachte wil ongestoord verder
 392. waarheid kenmerkt zich door eenvoud en soberheid
 393. liefde wil samenhang ervaren
 394. het hoofd in rust stelt besluiten gerust
 395. de kwaliteit van het leven heeft voorrang
 396. het verschil tussen hartstocht en vrijen is verlangen
 397. onderwijs wil leren beoordelen
 398. angst verlamt liefde
 399. lawaai verhindert een dromer te denken
 400. het achtergelaten spoor typeert het leven
 401. gewoonte blokkeert verandering
 402. als het woord stopt krijgt de gedachte meer ruimte
 403. motivatie bepaalt de inzet van liefde
 404. het hart kan meer dan ogen, oren handen en gedachten
 405. vrijheid is het vermogen naar volmaaktheid te streven
 406. twijfel en vermoeidheid veroorzaken verlies
 407. het denken toont tekorten
 408. een leven vol liefde mag soms minder serieus zijn
 409. offers bepalen de grootte van succes
 410. liefde begrijpt en toont begrip
 411. een golf is te lang een rimpeling geweest
 412. liefde is het meest vrijgevig
 413. kwaliteit wil liefde laten zien
 414. liefde wil geen cijfer opgeplakt krijgen
 415. een café verkoopt gezelligheid
 416. liefde vraagt consequent te zijn
 417. te laat komen heeft weinig respect bij
 418. een oude relatie schuift de verhoudingen op
 419. eten van de liefde blijft een utopie
 420. met voldoende liefde is er geen gierigheid
 421. hart en gedachten hebben een stille relatie
 422. porno is de wansmaak van erotiek
 423. een goede naam weet van eenmalig verlies
 424. liefde verdraagt gebreken
 425. de bron groeit door aandacht
 426. liefde wil naar schoonheid kijken
 427. schitterende nep overschaduwt echtheid
 428. zijn is de luisterende ziel
 429. met een zucht herkent liefde patronen
 430. houvast willen staat verandering in de weg
 431. oprechtheid uit zich in eenvoud
 432. vrij zijn betekent liefde en sympathie opbrengen
 433. wijsheid kent peilloze diepten
 434. liefde is tijdloos en kan zonder jaartal
 435. een idee ontstaat veelal meer buiten dan binnen
 436. geliefden staan in bloei
 437. stilte is meermaals het beste antwoord
 438. gepoets in huis wil een thuis
 439. liefde wil mijmeren over ouderdom
 440. in de schemer is het tasten naar het ware
 441. leven is veel geven en weinig ontvangen
 442. liefde wil meer weten van gevoel
 443. de vitaalste leeropdracht is laten nadenken
 444. een mens rijpt door naastenliefde te tonen
 445. kwaliteit toont details
 446. tijdelijk is onbevredigend
 447. verbittering breekt tevredenheid af
 448. een dromer heeft moeite met de realiteit te begrijpen
 449. nadenken over gevolgen van een beslissing houdt berekening in
 450. diepe gedachten reiken tot boven de wolken
 451. liefde zoekt de grens op
 452. het leven overleven gaat met lichtpuntjes
 453. een dromerige vrouw heeft ogen zonder blik
 454. een positief leven wil geen negatieve gedachten
 455. van de liefde is overal te leren
 456. liefde heeft vrijwel dagelijks de beste dag van het jaar
 457. liefde spreekt met gezag
 458. armoede neemt afstand van heersen
 459. bezinning vraagt om stilte
 460. haast laat weinig tijd aan beschouwen
 461. nederigheid groeit in de grond van waarheid
 462. oprechtheid zorgt voor innerlijke vrede
 463. gezondheid is meer dan zonder ziekten
 464. liefde weet dat er meer wegen zijn
 465. de ander willen begrijpen houdt gedachten wakker
 466. een grote liefde kent enkel groei
 467. na juist waarderen komt eren
 468. schoenen duiden de kwaliteit van de man
 469. gedachten bepalen het leven
 470. ook in de liefde kent solidariteit een grens
 471. leren is nieuwsgierig blijven
 472. een dromer leeft gelukkig in de wereld van fantasie
 473. begrijpen komt na inzien
 474. hoogmoed versterkt leugens
 475. de waarde van vrijheid hangt af van de diepgang van liefde
 476. oppervlakkigheid overheerst bij kijken en niets zien
 477. schoonheid maakt liefde zichtbaar
 478. het onderwijs vergeet te prioriteren om voortgang te boeken
 479. observeren levert wijsheid
 480. liefde floreert na een gevarieerde stage
 481. brengen tot stilstand geeft impuls aan vooruitgang
 482. een ei leggen daagt het vinden uit
 483. een lach brengt mensen dichter bijeen
 484. contextuele verscheidenheid geeft pluraliteit in beleving
 485. liefde wil toppen na dalen te voelen
 486. weerstand tegen definitief zorgt voor uitvluchten
 487. de mens is omringd door duisternis
 488. ingrijpende gebeurtenissen openen de ogen voor vergankelijkheid
 489. verwondering stimuleert liefde
 490. voor verder in het leven is soms een zetje nodig
 491. een relatie omvat meer dan verbinding
 492. elementaire beleefdheid raakt meer zoek
 493. liefde wil wijsheid voor de tijd
 494. wachten is meer dan uitkijken
 495. de waarde van het leven is geven
 496. reputatie groeit door het verleden
 497. enkel verandering blijft
 498. de fakkel van liefde wil worden doorgegeven
 499. bewust consumeren is verleiding weerstaan
 500. de dag floreert door te zaaien
 501. wijs gaat voor slim
 502. liefde voor het milieu krijgt kansen door een recessie
 503. grote liefde slaagt in het kleine
 504. liefde mijdt rimpelingen op het water
 505. opgroeien met liefde zaait betrokkenheid
 506. verantwoording kennen is het eigen lot in handen houden
 507. wijsheid groeit door ervaring
 508. houding en gedrag bepalen de kwaliteit van vriendschap
 509. ontmoeten wil groeten
 510. voortbestaan hangt af van liefdevolle warmte
 511. liefde omhult
 512. dans geeft liefde meer kans
 513. fantasie geeft de limiet van de hoop
 514. ongeluk verlangt naar zingeving
 515. liefde omarmt de kunst om de naasten te zien
 516. beminnen is in afwachting
 517. de liefde weet van twijfelen zonder aarzelen
 518. tussen leermeesters is kwaliteitsverschil een taboe
 519. liefde ziet mogelijkheden zonder grenzen
 520. een zoektocht duurt minder lang dan een mensenleven
 521. schoonheid maakt liefde zichtbaar
 522. liefde met leegstand heeft een vol ego
 523. traag voort gaat staand voorbij
 524. liefde is wat het hart laat doen
 525. bij het eigen gelijk is het gezamenlijke doel onzichtbaar
 526. waarde in de liefde creëren lukt met passie
 527. zonder dal is geen top te zien
 528. liefde is als de zon om tranen te drogen
 529. elke dag kan liefde opnieuw beginnen
 530. verhalen laten de geest reizen
 531. liefde wil binnen en buiten acteren
 532. van het verleden leren gaat verder dan het begrijpen
 533. elke morgen heeft eigen zorgen
 534. liefde groeit door geduld
 535. het laatste woord hoopt op goed gehoord
 536. getallen leven als ermee wordt gewerkt
 537. liefde droogt tranen
 538. zonder perspectief schijnt de horizon dichtbij te zijn
 539. goede daden leveren zegeningen op
 540. wat je doet zegt meer dan wat je hebt
 541. inzet leidt tot slagen in een relatie
 542. goed gevoel heeft een onvoorstelbaar einde
 543. wijsheid leeft in gedachten
 544. samenwerken is gedrag verbeteren
 545. de toekomst krijgt in stilte vorm
 546. zaaien is een pleidooi voor vertrouwen
 547. slaagt naar zichzelf luisteren dan is de ander hoorbaar
 548. eigen gebreken zien overtreft de attendering door anderen
 549. vermeende wijsheid heeft geluk nodig
 550. de kracht van de stilte roept de kern van leven
 551. liefde start met verwondering
 552. succes weet van tegenslagen
 553. om alles te begrijpen schiet een ieder tekort
 554. idealisme wenst vertaling in gedrag
 555. laagheid wordt bij drukte zichtbaar
 556. de basis van liefde is verbondenheid
 557. vorming gebeurt door dat wat mensen liefhebben
 558. liefde wil eerst zichzelf ontmoeten
 559. met de voeten op de grond staat liefde stil
 560. een obstakel vraagt om met weerstand om te gaan
 561. de lach maakt de mens completer
 562. liefde wil op meer dan oppervlakkige kenmerken worden beoordeeld
 563. dienstbaarheid raakt
 564. cijfers leven door in getallen
 565. een obsessie blijkt achteraf te veel tijd te nemen
 566. zorgen maken ogen helder om elkaar beter te zien
 567. interesse staat boven interessant
 568. wijsheid wil het eeuwige doorgronden en kennis wil het tijdelijke weten
 569. hoogmoed mist het hogere doel
 570. niet durven bemoeilijkt de liefde
 571. liefde wil liever omdenken dan of-of-denken
 572. gevoel zorgt voor verbinding
 573. verbeelden is de sleutel voor opwinden
 574. het kind in de liefde mag er langer zijn
 575. zelfs bij het sterven worden talenten ontdekt
 576. acceptatie van eenzaamheid brengt liefde dichterbij
 577. armoede omarmen bezorgt het hart rijkdom
 578. liefde verbindt door intenties op elkaar af te stemmen
 579. de toekomst voltooit zich in het nu
 580. een stoornis is tijdgebonden
 581. een goede relatie weet steun te waarderen
 582. euthanasie is de vraag naar ultieme hulp
 583. onder druk raakt liefde van slag
 584. van het slechte is meer geleerd dan van het goede
 585. liefde vindt succes wat anders dan marktwaarde
 586. autonomie is een groeihormoon
 587. kennis heeft waarde door het liefdevol maken en toepassen
 588. drukte over het verleden knaagt aan het heden
 589. vrijheid is na liefde het hoogste goed op aarde
 590. menswaardig sterven treurt bij het verhaasten van de dood
 591. liefde draagt waarheid een warm hart toe
 592. chaos nodigt leven uit
 593. praten is meer dan woorden uitspreken
 594. enkel de dwaas denkt veel te weten
 595. de eigen verbeelding volgen beperkt de blik
 596. tobben roept zorgen op om liefde te verliezen
 597. het kleine maakt het grote
 598. de laatste verschillen willen zich verborgen houden
 599. geluk groeit vlakbij
 600. verlangen legt zich niet makkelijk neer
 601. liefde weet dat de maker meesterlijk is
 602. de bezorger van trots is positief
 603. bitterheid verwaarloost het leven
 604. een voortrekkersrol heeft zorg voor achterblijvers
 605. de hogeschool van de liefde wil meer kennis
 606. kijken naar een ander vraagt uitkijken
 607. aftakeling laat de geest in de mist verdwijnen
 608. zonnig humeur geeft het leven fleur
 609. van de perfecte man of vrouw is enkel te dromen
 610. een ernstige blik maakt liefde alert
 611. lawaai maakt liefde onvindbaar
 612. door tekorten wordt het speciale zichtbaar
 613. het onderwijs mist de essentie om liefdevol te zijn
 614. zonder dromen blijft grootse liefde uit
 615. de rangorde van cognitie voor empathie mag anders
 616. wijsheid blijft weg van hartstocht
 617. ook traag groeiende liefde komt tot bloei
 618. liefde wil voor het leven leren
 619. langdurig stilzwijgen wacht op verlichting
 620. een relatiebreuk vraagt herijking van de menselijke maat
 621. vindingrijke liefde geeft kracht
 622. eenpersoonshuishoudens betalen een hoge tol
 623. een goed gelovende verliefde heeft de les naïviteit gemist
 624. rijping begint met nadenken over levensvragen
 625. soms lekt het dak van de liefde
 626. aan niet zo goed zijn is veel te doen
 627. liefde versterkt gelijkwaardigheid
 628. eenvoudig leven weet veel van geven en weinig van nemen
 629. opvattingen en verwachtingen maken liefde kwaliteitsbewust
 630. een wijs mens weet vriendelijkheid op waarde te schatten
 631. stilte tussen voormalige vrienden voelt lang aan
 632. vooruitgang vereist meer dan hard werken
 633. de relatie bekijken doet denken aan herzien
 634. in een illusie leven toont de broosheid van het bestaan
 635. bang zijn is geen excuus
 636. liefde gaat door tegenslag naar warmte
 637. anderen laten genieten is de gave van liefde
 638. loslaten wil een ander gevoel laten komen
 639. woorden vol liefde komen zonder geluid
 640. gemakzucht vervangt lezen door vragen
 641. liefde weet van het onoverkomelijke
 642. een relatie is een reis op gemeenschappelijk terrein
 643. liefde kent geen fouten maar lessen
 644. persoonlijke groei levert eigenwaarde
 645. stof bedreigt het vuur in een relatie
 646. een mens heeft wijze raad van de liefde nodig
 647. een oordeel zou van de omstandigheden moeten weten
 648. duurzaamheid in de liefde werkt lang door
 649. een investerende liefde heeft leren afschrijven
 650. het mystieke zorgt voor levende mogelijkheden
 651. in het donker is het geloven in het licht
 652. de knal bij de confetti verhoogt de sfeer
 653. liefde weet nog van verwondingen
 654. de wijze lacht dagelijks om zichzelf
 655. met lessen geven wordt meer geleerd dan deze te nemen
 656. afzondering is het beste gezelschap voor even
 657. voor vertrouwen in de cultuur is kennis nodig
 658. vreugde verwondt pijn
 659. een lach in de morgen geeft motivatie voor de dag
 660. hoop wil niet relativeren
 661. tot inzicht komen vergt tijd en een bel
 662. zaaiende liefde moet nog leren oogsten
 663. priestertekort past kerkelijke regels aan
 664. voorspoed trekt vrienden aan
 665. voor de blik in het duister houdt liefde zich verborgen
 666. na nadenken komt leren
 667. falen kent enkel opgeven
 668. de kern van liefde ligt stroomopwaarts
 669. door speelsheid wint het gezag aan grootte
 670. intenties vragen verbinding
 671. dankbaarheid verdient meer dan met mate
 672. relaties kennen in het begin veel zin
 673. liefde ziet kansen met een groter begripsvermogen
 674. over aangenomen waarheden wil liefde nog eens nadenken
 675. afhankelijkheid nodigt onzekerheid uit
 676. wijsheid voelt rijkdom minder wegen
 677. liefde in mineur wil een andere kleur
 678. durven opent wegen
 679. succes heeft ook liefde als vader
 680. leren begint bij de moeder
 681. de waarheid komt eerder bij twijfel
 682. liefde geniet van de onderlinge band
 683. het eerste woord wordt lang gehoord
 684. starheid is muurvast geworteld in het verleden
 685. kunnen als sta in de weg verspert liefde
 686. erkennen van missers vraagt geduld
 687. het bijzondere van het verleden is de herinnering
 688. op het liefdesterrein staat een kloppend hart
 689. een oecumenische mis heeft geen basis door verschil in kernen
 690. angst weet van de macht van vernietiging
 691. wijsheid vraagt om voorzichtigheid
 692. liefde vraagt tijd aan verbeelding
 693. de opvoeder van liefdeloosheid is gevlucht
 694. liefde tonen ziet vergeven
 695. het hart weet dat leven geven is
 696. pijn zegt hoe te leven
 697. het verschil tussen werkelijkheid en waarheid is zoek bij spanningen
 698. blijmoedig is de liefde bij verrassingen
 699. afgunst is zichzelf leed berokkenen
 700. vooruitkomen is verre van het moeilijkste
 701. voor veilig gevoel kan liefde zonder gordel
 702. van weer een goed gesprek wordt liefde weinig wijzer
 703. liefde overstijgt geluk
 704. getuigenis van geloof mist de dialoog
 705. jongeren behoren te worden gehoord
 706. vasthouden vreet energie en bliksemt het loslaten weg
 707. geld zegt dat liefde voor alles een misverstand is
 708. verliefden ervaren het onvolmaakte
 709. de geest wil vrij van zorgen blijven
 710. in de liefde betaalt de ander de prijs
 711. het gesproken en geschreven woord staan ver uiteen
 712. liefde houdt rekening met leeftijd
 713. verdriet voelen is verbondenheid ervaren
 714. wijsheid in de liefde weet van rijk rekenen
 715. een saaie relatie is de trappers kwijt
 716. verschraling versmalt de identiteit
 717. duistere krachten in een relatie ontkrachten liefde
 718. pracht heeft weinig woorden nodig
 719. een uitnodigende blik geeft het hart een kik
 720. in de liefde is verbeelding sterker dan kennis
 721. ogen kijken in het hart
 722. het siert de beste bescheiden te zijn
 723. liefde wil eerst dromen en daarna realiseren
 724. liefde heeft geloof in het onvoorstelbare
 725. eb en vloed maken liefde op het strand
 726. liefde wil boeien in een bloeiend leven
 727. met veerkracht voorkomt liefde langdurig leed
 728. onmin maakt een rondedans van beschuldigingen
 729. gemis is duurzaam
 730. soms wil liefde door het oog van de naald kruipen
 731. meer willende liefde stelt beter prioriteiten
 732. de theologische wereld vindt scholen zonder wortels
 733. een groot feest wordt traag afgesloten
 734. de lach verdrijft boosheid zonder woorden
 735. liefde vlucht voor harde woorden
 736. succes eist naast denkkracht ook zweet en tranen
 737. een lach heeft beweging nodig
 738. bewegen heeft een positief effect op de liefde
 739. door loslaten grijpen handen de toekomst
 740. verlies verwerken vraagt het onmogelijke
 741. een relatie aan elkaar knopen is geen opknopen
 742. de essentie van liefde is ruimte geven
 743. geloofszaken willen meer gesprekstof
 744. druk gepraat is een gordijn
 745. liefde hecht aan de waarheid
 746. verbeelding wordt door kennis krachtiger
 747. liefde wil de stem van de dialoog horen
 748. een aai geeft het gevoel van ogen in de hand
 749. de hartslag zegt of liefde raakt
 750. in de liefde is samen het werkwoord
 751. constante vernieuwing werkt demotiverend
 752. woede leidt tot wederzijds vastzetten
 753. verdriet wil een luisterend oor
 754. liefde is allergisch voor alles over één kam te scheren
 755. kinderen leren door in vrijheid te ontdekken
 756. liefde loont door eraan te werken
 757. zieken bij elkaar leggen maakt hen niet beter
 758. een hoogtepunt wordt later gevoeld
 759. iets missen ligt te staren
 760. van de liefde leren maakt nieuwsgierig
 761. liefde vormt de mens
 762. luisteren staat ver boven praten
 763. liefde spoort aan meer te voelen
 764. uit de bron van liefde is het blijvend putten
 765. liefde wil gesprekken voeren
 766. troost uit de fles wil herhalingen
 767. rouwverwerking maakt plaats voor verlies overleven
 768. liefde weet dat zwijgen een goede reactie is
 769. moed verslaat het noodlot
 770. dopen, vormsel en communie gebeuren bij cognitieve onrijpheid van het kind
 771. bedenken komt bij lang denken
 772. liefde relativeert veranderingen
 773. zonder eerlijkheid blijft respect afwezig
 774. de wijze weet weinig te weten
 775. liefde plaatst meer vraag- dan uitroeptekens
 776. kwaad schrikt het meest in gedachten
 777. liefde bepaalt de plaats in het leven
 778. verder gaan is afwijkingen kansen geven
 779. de eigen levensweg wijst succes in de liefde
 780. liefde over de rand staat in brand
 781. snel oordelen overtroeft de beschouwing
 782. eb en vloed zorgen voor afwisseling in het leven
 783. inspirerende woorden houden liefde hoogstaand
 784. liefde wil kennis van het brein
 785. een sleutelfiguur ziet de weg van morgen
 786. liefde heeft meer met continuïteit dan met succes
 787. bij drukte in de liefde passen geen afspraken
 788. veel geld in een relatie zorgt voor een spatie
 789. liefde is afkerig van macht en materialisme
 790. uitblinken in deugdzaamheid schittert meer dan in woorden
 791. liefde is de mentor van verliefden
 792. geluk is gewild bezit
 793. sterven is het afscheid van de microbe van de magie
 794. houden van gaat met een lach
 795. de optimist kent de voorsprong van geluk
 796. met willen heeft liefde perspectief
 797. gezang wekt goed humeur
 798. een hechte band kent de weg
 799. liefde verdient een centrale plaats in het denken en doen
 800. water geeft liefde eeuwig leven
 801. een voorbeeld heeft niemand voor zich
 802. de grens van kunnen is onzichtbaar
 803. later blijkt de grootte van succes in de liefde
 804. door zuivering wint het goede
 805. liefde weet dat wijsheid begint met nieuwsgierigheid
 806. ogen in de ziel zien meer dan ogen in het hoofd
 807. passie heeft met lijden schaduwkanten gemeen
 808. bij de doop van liefde begint het vormen
 809. nu beginnen is relevanter dan een lonkend perspectief
 810. liefde verdient aandacht om gezien te worden
 811. de plank misslaan is met wijsheid te koop lopen
 812. liefde heeft geleerd van verwachtingen
 813. mysterieuze stilte rijpt het leven
 814. liefde heeft honger naar waarheid
 815. zoeken naar een lief leidt naar de bron van liefde
 816. donkere liefde heeft onzichtbare schaduwkanten
 817. met geduld wordt het verwachte overtroffen
 818. de nuance valt met luisteren op
 819. liefde leert van reflecteren
 820. een gierigaard werkt aan een eeuwig leven
 821. het leven leest de les en leert lassen
 822. door op te groeien in vrijheid krijgt liefde ruimte
 823. liefde wil in iedereen betekenis hebben
 824. niet God maar de mens is gewelddadig
 825. naarmate een feest eindigt nemen verwachtingen toe
 826. de waarheid wordt geboren
 827. liefde is de expert in werkgeluk
 828. warmte blijft in herinnering
 829. de weg is de route en niet de kaart
 830. liefde wil meer begrijpen zonder alles te weten
 831. gebroken harten kennen lege handen
 832. sneller denken dan praten geeft vooruitgang
 833. opvoeden is zelfstandig leren denken
 834. de weg van het leven is uitgestippeld
 835. de schijn van een droom snakt naar realiteit
 836. de motor van het meeste nieuws draait op zondaars
 837. Engelse woorden en Nederlandse zinnen geven taalvervuiling
 838. een leven zonder stilte is verloren
 839. geluk komt na het loslaten van de wil om te begrijpen
 840. liefde ziet onwetendheid als gevaarlijk
 841. zorgen stagneren liefde
 842. het meenemen van geloof versterkt liefde
 843. respect wordt verdiend
 844. liefde is samen het leven leren
 845. mooie momenten weten van herinneren
 846. liefde kent zegeningen van goedheid
 847. een warme hand laat het hart bewegen
 848. aarzelen bezorgt liefde angst
 849. het vrije geweten is groter dan aardse krachten
 850. door te excelleren blijft liefde uniek
 851. bij kwaad doen hoort zich schamen
 852. geschiedenis belicht de rol van schijnbaar toeval
 853. blikken weten het gevoel te verklikken
 854. een genie is top op minstens één terrein
 855. mensen zitten vaker vast in het verkeer dan in de cel
 856. teleurstelling verdringt verwachting
 857. eigenzinnigheid verlangt vrijheid
 858. liefde vraagt aan verliefden leerbereidheid
 859. conclusies uit ervaringen gelden voor toen
 860. liefde weet dat wagen moed geeft
 861. de waarheid is onvolkomen
 862. de kracht van bijgeloof is voelbaar
 863. de schijn van integriteit straalt op een ander af
 864. bij elke tijd past spiritualiteit
 865. iedereen is uniek zonder steeds uniciteit uit te dragen
 866. een dwaas denkt wijs te zijn
 867. liefhebben kan minstens worden geprobeerd
 868. de weg naar succes gaat via tegenslag
 869. in de stoel zakt liefde weg
 870. kennis is inspiratie voor zelfontplooiing
 871. de ontmoeting bevestigt het belang van er te zijn
 872. liefde is wars van macht
 873. echt is verbeelding vol liefde
 874. afzondering lijkt problemen te verschuiven
 875. liefde kent het gesprek zonder punt
 876. echt leren van elkaar gebeurt bij de draagbaar
 877. positiviteit geeft ruimte aan groei
 878. geduld kent het verlangen naar verder
 879. geloven gaat zonder haast
 880. liefde wil investeringen zien
 881. ontplooiing komt door afwijkingen te koesteren
 882. ervaren en luisteren zorgen het meest voor wijsheid
 883. bij de hand reiken hoort geen zeiken
 884. zwijgen is tactvol antwoorden
 885. het gevoel van de ontvanger bepaalt de grote van een geschenk
 886. het schoolplein is een talententuin
 887. alleen zijn is een optie
 888. liefde schittert bij het tonen van kwetsbaarheid
 889. weten van een feilbaar leven dekt het verleden af
 890. door connectie beweegt liefde
 891. een held zet de eerste stap in de liefde
 892. groei komt door anders normaal te vinden
 893. liefde stijgt met een lach
 894. voor de deur is het nat van tranen
 895. liefde loopt verwondingen op
 896. sociale media nodigen asociaal gedrag uit
 897. kennis is dagelijks achterhaald
 898. de winst van afzondering groeit in de tijd
 899. een duistere tactiek maakt de tegenstander lam
 900. liefde heeft de tijd zonder klok
 901. aandacht geeft aan verbeelding hoge prioriteit
 902. veroordeeld voelen is als een cel waarvan de deur openstaat
 903. door te delen blijft de relatie leven.
 904. doorgaan wil raken, opgeven is missen.
 905. een relatie met knelpunten heeft een afslag gemist.
 906. de ziel heeft meer ontmoetingen dan het verstand.
 907. zonder vorm vormt liefde zichzelf.
 908. een hand zonder vuist voelt vriendschap.
 909. liefde wil van mens, dier en natuur houden.
 910. ondermaats belonen met bovenmaats presteren tart de houdbaarheid.
 911. het tellen van zegeningen weerstaat moeilijkheden.
 912. bij een vooruitzicht is het waken voor overschatting.
 913. een gevallen ster brengt offers.
 914. liefde verwacht het onverwachte.
 915. de tijd van wegkijken zit in het donker.
 916. vrijheid verleent betekenis aan belevenis.
 917. een gedicht is de creatie van gebottelde woorden.
 918. visie op liefde is kwalitatief subjectief.
 919. tijd en aandacht helpen liefde bij veranderingen.
 920. alleen zijn begint met gedachten.
 921. een droom houdt van schijn.
 922. de grote liefde is verborgen in de schaduw.
 923. alles voorzien wenkt de slordigheid.
 924. winnen is meer dan over talent beschikken.
 925. aandacht voor de ziel geneest het lichaam.
 926. rust maakt liefde in de stilte hoorbaar.
 927. achter de voordeur verandert de warmte.
 928. liefde zegt angst de wacht aan.
 929. door verwondering opent liefde het hart.
 930. voor voortgang is de werkelijkheid te reduceren.
 931. de dag laat zich met liefde uitpakken.
 932. geld koopt de schijn van liefde.
 933. liefde gebruikt meer bruggen om te verbinden.
 934. liefde heeft rechtschapen mensen nodig.
 935. een gesprek kan meer dan helend zijn.
 936. liefde is in de ban van sterren.
 937. inzicht vergeet de tijd.
 938. voorkennis mist de wijsheid van morgen.
 939. inzetten ontsluit energie.
 940. liefde verrast met aandacht.
 941. een blik prikkelt de nieuwsgierigheid.
 942. zelfgenoegzaamheid staat denken in de weg.
 943. een wachtlijst verwijst liefde naar het tweede plan.
 944. ongeacht het aantal staan lotgenoten zwak.
 945. dromen veranderen aandacht.
 946. liefde vraagt nadenken.
 947. de eigen cultuur wordt respectloos opzijgeschoven door multiculturalisten.
 948. liefde helpt vol overgave.
 949. ingevingen brengen diepgang in de liefde.
 950. liefde is gul zonder te tellen.
 951. aandacht ontdekt de veelzijdigheid van de liefde.
 952. een zelfreinigend vermogen kan zonder afvalbak.
 953. denken veel te doen stagneert de voortgang
 954. liefde wil vervulling van het hart
 955. verlaten liefde verlaat zich op gevoel
 956. door te ontdekken wordt liefde wijs
 957. liefde gaat met schade aan de slag
 958. aandacht maakt oplossingen mogelijk
 959. geld is het smeermiddel in een materiële relatie
 960. liefde schenken is het hoogste goed
 961. oprichten uit vreugde geeft warmte
 962. liefde levert strijd met vermeende hogere waarden
 963. het einde vraagt aan de moed om door te gaan
 964. liefde heeft integriteit als wens
 965. fouten toegeven maakt wijzer
 966. te hoog gegrepen beloften zien het sterven komen
 967. vrijheid is een opdracht om er voor elkaar te zijn
 968. leven is leren van de liefde
 969. relaties slagen bij het dagelijks in verbinding blijven
 970. het kan niet ligt begraven
 971. liefde in de overgang wil geen uitstel
 972. het tijdsgewricht zorgt voor heroverweging van aandacht
 973. zij die moeilijk doen zijn moeilijker dan anderen die moeilijk ervaren
 974. met bloemen is het veel zeggen zonder uit te leggen
 975. liefde heeft de kracht van verrijzenis
 976. liefde kent geen tegenprestatie
 977. ja zeggen voor het nu is niet vastleggen voor immer
 978. verliefden zien meer in kansen dan in onmogelijkheden
 979. liefde slaagt met kiezen voor zichzelf
 980. de bedoeling van liefde ligt in oprechte en innerlijke waarde
 981. leren vergroot de eigen wereld
 982. geluk nodigt uit anders te denken
 983. geschreeuw bemoeilijkt een beschaafd gesprek
 984. het grootste gemis van liefde is aandacht
 985. een relatie wil een gezamenlijke aanpak met eerlijk delen
 986. liefde komt verder met het vinden van gedeelde interesses
 987. hartelijkheid is geven
 988. immigratie van liefde blijkt een vergissing
 989. een belofte wil na de geboorte groeien
 990. een verliefde wil de kloof tussen ideaal en praktijk dichten
 991. liefde is meer dan offers brengen en pijn lijden
 992. een liefdevol hart reageert vanuit nieuwsgierigheid
 993. onderwijzen is geven wat nodig is
 994. denken wijs te zijn is dwaas
 995. liefde kent het geloof in eigen kunnen
 996. met een plan van aanpak maakt liefde weinig vorderingen
 997. leven is dankbaar voor samenzijn
 998. liefde prijst aandacht
 999. ongrijpbare liefde is als kussen met een ruit ertussen
 1000. liefde is liever wijs dan slim
 1001. liefde verdrijft duisternis
 1002. de tussenstand van het leven en het sterfbed willen niet samenvallen
 1003. liefde wil ruimte om autonoom te denken

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 3001 t/m 4000 hier

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 2001 t/m 3000 hier.

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 1001 t/m 2000 hier.

U vindt de eerste 1000 nrs. van de liefdesfilosofie hier.