Liefdesfilosofie

Beste bezoeker van “liefdesfilosofie”,


Deze pagina staat klaar om eenieder nog meer met aspecten van Woordliefde kennis te laten maken. De lijst wordt elke dag verrijkt met een korte uitspraak of kernachtig gezegde over beleving, geluk, gevoel, liefde of warmte. Zowat elke dag heb ik een of meer ingevingen, vervolgens laat ik deze in me rijpen en uiteindelijk kan dit leiden tot een uitbreiding van de uitspraken van “liefdesfilosofie” op Woordliefde.
Het overnemen van één of meer uitspraken van “liefdesfilosofie” kan alleen met de vermelding van de bron “woordliefde.nl”.

Jan van Wijk

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 3001 t/m 4000 hier

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 2001 t/m 3000 hier.

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 1001 t/m 2000 hier.

U vindt de eerste 1000 nrs. van de liefdesfilosofie hier.

 1. liefde treurt bij verlies van genegenheid
 2. door verbintenis verliest liefde aan kracht
 3. liefde voelt
 4. liefde geeft gevoel van contact
 5. ontmoeten geeft kansen in de liefde
 6. de ware liefde berust op ervaring van gevoel
 7. de lente verbetert het gevoel
 8. liefde leert voor het leven
 9. liefde ziet andermans noden
 10. liefde wegzetten gebeurt in een niemandsland
 11. een gesloten hart voelt het eenzaam zijn
 12. zelfs zonder budget is liefde gered
 13. droefheid stopt hoop
 14. liefde bouwt aan ervaringen
 15. geven is groots als het waardevol voelt voor de gever
 16. liefde doet anderen groeien
 17. tijd besparen slaagt door tijd voor liefde te nemen
 18. de weg naar liefde is voor iedereen anders
 19. de uitdaging van liefde is talenten ontwikkelen
 20. liefhebben maakt blij
 21. geluk is beseffen van het laten toevallen
 22. liefde ontdekt de gelegenheid
 23. vanzelfsprekendheden ziet liefde als onbestaande
 24. liefde brengen is liefde bezingen
 25. liefde reist om te onthouden
 26. de misstap die telt maakt het leven liefdevoller
 27. beminden staan in het paradijs
 28. de natuur doet liefde rijpen
 29. liefde is toegewijd aan het leven
 30. grote liefde toont een mooi decor
 31. verwennen wil een betere toekomst geven
 32. liefde groeit zelfs bij verspilling van energie
 33. oordelen pretenderen juist te zijn
 34. liefhebben wil doorgaan
 35. de zorgvraag wacht op antwoord
 36. een ruim hart biedt veel plaats
 37. liefde heeft aandacht voor wortels
 38. gevoel wil niet afstompen
 39. moedeloosheid helpt de liefde niet
 40. liefde kent ook lente
 41. liefde is klaarstaan voor de ander
 42. enkel leven met verstand is een tijdelijke band
 43. liefde is steeds nodig ook als het gevoel afwezig is
 44. van twee mogelijkheden lijkt de moeilijkste het snelst te gaan
 45. een leven zonder liefde voelt eenzaamheid
 46. liefde zoekt naar de juiste toon
 47. liefde bezit kracht om tegenslag te weerstaan
 48. de werkelijkheid maakt liefde boeiend
 49. ook liefde oogst na zaaien
 50. liefde heeft de grootste invloed op de maatschappij
 51. muziek bezielt het hart
 52. gevoel laat liefde komen en gaan
 53. liefde uit zich eerst in het hart
 54. schoonheid wordt door liefde ontdekt
 55. liefde voelt wonden van verdriet
 56. een glimlach toont het hart
 57. beminnen maakt liefde beter
 58. een cliënt wil worden verwend
 59. liefde verstaat de noden
 60. gevoel delen laat liefde helen
 61. hartzeer uit de pijn in het hart
 62. roeping van trouw geeft liefde gehoor
 63. een aanraking in het hart voelt van top tot teen
 64. liefde wacht tot het vuur is ontstoken
 65. kunnen liefhebben blijkt een wonder
 66. verdriet verdooft het hart
 67. liefde stopt vergelijken
 68. de ware liefde groeit in soberheid
 69. lang beminnen zet hartstocht opzij
 70. vergeven is liefde tonen
 71. verliefden houden plezier vast door naar elkaar te kijken
 72. het hart laat zich enkel zelf openen
 73. liefde wil vanuit kunde verder
 74. liefde toont waardigheid
 75. anders denken doet liefde wenken
 76. liefde trekt dienend rond
 77. aanraken is een groot geschenk
 78. aandacht is de sleutel van de liefde
 79. liefde heeft weinig woorden nodig
 80. liefde betovert de tijd
 81. door opleggen wil liefde niets zeggen
 82. liefde met potentie verkent meer dan één kans
 83. vergeven kost tijd en strijd
 84. liefde in huis maakt een thuis
 85. buiten de invloedsfeer is het vragen om aanvaarding
 86. liefde is een noodzakelijke levensbehoefte
 87. de ziel ontbeert fysieke standpunten
 88. naar anderen kijken met het hart is het goede waarnemen
 89. liefde ontwikkelt ambachten met gevoel
 90. de berg van liefde is hoger dan verwacht
 91. aandacht zet liefde in beweging
 92. liefde herbergt gevoel
 93. welzijn wordt door liefde gevormd
 94. liefde straalt naar anderen
 95. het einde der tijden is bij verliefdheid te mijden
 96. geluk in de liefde geniet
 97. liefdesvuur mijdt het in rook opgaan
 98. liefde eindigt niet in mineur
 99. doeners vinden middelen, niet-doeners verdrinken in excuses
 100. het hart volgen is liefde ontmoeten
 101. verliefden halen het beste uit zichzelf
 102. trouw voelt liefde
 103. stilte vraagt bezinnen en bezinken
 104. in de liefde is het beter twijfelen dan aarzelen
 105. aanrakingen verlangen het juiste moment
 106. loslaten tart de liefde
 107. verlies voelt als een uitdaging door te gaan
 108. liefde toont verbondenheid
 109. de nevel van de werkelijkheid trekt bij liefde op
 110. dagelijks raakt liefde het hart
 111. verwachten is op teleurstelling wachten
 112. perfectie in de liefde blijft een droom
 113. optimaliserende liefde is een utopie
 114. de eerste school van liefde is thuis
 115. liefde leert voor het leven
 116. bij een aarzeling kan de verliefdheid beter weggaan
 117. beter nu liefde dan wachten tot morgen
 118. liefdesverdriet voelt kaal
 119. aantrekkingskracht doet liefde openbloeien
 120. liefde blijft onvoorspelbaar
 121. liefde heeft gevoel nodig
 122. het hart bereikt meer dan de ogen
 123. tederheid kleurt grote liefde
 124. opleiden is liefde bezorgen voor het onbekende
 125. achterdocht verdrijft liefde
 126. verliefden zien vele bergen maar bezeren zich aan molshopen
 127. de taal van het hart spreekt liefdevol
 128. liefde bezit de vaardigheid steeds opnieuw te zien
 129. de sterkste liefde gaat eens voorbij
 130. zelfs de slimste schiet tekort in kennis over liefde
 131. liefde ervaart broosheid
 132. denken aan toeval is misplaatst
 133. liefde blijft imperfect ook al is het gevoel perfect
 134. de sleutel van de liefde opent het hart
 135. liefde beantwoorden is een magisch moment
 136. complexe liefdesvragen vergen meer dagen
 137. liefde is een proces zonder eindpunt
 138. genezing is meer dan wegnemen
 139. liefde voelt herinneringen in eenzaamheid
 140. verliefden maken samen het verschil
 141. verbondenheid ervaren sterkt de liefde
 142. liefde ontsteekt vuur
 143. een kus op de wang mist de emotie
 144. liefde wil kwaliteit levend maken
 145. het hart heeft andere redenen als het hoofd
 146. aandacht schenkt gevoel
 147. liefde doet lijden
 148. liefde gaat uit van vrijheid
 149. eenzaamheid maakt van muren kledingstukken
 150. liefde kent respect
 151. liefde voelen is meer dan verliefd zijn
 152. liefde geeft ruimte aan de ander
 153. ervaren om liefde te begrijpen
 154. liefde kent de waarde van de ontmoeting
 155. verliefden grijpen hoog om te communiceren
 156. het verlangen naar wederkerigheid maakt liefde kwetsbaar
 157. liefde verzorgt maatwerk
 158. in het hart vindt liefde weerklank
 159. beschikken over het eigen levenslot kan in vrijheid vol liefde
 160. liefde heeft geloof nodig
 161. verliefden gaan naar een onvoorspelbaar morgen
 162. steeds is liefde in de leer
 163. liefde is geloven in de ander
 164. verliefdheid stimuleert het hart
 165. voortschrijdend inzicht in de liefde leidt tot het besef van grote onwetendheid
 166. liefde geeft het leven zin
 167. het uitspreken van verwachtingen verlangt aandacht
 168. de essentie van de mens is liefde
 169. liefde verdient traktaties
 170. praten geeft samen meer kans
 171. de grootste levensbehoefte is liefde
 172. het leven vraagt een goed mens te zijn
 173. liefde wil daadkracht
 174. eigen profijt gaat aan liefde voorbij
 175. liefde wil daden
 176. gevoel ervaart beperking van taal
 177. verbondenheid maakt het leven de moeite waard
 178. aandacht omringt liefde
 179. liefde raakt het hart met apart gevoel
 180. tijd is de vijand van liefde
 181. liefde helpt mensen op weg
 182. de toegang tot liefde staat open
 183. liefde weet van pijn in het hart
 184. de brandstof voor elke mens is liefde
 185. het hart voelt tederheid voor de ander
 186. samen leven heeft liefde nodig
 187. een duurzame relatie slaagt met vertrouwen
 188. liefde weet van verschillende waarheden
 189. aandacht voelt het luisterend oor
 190. bij voorspoed groeit het aantal tijdelijke vrienden
 191. voor de ware liefde liefde is het gratis lijden
 192. liefde is de geestelijke ingreep in het hart
 193. het hart laten spreken is een diep verlangen
 194. wederzijds begrip beklijft
 195. liefde speelt en streelt
 196. lustopwekkende geuren roepen gedachten op
 197. eeuwige liefde is een fortuin dat verdwijnt
 198. liefde inspireert verlangen
 199. de taal van het hart spreekt in het hele lichaam
 200. liefde wil onderscheidend verblijden
 201. bij verliefdheid roept een antwoord een nieuwe vraag op
 202. liefde staat ver van onverschilligheid
 203. het liefdesleven kent onzekerheden
 204. er is bezinning nodig als liefde droogstaat
 205. liefde zegent trouw
 206. liefdevol gevoel verrijkt de dag
 207. liefde is bereid meer dan één last te dragen
 208. schoonheid komt geluidloos voorbij
 209. liefde is met inspanningen te bereiken
 210. liefde is wars van partijdigheid
 211. een onrustig innerlijk geeft drukte
 212. uitdagend tart negeren
 213. liefde begeleidt op elke reis
 214. verliefdheid kent een tere huid
 215. weinig denken aan elkaar maakt liefde triest
 216. liefde weet te delen
 217. de lach om zichzelf trotseert de blik van de ander
 218. met enkel seks bloedt liefde dood
 219. liefde ziet meer dan het waarneembare
 220. een warme blik heeft glans
 221. kinderen worden opgevoed dor ongecertificeerde ouders
 222. het onbereikbare kent liefde
 223. liefde maakt herinneringen
 224. een gebroken droom maakt van een meisje een vrouw
 225. voorbije liefde denkt de geur van toen te ruiken
 226. in de sterren staat liefde geschreven
 227. een mooie tijd blijft zingen
 228. liefde is trots op talenten
 229. verliefde gedachten laten beelden drijven
 230. liefde kijkt kritisch naar informatie
 231. een glimlach verfrist de dag
 232. na het ontwaken wacht de droom op verwezenlijking
 233. melancholie beleeft het voorbije
 234. liefde verarmt door onbenut talent
 235. liefde doorstaat de tand des tijds
 236. winst is kort gewin zonder welzijn te zien
 237. in het hart heeft liefde de beste plaats
 238. liefde is bewust van gemaakte keuzes
 239. kijkende liefde zoekt oogcontact
 240. verliefden leren samen veel
 241. liefde wil kind aan huis zijn
 242. het kind in de liefde wil voortleven
 243. het verlangen naar liefde wil voortgang zien
 244. liefde bloeit in een veilige omgeving
 245. liefde stroomt met onbekende bestemming
 246. enthousiasme wakkert vuur van liefde aan
 247. liefde deelt gevoel
 248. liefde geeft levenskracht
 249. vrouwen bekoren met de jaren meer
 250. liefde heeft overdaad aan gevoel
 251. liefde zoekt evenwicht
 252. liefde put uit een betekenisvolle bron
 253. liefde is een kunstwerk
 254. een diep gewortelde liefde bereikt grote hoogte
 255. aandacht doet liefde glanzen
 256. liefde leeft in een pluriforme wereld
 257. liefde koestert warme gevoelens beleven
 258. op leren heeft liefde visie
 259. liefde wil vrienden voor het leven
 260. liefde is trots op aandacht
 261. stemmen van gedachten voeden liefde
 262. liefde vindt de toegang tot het goede
 263. verlaten liefde voelt als een lege straat
 264. selectie laat talent verloren gaan
 265. elke dag opent de deur van liefde
 266. liefde bouwt aan het leven
 267. liefde is onbetaalbaar
 268. verwondering voedt liefde met wijsheid
 269. verliefdheid verovert het hoofd
 270. liefde is voor angst niet bang
 271. liefde is groot in het kleine
 272. de universele roeping is liefde geven
 273. voor het cement in een relatie zorgt liefde
 274. liefde ontdekt talent
 275. liefde heeft zelfvertrouwen nodig
 276. liefde denkt met het hart
 277. wijsheid door ondervinding is kostbaar
 278. liefde heeft denken nodig
 279. liefde komt op als een vriend
 280. vertrouwen in elkaar weet van winnen
 281. contact bereikt de essentie van het leven
 282. verbondenheid deelt liefde
 283. liefde is afkerig van dwingen
 284. liefde laat harten spreken
 285. een formule is in de liefde onwerkbaar
 286. het is liefde die de ware omarmt
 287. liefde kan zonder grote handen
 288. liefde weet van houden
 289. een open hart heeft vrienden
 290. de meetlat van liefde ligt om het hart
 291. liefde wil ontdekken waarin het goed gaat
 292. na tegenslag is het herbeginnen
 293. pakkende liefde beklijft
 294. liefde verzoent
 295. complimenten zijn geschenken van liefde
 296. liefde staat het diepst in het hart gegrift
 297. dagelijks levert liefde positieve bijdragen
 298. grote liefde rijpt in stilte
 299. liefde kent de verwondering van een kind
 300. onvoorwaardelijk geliefd zijn is een uiting van grote waardering
 301. liefde dankt
 302. verliefdheid kent tijd noch ruimte
 303. liefde voelt verschillen
 304. passie is wat liefde boeit
 305. liefde geeft kleur aan het leven van vrienden
 306. gedachten aan moeder raken nog meer op moederdag
 307. bewustzijn verbindt liefde
 308. diepte ziet liefde
 309. liefde verlangt naar waar nodig te zijn
 310. een vriend draagt bij aan geluk
 311. liefde wil loskomen van het boek
 312. liefde herleeft
 313. vriendschap is verstandige liefde
 314. met de liefde stoeien doet het bloed sneller stromen
 315. het leven kent liefdevolle spijt
 316. liefde komt ongemerkt voorbij
 317. vorming van liefde vereist vrijheid
 318. het hart voelt het meest
 319. ook liefde oefent
 320. seks uit de indentiteit
 321. elke baby is een meesterstuk in wording
 322. met veel denken gaat liefde de ander wenken
 323. liefde ontluikt in elke mens
 324. het leven is het nemen van een besluit na een besluit
 325. wijsheid schuilt in een liefdevol hart
 326. liefde verwerpt onverschilligheid
 327. liefde voelt het hart
 328. de onzichtbare ziel geeft gevoel
 329. liefde ziet de ander
 330. geloof in de liefde opent deuren
 331. een gesprek kan liefde aanboren
 332. liefde komt de berg te boven
 333. liefde leert het hele leven
 334. de taal van liefde laat grenzen verschuiven
 335. vriendelijkheid maakt de dag beter
 336. liefde heeft aandacht voor het hele leven
 337. geven past naadloos bij liefde
 338. naakt baden legt alles af
 339. goed doen voor de ander versterkt de band
 340. liefde is de gids van gevoel
 341. toewijding is de basis voor liefde
 342. bij de tijd blijven ziet liefde als vanzelfsprekend
 343. een warm hart voelt rijkdom
 344. commentaar weet liefde te pareren
 345. liefde groeit uit verliefdheid
 346. aan dromen wil liefde trouw blijven
 347. liefde wil het leven draaglijker maken
 348. liefde opent de deur naar vrijheid
 349. huilen is gezond en daarom zijn er tranen in overvloed
 350. vol verwondering ervaart liefde het leven
 351. het hart kent smart
 352. geluk is met de dag kunnen omgaan
 353. liefde begint met aandacht
 354. op uitnodiging komt liefde naderbij
 355. liefde verbindt
 356. tegendraadse opvattingen houden liefde scherp
 357. liefhebben vraagt daden
 358. de echte wereldburger is liefde
 359. het hart is als een tuin waarin veel kan groeien
 360. liefde verheugt zich op wording
 361. seks is de dupe van het te druk hebben
 362. een liefdesvisie leeft in hart en hoofd
 363. liefde zoekt naar de juiste verwachtingen
 364. een compliment verrast
 365. jaloezie is fnuikend voor de relatie
 366. liefde leert voor het leven
 367. de vlucht voor intimiteit vergroot afstand
 368. liefdeskwaliteit is onmeetbaar
 369. een leven met menige aarzeling staat vaak stil
 370. uit dankbaarheid spreekt liefde dagelijks
 371. liefde is onzichtbaar aanwezig
 372. het pure gevoel van liefde wil dagelijks smaken
 373. beminnen is een gave
 374. liefde is de bron van eeuwig leven
 375. een plichtmatige begroetingskus ziet niets in aanraking
 376. het vergt tijd te weten waarvoor te leven
 377. een goed hart is rijkdom
 378. ondergaan leidt tot opkomst
 379. liefde zet verliefden in vuur en vlam
 380. vreugde begint vanbinnen
 381. de eenvoud van een mens is leven zonder wens
 382. door nieuwe uitdagingen blijft een relatie van waarde
 383. liefde is een geboren winnaar
 384. liefde zit in het hart
 385. de meest vruchtbare wijnstok is liefde
 386. de taal van de liefde blijft levend
 387. de kus is bij uitstek het teken van liefde
 388. liefde wil veel samen doen
 389. als eerste staat liefde open voor kinderen
 390. een liefdevol hart toont meer dan goedheid
 391. geduld opent het binnenvertrek van liefde
 392. liefde wil zichzelf kennen
 393. een vriendelijk woord galmt na
 394. liefde is elkaar zien en voelen
 395. liefde wil doen wat het hart voelt
 396. de groep goede mensen mag wel wat groeien
 397. in de liefde zijn niet de antwoorden maar de vragen blijvers
 398. beminnen voelt als gaan over een koninklijke rode loper
 399. liefde neemt tijd om te doorgronden
 400. een droom over vrolijkheid lonkt meer dan op vreugde hopen
 401. instaan voor anderen gaat over struikelblokken
 402. weerzien geeft warmte in het hart
 403. naar een knuffel is het verlangen
 404. liefde bemint dragers van de beschaving
 405. liefde doet woorden binnenhouden
 406. de grote liefde is zuinig met woorden
 407. onbegrepen liefde voelt
 408. liefde ziet met het hart
 409. liefde ontdekt de zwakke plekken
 410. begeren is een uiting van onwetendheid
 411. liefde wil achter de melodie woorden horen
 412. tevreden is blij met wat er is
 413. vertrouwen maakt betrouwbaar
 414. liefde nodigt uit tot kiezen
 415. uit liefde wordt veel voor anderen gedaan
 416. het hart weet dat liefde de levensader is
 417. benen willen versieren
 418. liefde legt handen op verliefden
 419. liefde vindt en bindt
 420. andersdenkenden beleven ook liefde
 421. lijden is de school van liefde
 422. liefde weet dagelijks te geven
 423. in een relatie is het van elkaar leren
 424. verwondering zet liefde in vuur en vlam
 425. een liefkozende aanraking geeft de relatie meer gevoel
 426. zoeken laat het onverwachte toe
 427. de verborgen schoonheid is het mooist
 428. liefde kent de kracht van geluk
 429. liefde wil afwijken van het voorgeschreven pad
 430. geloven in liefde kleurt de dag
 431. door ervaring wil liefde wijs worden
 432. liefde laat zich aanraken
 433. liefde stimuleert de wederopstanding van het leven
 434. liefde legt intieme verbindingen
 435. na een einde ziet liefde een nieuw begin
 436. liefde zoekt de balans tussen hart en verstand
 437. liefde heeft ruimte nodig om zich te ontwikkelen
 438. kwaliteit in de liefde komt door toewijding
 439. het hart weet meer dan het hoofd
 440. liefde brengt gedachten in training
 441. in eenvoud deelt liefde uit
 442. liefde uit gezag
 443. liefde draagt zorg voor kwaliteit in het leven
 444. het doel van het leven is liefde tonen
 445. het hart is vol van voelend weten
 446. denken is zinvol bij liefde voor, tijdens en na de bloei
 447. liefde ziet mogelijkheden
 448. het zien van een blij mens geeft meer blijdschap
 449. met liefde vooruit schept verwachtingen
 450. de bijdrage van een verliefde is geen contributie
 451. relaties worden door toenemende flexibiliteit minder duurzaam
 452. innigheid wil raken
 453. de grenzen van de liefde zijn onzichtbaar
 454. liefde opbouwen vraagt geduld
 455. liefde aanvaardt de ander
 456. de kostbaarste woorden verlichten de ziel
 457. verliefd is een levenskunst
 458. liefde weet hart en ziel te verbinden
 459. het leven wil liefhebben
 460. door keuzes te maken wordt geleerd
 461. liefde die saai is wacht op een scheiding
 462. de maat van liefde is groter dan de ecologische voetafdruk
 463. liefde komt onopvallend
 464. dagelijks proeft liefde van het leven
 465. verliefdheid kent passie met vurige lust
 466. liefde weet van opnieuw doen leven
 467. te mooi betekent afblijven
 468. de boodschap van liefde komt overal
 469. geluk groeit in het hart
 470. liefde heeft geduld om te overwinnen
 471. liefde groeit door luisteren
 472. de ander lezen maakt met liefde kennis
 473. liefde staat voor aandacht
 474. op het sterfbed zijn de handen leeg
 475. zonder liefde zitten is beter dan de partner steeds te zien pitten
 476. pluk de dag is meer vandaag dan morgen koesteren
 477. liefde uit zolang het hart slagen geeft
 478. liefde houdt van houden
 479. liefde kent het belang van zich openstellen
 480. volgen als liefde wenkt
 481. een zaadje wil een liefdevolle weg
 482. subtiele aanrakingen voelen als sensuele prikkels
 483. liefde geeft gehoor aan vergeving
 484. bloemen beïnvloeden de relatie
 485. als eenheid beweegt liefde
 486. de diepste gevoelens willen liefde uiten
 487. liefde gaat samen op weg
 488. liefde is dagelijks voedsel
 489. uit beperking put liefde kracht
 490. samenzijn houdt gelijke tred
 491. liefde voelt of verliefden authentiek zijn
 492. liefde is meer dan romantiek
 493. met moed komt liefde boven de verwachting uit
 494. bewustwording versterkt de liefdesrelatie
 495. liefde is meer dan zorg voor elkaar
 496. elk type mens verdient aandacht
 497. de relatie met de dood weerstaan is een utopie
 498. het hart voelt diepgang
 499. liefde kantelt het wereldbeeld
 500. enkel geil is liefde met venijn
 501. luisteren wil de ander begrijpen
 502. bemind worden is geluk ervaren
 503. liefde heeft aan weinig woorden genoeg
 504. lang is de weg naar waarheid van de geliefde
 505. het hart is een veilige plaats
 506. liefde nadert en blijft komen
 507. de stem in het hart wil wijs zijn
 508. sprinten naar geluk levert diskwalificatie op
 509. in de liefde dragen doornen rozen
 510. liefde hoort de stem van gevoel
 511. woorden uit het hart komen over
 512. dromen is de spiegel voorbijgaan
 513. de taal van de liefde ontwikkelt door levenslessen
 514. liefde heeft een verantwoordelijke houding
 515. een liefdesaanbod veronderstelt beschikbaar zijn
 516. tederheid is een grotere gift dan geld
 517. de meerwaarde van verliefden komt door empathie
 518. liefde wil begrijpen
 519. grote genegenheid ontstaat bij het zorgen voor elkaar
 520. in de liefde regeren staat voor nemen
 521. teveel van zichzelf is te weinig van anderen houden
 522. liefde kijkt naar de individuele verantwoordelijkheid
 523. verliefden verkeren in de context van goed gevoel
 524. door samenwerking lijken mensen op mieren
 525. in het koninkrijk van het gezin is macht voelbaar
 526. groei in bewustzijn bevordert helderheid in eigen kunne
 527. liefhebben doet het hart lijden
 528. geluk hangt af van de zienswijze
 529. liefde is tot elkaar komen
 530. het belang van menswording is liefde geven
 531. het hart is de plaats voor ontmoeten
 532. liefde beziet elke situatie met een nieuwe kijk
 533. in de maneschijn blijkt liefde mooier te zijn
 534. leren van wijsheid brengt liefde verder
 535. een gruwelijk lot kent de wens van onwaar
 536. liefde kent een sterk moreel kompas
 537. elkaar veel zien doet de romantiek verdampen
 538. liefde groeit gaandeweg gestaag
 539. voor de eerste keer iets zien is veel niet zien
 540. liefde kent een eigen leerproces
 541. een opwindende pose vraagt om een vervolg
 542. benutten geeft meer gevoel dan niet benutten
 543. het is dagelijks liefde koesteren
 544. liefde gaat uit van vermogens
 545. denken over liefde wijst dwingen af
 546. beleid met liefde overstijgt het zakelijke
 547. liefhebben is een wil
 548. liefde mag zich meer richten op vragen
 549. spiegelen aan ongelukkige gebeurtenissen is leren van het verleden
 550. een kwade gedachte liegt en bedriegt
 551. een mooi lichaam is voor de een ’n zegen en naar de ander uitstraling
 552. liefde kan zonder uitvergroten
 553. verliefd voelt als nieuw leven
 554. liefde is vreugde
 555. klank brengt gevoel over
 556. liefde verankert herinneringen
 557. een grauwsluier bedekt een aangetast zelfbeeld
 558. liefde ziet steeds de ander staan
 559. liefde verbindt denken en voelen
 560. liefde begint met een stapje zetten
 561. humor breekt het hart open
 562. liefde wil eenheid
 563. hoop fluistert dat liefde overwint
 564. eerst binden dan verbinden
 565. liefde wil openheid en respect
 566. ongehaast past in de aanloop naar intimiteit
 567. ervaringen in de kindertijd leven door in de liefde
 568. bloeiend wil boeiend
 569. impact van tegenslag schudt geliefden wakker
 570. in de liefde wil ademen afstemming
 571. liefhebben gaat met vertrouwen naar zelfrespect
 572. een verliefde draagt vuur mee
 573. ongevraagd neemt de snelheid van verandering toe
 574. beter doen komt achteraf
 575. verliefden denken volmaakte liefde te hebben
 576. door aandacht is verschil te maken
 577. de toekomst is er voor jongeren klinkt discriminerend
 578. een aanraking in het openbaar toont liefde voor elkaar
 579. in een relatie is het luisteren naar de ander
 580. een dag met aandacht voor de ander is geslaagd
 581. zelfs een halve glimlach raakt
 582. bij zich openstellen geeft elke dag liefde
 583. liefde omarmt het onbevangen denken
 584. liefde bindt met bemind gevoel
 585. het hoe zegt meer dan het wat
 586. zichzelf prijsgeven vereist moed
 587. vertrouwen vormt het geheim van liefde
 588. liefde doet een vurig hart sneller kloppen
 589. een open hart is grenzeloos gastvrij
 590. genegenheid wordt in het hart gevoeld
 591. visie kijkt over grenzen heen
 592. tot na de dood blijft liefde verbinden
 593. liefde groeit met kleine stappen
 594. van elkaar genieten smaakt naar meer
 595. moeizaam roept vragen op
 596. zonder opwindend gevoel blijft liefde eerder platonisch
 597. de meester die zonder meesters kan toont geen meesterschap
 598. lust druipt af
 599. mogelijkheden komen als het nu is begrepen
 600. eerst vertrouwen daarna kan er wat bloeien
 601. goed luisteren is een gave
 602. de cyclus van leven vol liefde is oneindig
 603. liefde delen ontwikkelt vertrouwen
 604. liefde kijkt uit naar afspraken voor lange termijn
 605. ervaring is voedsel voor educatie in de liefde
 606. zien maakt herkennen in de ander mogelijk
 607. liefde ziet de betere ik
 608. liefde voelt als toevallen
 609. liefde heeft niets met onverschilligheid
 610. levensvisie verbeeldt liefdesgedachten
 611. een amoureus pad kent escapades
 612. liefde heeft voor iedereen kansen
 613. stijl ziet elegantie
 614. een fenomeen is alleen
 615. opwinden vraagt fantasie
 616. liefde zoekt naar de rakende toon
 617. liefhebben voelt ook de ander
 618. opstaan is nodig om tot groei te komen
 619. liefde kan uit veel worden gehaald
 620. de schijn van liefde met zuinigheid bedriegt
 621. zijn overtreft hebben
 622. liefde weet de last van anderen te dragen
 623. de gemiddelde liefdesgroei vertraagt
 624. onderzoekend denken ziet de taal van liefde
 625. intimiteit is de smeerolie in een liefdesrelatie
 626. verliefdheid verdwijnt met complimenten
 627. macht dwingt waarbij liefde wringt
 628. weelde is armoede aan tevredenheid
 629. als liefde blij voelt klopt het hart rustig door
 630. om af te vallen is het anders eten
 631. geil daalt na wat tijd van peil
 632. liefde kent de kracht van nieuwsgierigheid
 633. gekneusde liefde smeekt om tederheid
 634. liefde wil ritme
 635. het paradijs op aarde wordt bij elkaar gevonden
 636. liefde kent de uitverkorene
 637. een goed geweten is onwankelbaar
 638. opengaan kan in stilte
 639. liefde vraagt verliefden voor rede vatbaar te zijn
 640. veranderen heeft loslaten nodig
 641. liefde van nu wil voorspoed voor morgen
 642. zorgzaam mag ook lief kijken
 643. vrede begint met het openen van het hart
 644. liefde beleeft het gevoel met alle zintuigen
 645. met een toegestoken hand komt twijfelende liefde verder
 646. een opwindend standje vraagt een tandje erbij
 647. de grens van liefde wordt individueel bepaald
 648. liefde komt met de wind en verdwijnt bij windstilte
 649. innerlijk reizen laat het eigen beeld zien
 650. liefde ontbeert logica
 651. oneindig is de reis van de toekomst
 652. liefde gaat tot het uiterste
 653. succes in de liefde is een wazige hoop
 654. om elkaar geven is voor elkaar klaarstaan
 655. liefde kan leren door te observeren
 656. groeiende liefde weet te bloeien en boeien
 657. wraak is als een gerecht dat koud wordt gegeten
 658. het leven opnieuw te beginnen is een valse droom
 659. middelmatigheid mist het genoegen
 660. de keuze is het hart volgen
 661. liefhebben kijkt samen
 662. het verlangen is snel te groot
 663. liefde wil ook eens een stapje zetten
 664. met vasthouden aan zekerheden wordt geen voortgang geboekt
 665. het hart is aanwezig bij het maken van keuzes
 666. liefde geven is werken
 667. verwondering jaagt het denken over liefde aan
 668. een relatie is onnodig om gelukkig te zijn
 669. liefde is het dagelijks menu
 670. een relatie opbouwen doet liefde bloeien
 671. alleen in vrijheid kan liefde zich ontplooien
 672. een opwindende relatie geeft energie
 673. randverschijnselen vertroebelen het zicht op voortgang
 674. mens worden is de ander gaan zien
 675. liefde ontdekt door buiten de lijnen te kleuren
 676. lust komt en verdwijnt
 677. met de vraag “waarom?” neemt het antwoord de tijd
 678. het besluit om “ja” te zeggen is eerder genomen
 679. de verliefde die geen vragen stelt kent de weg niet
 680. zelf denken is de persoonlijke waarde in de liefde
 681. het levenspeil wordt verhoogd door meer beschaving
 682. handen die meepraten geven liefde extra beleving
 683. bekeren is keren tot nu en afkeren van gisteren
 684. afscheid doet pijn en wordt later lang gevoeld
 685. taal is gymnastiek voor de hersenen
 686. met plezier terugkijken doet liefde groeien
 687. elk mooi moment is een geschenk
 688. vrienden zijn de kers op de taart
 689. liefde wil zich in vertrouwen ontwikkelen
 690. warme gevoelens zijn niet te koop
 691. liefde kent de talenten gevoel en intuïtie
 692. haast sleept het hart mee
 693. gedrag brengt diversiteit in de liefde
 694. verliefdheid gaat de ogen te boven
 695. met de waan van de dag meegaan vraagt te snel aanpassen
 696. het hart geeft veel weg
 697. bij het denken over liefde gaat het snel over verbeteren
 698. de romantiek van het huwelijk verbleekt met het jaar
 699. verliefden twijfelen aan kunnen en doen
 700. empathie leert de liefde de ander te begrijpen
 701. op weg naar liefde klagen asfaltvoeten op kasseien
 702. in de liefde is de verbinding broos tussen theorie en praktijk
 703. denken over liefde is meer dan een intellectuele oefening
 704. liefde is er zijn voor de ander
 705. vriendschap vergroot vreugde
 706. liefde wil meer betekenen dan enkel in bed opwindend zijn
 707. de absolute waarheid blijft onvindbaar
 708. beminnen is binnenkomen
 709. liefde ziet af van onderpresteren
 710. durven in de liefde maakt het leven spannend
 711. een veilige keuze vraagt breed kijken en ver zien
 712. vrede ontstaat in het hart
 713. in de liefde is veel van elkaar te leren
 714. ontwikkelen brengt liefde verder dan door scholen
 715. een verliefd stel wil een intieme ruimte
 716. het leven wordt door de dood het meest beperkt
 717. een hart wil worden ontlast
 718. gevoel wil worden geuit
 719. verliefdheid op erg jonge leeftijd geeft onderschatting
 720. liefde wil laten luisteren
 721. van achter de vraag kijken wordt liefde wijzer
 722. verlaten is nog geen loslaten
 723. fout vermijdend gedrag omarmt de comfortzone
 724. liefde verzacht de nacht
 725. het kennen van de waarheid laat op zich wachten
 726. het jaar beginnen met de ander te zien verbetert de relatie
 727. verliefden zijn enthousiast meer van elkaar te weten
 728. aandacht verwarmt het hart
 729. geduld en wijsheid in de liefde willen samen verder
 730. een gebroken droom doet liefde wenen
 731. elke seconde geeft liefde kansen
 732. subliem biedt een gevoel van schoonheid
 733. slecht luisteren geeft armoede in de liefde
 734. beiden opwindend anders met andere gedachten
 735. later is excuus voor nu
 736. lippen smachten
 737. waanwijsheid denkt te weten van liefde
 738. een liefdevol hart is de hemel in het klein
 739. met hart en ziel wil liefde zich uiten
 740. liefde ligt in het geopend hart
 741. de romantische orde van liefde bestaat in dromen
 742. liefde en lijden horen bij elkaar
 743. terugslag is nodig om beter te worden
 744. geloven in de ander is het hart openstellen
 745. liefde verkent het leven en bepaalt positie
 746. bij onbereikbaar kan liefde zich beter bezinnen
 747. wijsheid in de liefde komt na trainen in denken
 748. vuur van liefde kent mededogen
 749. leren in de liefde is veranderen
 750. blijvende liefde is een wens
 751. roddels over verliefden vertellen meer
 752. een glimlach verwarmt het hart
 753. de schijn van stilstand in de liefde werkt remmend
 754. zonder liefde geen waarheid
 755. succes heeft geloof nodig
 756. afscheid nemen geeft droefheid in woorden en beelden
 757. het leven is het versieren waard
 758. tranen zijn voelbaar
 759. lef is nodig om in de liefde iets spannends te doen
 760. liefde gaat andere verlangens te boven
 761. ervaring daagt denken uit
 762. denken bepaalt hoe het met de liefde gaat
 763. het moment van keuzes ligt na nu
 764. liefde overwint de dood
 765. liefde is rijkdom
 766. liefde leren aan een kind gaat door het te tonen
 767. door zichzelf te zijn krijgt liefde een oprechte kans
 768. liefde leert te leven
 769. de liefde wil in het hoofd de weg weten
 770. liefde voor elkaar overstijgt cultuurverschillen
 771. er voor de ander zijn is voor de ander klaarstaan
 772. verliefden staren naar aantrekkelijkheid
 773. leven zonder vertrouwen geeft liefde geen kans
 774. vasten is meer dan minder eten en drinken
 775. gezonde spanning is nodig om elkaars geliefden te blijven
 776. verbeelding laat het onmogelijke zien
 777. liefde in het maanlicht is vertederend
 778. medelijden lijkt op steun zonder voortgang
 779. geliefden die grenzen verleggen gaan verder
 780. liefde weet dat leren en leven met elkaar verbonden zijn
 781. kaarslicht romantiseert
 782. ervaring benutten is werken met opgedane indrukken
 783. door een blij moment is wat anders beter te ervaren
 784. vertrouwen groeit door luisteren, zien en verbinden
 785. macht gevoel geven leidt tot vreemd gedrag
 786. op het sterfbed vindt de wijsneus zichzelf
 787. liefde die enkel geil wil zijn gaat voorbij
 788. plannen willen tijd kopen

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 3001 t/m 4000 hier

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 2001 t/m 3000 hier.

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 1001 t/m 2000 hier.

U vindt de eerste 1000 nrs. van de liefdesfilosofie hier.