Liefdesfilosofie

Beste bezoeker van “liefdesfilosofie”,


Deze pagina staat klaar om eenieder nog meer met aspecten van Woordliefde kennis te laten maken. De lijst wordt elke dag verrijkt met een korte uitspraak of kernachtig gezegde over beleving, geluk, gevoel, liefde of warmte. Zowat elke dag heb ik een of meer ingevingen, vervolgens laat ik deze in me rijpen en uiteindelijk kan dit leiden tot een uitbreiding van de uitspraken van “liefdesfilosofie” op Woordliefde.
Het overnemen van één of meer uitspraken van “liefdesfilosofie” kan alleen met de vermelding van de bron “woordliefde.nl”.

Jan van Wijk

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 3001 t/m 4000 hier

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 2001 t/m 3000 hier.

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 1001 t/m 2000 hier.

U vindt de eerste 1000 nrs. van de liefdesfilosofie hier.

 1. liefde uit gezag
 2. liefde draagt zorg voor kwaliteit in het leven
 3. het doel van het leven is liefde tonen
 4. het hart is vol van voelend weten
 5. denken is zinvol bij liefde voor, tijdens en na de bloei
 6. liefde ziet mogelijkheden
 7. het zien van een blij mens geeft meer blijdschap
 8. met liefde vooruit schept verwachtingen
 9. de bijdrage van een verliefde is geen contributie
 10. relaties worden door toenemende flexibiliteit minder duurzaam
 11. innigheid wil raken
 12. de grenzen van de liefde zijn onzichtbaar
 13. liefde opbouwen vraagt geduld
 14. liefde aanvaardt de ander
 15. de kostbaarste woorden verlichten de ziel
 16. verliefd is een levenskunst
 17. liefde weet hart en ziel te verbinden
 18. het leven wil liefhebben
 19. door keuzes te maken wordt geleerd
 20. liefde die saai is wacht op een scheiding
 21. de maat van liefde is groter dan de ecologische voetafdruk
 22. liefde komt onopvallend
 23. dagelijks proeft liefde van het leven
 24. verliefdheid kent passie met vurige lust
 25. liefde weet van opnieuw doen leven
 26. te mooi betekent afblijven
 27. de boodschap van liefde komt overal
 28. geluk groeit in het hart
 29. liefde heeft geduld om te overwinnen
 30. liefde groeit door luisteren
 31. de ander lezen maakt met liefde kennis
 32. liefde staat voor aandacht
 33. op het sterfbed zijn de handen leeg
 34. zonder liefde zitten is beter dan de partner steeds te zien pitten
 35. pluk de dag is meer vandaag dan morgen koesteren
 36. liefde uit zolang het hart slagen geeft
 37. liefde houdt van houden
 38. liefde kent het belang van zich openstellen
 39. volgen als liefde wenkt
 40. een zaadje wil een liefdevolle weg
 41. subtiele aanrakingen voelen als sensuele prikkels
 42. liefde geeft gehoor aan vergeving
 43. bloemen beïnvloeden de relatie
 44. als eenheid beweegt liefde
 45. de diepste gevoelens willen liefde uiten
 46. liefde gaat samen op weg
 47. liefde is dagelijks voedsel
 48. uit beperking put liefde kracht
 49. samenzijn houdt gelijke tred
 50. liefde voelt of verliefden authentiek zijn
 51. liefde is meer dan romantiek
 52. met moed komt liefde boven de verwachting uit
 53. bewustwording versterkt de liefdesrelatie
 54. liefde is meer dan zorg voor elkaar
 55. elk type mens verdient aandacht
 56. de relatie met de dood weerstaan is een utopie
 57. het hart voelt diepgang
 58. liefde kantelt het wereldbeeld
 59. enkel geil is liefde met venijn
 60. luisteren wil de ander begrijpen
 61. bemind worden is geluk ervaren
 62. liefde heeft aan weinig woorden genoeg
 63. lang is de weg naar waarheid van de geliefde
 64. het hart is een veilige plaats
 65. liefde nadert en blijft komen
 66. de stem in het hart wil wijs zijn
 67. sprinten naar geluk levert diskwalificatie op
 68. in de liefde dragen doornen rozen
 69. liefde hoort de stem van gevoel
 70. woorden uit het hart komen over
 71. dromen is de spiegel voorbijgaan
 72. de taal van de liefde ontwikkelt door levenslessen
 73. liefde heeft een verantwoordelijke houding
 74. een liefdesaanbod veronderstelt beschikbaar zijn
 75. tederheid is een grotere gift dan geld
 76. de meerwaarde van verliefden komt door empathie
 77. liefde wil begrijpen
 78. grote genegenheid ontstaat bij het zorgen voor elkaar
 79. in de liefde regeren staat voor nemen
 80. teveel van zichzelf is te weinig van anderen houden
 81. liefde kijkt naar de individuele verantwoordelijkheid
 82. verliefden verkeren in de context van goed gevoel
 83. door samenwerking lijken mensen op mieren
 84. in het koninkrijk van het gezin is macht voelbaar
 85. groei in bewustzijn bevordert helderheid in eigen kunne
 86. liefhebben doet het hart lijden
 87. geluk hangt af van de zienswijze
 88. liefde is tot elkaar komen
 89. het belang van menswording is liefde geven
 90. het hart is de plaats voor ontmoeten
 91. liefde beziet elke situatie met een nieuwe kijk
 92. in de maneschijn blijkt liefde mooier te zijn
 93. leren van wijsheid brengt liefde verder
 94. een gruwelijk lot kent de wens van onwaar
 95. liefde kent een sterk moreel kompas
 96. elkaar veel zien doet de romantiek verdampen
 97. liefde groeit gaandeweg gestaag
 98. voor de eerste keer iets zien is veel niet zien
 99. liefde kent een eigen leerproces
 100. een opwindende pose vraagt om een vervolg
 101. benutten geeft meer gevoel dan niet benutten
 102. het is dagelijks liefde koesteren
 103. liefde gaat uit van vermogens
 104. denken over liefde wijst dwingen af
 105. beleid met liefde overstijgt het zakelijke
 106. liefhebben is een wil
 107. liefde mag zich meer richten op vragen
 108. spiegelen aan ongelukkige gebeurtenissen is leren van het verleden
 109. een kwade gedachte liegt en bedriegt
 110. een mooi lichaam is voor de een ’n zegen en naar de ander uitstraling
 111. liefde kan zonder uitvergroten
 112. verliefd voelt als nieuw leven
 113. liefde is vreugde
 114. klank brengt gevoel over
 115. liefde verankert herinneringen
 116. een grauwsluier bedekt een aangetast zelfbeeld
 117. liefde ziet steeds de ander staan
 118. liefde verbindt denken en voelen
 119. liefde begint met een stapje zetten
 120. humor breekt het hart open
 121. liefde wil eenheid
 122. hoop fluistert dat liefde overwint
 123. eerst binden dan verbinden
 124. liefde wil openheid en respect
 125. ongehaast past in de aanloop naar intimiteit
 126. ervaringen in de kindertijd leven door in de liefde
 127. bloeiend wil boeiend
 128. impact van tegenslag schudt geliefden wakker
 129. in de liefde wil ademen afstemming
 130. liefhebben gaat met vertrouwen naar zelfrespect
 131. een verliefde draagt vuur mee
 132. ongevraagd neemt de snelheid van verandering toe
 133. beter doen komt achteraf
 134. verliefden denken volmaakte liefde te hebben
 135. door aandacht is verschil te maken
 136. de toekomst is er voor jongeren klinkt discriminerend
 137. een aanraking in het openbaar toont liefde voor elkaar
 138. in een relatie is het luisteren naar de ander
 139. een dag met aandacht voor de ander is geslaagd
 140. zelfs een halve glimlach raakt
 141. bij zich openstellen geeft elke dag liefde
 142. liefde omarmt het onbevangen denken
 143. liefde bindt met bemind gevoel
 144. het hoe zegt meer dan het wat
 145. zichzelf prijsgeven vereist moed
 146. vertrouwen vormt het geheim van liefde
 147. liefde doet een vurig hart sneller kloppen
 148. een open hart is grenzeloos gastvrij
 149. genegenheid wordt in het hart gevoeld
 150. visie kijkt over grenzen heen
 151. tot na de dood blijft liefde verbinden
 152. liefde groeit met kleine stappen
 153. van elkaar genieten smaakt naar meer
 154. moeizaam roept vragen op
 155. zonder opwindend gevoel blijft liefde eerder platonisch
 156. de meester die zonder meesters kan toont geen meesterschap
 157. lust druipt af
 158. mogelijkheden komen als het nu is begrepen
 159. eerst vertrouwen daarna kan er wat bloeien
 160. goed luisteren is een gave
 161. de cyclus van leven vol liefde is oneindig
 162. liefde delen ontwikkelt vertrouwen
 163. liefde kijkt uit naar afspraken voor lange termijn
 164. ervaring is voedsel voor educatie in de liefde
 165. zien maakt herkennen in de ander mogelijk
 166. liefde ziet de betere ik
 167. liefde voelt als toevallen
 168. liefde heeft niets met onverschilligheid
 169. levensvisie verbeeldt liefdesgedachten
 170. een amoureus pad kent escapades
 171. liefde heeft voor iedereen kansen
 172. stijl ziet elegantie
 173. een fenomeen is alleen
 174. opwinden vraagt fantasie
 175. liefde zoekt naar de rakende toon
 176. liefhebben voelt ook de ander
 177. opstaan is nodig om tot groei te komen
 178. liefde kan uit veel worden gehaald
 179. de schijn van liefde met zuinigheid bedriegt
 180. zijn overtreft hebben
 181. liefde weet de last van anderen te dragen
 182. de gemiddelde liefdesgroei vertraagt
 183. onderzoekend denken ziet de taal van liefde
 184. intimiteit is de smeerolie in een liefdesrelatie
 185. verliefdheid verdwijnt met complimenten
 186. macht dwingt waarbij liefde wringt
 187. weelde is armoede aan tevredenheid
 188. als liefde blij voelt klopt het hart rustig door
 189. om af te vallen is het anders eten
 190. geil daalt na wat tijd van peil
 191. liefde kent de kracht van nieuwsgierigheid
 192. gekneusde liefde smeekt om tederheid
 193. liefde wil ritme
 194. het paradijs op aarde wordt bij elkaar gevonden
 195. liefde kent de uitverkorene
 196. een goed geweten is onwankelbaar
 197. opengaan kan in stilte
 198. liefde vraagt verliefden voor rede vatbaar te zijn
 199. veranderen heeft loslaten nodig
 200. liefde van nu wil voorspoed voor morgen
 201. zorgzaam mag ook lief kijken
 202. vrede begint met het openen van het hart
 203. liefde beleeft het gevoel met alle zintuigen
 204. met een toegestoken hand komt twijfelende liefde verder
 205. een opwindend standje vraagt een tandje erbij
 206. de grens van liefde wordt individueel bepaald
 207. liefde komt met de wind en verdwijnt bij windstilte
 208. innerlijk reizen laat het eigen beeld zien
 209. liefde ontbeert logica
 210. oneindig is de reis van de toekomst
 211. liefde gaat tot het uiterste
 212. succes in de liefde is een wazige hoop
 213. om elkaar geven is voor elkaar klaarstaan
 214. liefde kan leren door te observeren
 215. groeiende liefde weet te bloeien en boeien
 216. wraak is als een gerecht dat koud wordt gegeten
 217. het leven opnieuw te beginnen is een valse droom
 218. middelmatigheid mist het genoegen
 219. de keuze is het hart volgen
 220. liefhebben kijkt samen
 221. het verlangen is snel te groot
 222. liefde wil ook eens een stapje zetten
 223. met vasthouden aan zekerheden wordt geen voortgang geboekt
 224. het hart is aanwezig bij het maken van keuzes
 225. liefde geven is werken
 226. verwondering jaagt het denken over liefde aan
 227. een relatie is onnodig om gelukkig te zijn
 228. liefde is het dagelijks menu
 229. een relatie opbouwen doet liefde bloeien
 230. alleen in vrijheid kan liefde zich ontplooien
 231. een opwindende relatie geeft energie
 232. randverschijnselen vertroebelen het zicht op voortgang
 233. mens worden is de ander gaan zien
 234. liefde ontdekt door buiten de lijnen te kleuren
 235. lust komt en verdwijnt
 236. met de vraag “waarom?” neemt het antwoord de tijd
 237. het besluit om “ja” te zeggen is eerder genomen
 238. de verliefde die geen vragen stelt kent de weg niet
 239. zelf denken is de persoonlijke waarde in de liefde
 240. het levenspeil wordt verhoogd door meer beschaving
 241. handen die meepraten geven liefde extra beleving
 242. bekeren is keren tot nu en afkeren van gisteren
 243. afscheid doet pijn en wordt later lang gevoeld
 244. taal is gymnastiek voor de hersenen
 245. met plezier terugkijken doet liefde groeien
 246. elk mooi moment is een geschenk
 247. vrienden zijn de kers op de taart
 248. liefde wil zich in vertrouwen ontwikkelen
 249. warme gevoelens zijn niet te koop
 250. liefde kent de talenten gevoel en intuïtie
 251. haast sleept het hart mee
 252. gedrag brengt diversiteit in de liefde
 253. verliefdheid gaat de ogen te boven
 254. met de waan van de dag meegaan vraagt te snel aanpassen
 255. het hart geeft veel weg
 256. bij het denken over liefde gaat het snel over verbeteren
 257. de romantiek van het huwelijk verbleekt met het jaar
 258. verliefden twijfelen aan kunnen en doen
 259. empathie leert de liefde de ander te begrijpen
 260. op weg naar liefde klagen asfaltvoeten op kasseien
 261. in de liefde is de verbinding broos tussen theorie en praktijk
 262. denken over liefde is meer dan een intellectuele oefening
 263. liefde is er zijn voor de ander
 264. vriendschap vergroot vreugde
 265. liefde wil meer betekenen dan enkel in bed opwindend zijn
 266. de absolute waarheid blijft onvindbaar
 267. beminnen is binnenkomen
 268. liefde ziet af van onderpresteren
 269. durven in de liefde maakt het leven spannend
 270. een veilige keuze vraagt breed kijken en ver zien
 271. vrede ontstaat in het hart
 272. in de liefde is veel van elkaar te leren
 273. ontwikkelen brengt liefde verder dan door scholen
 274. een verliefd stel wil een intieme ruimte
 275. het leven wordt door de dood het meest beperkt
 276. een hart wil worden ontlast
 277. gevoel wil worden geuit
 278. verliefdheid op erg jonge leeftijd geeft onderschatting
 279. liefde wil laten luisteren
 280. van achter de vraag kijken wordt liefde wijzer
 281. verlaten is nog geen loslaten
 282. fout vermijdend gedrag omarmt de comfortzone
 283. liefde verzacht de nacht
 284. het kennen van de waarheid laat op zich wachten
 285. het jaar beginnen met de ander te zien verbetert de relatie
 286. verliefden zijn enthousiast meer van elkaar te weten
 287. aandacht verwarmt het hart
 288. geduld en wijsheid in de liefde willen samen verder
 289. een gebroken droom doet liefde wenen
 290. elke seconde geeft liefde kansen
 291. subliem biedt een gevoel van schoonheid
 292. slecht luisteren geeft armoede in de liefde
 293. beiden opwindend anders met andere gedachten
 294. later is excuus voor nu
 295. lippen smachten
 296. waanwijsheid denkt te weten van liefde
 297. een liefdevol hart is de hemel in het klein
 298. met hart en ziel wil liefde zich uiten
 299. liefde ligt in het geopend hart
 300. de romantische orde van liefde bestaat in dromen
 301. liefde en lijden horen bij elkaar
 302. terugslag is nodig om beter te worden
 303. geloven in de ander is het hart openstellen
 304. liefde verkent het leven en bepaalt positie
 305. bij onbereikbaar kan liefde zich beter bezinnen
 306. wijsheid in de liefde komt na trainen in denken
 307. vuur van liefde kent mededogen
 308. leren in de liefde is veranderen
 309. blijvende liefde is een wens
 310. roddels over verliefden vertellen meer
 311. een glimlach verwarmt het hart
 312. de schijn van stilstand in de liefde werkt remmend
 313. zonder liefde geen waarheid
 314. succes heeft geloof nodig
 315. afscheid nemen geeft droefheid in woorden en beelden
 316. het leven is het versieren waard
 317. tranen zijn voelbaar
 318. lef is nodig om in de liefde iets spannends te doen
 319. liefde gaat andere verlangens te boven
 320. ervaring daagt denken uit
 321. denken bepaalt hoe het met de liefde gaat
 322. het moment van keuzes ligt na nu
 323. liefde overwint de dood
 324. liefde is rijkdom
 325. liefde leren aan een kind gaat door het te tonen
 326. door zichzelf te zijn krijgt liefde een oprechte kans
 327. liefde leert te leven
 328. de liefde wil in het hoofd de weg weten
 329. liefde voor elkaar overstijgt cultuurverschillen
 330. er voor de ander zijn is voor de ander klaarstaan
 331. verliefden staren naar aantrekkelijkheid
 332. leven zonder vertrouwen geeft liefde geen kans
 333. vasten is meer dan minder eten en drinken
 334. gezonde spanning is nodig om elkaars geliefden te blijven
 335. verbeelding laat het onmogelijke zien
 336. liefde in het maanlicht is vertederend
 337. medelijden lijkt op steun zonder voortgang
 338. geliefden die grenzen verleggen gaan verder
 339. liefde weet dat leren en leven met elkaar verbonden zijn
 340. kaarslicht romantiseert
 341. ervaring benutten is werken met opgedane indrukken
 342. door een blij moment is wat anders beter te ervaren
 343. vertrouwen groeit door luisteren, zien en verbinden
 344. macht gevoel geven leidt tot vreemd gedrag
 345. op het sterfbed vindt de wijsneus zichzelf
 346. liefde die enkel geil wil zijn gaat voorbij
 347. plannen willen tijd kopen

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 3001 t/m 4000 hier

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 2001 t/m 3000 hier.

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 1001 t/m 2000 hier.

U vindt de eerste 1000 nrs. van de liefdesfilosofie hier.

Dutch Dutch English English French French German German Italian Italian Polish Polish Portuguese Portuguese Spanish Spanish