Liefdesfilosofie

Beste bezoeker van “liefdesfilosofie”,


Deze pagina staat klaar om eenieder nog meer met aspecten van Woordliefde kennis te laten maken. De lijst wordt elke dag verrijkt met een korte uitspraak of kernachtig gezegde over beleving, geluk, gevoel, liefde of warmte. Zowat elke dag heb ik een of meer ingevingen, vervolgens laat ik deze in me rijpen en uiteindelijk kan dit leiden tot een uitbreiding van de uitspraken van “liefdesfilosofie” op Woordliefde.
Het overnemen van één of meer uitspraken van “liefdesfilosofie” kan alleen met de vermelding van de bron “woordliefde.nl”.

Jan van Wijk

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 3001 t/m 4000 hier

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 2001 t/m 3000 hier.

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 1001 t/m 2000 hier.

U vindt de eerste 1000 nrs. van de liefdesfilosofie hier.

 1. de sterkste liefde gaat eens voorbij
 2. zelfs de slimste schiet tekort in kennis over liefde
 3. liefde ervaart broosheid
 4. denken aan toeval is misplaatst
 5. liefde blijft imperfect ook al is het gevoel perfect
 6. de sleutel van de liefde opent het hart
 7. liefde beantwoorden is een magisch moment
 8. complexe liefdesvragen vergen meer dagen
 9. liefde is een proces zonder eindpunt
 10. genezing is meer dan wegnemen
 11. liefde voelt herinneringen in eenzaamheid
 12. verliefden maken samen het verschil
 13. verbondenheid ervaren sterkt de liefde
 14. liefde ontsteekt vuur
 15. een kus op de wang mist de emotie
 16. liefde wil kwaliteit levend maken
 17. het hart heeft andere redenen als het hoofd
 18. aandacht schenkt gevoel
 19. liefde doet lijden
 20. liefde gaat uit van vrijheid
 21. eenzaamheid maakt van muren kledingstukken
 22. liefde kent respect
 23. liefde voelen is meer dan verliefd zijn
 24. liefde geeft ruimte aan de ander
 25. ervaren om liefde te begrijpen
 26. liefde kent de waarde van de ontmoeting
 27. verliefden grijpen hoog om te communiceren
 28. het verlangen naar wederkerigheid maakt liefde kwetsbaar
 29. liefde verzorgt maatwerk
 30. in het hart vindt liefde weerklank
 31. beschikken over het eigen levenslot kan in vrijheid vol liefde
 32. liefde heeft geloof nodig
 33. verliefden gaan naar een onvoorspelbaar morgen
 34. steeds is liefde in de leer
 35. liefde is geloven in de ander
 36. verliefdheid stimuleert het hart
 37. voortschrijdend inzicht in de liefde leidt tot het besef van grote onwetendheid
 38. liefde geeft het leven zin
 39. het uitspreken van verwachtingen verlangt aandacht
 40. de essentie van de mens is liefde
 41. liefde verdient traktaties
 42. praten geeft samen meer kans
 43. de grootste levensbehoefte is liefde
 44. het leven vraagt een goed mens te zijn
 45. liefde wil daadkracht
 46. eigen profijt gaat aan liefde voorbij
 47. liefde wil daden
 48. gevoel ervaart beperking van taal
 49. verbondenheid maakt het leven de moeite waard
 50. aandacht omringt liefde
 51. liefde raakt het hart met apart gevoel
 52. tijd is de vijand van liefde
 53. liefde helpt mensen op weg
 54. de toegang tot liefde staat open
 55. liefde weet van pijn in het hart
 56. de brandstof voor elke mens is liefde
 57. het hart voelt tederheid voor de ander
 58. samen leven heeft liefde nodig
 59. een duurzame relatie slaagt met vertrouwen
 60. liefde weet van verschillende waarheden
 61. aandacht voelt het luisterend oor
 62. bij voorspoed groeit het aantal tijdelijke vrienden
 63. voor de ware liefde liefde is het gratis lijden
 64. liefde is de geestelijke ingreep in het hart
 65. het hart laten spreken is een diep verlangen
 66. wederzijds begrip beklijft
 67. liefde speelt en streelt
 68. lustopwekkende geuren roepen gedachten op
 69. eeuwige liefde is een fortuin dat verdwijnt
 70. liefde inspireert verlangen
 71. de taal van het hart spreekt in het hele lichaam
 72. liefde wil onderscheidend verblijden
 73. bij verliefdheid roept een antwoord een nieuwe vraag op
 74. liefde staat ver van onverschilligheid
 75. het liefdesleven kent onzekerheden
 76. er is bezinning nodig als liefde droogstaat
 77. liefde zegent trouw
 78. liefdevol gevoel verrijkt de dag
 79. liefde is bereid meer dan één last te dragen
 80. schoonheid komt geluidloos voorbij
 81. liefde is met inspanningen te bereiken
 82. liefde is wars van partijdigheid
 83. een onrustig innerlijk geeft drukte
 84. uitdagend tart negeren
 85. liefde begeleidt op elke reis
 86. verliefdheid kent een tere huid
 87. weinig denken aan elkaar maakt liefde triest
 88. liefde weet te delen
 89. de lach om zichzelf trotseert de blik van de ander
 90. met enkel seks bloedt liefde dood
 91. liefde ziet meer dan het waarneembare
 92. een warme blik heeft glans
 93. kinderen worden opgevoed dor ongecertificeerde ouders
 94. het onbereikbare kent liefde
 95. liefde maakt herinneringen
 96. een gebroken droom maakt van een meisje een vrouw
 97. voorbije liefde denkt de geur van toen te ruiken
 98. in de sterren staat liefde geschreven
 99. een mooie tijd blijft zingen
 100. liefde is trots op talenten
 101. verliefde gedachten laten beelden drijven
 102. liefde kijkt kritisch naar informatie
 103. een glimlach verfrist de dag
 104. na het ontwaken wacht de droom op verwezenlijking
 105. melancholie beleeft het voorbije
 106. liefde verarmt door onbenut talent
 107. liefde doorstaat de tand des tijds
 108. winst is kort gewin zonder welzijn te zien
 109. in het hart heeft liefde de beste plaats
 110. liefde is bewust van gemaakte keuzes
 111. kijkende liefde zoekt oogcontact
 112. verliefden leren samen veel
 113. liefde wil kind aan huis zijn
 114. het kind in de liefde wil voortleven
 115. het verlangen naar liefde wil voortgang zien
 116. liefde bloeit in een veilige omgeving
 117. liefde stroomt met onbekende bestemming
 118. enthousiasme wakkert vuur van liefde aan
 119. liefde deelt gevoel
 120. liefde geeft levenskracht
 121. vrouwen bekoren met de jaren meer
 122. liefde heeft overdaad aan gevoel
 123. liefde zoekt evenwicht
 124. liefde put uit een betekenisvolle bron
 125. liefde is een kunstwerk
 126. een diep gewortelde liefde bereikt grote hoogte
 127. aandacht doet liefde glanzen
 128. liefde leeft in een pluriforme wereld
 129. liefde koestert warme gevoelens beleven
 130. op leren heeft liefde visie
 131. liefde wil vrienden voor het leven
 132. liefde is trots op aandacht
 133. stemmen van gedachten voeden liefde
 134. liefde vindt de toegang tot het goede
 135. verlaten liefde voelt als een lege straat
 136. selectie laat talent verloren gaan
 137. elke dag opent de deur van liefde
 138. liefde bouwt aan het leven
 139. liefde is onbetaalbaar
 140. verwondering voedt liefde met wijsheid
 141. verliefdheid verovert het hoofd
 142. liefde is voor angst niet bang
 143. liefde is groot in het kleine
 144. de universele roeping is liefde geven
 145. voor het cement in een relatie zorgt liefde
 146. liefde ontdekt talent
 147. liefde heeft zelfvertrouwen nodig
 148. liefde denkt met het hart
 149. wijsheid door ondervinding is kostbaar
 150. liefde heeft denken nodig
 151. liefde komt op als een vriend
 152. vertrouwen in elkaar weet van winnen
 153. contact bereikt de essentie van het leven
 154. verbondenheid deelt liefde
 155. liefde is afkerig van dwingen
 156. liefde laat harten spreken
 157. een formule is in de liefde onwerkbaar
 158. het is liefde die de ware omarmt
 159. liefde kan zonder grote handen
 160. liefde weet van houden
 161. een open hart heeft vrienden
 162. de meetlat van liefde ligt om het hart
 163. liefde wil ontdekken waarin het goed gaat
 164. na tegenslag is het herbeginnen
 165. pakkende liefde beklijft
 166. liefde verzoent
 167. complimenten zijn geschenken van liefde
 168. liefde staat het diepst in het hart gegrift
 169. dagelijks levert liefde positieve bijdragen
 170. grote liefde rijpt in stilte
 171. liefde kent de verwondering van een kind
 172. onvoorwaardelijk geliefd zijn is een uiting van grote waardering
 173. liefde dankt
 174. verliefdheid kent tijd noch ruimte
 175. liefde voelt verschillen
 176. passie is wat liefde boeit
 177. liefde geeft kleur aan het leven van vrienden
 178. gedachten aan moeder raken nog meer op moederdag
 179. bewustzijn verbindt liefde
 180. diepte ziet liefde
 181. liefde verlangt naar waar nodig te zijn
 182. een vriend draagt bij aan geluk
 183. liefde wil loskomen van het boek
 184. liefde herleeft
 185. vriendschap is verstandige liefde
 186. met de liefde stoeien doet het bloed sneller stromen
 187. het leven kent liefdevolle spijt
 188. liefde komt ongemerkt voorbij
 189. vorming van liefde vereist vrijheid
 190. het hart voelt het meest
 191. ook liefde oefent
 192. seks uit de indentiteit
 193. elke baby is een meesterstuk in wording
 194. met veel denken gaat liefde de ander wenken
 195. liefde ontluikt in elke mens
 196. het leven is het nemen van een besluit na een besluit
 197. wijsheid schuilt in een liefdevol hart
 198. liefde verwerpt onverschilligheid
 199. liefde voelt het hart
 200. de onzichtbare ziel geeft gevoel
 201. liefde ziet de ander
 202. geloof in de liefde opent deuren
 203. een gesprek kan liefde aanboren
 204. liefde komt de berg te boven
 205. liefde leert het hele leven
 206. de taal van liefde laat grenzen verschuiven
 207. vriendelijkheid maakt de dag beter
 208. liefde heeft aandacht voor het hele leven
 209. geven past naadloos bij liefde
 210. naakt baden legt alles af
 211. goed doen voor de ander versterkt de band
 212. liefde is de gids van gevoel
 213. toewijding is de basis voor liefde
 214. bij de tijd blijven ziet liefde als vanzelfsprekend
 215. een warm hart voelt rijkdom
 216. commentaar weet liefde te pareren
 217. liefde groeit uit verliefdheid
 218. aan dromen wil liefde trouw blijven
 219. liefde wil het leven draaglijker maken
 220. liefde opent de deur naar vrijheid
 221. huilen is gezond en daarom zijn er tranen in overvloed
 222. vol verwondering ervaart liefde het leven
 223. het hart kent smart
 224. geluk is met de dag kunnen omgaan
 225. liefde begint met aandacht
 226. op uitnodiging komt liefde naderbij
 227. liefde verbindt
 228. tegendraadse opvattingen houden liefde scherp
 229. liefhebben vraagt daden
 230. de echte wereldburger is liefde
 231. het hart is als een tuin waarin veel kan groeien
 232. liefde verheugt zich op wording
 233. seks is de dupe van het te druk hebben
 234. een liefdesvisie leeft in hart en hoofd
 235. liefde zoekt naar de juiste verwachtingen
 236. een compliment verrast
 237. jaloezie is fnuikend voor de relatie
 238. liefde leert voor het leven
 239. de vlucht voor intimiteit vergroot afstand
 240. liefdeskwaliteit is onmeetbaar
 241. een leven met menige aarzeling staat vaak stil
 242. uit dankbaarheid spreekt liefde dagelijks
 243. liefde is onzichtbaar aanwezig
 244. het pure gevoel van liefde wil dagelijks smaken
 245. beminnen is een gave
 246. liefde is de bron van eeuwig leven
 247. een plichtmatige begroetingskus ziet niets in aanraking
 248. het vergt tijd te weten waarvoor te leven
 249. een goed hart is rijkdom
 250. ondergaan leidt tot opkomst
 251. liefde zet verliefden in vuur en vlam
 252. vreugde begint vanbinnen
 253. de eenvoud van een mens is leven zonder wens
 254. door nieuwe uitdagingen blijft een relatie van waarde
 255. liefde is een geboren winnaar
 256. liefde zit in het hart
 257. de meest vruchtbare wijnstok is liefde
 258. de taal van de liefde blijft levend
 259. de kus is bij uitstek het teken van liefde
 260. liefde wil veel samen doen
 261. als eerste staat liefde open voor kinderen
 262. een liefdevol hart toont meer dan goedheid
 263. geduld opent het binnenvertrek van liefde
 264. liefde wil zichzelf kennen
 265. een vriendelijk woord galmt na
 266. liefde is elkaar zien en voelen
 267. liefde wil doen wat het hart voelt
 268. de groep goede mensen mag wel wat groeien
 269. in de liefde zijn niet de antwoorden maar de vragen blijvers
 270. beminnen voelt als gaan over een koninklijke rode loper
 271. liefde neemt tijd om te doorgronden
 272. een droom over vrolijkheid lonkt meer dan op vreugde hopen
 273. instaan voor anderen gaat over struikelblokken
 274. weerzien geeft warmte in het hart
 275. naar een knuffel is het verlangen
 276. liefde bemint dragers van de beschaving
 277. liefde doet woorden binnenhouden
 278. de grote liefde is zuinig met woorden
 279. onbegrepen liefde voelt
 280. liefde ziet met het hart
 281. liefde ontdekt de zwakke plekken
 282. begeren is een uiting van onwetendheid
 283. liefde wil achter de melodie woorden horen
 284. tevreden is blij met wat er is
 285. vertrouwen maakt betrouwbaar
 286. liefde nodigt uit tot kiezen
 287. uit liefde wordt veel voor anderen gedaan
 288. het hart weet dat liefde de levensader is
 289. benen willen versieren
 290. liefde legt handen op verliefden
 291. liefde vindt en bindt
 292. andersdenkenden beleven ook liefde
 293. lijden is de school van liefde
 294. liefde weet dagelijks te geven
 295. in een relatie is het van elkaar leren
 296. verwondering zet liefde in vuur en vlam
 297. een liefkozende aanraking geeft de relatie meer gevoel
 298. zoeken laat het onverwachte toe
 299. de verborgen schoonheid is het mooist
 300. liefde kent de kracht van geluk
 301. liefde wil afwijken van het voorgeschreven pad
 302. geloven in liefde kleurt de dag
 303. door ervaring wil liefde wijs worden
 304. liefde laat zich aanraken
 305. liefde stimuleert de wederopstanding van het leven
 306. liefde legt intieme verbindingen
 307. na een einde ziet liefde een nieuw begin
 308. liefde zoekt de balans tussen hart en verstand
 309. liefde heeft ruimte nodig om zich te ontwikkelen
 310. kwaliteit in de liefde komt door toewijding
 311. het hart weet meer dan het hoofd
 312. liefde brengt gedachten in training
 313. in eenvoud deelt liefde uit
 314. liefde uit gezag
 315. liefde draagt zorg voor kwaliteit in het leven
 316. het doel van het leven is liefde tonen
 317. het hart is vol van voelend weten
 318. denken is zinvol bij liefde voor, tijdens en na de bloei
 319. liefde ziet mogelijkheden
 320. het zien van een blij mens geeft meer blijdschap
 321. met liefde vooruit schept verwachtingen
 322. de bijdrage van een verliefde is geen contributie
 323. relaties worden door toenemende flexibiliteit minder duurzaam
 324. innigheid wil raken
 325. de grenzen van de liefde zijn onzichtbaar
 326. liefde opbouwen vraagt geduld
 327. liefde aanvaardt de ander
 328. de kostbaarste woorden verlichten de ziel
 329. verliefd is een levenskunst
 330. liefde weet hart en ziel te verbinden
 331. het leven wil liefhebben
 332. door keuzes te maken wordt geleerd
 333. liefde die saai is wacht op een scheiding
 334. de maat van liefde is groter dan de ecologische voetafdruk
 335. liefde komt onopvallend
 336. dagelijks proeft liefde van het leven
 337. verliefdheid kent passie met vurige lust
 338. liefde weet van opnieuw doen leven
 339. te mooi betekent afblijven
 340. de boodschap van liefde komt overal
 341. geluk groeit in het hart
 342. liefde heeft geduld om te overwinnen
 343. liefde groeit door luisteren
 344. de ander lezen maakt met liefde kennis
 345. liefde staat voor aandacht
 346. op het sterfbed zijn de handen leeg
 347. zonder liefde zitten is beter dan de partner steeds te zien pitten
 348. pluk de dag is meer vandaag dan morgen koesteren
 349. liefde uit zolang het hart slagen geeft
 350. liefde houdt van houden
 351. liefde kent het belang van zich openstellen
 352. volgen als liefde wenkt
 353. een zaadje wil een liefdevolle weg
 354. subtiele aanrakingen voelen als sensuele prikkels
 355. liefde geeft gehoor aan vergeving
 356. bloemen beïnvloeden de relatie
 357. als eenheid beweegt liefde
 358. de diepste gevoelens willen liefde uiten
 359. liefde gaat samen op weg
 360. liefde is dagelijks voedsel
 361. uit beperking put liefde kracht
 362. samenzijn houdt gelijke tred
 363. liefde voelt of verliefden authentiek zijn
 364. liefde is meer dan romantiek
 365. met moed komt liefde boven de verwachting uit
 366. bewustwording versterkt de liefdesrelatie
 367. liefde is meer dan zorg voor elkaar
 368. elk type mens verdient aandacht
 369. de relatie met de dood weerstaan is een utopie
 370. het hart voelt diepgang
 371. liefde kantelt het wereldbeeld
 372. enkel geil is liefde met venijn
 373. luisteren wil de ander begrijpen
 374. bemind worden is geluk ervaren
 375. liefde heeft aan weinig woorden genoeg
 376. lang is de weg naar waarheid van de geliefde
 377. het hart is een veilige plaats
 378. liefde nadert en blijft komen
 379. de stem in het hart wil wijs zijn
 380. sprinten naar geluk levert diskwalificatie op
 381. in de liefde dragen doornen rozen
 382. liefde hoort de stem van gevoel
 383. woorden uit het hart komen over
 384. dromen is de spiegel voorbijgaan
 385. de taal van de liefde ontwikkelt door levenslessen
 386. liefde heeft een verantwoordelijke houding
 387. een liefdesaanbod veronderstelt beschikbaar zijn
 388. tederheid is een grotere gift dan geld
 389. de meerwaarde van verliefden komt door empathie
 390. liefde wil begrijpen
 391. grote genegenheid ontstaat bij het zorgen voor elkaar
 392. in de liefde regeren staat voor nemen
 393. teveel van zichzelf is te weinig van anderen houden
 394. liefde kijkt naar de individuele verantwoordelijkheid
 395. verliefden verkeren in de context van goed gevoel
 396. door samenwerking lijken mensen op mieren
 397. in het koninkrijk van het gezin is macht voelbaar
 398. groei in bewustzijn bevordert helderheid in eigen kunne
 399. liefhebben doet het hart lijden
 400. geluk hangt af van de zienswijze
 401. liefde is tot elkaar komen
 402. het belang van menswording is liefde geven
 403. het hart is de plaats voor ontmoeten
 404. liefde beziet elke situatie met een nieuwe kijk
 405. in de maneschijn blijkt liefde mooier te zijn
 406. leren van wijsheid brengt liefde verder
 407. een gruwelijk lot kent de wens van onwaar
 408. liefde kent een sterk moreel kompas
 409. elkaar veel zien doet de romantiek verdampen
 410. liefde groeit gaandeweg gestaag
 411. voor de eerste keer iets zien is veel niet zien
 412. liefde kent een eigen leerproces
 413. een opwindende pose vraagt om een vervolg
 414. benutten geeft meer gevoel dan niet benutten
 415. het is dagelijks liefde koesteren
 416. liefde gaat uit van vermogens
 417. denken over liefde wijst dwingen af
 418. beleid met liefde overstijgt het zakelijke
 419. liefhebben is een wil
 420. liefde mag zich meer richten op vragen
 421. spiegelen aan ongelukkige gebeurtenissen is leren van het verleden
 422. een kwade gedachte liegt en bedriegt
 423. een mooi lichaam is voor de een ’n zegen en naar de ander uitstraling
 424. liefde kan zonder uitvergroten
 425. verliefd voelt als nieuw leven
 426. liefde is vreugde
 427. klank brengt gevoel over
 428. liefde verankert herinneringen
 429. een grauwsluier bedekt een aangetast zelfbeeld
 430. liefde ziet steeds de ander staan
 431. liefde verbindt denken en voelen
 432. liefde begint met een stapje zetten
 433. humor breekt het hart open
 434. liefde wil eenheid
 435. hoop fluistert dat liefde overwint
 436. eerst binden dan verbinden
 437. liefde wil openheid en respect
 438. ongehaast past in de aanloop naar intimiteit
 439. ervaringen in de kindertijd leven door in de liefde
 440. bloeiend wil boeiend
 441. impact van tegenslag schudt geliefden wakker
 442. in de liefde wil ademen afstemming
 443. liefhebben gaat met vertrouwen naar zelfrespect
 444. een verliefde draagt vuur mee
 445. ongevraagd neemt de snelheid van verandering toe
 446. beter doen komt achteraf
 447. verliefden denken volmaakte liefde te hebben
 448. door aandacht is verschil te maken
 449. de toekomst is er voor jongeren klinkt discriminerend
 450. een aanraking in het openbaar toont liefde voor elkaar
 451. in een relatie is het luisteren naar de ander
 452. een dag met aandacht voor de ander is geslaagd
 453. zelfs een halve glimlach raakt
 454. bij zich openstellen geeft elke dag liefde
 455. liefde omarmt het onbevangen denken
 456. liefde bindt met bemind gevoel
 457. het hoe zegt meer dan het wat
 458. zichzelf prijsgeven vereist moed
 459. vertrouwen vormt het geheim van liefde
 460. liefde doet een vurig hart sneller kloppen
 461. een open hart is grenzeloos gastvrij
 462. genegenheid wordt in het hart gevoeld
 463. visie kijkt over grenzen heen
 464. tot na de dood blijft liefde verbinden
 465. liefde groeit met kleine stappen
 466. van elkaar genieten smaakt naar meer
 467. moeizaam roept vragen op
 468. zonder opwindend gevoel blijft liefde eerder platonisch
 469. de meester die zonder meesters kan toont geen meesterschap
 470. lust druipt af
 471. mogelijkheden komen als het nu is begrepen
 472. eerst vertrouwen daarna kan er wat bloeien
 473. goed luisteren is een gave
 474. de cyclus van leven vol liefde is oneindig
 475. liefde delen ontwikkelt vertrouwen
 476. liefde kijkt uit naar afspraken voor lange termijn
 477. ervaring is voedsel voor educatie in de liefde
 478. zien maakt herkennen in de ander mogelijk
 479. liefde ziet de betere ik
 480. liefde voelt als toevallen
 481. liefde heeft niets met onverschilligheid
 482. levensvisie verbeeldt liefdesgedachten
 483. een amoureus pad kent escapades
 484. liefde heeft voor iedereen kansen
 485. stijl ziet elegantie
 486. een fenomeen is alleen
 487. opwinden vraagt fantasie
 488. liefde zoekt naar de rakende toon
 489. liefhebben voelt ook de ander
 490. opstaan is nodig om tot groei te komen
 491. liefde kan uit veel worden gehaald
 492. de schijn van liefde met zuinigheid bedriegt
 493. zijn overtreft hebben
 494. liefde weet de last van anderen te dragen
 495. de gemiddelde liefdesgroei vertraagt
 496. onderzoekend denken ziet de taal van liefde
 497. intimiteit is de smeerolie in een liefdesrelatie
 498. verliefdheid verdwijnt met complimenten
 499. macht dwingt waarbij liefde wringt
 500. weelde is armoede aan tevredenheid
 501. als liefde blij voelt klopt het hart rustig door
 502. om af te vallen is het anders eten
 503. geil daalt na wat tijd van peil
 504. liefde kent de kracht van nieuwsgierigheid
 505. gekneusde liefde smeekt om tederheid
 506. liefde wil ritme
 507. het paradijs op aarde wordt bij elkaar gevonden
 508. liefde kent de uitverkorene
 509. een goed geweten is onwankelbaar
 510. opengaan kan in stilte
 511. liefde vraagt verliefden voor rede vatbaar te zijn
 512. veranderen heeft loslaten nodig
 513. liefde van nu wil voorspoed voor morgen
 514. zorgzaam mag ook lief kijken
 515. vrede begint met het openen van het hart
 516. liefde beleeft het gevoel met alle zintuigen
 517. met een toegestoken hand komt twijfelende liefde verder
 518. een opwindend standje vraagt een tandje erbij
 519. de grens van liefde wordt individueel bepaald
 520. liefde komt met de wind en verdwijnt bij windstilte
 521. innerlijk reizen laat het eigen beeld zien
 522. liefde ontbeert logica
 523. oneindig is de reis van de toekomst
 524. liefde gaat tot het uiterste
 525. succes in de liefde is een wazige hoop
 526. om elkaar geven is voor elkaar klaarstaan
 527. liefde kan leren door te observeren
 528. groeiende liefde weet te bloeien en boeien
 529. wraak is als een gerecht dat koud wordt gegeten
 530. het leven opnieuw te beginnen is een valse droom
 531. middelmatigheid mist het genoegen
 532. de keuze is het hart volgen
 533. liefhebben kijkt samen
 534. het verlangen is snel te groot
 535. liefde wil ook eens een stapje zetten
 536. met vasthouden aan zekerheden wordt geen voortgang geboekt
 537. het hart is aanwezig bij het maken van keuzes
 538. liefde geven is werken
 539. verwondering jaagt het denken over liefde aan
 540. een relatie is onnodig om gelukkig te zijn
 541. liefde is het dagelijks menu
 542. een relatie opbouwen doet liefde bloeien
 543. alleen in vrijheid kan liefde zich ontplooien
 544. een opwindende relatie geeft energie
 545. randverschijnselen vertroebelen het zicht op voortgang
 546. mens worden is de ander gaan zien
 547. liefde ontdekt door buiten de lijnen te kleuren
 548. lust komt en verdwijnt
 549. met de vraag “waarom?” neemt het antwoord de tijd
 550. het besluit om “ja” te zeggen is eerder genomen
 551. de verliefde die geen vragen stelt kent de weg niet
 552. zelf denken is de persoonlijke waarde in de liefde
 553. het levenspeil wordt verhoogd door meer beschaving
 554. handen die meepraten geven liefde extra beleving
 555. bekeren is keren tot nu en afkeren van gisteren
 556. afscheid doet pijn en wordt later lang gevoeld
 557. taal is gymnastiek voor de hersenen
 558. met plezier terugkijken doet liefde groeien
 559. elk mooi moment is een geschenk
 560. vrienden zijn de kers op de taart
 561. liefde wil zich in vertrouwen ontwikkelen
 562. warme gevoelens zijn niet te koop
 563. liefde kent de talenten gevoel en intuïtie
 564. haast sleept het hart mee
 565. gedrag brengt diversiteit in de liefde
 566. verliefdheid gaat de ogen te boven
 567. met de waan van de dag meegaan vraagt te snel aanpassen
 568. het hart geeft veel weg
 569. bij het denken over liefde gaat het snel over verbeteren
 570. de romantiek van het huwelijk verbleekt met het jaar
 571. verliefden twijfelen aan kunnen en doen
 572. empathie leert de liefde de ander te begrijpen
 573. op weg naar liefde klagen asfaltvoeten op kasseien
 574. in de liefde is de verbinding broos tussen theorie en praktijk
 575. denken over liefde is meer dan een intellectuele oefening
 576. liefde is er zijn voor de ander
 577. vriendschap vergroot vreugde
 578. liefde wil meer betekenen dan enkel in bed opwindend zijn
 579. de absolute waarheid blijft onvindbaar
 580. beminnen is binnenkomen
 581. liefde ziet af van onderpresteren
 582. durven in de liefde maakt het leven spannend
 583. een veilige keuze vraagt breed kijken en ver zien
 584. vrede ontstaat in het hart
 585. in de liefde is veel van elkaar te leren
 586. ontwikkelen brengt liefde verder dan door scholen
 587. een verliefd stel wil een intieme ruimte
 588. het leven wordt door de dood het meest beperkt
 589. een hart wil worden ontlast
 590. gevoel wil worden geuit
 591. verliefdheid op erg jonge leeftijd geeft onderschatting
 592. liefde wil laten luisteren
 593. van achter de vraag kijken wordt liefde wijzer
 594. verlaten is nog geen loslaten
 595. fout vermijdend gedrag omarmt de comfortzone
 596. liefde verzacht de nacht
 597. het kennen van de waarheid laat op zich wachten
 598. het jaar beginnen met de ander te zien verbetert de relatie
 599. verliefden zijn enthousiast meer van elkaar te weten
 600. aandacht verwarmt het hart
 601. geduld en wijsheid in de liefde willen samen verder
 602. een gebroken droom doet liefde wenen
 603. elke seconde geeft liefde kansen
 604. subliem biedt een gevoel van schoonheid
 605. slecht luisteren geeft armoede in de liefde
 606. beiden opwindend anders met andere gedachten
 607. later is excuus voor nu
 608. lippen smachten
 609. waanwijsheid denkt te weten van liefde
 610. een liefdevol hart is de hemel in het klein
 611. met hart en ziel wil liefde zich uiten
 612. liefde ligt in het geopend hart
 613. de romantische orde van liefde bestaat in dromen
 614. liefde en lijden horen bij elkaar
 615. terugslag is nodig om beter te worden
 616. geloven in de ander is het hart openstellen
 617. liefde verkent het leven en bepaalt positie
 618. bij onbereikbaar kan liefde zich beter bezinnen
 619. wijsheid in de liefde komt na trainen in denken
 620. vuur van liefde kent mededogen
 621. leren in de liefde is veranderen
 622. blijvende liefde is een wens
 623. roddels over verliefden vertellen meer
 624. een glimlach verwarmt het hart
 625. de schijn van stilstand in de liefde werkt remmend
 626. zonder liefde geen waarheid
 627. succes heeft geloof nodig
 628. afscheid nemen geeft droefheid in woorden en beelden
 629. het leven is het versieren waard
 630. tranen zijn voelbaar
 631. lef is nodig om in de liefde iets spannends te doen
 632. liefde gaat andere verlangens te boven
 633. ervaring daagt denken uit
 634. denken bepaalt hoe het met de liefde gaat
 635. het moment van keuzes ligt na nu
 636. liefde overwint de dood
 637. liefde is rijkdom
 638. liefde leren aan een kind gaat door het te tonen
 639. door zichzelf te zijn krijgt liefde een oprechte kans
 640. liefde leert te leven
 641. de liefde wil in het hoofd de weg weten
 642. liefde voor elkaar overstijgt cultuurverschillen
 643. er voor de ander zijn is voor de ander klaarstaan
 644. verliefden staren naar aantrekkelijkheid
 645. leven zonder vertrouwen geeft liefde geen kans
 646. vasten is meer dan minder eten en drinken
 647. gezonde spanning is nodig om elkaars geliefden te blijven
 648. verbeelding laat het onmogelijke zien
 649. liefde in het maanlicht is vertederend
 650. medelijden lijkt op steun zonder voortgang
 651. geliefden die grenzen verleggen gaan verder
 652. liefde weet dat leren en leven met elkaar verbonden zijn
 653. kaarslicht romantiseert
 654. ervaring benutten is werken met opgedane indrukken
 655. door een blij moment is wat anders beter te ervaren
 656. vertrouwen groeit door luisteren, zien en verbinden
 657. macht gevoel geven leidt tot vreemd gedrag
 658. op het sterfbed vindt de wijsneus zichzelf
 659. liefde die enkel geil wil zijn gaat voorbij
 660. plannen willen tijd kopen

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 3001 t/m 4000 hier

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 2001 t/m 3000 hier.

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 1001 t/m 2000 hier.

U vindt de eerste 1000 nrs. van de liefdesfilosofie hier.