Liefdesfilosofie

Beste bezoeker van “liefdesfilosofie”,


Deze pagina staat klaar om eenieder nog meer met aspecten van Woordliefde kennis te laten maken. De lijst wordt elke dag verrijkt met een korte uitspraak of kernachtig gezegde over beleving, geluk, gevoel, liefde of warmte. Zowat elke dag heb ik een of meer ingevingen, vervolgens laat ik deze in me rijpen en uiteindelijk kan dit leiden tot een uitbreiding van de uitspraken van “liefdesfilosofie” op Woordliefde.
Het overnemen van één of meer uitspraken van “liefdesfilosofie” kan alleen met de vermelding van de bron “woordliefde.nl”.
Ik wens alle lezers van “liefdesfilosofie” een goed gevoel bij het lezen van de bijdragen.

Jan van Wijk

U vindt de eerste 1000 uitspraken “liefdesfilosofie” hier.

U vindt de uitspraken “liedesfilosofie 1001 t/m 2000 hier.

U vindt de uitspraken “liefdesfilosofie” 2001 t/m 3000 hier.

 1. liefde is er zijn voor de ander
 2. vriendschap vergroot vreugde
 3. liefde wil meer betekenen dan enkel in bed opwindend zijn
 4. de absolute waarheid blijft onvindbaar
 5. beminnen is binnenkomen
 6. liefde ziet af van onderpresteren
 7. durven in de liefde maakt het leven spannend
 8. een veilige keuze vraagt breed kijken en ver zien
 9. vrede ontstaat in het hart
 10. in de liefde is veel van elkaar te leren
 11. ontwikkelen brengt liefde verder dan door scholen
 12. een verliefd stel wil een intieme ruimte
 13. het leven wordt door de dood het meest beperkt
 14. een hart wil worden ontlast
 15. gevoel wil worden geuit
 16. verliefdheid op erg jonge leeftijd geeft onderschatting
 17. liefde wil laten luisteren
 18. van achter de vraag kijken wordt liefde wijzer
 19. verlaten is nog geen loslaten
 20. fout vermijdend gedrag omarmt de comfortzone
 21. liefde verzacht de nacht
 22. het kennen van de waarheid laat op zich wachten
 23. het jaar beginnen met de ander te zien verbetert de relatie
 24. verliefden zijn enthousiast meer van elkaar te weten
 25. aandacht verwarmt het hart
 26. geduld en wijsheid in de liefde willen samen verder
 27. een gebroken droom doet liefde wenen
 28. elke seconde geeft liefde kansen
 29. subliem biedt een gevoel van schoonheid
 30. slecht luisteren geeft armoede in de liefde
 31. beiden opwindend anders met andere gedachten
 32. later is excuus voor nu
 33. lippen smachten
 34. waanwijsheid denkt te weten van liefde
 35. een liefdevol hart is de hemel in het klein
 36. met hart en ziel wil liefde zich uiten
 37. liefde ligt in het geopend hart
 38. de romantische orde van liefde bestaat in dromen
 39. liefde en lijden horen bij elkaar
 40. terugslag is nodig om beter te worden
 41. geloven in de ander is het hart openstellen
 42. liefde verkent het leven en bepaalt positie
 43. bij onbereikbaar kan liefde zich beter bezinnen
 44. wijsheid in de liefde komt na trainen in denken
 45. vuur van liefde kent mededogen
 46. leren in de liefde is veranderen
 47. blijvende liefde is een wens
 48. roddels over verliefden vertellen meer
 49. een glimlach verwarmt het hart
 50. de schijn van stilstand in de liefde werkt remmend
 51. zonder liefde geen waarheid
 52. succes heeft geloof nodig
 53. afscheid nemen geeft droefheid in woorden en beelden
 54. het leven is het versieren waard
 55. tranen zijn voelbaar
 56. lef is nodig om in de liefde iets spannends te doen
 57. liefde gaat andere verlangens te boven
 58. ervaring daagt denken uit
 59. denken bepaalt hoe het met de liefde gaat
 60. het moment van keuzes ligt na nu
 61. liefde overwint de dood
 62. liefde is rijkdom
 63. liefde leren aan een kind gaat door het te tonen
 64. door zichzelf te zijn krijgt liefde een oprechte kans
 65. liefde leert te leven
 66. de liefde wil in het hoofd de weg weten
 67. liefde voor elkaar overstijgt cultuurverschillen
 68. er voor de ander zijn is voor de ander klaarstaan
 69. verliefden staren naar aantrekkelijkheid
 70. leven zonder vertrouwen geeft liefde geen kans
 71. vasten is meer dan minder eten en drinken
 72. gezonde spanning is nodig om elkaars geliefden te blijven
 73. verbeelding laat het onmogelijke zien
 74. liefde in het maanlicht is vertederend
 75. medelijden lijkt op steun zonder voortgang
 76. geliefden die grenzen verleggen gaan verder
 77. liefde weet dat leren en leven met elkaar verbonden zijn
 78. kaarslicht romantiseert
 79. ervaring benutten is werken met opgedane indrukken
 80. door een blij moment is wat anders beter te ervaren
 81. vertrouwen groeit door luisteren, zien en verbinden
 82. macht gevoel geven leidt tot vreemd gedrag
 83. op het sterfbed vindt de wijsneus zichzelf
 84. liefde die enkel geil wil zijn gaat voorbij
 85. plannen willen tijd kopen
 86. levensadem dankt het leven
 87. liefde is de ander zien
 88. liefde heeft al bepaald wat belangrijk is
 89. elke bijdrage aan liefde is zinvol
 90. een rolmodel in gedrag en uitstraling geeft de dag kleur
 91. met geduld is vertrouwen in de ander te aanvaarden
 92. liefde ziet de meerwaarde voor de maatschappij
 93. liefde verdiept het leven
 94. vroeg vallende bladeren verwelkomen kilte
 95. liefde verbindt
 96. in een relatie is het leren eigenaar te worden van de voortgang
 97. liefde is onrustig als wordt gesproken over het bezitten van de ander
 98. liefdevol prijst een narcist zichzelf
 99. een opwindend gevoel geeft signalen af
 100. woorden vergroten het inlevingsvermogen
 101. de ander leren kennen is eigenheid ervaren
 102. liefde leert in een sociaal proces
 103. een liefdesplan is overbodig
 104. kritisch denken begint met denken begrijpen
 105. liefde is de ander ontzien
 106. de drang naar liefdevol genieten is besmettelijk
 107. leven is de naasten zien
 108. de ander zien vergt meer dan kennis
 109. een beweging lijkt een uitnodiging
 110. binding en succes trekken samen op
 111. de pijn van een verloren dierbare gaat nooit over
 112. liefde is zichtbaar
 113. zelfkennis blaast illusies op
 114. liefde kleurt het leven
 115. vergiffenis vragende liefde heeft geen toestemming verzocht
 116. liefde kan zonder het middelpunt te zijn
 117. vragen van de toekomst willen tijd
 118. liefde richt
 119. schenken is geven aan iemand die het beter verdient
 120. liefde blust haat
 121. vrede houdt de wereld in evenwicht
 122. terugkrijgen is bij liefde een ongepast verlangen
 123. liefde wil kritisch leren denken
 124. liefde is de gezel van het hart
 125. aanwezigheid van humor maakt de dag completer
 126. op de weg naar binnen liggen obstakels
 127. liefde tonen vraagt bereidheid
 128. liefde leert elkaars binnenste kennen
 129. verder komen gaat met motivatie behouden
 130. opofferen kent liefde
 131. liefde ziet veel
 132. liefde weet dat bewegen leven is
 133. hoog in de liefde gaat later verkleinen
 134. in de liefde is begrijpen meer dan leren
 135. bij bevrediging die te koop is staat liefde op afstand
 136. uitgaan van vertrouwen voorkomt herhaling de verkeerde te minnen
 137. een huwelijk kan zonder moeten
 138. een rijpe vrouw heeft alles wat anderen missen
 139. na veel van liefde te onthouden slaat het vergeten toe
 140. een mooi mens behoeft geen compensatie in kleding
 141. liefde verlangt naar het opbouwen van warme relaties
 142. een liefdevolle vrouw is een geschenk
 143. missers nodigen meer proberen uit
 144. liefde bedekt misstappen
 145. ontmoetingen worden geregisseerd
 146. met liefde in gezelschap is het prettig toeven
 147. de drempel van de liefde ligt voor het ontdekken
 148. liefde is klaarwakker
 149. verliezen is beter dan niets hebben te verliezen
 150. een klein gebaar zegt meer dan grote woorden
 151. de klok van de liefde wil worden opgewonden
 152. liefde bestaat om er voor elkaar te zijn
 153. de wereld van liefde beter leren kennen heeft een doel
 154. een opwindend zicht doet de ademhaling versnellen
 155. liefde laten schijnen doet donkerte verdwijnen
 156. een kus kan liefde betekenen maar ook gewoonte
 157. de dromer leeft van ideeën
 158. levenslust zingt
 159. een verliefde heeft drempelvrees voor de juiste vragen
 160. de tweede viool ziet de grotere
 161. liefde koestert talent
 162. met half werk komt liefde weinig verder
 163. elkaar door en door kennen is een ideaal
 164. liefde geeft hoop
 165. in elk leven is het liefhebben
 166. eenzamen dolen en willen delen
 167. tegen de stroom in ligt gewin
 168. voor liefde is geen muur te hoog
 169. liefde kent de verlammende werking van de keuze
 170. onbehagen fascineert gedachten
 171. succes in de liefde roept risico’s op
 172. uit angst vluchten in zekerheid geeft status quo
 173. laten denken gaat verder dan laten leren
 174. zelfkennis verlicht de geest van liefde
 175. liefde heeft stilte in denktijd nodig
 176. de keuze tussen gezondheid en leven wordt in vrijheid gemaakt
 177. de regie nemen levert voortgang in de liefde
 178. macht heeft een systematische werking op relaties
 179. liefde is dagelijks trainen om ook mentaal fit te blijven
 180. bevrediging in de liefde vraagt om visie
 181. kwetsbaarheid omarmt passie
 182. het is eerst ontwaken om de nabijheid van liefde te ervaren
 183. weinig over liefde denken getuigt van onwijsheid
 184. bewegen verandert
 185. onveiligheid is een bedreiging voor samen te zijn
 186. de ander willen is teveel verwachten
 187. het nut van het geleerde in de liefde wordt later ervaren
 188. liefde is moeilijk omdat mensen verre van gemakkelijk zijn
 189. dierbaren verbinden
 190. liefde verlangt naar nuchterheid
 191. de dood is de te betalen prijs van het hart
 192. liefde stuurt een veelvraat weg
 193. idealisme stimuleert liefde
 194. tegenslag weet van een nieuw begin
 195. de ethiek van samenleven verdwijnt door individualisme
 196. de basis van liefde zit gebeiteld in het gevoel
 197. in het klein bedrijven geeft continuïteit
 198. waar liefde voor staat is de moeite waard
 199. recht hebben op overtreft het hebben voor de ander
 200. het kwaad heeft onwetendheid als vriend
 201. lijden door onrecht versterkt het lijden door onrecht te begaan
 202. liefdeskwaliteit zien is een relativerend perspectief
 203. liefde zweeft
 204. openstaan om te luisteren nodigt rijkdom van gevoel uit
 205. het is een mooi streven uit elke dag het mooiste te halen
 206. liefde leert te inspireren
 207. opwindend voelende kleding blijft beter aan
 208. verliefdheid staat denken in de weg
 209. een crisis stimuleert het kiezen van een ander pad
 210. onderling corrigeren werkt aan respect voor samen
 211. visie op een duurzame relatie is een hoge stap
 212. waanwijsheid wil bewijs van een latente liefde
 213. liefdesverdriet zwelgt in zelfmedelijden
 214. belangrijk is voor belangrijken onbelangrijk
 215. een relatie houdt van het gevoel van dichtbij
 216. speculatie misleidt
 217. het hart snapt meer dan het hoofd
 218. in de liefde zijn vraag en aanbod niet in balans
 219. stilte is vaak een gepast antwoord bij het naar elkaar staren
 220. de liefde van het graf is een warme dood
 221. grenzen verleggen is een nieuwe horizon zien
 222. de dialoog met het verleden maakt verandering mogelijk
 223. de wijze is niet zozeer geleerd maar wel nieuwsgierig
 224. in de creativiteit van liefde draait het om nuances
 225. kennis van de liefde begint met willen begrijpen
 226. in de liefde is het denken aan sterker dan denken voor
 227. de drempel van de eigen geest ligt hoog
 228. een mooi leven ziet graag dankbaarheid tonen
 229. liefde wil aandacht met betrokkenheid
 230. de context van een relatie vraagt naar warmte
 231. later is de toekomst in het nu
 232. liefde blijft chic als het wars is van modegrillen
 233. insluiten toont meer wil dan uitsluiten
 234. bloed heeft niet voor niets de kleur van de liefde
 235. kinderen zijn eerst denkers en vragers over liefde
 236. geil in opwindend samenzijn wil meer
 237. de context bepaalt de diepgang van het woord
 238. liefde wil geen gevangene van een droom zijn
 239. een vurige blik zegt meer dan lieve woorden
 240. om goed te zijn is het blijven geloven in eigen kracht
 241. van de liefde houden is dagelijks werk
 242. een lach maakt de dag mooier
 243. elke beweging in het hart is een signaal
 244. gewone mensen zijn het meest geweldig
 245. blij zijn mag meer worden geuit
 246. om te oogsten in het leven is er zaad nodig
 247. de dagelijkse bijdrage aan de liefde heet aandacht
 248. de oudste liefdesblokken zijn het stevigst
 249. de berg van de liefde beklimmen is niet steeds omhoog gaan
 250. geduld en wijsheid trekken samen op om liefde te ontwaren
 251. een mooie liefde kent de balans tussen willen en kunnen
 252. de dag wil een bijzondere beleving zijn
 253. in tijden van nood leren geliefden elkaar beter kennen
 254. zin bepaalt het samenzijn
 255. het is een afgewogen besluit opnieuw met elkaar te beginnen
 256. liefde koestert zachtheid
 257. poëzie over liefde zet beleving in vuur en vlam
 258. in de liefde is moed meer dan moet
 259. dromen gebeurt ook buiten het bed
 260. verandering en groei slagen bij geloof in eigen kunnen
 261. als bevrediging liefde oproept groeit de vraag naar diversiteit
 262. het huis van een engel ligt buiten de hemel
 263. ook in de liefde gebeuren wonderen
 264. helaas vindt het kwade denken wel iets
 265. na wat tijd heeft liefde op dezelfde vragen andere antwoorden
 266. liefde kent kracht voor het afscheid
 267. het overdrevene verliest aan betekenis
 268. door aandacht voor elkaar loopt de relatie minder gevaar
 269. ontwikkeling komt vooral door het eigen bewustzijn
 270. een liefde is ademloos zonder op adem te hoeven komen
 271. vorming heeft filosofie en kritisch denken nodig
 272. in de liefde is een aanraking gewenst
 273. een relatie continueert door verleden met heden te verbinden
 274. aandacht is het grootste geschenk om te geven
 275. ervaren is niet vanzelfsprekend
 276. liefde werkt in de praktijk is een eeuwenlang bewijs
 277. beelden groeien in het donker
 278. stoer heeft veel spieren en weinig in het hoofd
 279. ruis doet liefde wankelen
 280. feitelijk gevoel betekent meer dan feitelijke macht
 281. creativiteit wil geen zekerheid
 282. succes is veelal het resultaat van zelfontbranding
 283. een verliefde heeft vragen lief
 284. een regenboog zijn in andermans wolk versterkt de liefde
 285. het niet weten zegt meer dan het weten
 286. als geilheid een medicijn is zijn er weinigen snel beter
 287. taal kan liefde verstaan
 288. liefde verbaast de dag
 289. met liefde kan iemand veel
 290. liefde wil aanwezig zijn om te verbinden
 291. met de ogen van de ander neemt begrijpen toe
 292. zoeken is het dagelijks volgen van het hart
 293. zelfs na vele jaren wil liefde nog hand in hand gaan
 294. liefde wil dagelijks verwonderen door het bijzondere
 295. bij oog voor personeel is het bedrijf meer ondernemend
 296. luisteren wil het woord verwerken
 297. stilte gaat de afwezigheid van lawaai te boven
 298. een stevige dialoog maakt van kijken zien
 299. elke dodenherdenking is een immanent protest tegen oorlog
 300. liefde leert door interactie
 301. stilte beschikt over religieuze en spirituele dimensies
 302. buiten de dood zijn zekerheden vals
 303. het liefdeslot gaat over te laat en te vroeg
 304. bewust van eigen kwaliteiten is voor later
 305. vrede komt uit een vergevingsgezind hart
 306. geven is het middel om zelfzucht terug te dringen
 307. door wind gaat liefde verloren
 308. geven is het middel om zelfzucht terug te dringen
 309. voor morgen geldt het grote niet weten
 310. moed is de metgezel bij het volgen van het hart
 311. stilstaan doet liefde bij de context
 312. de liefde opwindend bedrijven gaat in meer bedrijven
 313. de pijn van de een is onvoorstelbaar bij de ander
 314. een fakkel van goed gevoel is om door te geven
 315. door betrokkenheid weet liefde te verbinden
 316. hoe wijzer de mens zo kleiner de weetal
 317. liefde faciliteert talenten
 318. in een bosbad ontmoeten zintuigen de natuur
 319. zien, luisteren en begrijpen maken liefde voor de ander
 320. brave burgers worden beknot in hun vrijheid
 321. water zorgt voor continue verandering
 322. na een crisis komt een onbekend normaal
 323. om te zien heeft liefde geen ogen nodig
 324. verliefdheid mist de balans tussen hartstocht en rede
 325. de toekomst van liefde vraagt flexibiliteit
 326. schoonheid en troost helpen bij onzekerheid
 327. een open plaats roept herinneringen
 328. een kind doorziet het gedrag van volwassenen
 329. uniciteit blinkt in situaties
 330. het verschil maken kan als verschillend worden gezien
 331. een leerkracht brengt de liefde van onderwijzen en leren bijeen
 332. zorgen voor morgen is een kunst
 333. liefde weet van focussen
 334. er is lef nodig om in actie te komen
 335. veel weten zegt niet veel te weten
 336. een bevredigende relatie vraagt om verlenging
 337. liefde heeft het vertrouwen bergen te kunnen verzetten
 338. een klacht intrekken is nog geen vrijpleiten
 339. uitgesproken is meer dan het hebben gezegd
 340. liefde wil het slot van het hart openen
 341. denken tijd te hebben toont afwezigheid van realiteit
 342. dwalen scherpt het verstand
 343. geen tijd hebben is gezakt zijn voor tijdmanagement
 344. een beeld versnelt begrijpen
 345. op de puinhopen van het bestaan gaat liefde bloeien
 346. elkaar eren is te leren
 347. bij zelf in vrede zijn is het anderen aanvaarden
 348. liefde heeft voorkeur voor doen
 349. met een lach wordt het gezicht aantrekkelijker
 350. het leren van de taal der liefde is een uitdagend genoegen
 351. met het oog voor detail is het geheel onzichtbaar
 352. een thuis kent een liefdevol welkom
 353. leren omgaan met verdriet is ook leven
 354. liefde leeft in paradoxen
 355. het verleden voorspellen is een uitgemaakte zaak
 356. vrijheid wil worden getoetst
 357. een anti-viraal leger is meer dan welkom
 358. voor de dood vluchten is geen vluchtmisdrijf
 359. liefde ziet het wonderbaarlijke van het gewone
 360. een vuile spiegel verhindert reflectie
 361. opwindend ontwaken zegt wat over de nacht
 362. de kringloop van het leven wil steeds onderweg zijn
 363. wetenschap is een middel om dichter bij God te komen
 364. door saamhorigheid ontstaat kracht in de liefde
 365. goed voor elkaar mijdt gevaar
 366. leven met beperkingen doet de randen opzoeken
 367. glinstering in de ogen doet liefde fonkelen
 368. kleine zegeningen koesteren maken het leven waardevol
 369. liefde ziet graag verliefden in dialoog
 370. muziek is een wonder voor het brein
 371. kaarslicht geeft een gloed van genegenheid
 372. meer mensen zijn ziende blind dan echt blind
 373. creatieve spanning levert betekenis
 374. de zonde van de een geeft de ander vreugde
 375. liefde weet van leren door proberen
 376. beheersen loopt ooit uit de hand
 377. de duisternis vervloekt de kaars
 378. de grootsten geven anderen hoop
 379. leren gaat het best spelend
 380. alleen geil geeft weinig liefdespijn
 381. zien vertrekken doet aan het einde denken
 382. een verhaal met een hart is groots
 383. vastklampen aan het leven toont kwetsbaarheid
 384. zonder naastenliefde is er een hartkwaal
 385. liefde schijnt als eeuwig licht
 386. de dag is wat ervan wordt gemaakt
 387. inspireren is groot dromen en geloven in realisatie
 388. het laag gestelde raken is een gemiste kans
 389. liefde weet nog van diepe wonden
 390. genieten mag elke dag
 391. rechtsstaat en democratie komen voor liefde bijeen
 392. leven is streven om te geven
 393. afzondering is even het beste gezelschap
 394. een verliefde zet de volgende stap te snel
 395. het bijzondere van het verleden is de herinnering
 396. een langdurige relatie leeft door innovatie
 397. hoge snelheid zet het beleven in z’n achteruit
 398. liefde houdt het dierbare vast
 399. vrienden zijn er bij zon en regen
 400. stilte bereidt woorden met hoop op verstand
 401. tolerantie nodigt macht en onderwerping uit
 402. in het licht laat het aards paradijs zich voelen
 403. wijsheid is weten van beperktheid
 404. liefde heeft geduld om herkend te worden
 405. bij huivering en ontzetting past hoop
 406. uitproberen geeft onverwachte inzichten
 407. de liefde weet wel beter
 408. de stem van bezinning komt uit de eeuwigheid
 409. het verschil tussen bevrediging en liefde is de tijd
 410. oneindige liefde overstijgt het rationele
 411. het ego heeft geen besef van onbeduidendheid
 412. een vakman heeft trots, beroepseer en liefde
 413. doen wat liefde geeft wordt beloond
 414. liefde weet wat waar te willen
 415. nieuwsgierige liefde bezorgt intens gevoel
 416. een leeg hart is nooit leeg
 417. contact komt door aansluiting bij de beleving
 418. niet meer van deze tijd mist inhoud
 419. liefde wil smaken maar moet soms braken
 420. tolerantie grijpt naast de hoogste waarde
 421. rust is de sleutel tot succes
 422. de deur naar stilte staat open
 423. liefde gelooft in de warmte van zorgvuldig omgaan
 424. rijkdom staat welzijn in de weg
 425. geluk is graag wijs
 426. knuffelen is eerst aanvoelen en daarna voelen
 427. liefde leert te zien
 428. nadenken over het niets heeft tijd nodig
 429. het leven aanvaarden geeft berusting
 430. liefde staat in het centrum van het heelal
 431. zelfvertrouwen wint andermans vertrouwen
 432. onverschilligheid voor vluchtelingen is een vlucht
 433. vriendschap gaat over ongelijkheid heen
 434. de onmacht om jonge mensen op te voeden groeit door
 435. rituelen doen stilstaan bij de diepte van het bestaan
 436. tussen zachte dijen kan ook liefde gedijen
 437. liefde blijft in glans verschijnen
 438. een uurtje duurt vaak langer dan zestig minuten
 439. de zesjescultuur in het onderwijs getuigt van weinig liefde voor leren
 440. bij het verdwalen worden nieuwe wegen gezien
 441. liefde wil zelf blijven nadenken
 442. loskomen van oppervlakkigheid is een berg beklimmen
 443. groot verlangen staart
 444. tolerantie in de liefde leidt tot afdwalen
 445. liefde kent de paradox van kracht en kwetsbaarheid
 446. hebzucht verwoest
 447. loslaten veronderstelt vastzitten
 448. liefde leeft door een onzichtbaar vuur
 449. van dageraad tot schemerdonker is toevlucht zichtbaar
 450. liefde kan zonder reden
 451. meteen een oordeel is makkelijker dan even nadenken
 452. het gevoel voor humor vraagt overlevering
 453. liefde is trots om te mogen leven
 454. iemand die enkel wil knuffelen weet wat seks doet
 455. in een moment van stilte is het luisteren
 456. vreemdsoortig gedrag valt op bij de doorsnee soort
 457. een streep getrokken door de dood kondigt de tijd van ruilen aan
 458. als eerste de kennis pakt de voorsprong
 459. liefde staat in het midden om steeds te beminnen
 460. een spiegel toont ook een donkere hoek
 461. een denkende doener leert van actie
 462. in gezelschap is zelfbeheersing het belangrijkste
 463. op een mooie plek is de tijd gestorven
 464. de oorzaak van blijdschap is de ander
 465. liefde ziet met het hart
 466. angst om te falen mist succes
 467. een voorstel heeft blijvend draagvlak nodig
 468. liefde kan veel met weinig
 469. innerlijke reiniging is de beste schoonmaak
 470. er is weinig idee van weinig weten
 471. bij enkel geil gevoel mist liefde het doel
 472. het doolhof van gedachten heeft vragen over de weg
 473. in de gang van het goede klinkt gezang
 474. liefde weet van eerst te geven
 475. vertrouwen kenmerkt de uitgestoken hand
 476. de gedachte wil ongestoord verder
 477. waarheid kenmerkt zich door eenvoud en soberheid
 478. liefde wil samenhang ervaren
 479. het hoofd in rust stelt besluiten gerust
 480. de kwaliteit van het leven heeft voorrang
 481. het verschil tussen hartstocht en vrijen is verlangen
 482. onderwijs wil leren beoordelen
 483. angst verlamt liefde
 484. lawaai verhindert een dromer te denken
 485. het achtergelaten spoor typeert het leven
 486. gewoonte blokkeert verandering
 487. als het woord stopt krijgt de gedachte meer ruimte
 488. motivatie bepaalt de inzet van liefde
 489. het hart kan meer dan ogen, oren handen en gedachten
 490. vrijheid is het vermogen naar volmaaktheid te streven
 491. twijfel en vermoeidheid veroorzaken verlies
 492. het denken toont tekorten
 493. een leven vol liefde mag soms minder serieus zijn
 494. offers bepalen de grootte van succes
 495. liefde begrijpt en toont begrip
 496. een golf is te lang een rimpeling geweest
 497. liefde is het meest vrijgevig
 498. kwaliteit wil liefde laten zien
 499. liefde wil geen cijfer opgeplakt krijgen
 500. een café verkoopt gezelligheid
 501. liefde vraagt consequent te zijn
 502. te laat komen heeft weinig respect bij
 503. een oude relatie schuift de verhoudingen op
 504. eten van de liefde blijft een utopie
 505. met voldoende liefde is er geen gierigheid
 506. hart en gedachten hebben een stille relatie
 507. porno is de wansmaak van erotiek
 508. een goede naam weet van eenmalig verlies
 509. liefde verdraagt gebreken
 510. de bron groeit door aandacht
 511. liefde wil naar schoonheid kijken
 512. schitterende nep overschaduwt echtheid
 513. zijn is de luisterende ziel
 514. met een zucht herkent liefde patronen
 515. houvast willen staat verandering in de weg
 516. oprechtheid uit zich in eenvoud
 517. vrij zijn betekent liefde en sympathie opbrengen
 518. wijsheid kent peilloze diepten
 519. liefde is tijdloos en kan zonder jaartal
 520. een idee ontstaat veelal meer buiten dan binnen
 521. geliefden staan in bloei
 522. stilte is meermaals het beste antwoord
 523. gepoets in huis wil een thuis
 524. liefde wil mijmeren over ouderdom
 525. in de schemer is het tasten naar het ware
 526. leven is veel geven en weinig ontvangen
 527. liefde wil meer weten van gevoel
 528. de vitaalste leeropdracht is laten nadenken
 529. een mens rijpt door naastenliefde te tonen
 530. kwaliteit toont details
 531. tijdelijk is onbevredigend
 532. verbittering breekt tevredenheid af
 533. een dromer heeft moeite met de realiteit te begrijpen
 534. nadenken over gevolgen van een beslissing houdt berekening in
 535. diepe gedachten reiken tot boven de wolken
 536. liefde zoekt de grens op
 537. het leven overleven gaat met lichtpuntjes
 538. een dromerige vrouw heeft ogen zonder blik
 539. een positief leven wil geen negatieve gedachten
 540. van de liefde is overal te leren
 541. liefde heeft vrijwel dagelijks de beste dag van het jaar
 542. liefde spreekt met gezag
 543. armoede neemt afstand van heersen
 544. bezinning vraagt om stilte
 545. haast laat weinig tijd aan beschouwen
 546. nederigheid groeit in de grond van waarheid
 547. oprechtheid zorgt voor innerlijke vrede
 548. gezondheid is meer dan zonder ziekten
 549. liefde weet dat er meer wegen zijn
 550. de ander willen begrijpen houdt gedachten wakker
 551. een grote liefde kent enkel groei
 552. na juist waarderen komt eren
 553. schoenen duiden de kwaliteit van de man
 554. gedachten bepalen het leven
 555. ook in de liefde kent solidariteit een grens
 556. leren is nieuwsgierig blijven
 557. een dromer leeft gelukkig in de wereld van fantasie
 558. begrijpen komt na inzien
 559. hoogmoed versterkt leugens
 560. de waarde van vrijheid hangt af van de diepgang van liefde
 561. oppervlakkigheid overheerst bij kijken en niets zien
 562. schoonheid maakt liefde zichtbaar
 563. het onderwijs vergeet te prioriteren om voortgang te boeken
 564. observeren levert wijsheid
 565. liefde floreert na een gevarieerde stage
 566. brengen tot stilstand geeft impuls aan vooruitgang
 567. een ei leggen daagt het vinden uit
 568. een lach brengt mensen dichter bijeen
 569. contextuele verscheidenheid geeft pluraliteit in beleving
 570. liefde wil toppen na dalen te voelen
 571. weerstand tegen definitief zorgt voor uitvluchten
 572. de mens is omringd door duisternis
 573. ingrijpende gebeurtenissen openen de ogen voor vergankelijkheid
 574. verwondering stimuleert liefde
 575. voor verder in het leven is soms een zetje nodig
 576. een relatie omvat meer dan verbinding
 577. elementaire beleefdheid raakt meer zoek
 578. liefde wil wijsheid voor de tijd
 579. wachten is meer dan uitkijken
 580. de waarde van het leven is geven
 581. reputatie groeit door het verleden
 582. enkel verandering blijft
 583. de fakkel van liefde wil worden doorgegeven
 584. bewust consumeren is verleiding weerstaan
 585. de dag floreert door te zaaien
 586. wijs gaat voor slim
 587. liefde voor het milieu krijgt kansen door een recessie
 588. grote liefde slaagt in het kleine
 589. liefde mijdt rimpelingen op het water
 590. opgroeien met liefde zaait betrokkenheid
 591. verantwoording kennen is het eigen lot in handen houden
 592. wijsheid groeit door ervaring
 593. houding en gedrag bepalen de kwaliteit van vriendschap
 594. ontmoeten wil groeten
 595. voortbestaan hangt af van liefdevolle warmte
 596. liefde omhult
 597. dans geeft liefde meer kans
 598. fantasie geeft de limiet van de hoop
 599. ongeluk verlangt naar zingeving
 600. liefde omarmt de kunst om de naasten te zien
 601. beminnen is in afwachting
 602. de liefde weet van twijfelen zonder aarzelen
 603. tussen leermeesters is kwaliteitsverschil een taboe
 604. liefde ziet mogelijkheden zonder grenzen
 605. een zoektocht duurt minder lang dan een mensenleven
 606. schoonheid maakt liefde zichtbaar
 607. liefde met leegstand heeft een vol ego
 608. traag voort gaat staand voorbij
 609. liefde is wat het hart laat doen
 610. bij het eigen gelijk is het gezamenlijke doel onzichtbaar
 611. waarde in de liefde creëren lukt met passie
 612. zonder dal is geen top te zien
 613. liefde is als de zon om tranen te drogen
 614. elke dag kan liefde opnieuw beginnen
 615. verhalen laten de geest reizen
 616. liefde wil binnen en buiten acteren
 617. van het verleden leren gaat verder dan het begrijpen
 618. elke morgen heeft eigen zorgen
 619. liefde groeit door geduld
 620. het laatste woord hoopt op goed gehoord
 621. getallen leven als ermee wordt gewerkt
 622. liefde droogt tranen
 623. zonder perspectief schijnt de horizon dichtbij te zijn
 624. goede daden leveren zegeningen op
 625. wat je doet zegt meer dan wat je hebt
 626. inzet leidt tot slagen in een relatie
 627. goed gevoel heeft een onvoorstelbaar einde
 628. wijsheid leeft in gedachten
 629. samenwerken is gedrag verbeteren
 630. de toekomst krijgt in stilte vorm
 631. zaaien is een pleidooi voor vertrouwen
 632. slaagt naar zichzelf luisteren dan is de ander hoorbaar
 633. eigen gebreken zien overtreft de attendering door anderen
 634. vermeende wijsheid heeft geluk nodig
 635. de kracht van de stilte roept de kern van leven
 636. liefde start met verwondering
 637. succes weet van tegenslagen
 638. om alles te begrijpen schiet een ieder tekort
 639. idealisme wenst vertaling in gedrag
 640. laagheid wordt bij drukte zichtbaar
 641. de basis van liefde is verbondenheid
 642. vorming gebeurt door dat wat mensen liefhebben
 643. liefde wil eerst zichzelf ontmoeten
 644. met de voeten op de grond staat liefde stil
 645. een obstakel vraagt om met weerstand om te gaan
 646. de lach maakt de mens completer
 647. liefde wil op meer dan oppervlakkige kenmerken worden beoordeeld
 648. dienstbaarheid raakt
 649. cijfers leven door in getallen
 650. een obsessie blijkt achteraf te veel tijd te nemen
 651. zorgen maken ogen helder om elkaar beter te zien
 652. interesse staat boven interessant
 653. wijsheid wil het eeuwige doorgronden en kennis wil het tijdelijke weten
 654. hoogmoed mist het hogere doel
 655. niet durven bemoeilijkt de liefde
 656. liefde wil liever omdenken dan of-of-denken
 657. gevoel zorgt voor verbinding
 658. verbeelden is de sleutel voor opwinden
 659. het kind in de liefde mag er langer zijn
 660. zelfs bij het sterven worden talenten ontdekt
 661. acceptatie van eenzaamheid brengt liefde dichterbij
 662. armoede omarmen bezorgt het hart rijkdom
 663. liefde verbindt door intenties op elkaar af te stemmen
 664. de toekomst voltooit zich in het nu
 665. een stoornis is tijdgebonden
 666. een goede relatie weet steun te waarderen
 667. euthanasie is de vraag naar ultieme hulp
 668. onder druk raakt liefde van slag
 669. van het slechte is meer geleerd dan van het goede
 670. liefde vindt succes wat anders dan marktwaarde
 671. autonomie is een groeihormoon
 672. kennis heeft waarde door het liefdevol maken en toepassen
 673. drukte over het verleden knaagt aan het heden
 674. vrijheid is na liefde het hoogste goed op aarde
 675. menswaardig sterven treurt bij het verhaasten van de dood
 676. liefde draagt waarheid een warm hart toe
 677. chaos nodigt leven uit
 678. praten is meer dan woorden uitspreken
 679. enkel de dwaas denkt veel te weten
 680. de eigen verbeelding volgen beperkt de blik
 681. tobben roept zorgen op om liefde te verliezen
 682. het kleine maakt het grote
 683. de laatste verschillen willen zich verborgen houden
 684. geluk groeit vlakbij
 685. verlangen legt zich niet makkelijk neer
 686. liefde weet dat de maker meesterlijk is
 687. de bezorger van trots is positief
 688. bitterheid verwaarloost het leven
 689. een voortrekkersrol heeft zorg voor achterblijvers
 690. de hogeschool van de liefde wil meer kennis
 691. kijken naar een ander vraagt uitkijken
 692. aftakeling laat de geest in de mist verdwijnen
 693. zonnig humeur geeft het leven fleur
 694. van de perfecte man of vrouw is enkel te dromen
 695. een ernstige blik maakt liefde alert
 696. lawaai maakt liefde onvindbaar
 697. door tekorten wordt het speciale zichtbaar
 698. het onderwijs mist de essentie om liefdevol te zijn
 699. zonder dromen blijft grootse liefde uit
 700. de rangorde van cognitie voor empathie mag anders
 701. wijsheid blijft weg van hartstocht
 702. ook traag groeiende liefde komt tot bloei
 703. liefde wil voor het leven leren
 704. langdurig stilzwijgen wacht op verlichting
 705. een relatiebreuk vraagt herijking van de menselijke maat
 706. vindingrijke liefde geeft kracht
 707. eenpersoonshuishoudens betalen een hoge tol
 708. een goed gelovende verliefde heeft de les naïviteit gemist
 709. rijping begint met nadenken over levensvragen
 710. soms lekt het dak van de liefde
 711. aan niet zo goed zijn is veel te doen
 712. liefde versterkt gelijkwaardigheid
 713. eenvoudig leven weet veel van geven en weinig van nemen
 714. opvattingen en verwachtingen maken liefde kwaliteitsbewust
 715. een wijs mens weet vriendelijkheid op waarde te schatten
 716. stilte tussen voormalige vrienden voelt lang aan
 717. vooruitgang vereist meer dan hard werken
 718. de relatie bekijken doet denken aan herzien
 719. in een illusie leven toont de broosheid van het bestaan
 720. bang zijn is geen excuus
 721. liefde gaat door tegenslag naar warmte
 722. anderen laten genieten is de gave van liefde
 723. loslaten wil een ander gevoel laten komen
 724. woorden vol liefde komen zonder geluid
 725. gemakzucht vervangt lezen door vragen
 726. liefde weet van het onoverkomelijke
 727. een relatie is een reis op gemeenschappelijk terrein
 728. liefde kent geen fouten maar lessen
 729. persoonlijke groei levert eigenwaarde
 730. stof bedreigt het vuur in een relatie
 731. een mens heeft wijze raad van de liefde nodig
 732. een oordeel zou van de omstandigheden moeten weten
 733. duurzaamheid in de liefde werkt lang door
 734. een investerende liefde heeft leren afschrijven
 735. het mystieke zorgt voor levende mogelijkheden
 736. in het donker is het geloven in het licht
 737. de knal bij de confetti verhoogt de sfeer
 738. liefde weet nog van verwondingen
 739. de wijze lacht dagelijks om zichzelf
 740. met lessen geven wordt meer geleerd dan deze te nemen
 741. afzondering is het beste gezelschap voor even
 742. voor vertrouwen in de cultuur is kennis nodig
 743. vreugde verwondt pijn
 744. een lach in de morgen geeft motivatie voor de dag
 745. hoop wil niet relativeren
 746. tot inzicht komen vergt tijd en een bel
 747. zaaiende liefde moet nog leren oogsten
 748. priestertekort past kerkelijke regels aan
 749. voorspoed trekt vrienden aan
 750. voor de blik in het duister houdt liefde zich verborgen
 751. na nadenken komt leren
 752. falen kent enkel opgeven
 753. de kern van liefde ligt stroomopwaarts
 754. door speelsheid wint het gezag aan grootte
 755. intenties vragen verbinding
 756. dankbaarheid verdient meer dan met mate
 757. relaties kennen in het begin veel zin
 758. liefde ziet kansen met een groter begripsvermogen
 759. over aangenomen waarheden wil liefde nog eens nadenken
 760. afhankelijkheid nodigt onzekerheid uit
 761. wijsheid voelt rijkdom minder wegen
 762. liefde in mineur wil een andere kleur
 763. durven opent wegen
 764. succes heeft ook liefde als vader
 765. leren begint bij de moeder
 766. de waarheid komt eerder bij twijfel
 767. liefde geniet van de onderlinge band
 768. het eerste woord wordt lang gehoord
 769. starheid is muurvast geworteld in het verleden
 770. kunnen als sta in de weg verspert liefde
 771. erkennen van missers vraagt geduld
 772. het bijzondere van het verleden is de herinnering
 773. op het liefdesterrein staat een kloppend hart
 774. een oecumenische mis heeft geen basis door verschil in kernen
 775. angst weet van de macht van vernietiging
 776. wijsheid vraagt om voorzichtigheid
 777. liefde vraagt tijd aan verbeelding
 778. de opvoeder van liefdeloosheid is gevlucht
 779. liefde tonen ziet vergeven
 780. het hart weet dat leven geven is
 781. pijn zegt hoe te leven
 782. het verschil tussen werkelijkheid en waarheid is zoek bij spanningen
 783. blijmoedig is de liefde bij verrassingen
 784. afgunst is zichzelf leed berokkenen
 785. vooruitkomen is verre van het moeilijkste
 786. voor veilig gevoel kan liefde zonder gordel
 787. van weer een goed gesprek wordt liefde weinig wijzer
 788. liefde overstijgt geluk
 789. getuigenis van geloof mist de dialoog
 790. jongeren behoren te worden gehoord
 791. vasthouden vreet energie en bliksemt het loslaten weg
 792. geld zegt dat liefde voor alles een misverstand is
 793. verliefden ervaren het onvolmaakte
 794. de geest wil vrij van zorgen blijven
 795. in de liefde betaalt de ander de prijs
 796. het gesproken en geschreven woord staan ver uiteen
 797. liefde houdt rekening met leeftijd
 798. verdriet voelen is verbondenheid ervaren
 799. wijsheid in de liefde weet van rijk rekenen
 800. een saaie relatie is de trappers kwijt
 801. verschraling versmalt de identiteit
 802. duistere krachten in een relatie ontkrachten liefde
 803. pracht heeft weinig woorden nodig
 804. een uitnodigende blik geeft het hart een kik
 805. in de liefde is verbeelding sterker dan kennis
 806. ogen kijken in het hart
 807. het siert de beste bescheiden te zijn
 808. liefde wil eerst dromen en daarna realiseren
 809. liefde heeft geloof in het onvoorstelbare
 810. eb en vloed maken liefde op het strand
 811. liefde wil boeien in een bloeiend leven
 812. met veerkracht voorkomt liefde langdurig leed
 813. onmin maakt een rondedans van beschuldigingen
 814. gemis is duurzaam
 815. soms wil liefde door het oog van de naald kruipen
 816. meer willende liefde stelt beter prioriteiten
 817. de theologische wereld vindt scholen zonder wortels
 818. een groot feest wordt traag afgesloten
 819. de lach verdrijft boosheid zonder woorden
 820. liefde vlucht voor harde woorden
 821. succes eist naast denkkracht ook zweet en tranen
 822. een lach heeft beweging nodig
 823. bewegen heeft een positief effect op de liefde
 824. door loslaten grijpen handen de toekomst
 825. verlies verwerken vraagt het onmogelijke
 826. een relatie aan elkaar knopen is geen opknopen
 827. de essentie van liefde is ruimte geven
 828. geloofszaken willen meer gesprekstof
 829. druk gepraat is een gordijn
 830. liefde hecht aan de waarheid
 831. verbeelding wordt door kennis krachtiger
 832. liefde wil de stem van de dialoog horen
 833. een aai geeft het gevoel van ogen in de hand
 834. de hartslag zegt of liefde raakt
 835. in de liefde is samen het werkwoord
 836. constante vernieuwing werkt demotiverend
 837. woede leidt tot wederzijds vastzetten
 838. verdriet wil een luisterend oor
 839. liefde is allergisch voor alles over één kam te scheren
 840. kinderen leren door in vrijheid te ontdekken
 841. liefde loont door eraan te werken
 842. zieken bij elkaar leggen maakt hen niet beter
 843. een hoogtepunt wordt later gevoeld
 844. iets missen ligt te staren
 845. van de liefde leren maakt nieuwsgierig
 846. liefde vormt de mens
 847. luisteren staat ver boven praten
 848. liefde spoort aan meer te voelen
 849. uit de bron van liefde is het blijvend putten
 850. liefde wil gesprekken voeren
 851. troost uit de fles wil herhalingen
 852. rouwverwerking maakt plaats voor verlies overleven
 853. liefde weet dat zwijgen een goede reactie is
 854. moed verslaat het noodlot
 855. dopen, vormsel en communie gebeuren bij cognitieve onrijpheid van het kind
 856. bedenken komt bij lang denken
 857. liefde relativeert veranderingen
 858. zonder eerlijkheid blijft respect afwezig
 859. de wijze weet weinig te weten
 860. liefde plaatst meer vraag- dan uitroeptekens
 861. kwaad schrikt het meest in gedachten
 862. liefde bepaalt de plaats in het leven
 863. verder gaan is afwijkingen kansen geven
 864. de eigen levensweg wijst succes in de liefde
 865. liefde over de rand staat in brand
 866. snel oordelen overtroeft de beschouwing
 867. eb en vloed zorgen voor afwisseling in het leven
 868. inspirerende woorden houden liefde hoogstaand
 869. liefde wil kennis van het brein
 870. een sleutelfiguur ziet de weg van morgen
 871. liefde heeft meer met continuïteit dan met succes
 872. bij drukte in de liefde passen geen afspraken
 873. veel geld in een relatie zorgt voor een spatie
 874. liefde is afkerig van macht en materialisme
 875. uitblinken in deugdzaamheid schittert meer dan in woorden
 876. liefde is de mentor van verliefden
 877. geluk is gewild bezit
 878. sterven is het afscheid van de microbe van de magie
 879. houden van gaat met een lach
 880. de optimist kent de voorsprong van geluk
 881. met willen heeft liefde perspectief
 882. gezang wekt goed humeur
 883. een hechte band kent de weg
 884. liefde verdient een centrale plaats in het denken en doen
 885. water geeft liefde eeuwig leven
 886. een voorbeeld heeft niemand voor zich
 887. de grens van kunnen is onzichtbaar
 888. later blijkt de grootte van succes in de liefde
 889. door zuivering wint het goede
 890. liefde weet dat wijsheid begint met nieuwsgierigheid
 891. ogen in de ziel zien meer dan ogen in het hoofd
 892. passie heeft met lijden schaduwkanten gemeen
 893. bij de doop van liefde begint het vormen
 894. nu beginnen is relevanter dan een lonkend perspectief
 895. liefde verdient aandacht om gezien te worden
 896. de plank misslaan is met wijsheid te koop lopen
 897. liefde heeft geleerd van verwachtingen
 898. mysterieuze stilte rijpt het leven
 899. liefde heeft honger naar waarheid
 900. zoeken naar een lief leidt naar de bron van liefde
 901. donkere liefde heeft onzichtbare schaduwkanten
 902. met geduld wordt het verwachte overtroffen
 903. de nuance valt met luisteren op
 904. liefde leert van reflecteren
 905. een gierigaard werkt aan een eeuwig leven
 906. het leven leest de les en leert lassen
 907. door op te groeien in vrijheid krijgt liefde ruimte
 908. liefde wil in iedereen betekenis hebben
 909. niet God maar de mens is gewelddadig
 910. naarmate een feest eindigt nemen verwachtingen toe
 911. de waarheid wordt geboren
 912. liefde is de expert in werkgeluk
 913. warmte blijft in herinnering
 914. de weg is de route en niet de kaart
 915. liefde wil meer begrijpen zonder alles te weten
 916. gebroken harten kennen lege handen
 917. sneller denken dan praten geeft vooruitgang
 918. opvoeden is zelfstandig leren denken
 919. de weg van het leven is uitgestippeld
 920. de schijn van een droom snakt naar realiteit
 921. de motor van het meeste nieuws draait op zondaars
 922. Engelse woorden en Nederlandse zinnen geven taalvervuiling
 923. een leven zonder stilte is verloren
 924. geluk komt na het loslaten van de wil om te begrijpen
 925. liefde ziet onwetendheid als gevaarlijk
 926. zorgen stagneren liefde
 927. het meenemen van geloof versterkt liefde
 928. respect wordt verdiend
 929. liefde is samen het leven leren
 930. mooie momenten weten van herinneren
 931. liefde kent zegeningen van goedheid
 932. een warme hand laat het hart bewegen
 933. aarzelen bezorgt liefde angst
 934. het vrije geweten is groter dan aardse krachten
 935. door te excelleren blijft liefde uniek
 936. bij kwaad doen hoort zich schamen
 937. geschiedenis belicht de rol van schijnbaar toeval
 938. blikken weten het gevoel te verklikken
 939. een genie is top op minstens één terrein
 940. mensen zitten vaker vast in het verkeer dan in de cel
 941. teleurstelling verdringt verwachting
 942. eigenzinnigheid verlangt vrijheid
 943. liefde vraagt aan verliefden leerbereidheid
 944. conclusies uit ervaringen gelden voor toen
 945. liefde weet dat wagen moed geeft
 946. de waarheid is onvolkomen
 947. de kracht van bijgeloof is voelbaar
 948. de schijn van integriteit straalt op een ander af
 949. bij elke tijd past spiritualiteit
 950. iedereen is uniek zonder steeds uniciteit uit te dragen
 951. een dwaas denkt wijs te zijn
 952. liefhebben kan minstens worden geprobeerd
 953. de weg naar succes gaat via tegenslag
 954. in de stoel zakt liefde weg
 955. kennis is inspiratie voor zelfontplooiing
 956. de ontmoeting bevestigt het belang van er te zijn
 957. liefde is wars van macht
 958. echt is verbeelding vol liefde
 959. afzondering lijkt problemen te verschuiven
 960. liefde kent het gesprek zonder punt
 961. echt leren van elkaar gebeurt bij de draagbaar
 962. positiviteit geeft ruimte aan groei
 963. geduld kent het verlangen naar verder
 964. geloven gaat zonder haast
 965. liefde wil investeringen zien
 966. ontplooiing komt door afwijkingen te koesteren
 967. ervaren en luisteren zorgen het meest voor wijsheid
 968. bij de hand reiken hoort geen zeiken
 969. zwijgen is tactvol antwoorden
 970. het gevoel van de ontvanger bepaalt de grote van een geschenk
 971. het schoolplein is een talententuin
 972. alleen zijn is een optie
 973. liefde schittert bij het tonen van kwetsbaarheid
 974. weten van een feilbaar leven dekt het verleden af
 975. door connectie beweegt liefde
 976. een held zet de eerste stap in de liefde
 977. groei komt door anders normaal te vinden
 978. liefde stijgt met een lach
 979. voor de deur is het nat van tranen
 980. liefde loopt verwondingen op
 981. sociale media nodigen asociaal gedrag uit
 982. kennis is dagelijks achterhaald
 983. de winst van afzondering groeit in de tijd
 984. een duistere tactiek maakt de tegenstander lam
 985. liefde heeft de tijd zonder klok
 986. aandacht geeft aan verbeelding hoge prioriteit
 987. veroordeeld voelen is als een cel waarvan de deur openstaat
 988. door te delen blijft de relatie leven.
 989. doorgaan wil raken, opgeven is missen.
 990. een relatie met knelpunten heeft een afslag gemist.
 991. de ziel heeft meer ontmoetingen dan het verstand.
 992. zonder vorm vormt liefde zichzelf.
 993. een hand zonder vuist voelt vriendschap.
 994. liefde wil van mens, dier en natuur houden.
 995. ondermaats belonen met bovenmaats presteren tart de houdbaarheid.
 996. het tellen van zegeningen weerstaat moeilijkheden.
 997. bij een vooruitzicht is het waken voor overschatting.
 998. een gevallen ster brengt offers.
 999. liefde verwacht het onverwachte.
 1000. de tijd van wegkijken zit in het donker.
 1001. vrijheid verleent betekenis aan belevenis.
 1002. een gedicht is de creatie van gebottelde woorden.
 1003. visie op liefde is kwalitatief subjectief.
 1004. tijd en aandacht helpen liefde bij veranderingen.
 1005. alleen zijn begint met gedachten.
 1006. een droom houdt van schijn.
 1007. de grote liefde is verborgen in de schaduw.
 1008. alles voorzien wenkt de slordigheid.
 1009. winnen is meer dan over talent beschikken.
 1010. aandacht voor de ziel geneest het lichaam.
 1011. rust maakt liefde in de stilte hoorbaar.
 1012. achter de voordeur verandert de warmte.
 1013. liefde zegt angst de wacht aan.
 1014. door verwondering opent liefde het hart.
 1015. voor voortgang is de werkelijkheid te reduceren.
 1016. de dag laat zich met liefde uitpakken.
 1017. geld koopt de schijn van liefde.
 1018. liefde gebruikt meer bruggen om te verbinden.
 1019. liefde heeft rechtschapen mensen nodig.
 1020. een gesprek kan meer dan helend zijn.
 1021. liefde is in de ban van sterren.
 1022. inzicht vergeet de tijd.
 1023. voorkennis mist de wijsheid van morgen.
 1024. inzetten ontsluit energie.
 1025. liefde verrast met aandacht.
 1026. een blik prikkelt de nieuwsgierigheid.
 1027. zelfgenoegzaamheid staat denken in de weg.
 1028. een wachtlijst verwijst liefde naar het tweede plan.
 1029. ongeacht het aantal staan lotgenoten zwak.
 1030. dromen veranderen aandacht.
 1031. liefde vraagt nadenken.
 1032. de eigen cultuur wordt respectloos opzijgeschoven door multiculturalisten.
 1033. liefde helpt vol overgave.
 1034. ingevingen brengen diepgang in de liefde.
 1035. liefde is gul zonder te tellen.
 1036. aandacht ontdekt de veelzijdigheid van de liefde.
 1037. een zelfreinigend vermogen kan zonder afvalbak.
 1038. denken veel te doen stagneert de voortgang
 1039. liefde wil vervulling van het hart
 1040. verlaten liefde verlaat zich op gevoel
 1041. door te ontdekken wordt liefde wijs
 1042. liefde gaat met schade aan de slag
 1043. aandacht maakt oplossingen mogelijk
 1044. geld is het smeermiddel in een materiële relatie
 1045. liefde schenken is het hoogste goed
 1046. oprichten uit vreugde geeft warmte
 1047. liefde levert strijd met vermeende hogere waarden
 1048. het einde vraagt aan de moed om door te gaan
 1049. liefde heeft integriteit als wens
 1050. fouten toegeven maakt wijzer
 1051. te hoog gegrepen beloften zien het sterven komen
 1052. vrijheid is een opdracht om er voor elkaar te zijn
 1053. leven is leren van de liefde
 1054. relaties slagen bij het dagelijks in verbinding blijven
 1055. het kan niet ligt begraven
 1056. liefde in de overgang wil geen uitstel
 1057. het tijdsgewricht zorgt voor heroverweging van aandacht
 1058. zij die moeilijk doen zijn moeilijker dan anderen die moeilijk ervaren
 1059. met bloemen is het veel zeggen zonder uit te leggen
 1060. liefde heeft de kracht van verrijzenis
 1061. liefde kent geen tegenprestatie
 1062. ja zeggen voor het nu is niet vastleggen voor immer
 1063. verliefden zien meer in kansen dan in onmogelijkheden
 1064. liefde slaagt met kiezen voor zichzelf
 1065. de bedoeling van liefde ligt in oprechte en innerlijke waarde
 1066. leren vergroot de eigen wereld
 1067. geluk nodigt uit anders te denken
 1068. geschreeuw bemoeilijkt een beschaafd gesprek
 1069. het grootste gemis van liefde is aandacht
 1070. een relatie wil een gezamenlijke aanpak met eerlijk delen
 1071. liefde komt verder met het vinden van gedeelde interesses
 1072. hartelijkheid is geven
 1073. immigratie van liefde blijkt een vergissing
 1074. een belofte wil na de geboorte groeien
 1075. een verliefde wil de kloof tussen ideaal en praktijk dichten
 1076. liefde is meer dan offers brengen en pijn lijden
 1077. een liefdevol hart reageert vanuit nieuwsgierigheid
 1078. onderwijzen is geven wat nodig is
 1079. denken wijs te zijn is dwaas
 1080. liefde kent het geloof in eigen kunnen
 1081. met een plan van aanpak maakt liefde weinig vorderingen
 1082. leven is dankbaar voor samenzijn
 1083. liefde prijst aandacht
 1084. ongrijpbare liefde is als kussen met een ruit ertussen
 1085. liefde is liever wijs dan slim
 1086. liefde verdrijft duisternis
 1087. de tussenstand van het leven en het sterfbed willen niet samenvallen
 1088. liefde wil ruimte om autonoom te denken

U vindt de tussendoortjes 2001 t/m 3000 hier.

U vindt de tussendoortjes 1001 t/m 2000 hier.

U vindt de eerste 1000 tussendoortjes hier.