Liefdesfilosofie

Beste bezoeker van “liefdesfilosofie”,


Deze pagina staat klaar om eenieder nog meer met aspecten van Woordliefde kennis te laten maken. De lijst wordt elke dag verrijkt met een korte uitspraak of kernachtig gezegde over beleving, geluk, gevoel, liefde of warmte. Zowat elke dag heb ik een of meer ingevingen, vervolgens laat ik deze in me rijpen en uiteindelijk kan dit leiden tot een uitbreiding van de uitspraken van “liefdesfilosofie” op Woordliefde.
Het overnemen van één of meer uitspraken van “liefdesfilosofie” kan alleen met de vermelding van de bron “woordliefde.nl”.

Jan van Wijk

U vindt de eerste 1000 uitspraken “liefdesfilosofie” hier.

U vindt de uitspraken “liedesfilosofie 1001 t/m 2000 hier.

U vindt de uitspraken “liefdesfilosofie” 2001 t/m 3000 hier.

 1. een verliefde draagt vuur mee
 2. ongevraagd neemt de snelheid van verandering toe
 3. beter doen komt achteraf
 4. verliefden denken volmaakte liefde te hebben
 5. door aandacht is verschil te maken
 6. de toekomst is er voor jongeren klinkt discriminerend
 7. een aanraking in het openbaar toont liefde voor elkaar
 8. in een relatie is het luisteren naar de ander
 9. een dag met aandacht voor de ander is geslaagd
 10. zelfs een halve glimlach raakt
 11. bij zich openstellen geeft elke dag liefde
 12. liefde omarmt het onbevangen denken
 13. liefde bindt met bemind gevoel
 14. het hoe zegt meer dan het wat
 15. zichzelf prijsgeven vereist moed
 16. vertrouwen vormt het geheim van liefde
 17. liefde doet een vurig hart sneller kloppen
 18. een open hart is grenzeloos gastvrij
 19. genegenheid wordt in het hart gevoeld
 20. visie kijkt over grenzen heen
 21. tot na de dood blijft liefde verbinden
 22. liefde groeit met kleine stappen
 23. van elkaar genieten smaakt naar meer
 24. moeizaam roept vragen op
 25. zonder opwindend gevoel blijft liefde eerder platonisch
 26. de meester die zonder meesters kan toont geen meesterschap
 27. lust druipt af
 28. mogelijkheden komen als het nu is begrepen
 29. eerst vertrouwen daarna kan er wat bloeien
 30. goed luisteren is een gave
 31. de cyclus van leven vol liefde is oneindig
 32. liefde delen ontwikkelt vertrouwen
 33. liefde kijkt uit naar afspraken voor lange termijn
 34. ervaring is voedsel voor educatie in de liefde
 35. zien maakt herkennen in de ander mogelijk
 36. liefde ziet de betere ik
 37. liefde voelt als toevallen
 38. liefde heeft niets met onverschilligheid
 39. levensvisie verbeeldt liefdesgedachten
 40. een amoureus pad kent escapades
 41. liefde heeft voor iedereen kansen
 42. stijl ziet elegantie
 43. een fenomeen is alleen
 44. opwinden vraagt fantasie
 45. liefde zoekt naar de rakende toon
 46. liefhebben voelt ook de ander
 47. opstaan is nodig om tot groei te komen
 48. liefde kan uit veel worden gehaald
 49. de schijn van liefde met zuinigheid bedriegt
 50. zijn overtreft hebben
 51. liefde weet de last van anderen te dragen
 52. de gemiddelde liefdesgroei vertraagt
 53. onderzoekend denken ziet de taal van liefde
 54. intimiteit is de smeerolie in een liefdesrelatie
 55. verliefdheid verdwijnt met complimenten
 56. macht dwingt waarbij liefde wringt
 57. weelde is armoede aan tevredenheid
 58. als liefde blij voelt klopt het hart rustig door
 59. om af te vallen is het anders eten
 60. geil daalt na wat tijd van peil
 61. liefde kent de kracht van nieuwsgierigheid
 62. gekneusde liefde smeekt om tederheid
 63. liefde wil ritme
 64. het paradijs op aarde wordt bij elkaar gevonden
 65. liefde kent de uitverkorene
 66. een goed geweten is onwankelbaar
 67. opengaan kan in stilte
 68. liefde vraagt verliefden voor rede vatbaar te zijn
 69. veranderen heeft loslaten nodig
 70. liefde van nu wil voorspoed voor morgen
 71. zorgzaam mag ook lief kijken
 72. vrede begint met het openen van het hart
 73. liefde beleeft het gevoel met alle zintuigen
 74. met een toegestoken hand komt twijfelende liefde verder
 75. een opwindend standje vraagt een tandje erbij
 76. de grens van liefde wordt individueel bepaald
 77. liefde komt met de wind en verdwijnt bij windstilte
 78. innerlijk reizen laat het eigen beeld zien
 79. liefde ontbeert logica
 80. oneindig is de reis van de toekomst
 81. liefde gaat tot het uiterste
 82. succes in de liefde is een wazige hoop
 83. om elkaar geven is voor elkaar klaarstaan
 84. liefde kan leren door te observeren
 85. groeiende liefde weet te bloeien en boeien
 86. wraak is als een gerecht dat koud wordt gegeten
 87. het leven opnieuw te beginnen is een valse droom
 88. middelmatigheid mist het genoegen
 89. de keuze is het hart volgen
 90. liefhebben kijkt samen
 91. het verlangen is snel te groot
 92. liefde wil ook eens een stapje zetten
 93. met vasthouden aan zekerheden wordt geen voortgang geboekt
 94. het hart is aanwezig bij het maken van keuzes
 95. liefde geven is werken
 96. verwondering jaagt het denken over liefde aan
 97. een relatie is onnodig om gelukkig te zijn
 98. liefde is het dagelijks menu
 99. een relatie opbouwen doet liefde bloeien
 100. alleen in vrijheid kan liefde zich ontplooien
 101. een opwindende relatie geeft energie
 102. randverschijnselen vertroebelen het zicht op voortgang
 103. mens worden is de ander gaan zien
 104. liefde ontdekt door buiten de lijnen te kleuren
 105. lust komt en verdwijnt
 106. met de vraag “waarom?” neemt het antwoord de tijd
 107. het besluit om “ja” te zeggen is eerder genomen
 108. de verliefde die geen vragen stelt kent de weg niet
 109. zelf denken is de persoonlijke waarde in de liefde
 110. het levenspeil wordt verhoogd door meer beschaving
 111. handen die meepraten geven liefde extra beleving
 112. bekeren is keren tot nu en afkeren van gisteren
 113. afscheid doet pijn en wordt later lang gevoeld
 114. taal is gymnastiek voor de hersenen
 115. met plezier terugkijken doet liefde groeien
 116. elk mooi moment is een geschenk
 117. vrienden zijn de kers op de taart
 118. liefde wil zich in vertrouwen ontwikkelen
 119. warme gevoelens zijn niet te koop
 120. liefde kent de talenten gevoel en intuïtie
 121. haast sleept het hart mee
 122. gedrag brengt diversiteit in de liefde
 123. verliefdheid gaat de ogen te boven
 124. met de waan van de dag meegaan vraagt te snel aanpassen
 125. het hart geeft veel weg
 126. bij het denken over liefde gaat het snel over verbeteren
 127. de romantiek van het huwelijk verbleekt met het jaar
 128. verliefden twijfelen aan kunnen en doen
 129. empathie leert de liefde de ander te begrijpen
 130. op weg naar liefde klagen asfaltvoeten op kasseien
 131. in de liefde is de verbinding broos tussen theorie en praktijk
 132. denken over liefde is meer dan een intellectuele oefening
 133. liefde is er zijn voor de ander
 134. vriendschap vergroot vreugde
 135. liefde wil meer betekenen dan enkel in bed opwindend zijn
 136. de absolute waarheid blijft onvindbaar
 137. beminnen is binnenkomen
 138. liefde ziet af van onderpresteren
 139. durven in de liefde maakt het leven spannend
 140. een veilige keuze vraagt breed kijken en ver zien
 141. vrede ontstaat in het hart
 142. in de liefde is veel van elkaar te leren
 143. ontwikkelen brengt liefde verder dan door scholen
 144. een verliefd stel wil een intieme ruimte
 145. het leven wordt door de dood het meest beperkt
 146. een hart wil worden ontlast
 147. gevoel wil worden geuit
 148. verliefdheid op erg jonge leeftijd geeft onderschatting
 149. liefde wil laten luisteren
 150. van achter de vraag kijken wordt liefde wijzer
 151. verlaten is nog geen loslaten
 152. fout vermijdend gedrag omarmt de comfortzone
 153. liefde verzacht de nacht
 154. het kennen van de waarheid laat op zich wachten
 155. het jaar beginnen met de ander te zien verbetert de relatie
 156. verliefden zijn enthousiast meer van elkaar te weten
 157. aandacht verwarmt het hart
 158. geduld en wijsheid in de liefde willen samen verder
 159. een gebroken droom doet liefde wenen
 160. elke seconde geeft liefde kansen
 161. subliem biedt een gevoel van schoonheid
 162. slecht luisteren geeft armoede in de liefde
 163. beiden opwindend anders met andere gedachten
 164. later is excuus voor nu
 165. lippen smachten
 166. waanwijsheid denkt te weten van liefde
 167. een liefdevol hart is de hemel in het klein
 168. met hart en ziel wil liefde zich uiten
 169. liefde ligt in het geopend hart
 170. de romantische orde van liefde bestaat in dromen
 171. liefde en lijden horen bij elkaar
 172. terugslag is nodig om beter te worden
 173. geloven in de ander is het hart openstellen
 174. liefde verkent het leven en bepaalt positie
 175. bij onbereikbaar kan liefde zich beter bezinnen
 176. wijsheid in de liefde komt na trainen in denken
 177. vuur van liefde kent mededogen
 178. leren in de liefde is veranderen
 179. blijvende liefde is een wens
 180. roddels over verliefden vertellen meer
 181. een glimlach verwarmt het hart
 182. de schijn van stilstand in de liefde werkt remmend
 183. zonder liefde geen waarheid
 184. succes heeft geloof nodig
 185. afscheid nemen geeft droefheid in woorden en beelden
 186. het leven is het versieren waard
 187. tranen zijn voelbaar
 188. lef is nodig om in de liefde iets spannends te doen
 189. liefde gaat andere verlangens te boven
 190. ervaring daagt denken uit
 191. denken bepaalt hoe het met de liefde gaat
 192. het moment van keuzes ligt na nu
 193. liefde overwint de dood
 194. liefde is rijkdom
 195. liefde leren aan een kind gaat door het te tonen
 196. door zichzelf te zijn krijgt liefde een oprechte kans
 197. liefde leert te leven
 198. de liefde wil in het hoofd de weg weten
 199. liefde voor elkaar overstijgt cultuurverschillen
 200. er voor de ander zijn is voor de ander klaarstaan
 201. verliefden staren naar aantrekkelijkheid
 202. leven zonder vertrouwen geeft liefde geen kans
 203. vasten is meer dan minder eten en drinken
 204. gezonde spanning is nodig om elkaars geliefden te blijven
 205. verbeelding laat het onmogelijke zien
 206. liefde in het maanlicht is vertederend
 207. medelijden lijkt op steun zonder voortgang
 208. geliefden die grenzen verleggen gaan verder
 209. liefde weet dat leren en leven met elkaar verbonden zijn
 210. kaarslicht romantiseert
 211. ervaring benutten is werken met opgedane indrukken
 212. door een blij moment is wat anders beter te ervaren
 213. vertrouwen groeit door luisteren, zien en verbinden
 214. macht gevoel geven leidt tot vreemd gedrag
 215. op het sterfbed vindt de wijsneus zichzelf
 216. liefde die enkel geil wil zijn gaat voorbij
 217. plannen willen tijd kopen
 218. levensadem dankt het leven
 219. liefde is de ander zien
 220. liefde heeft al bepaald wat belangrijk is
 221. elke bijdrage aan liefde is zinvol
 222. een rolmodel in gedrag en uitstraling geeft de dag kleur
 223. met geduld is vertrouwen in de ander te aanvaarden
 224. liefde ziet de meerwaarde voor de maatschappij
 225. liefde verdiept het leven
 226. vroeg vallende bladeren verwelkomen kilte
 227. liefde verbindt
 228. in een relatie is het leren eigenaar te worden van de voortgang
 229. liefde is onrustig als wordt gesproken over het bezitten van de ander
 230. liefdevol prijst een narcist zichzelf
 231. een opwindend gevoel geeft signalen af
 232. woorden vergroten het inlevingsvermogen
 233. de ander leren kennen is eigenheid ervaren
 234. liefde leert in een sociaal proces
 235. een liefdesplan is overbodig
 236. kritisch denken begint met denken begrijpen
 237. liefde is de ander ontzien
 238. de drang naar liefdevol genieten is besmettelijk
 239. leven is de naasten zien
 240. de ander zien vergt meer dan kennis
 241. een beweging lijkt een uitnodiging
 242. binding en succes trekken samen op
 243. de pijn van een verloren dierbare gaat nooit over
 244. liefde is zichtbaar
 245. zelfkennis blaast illusies op
 246. liefde kleurt het leven
 247. vergiffenis vragende liefde heeft geen toestemming verzocht
 248. liefde kan zonder het middelpunt te zijn
 249. vragen van de toekomst willen tijd
 250. liefde richt
 251. schenken is geven aan iemand die het beter verdient
 252. liefde blust haat
 253. vrede houdt de wereld in evenwicht
 254. terugkrijgen is bij liefde een ongepast verlangen
 255. liefde wil kritisch leren denken
 256. liefde is de gezel van het hart
 257. aanwezigheid van humor maakt de dag completer
 258. op de weg naar binnen liggen obstakels
 259. liefde tonen vraagt bereidheid
 260. liefde leert elkaars binnenste kennen
 261. verder komen gaat met motivatie behouden
 262. opofferen kent liefde
 263. liefde ziet veel
 264. liefde weet dat bewegen leven is
 265. hoog in de liefde gaat later verkleinen
 266. in de liefde is begrijpen meer dan leren
 267. bij bevrediging die te koop is staat liefde op afstand
 268. uitgaan van vertrouwen voorkomt herhaling de verkeerde te minnen
 269. een huwelijk kan zonder moeten
 270. een rijpe vrouw heeft alles wat anderen missen
 271. na veel van liefde te onthouden slaat het vergeten toe
 272. een mooi mens behoeft geen compensatie in kleding
 273. liefde verlangt naar het opbouwen van warme relaties
 274. een liefdevolle vrouw is een geschenk
 275. missers nodigen meer proberen uit
 276. liefde bedekt misstappen
 277. ontmoetingen worden geregisseerd
 278. met liefde in gezelschap is het prettig toeven
 279. de drempel van de liefde ligt voor het ontdekken
 280. liefde is klaarwakker
 281. verliezen is beter dan niets hebben te verliezen
 282. een klein gebaar zegt meer dan grote woorden
 283. de klok van de liefde wil worden opgewonden
 284. liefde bestaat om er voor elkaar te zijn
 285. de wereld van liefde beter leren kennen heeft een doel
 286. een opwindend zicht doet de ademhaling versnellen
 287. liefde laten schijnen doet donkerte verdwijnen
 288. een kus kan liefde betekenen maar ook gewoonte
 289. de dromer leeft van ideeën
 290. levenslust zingt
 291. een verliefde heeft drempelvrees voor de juiste vragen
 292. de tweede viool ziet de grotere
 293. liefde koestert talent
 294. met half werk komt liefde weinig verder
 295. elkaar door en door kennen is een ideaal
 296. liefde geeft hoop
 297. in elk leven is het liefhebben
 298. eenzamen dolen en willen delen
 299. tegen de stroom in ligt gewin
 300. voor liefde is geen muur te hoog
 301. liefde kent de verlammende werking van de keuze
 302. onbehagen fascineert gedachten
 303. succes in de liefde roept risico’s op
 304. uit angst vluchten in zekerheid geeft status quo
 305. laten denken gaat verder dan laten leren
 306. zelfkennis verlicht de geest van liefde
 307. liefde heeft stilte in denktijd nodig
 308. de keuze tussen gezondheid en leven wordt in vrijheid gemaakt
 309. de regie nemen levert voortgang in de liefde
 310. macht heeft een systematische werking op relaties
 311. liefde is dagelijks trainen om ook mentaal fit te blijven
 312. bevrediging in de liefde vraagt om visie
 313. kwetsbaarheid omarmt passie
 314. het is eerst ontwaken om de nabijheid van liefde te ervaren
 315. weinig over liefde denken getuigt van onwijsheid
 316. bewegen verandert
 317. onveiligheid is een bedreiging voor samen te zijn
 318. de ander willen is teveel verwachten
 319. het nut van het geleerde in de liefde wordt later ervaren
 320. liefde is moeilijk omdat mensen verre van gemakkelijk zijn
 321. dierbaren verbinden
 322. liefde verlangt naar nuchterheid
 323. de dood is de te betalen prijs van het hart
 324. liefde stuurt een veelvraat weg
 325. idealisme stimuleert liefde
 326. tegenslag weet van een nieuw begin
 327. de ethiek van samenleven verdwijnt door individualisme
 328. de basis van liefde zit gebeiteld in het gevoel
 329. in het klein bedrijven geeft continuïteit
 330. waar liefde voor staat is de moeite waard
 331. recht hebben op overtreft het hebben voor de ander
 332. het kwaad heeft onwetendheid als vriend
 333. lijden door onrecht versterkt het lijden door onrecht te begaan
 334. liefdeskwaliteit zien is een relativerend perspectief
 335. liefde zweeft
 336. openstaan om te luisteren nodigt rijkdom van gevoel uit
 337. het is een mooi streven uit elke dag het mooiste te halen
 338. liefde leert te inspireren
 339. opwindend voelende kleding blijft beter aan
 340. verliefdheid staat denken in de weg
 341. een crisis stimuleert het kiezen van een ander pad
 342. onderling corrigeren werkt aan respect voor samen
 343. visie op een duurzame relatie is een hoge stap
 344. waanwijsheid wil bewijs van een latente liefde
 345. liefdesverdriet zwelgt in zelfmedelijden
 346. belangrijk is voor belangrijken onbelangrijk
 347. een relatie houdt van het gevoel van dichtbij
 348. speculatie misleidt
 349. het hart snapt meer dan het hoofd
 350. in de liefde zijn vraag en aanbod niet in balans
 351. stilte is vaak een gepast antwoord bij het naar elkaar staren
 352. de liefde van het graf is een warme dood
 353. grenzen verleggen is een nieuwe horizon zien
 354. de dialoog met het verleden maakt verandering mogelijk
 355. de wijze is niet zozeer geleerd maar wel nieuwsgierig
 356. in de creativiteit van liefde draait het om nuances
 357. kennis van de liefde begint met willen begrijpen
 358. in de liefde is het denken aan sterker dan denken voor
 359. de drempel van de eigen geest ligt hoog
 360. een mooi leven ziet graag dankbaarheid tonen
 361. liefde wil aandacht met betrokkenheid
 362. de context van een relatie vraagt naar warmte
 363. later is de toekomst in het nu
 364. liefde blijft chic als het wars is van modegrillen
 365. insluiten toont meer wil dan uitsluiten
 366. bloed heeft niet voor niets de kleur van de liefde
 367. kinderen zijn eerst denkers en vragers over liefde
 368. geil in opwindend samenzijn wil meer
 369. de context bepaalt de diepgang van het woord
 370. liefde wil geen gevangene van een droom zijn
 371. een vurige blik zegt meer dan lieve woorden
 372. om goed te zijn is het blijven geloven in eigen kracht
 373. van de liefde houden is dagelijks werk
 374. een lach maakt de dag mooier
 375. elke beweging in het hart is een signaal
 376. gewone mensen zijn het meest geweldig
 377. blij zijn mag meer worden geuit
 378. om te oogsten in het leven is er zaad nodig
 379. de dagelijkse bijdrage aan de liefde heet aandacht
 380. de oudste liefdesblokken zijn het stevigst
 381. de berg van de liefde beklimmen is niet steeds omhoog gaan
 382. geduld en wijsheid trekken samen op om liefde te ontwaren
 383. een mooie liefde kent de balans tussen willen en kunnen
 384. de dag wil een bijzondere beleving zijn
 385. in tijden van nood leren geliefden elkaar beter kennen
 386. zin bepaalt het samenzijn
 387. het is een afgewogen besluit opnieuw met elkaar te beginnen
 388. liefde koestert zachtheid
 389. poëzie over liefde zet beleving in vuur en vlam
 390. in de liefde is moed meer dan moet
 391. dromen gebeurt ook buiten het bed
 392. verandering en groei slagen bij geloof in eigen kunnen
 393. als bevrediging liefde oproept groeit de vraag naar diversiteit
 394. het huis van een engel ligt buiten de hemel
 395. ook in de liefde gebeuren wonderen
 396. helaas vindt het kwade denken wel iets
 397. na wat tijd heeft liefde op dezelfde vragen andere antwoorden
 398. liefde kent kracht voor het afscheid
 399. het overdrevene verliest aan betekenis
 400. door aandacht voor elkaar loopt de relatie minder gevaar
 401. ontwikkeling komt vooral door het eigen bewustzijn
 402. een liefde is ademloos zonder op adem te hoeven komen
 403. vorming heeft filosofie en kritisch denken nodig
 404. in de liefde is een aanraking gewenst
 405. een relatie continueert door verleden met heden te verbinden
 406. aandacht is het grootste geschenk om te geven
 407. ervaren is niet vanzelfsprekend
 408. liefde werkt in de praktijk is een eeuwenlang bewijs
 409. beelden groeien in het donker
 410. stoer heeft veel spieren en weinig in het hoofd
 411. ruis doet liefde wankelen
 412. feitelijk gevoel betekent meer dan feitelijke macht
 413. creativiteit wil geen zekerheid
 414. succes is veelal het resultaat van zelfontbranding
 415. een verliefde heeft vragen lief
 416. een regenboog zijn in andermans wolk versterkt de liefde
 417. het niet weten zegt meer dan het weten
 418. als geilheid een medicijn is zijn er weinigen snel beter
 419. taal kan liefde verstaan
 420. liefde verbaast de dag
 421. met liefde kan iemand veel
 422. liefde wil aanwezig zijn om te verbinden
 423. met de ogen van de ander neemt begrijpen toe
 424. zoeken is het dagelijks volgen van het hart
 425. zelfs na vele jaren wil liefde nog hand in hand gaan
 426. liefde wil dagelijks verwonderen door het bijzondere
 427. bij oog voor personeel is het bedrijf meer ondernemend
 428. luisteren wil het woord verwerken
 429. stilte gaat de afwezigheid van lawaai te boven
 430. een stevige dialoog maakt van kijken zien
 431. elke dodenherdenking is een immanent protest tegen oorlog
 432. liefde leert door interactie
 433. stilte beschikt over religieuze en spirituele dimensies
 434. buiten de dood zijn zekerheden vals
 435. het liefdeslot gaat over te laat en te vroeg
 436. bewust van eigen kwaliteiten is voor later
 437. vrede komt uit een vergevingsgezind hart
 438. geven is het middel om zelfzucht terug te dringen
 439. door wind gaat liefde verloren
 440. geven is het middel om zelfzucht terug te dringen
 441. voor morgen geldt het grote niet weten
 442. moed is de metgezel bij het volgen van het hart
 443. stilstaan doet liefde bij de context
 444. de liefde opwindend bedrijven gaat in meer bedrijven
 445. de pijn van de een is onvoorstelbaar bij de ander
 446. een fakkel van goed gevoel is om door te geven
 447. door betrokkenheid weet liefde te verbinden
 448. hoe wijzer de mens zo kleiner de weetal
 449. liefde faciliteert talenten
 450. in een bosbad ontmoeten zintuigen de natuur
 451. zien, luisteren en begrijpen maken liefde voor de ander
 452. brave burgers worden beknot in hun vrijheid
 453. water zorgt voor continue verandering
 454. na een crisis komt een onbekend normaal
 455. om te zien heeft liefde geen ogen nodig
 456. verliefdheid mist de balans tussen hartstocht en rede
 457. de toekomst van liefde vraagt flexibiliteit
 458. schoonheid en troost helpen bij onzekerheid
 459. een open plaats roept herinneringen
 460. een kind doorziet het gedrag van volwassenen
 461. uniciteit blinkt in situaties
 462. het verschil maken kan als verschillend worden gezien
 463. een leerkracht brengt de liefde van onderwijzen en leren bijeen
 464. zorgen voor morgen is een kunst
 465. liefde weet van focussen
 466. er is lef nodig om in actie te komen
 467. veel weten zegt niet veel te weten
 468. een bevredigende relatie vraagt om verlenging
 469. liefde heeft het vertrouwen bergen te kunnen verzetten
 470. een klacht intrekken is nog geen vrijpleiten
 471. uitgesproken is meer dan het hebben gezegd
 472. liefde wil het slot van het hart openen
 473. denken tijd te hebben toont afwezigheid van realiteit
 474. dwalen scherpt het verstand
 475. geen tijd hebben is gezakt zijn voor tijdmanagement
 476. een beeld versnelt begrijpen
 477. op de puinhopen van het bestaan gaat liefde bloeien
 478. elkaar eren is te leren
 479. bij zelf in vrede zijn is het anderen aanvaarden
 480. liefde heeft voorkeur voor doen
 481. met een lach wordt het gezicht aantrekkelijker
 482. het leren van de taal der liefde is een uitdagend genoegen
 483. met het oog voor detail is het geheel onzichtbaar
 484. een thuis kent een liefdevol welkom
 485. leren omgaan met verdriet is ook leven
 486. liefde leeft in paradoxen
 487. het verleden voorspellen is een uitgemaakte zaak
 488. vrijheid wil worden getoetst
 489. een anti-viraal leger is meer dan welkom
 490. voor de dood vluchten is geen vluchtmisdrijf
 491. liefde ziet het wonderbaarlijke van het gewone
 492. een vuile spiegel verhindert reflectie
 493. opwindend ontwaken zegt wat over de nacht
 494. de kringloop van het leven wil steeds onderweg zijn
 495. wetenschap is een middel om dichter bij God te komen
 496. door saamhorigheid ontstaat kracht in de liefde
 497. goed voor elkaar mijdt gevaar
 498. leven met beperkingen doet de randen opzoeken
 499. glinstering in de ogen doet liefde fonkelen
 500. kleine zegeningen koesteren maken het leven waardevol
 501. liefde ziet graag verliefden in dialoog
 502. muziek is een wonder voor het brein
 503. kaarslicht geeft een gloed van genegenheid
 504. meer mensen zijn ziende blind dan echt blind
 505. creatieve spanning levert betekenis
 506. de zonde van de een geeft de ander vreugde
 507. liefde weet van leren door proberen
 508. beheersen loopt ooit uit de hand
 509. de duisternis vervloekt de kaars
 510. de grootsten geven anderen hoop
 511. leren gaat het best spelend
 512. alleen geil geeft weinig liefdespijn
 513. zien vertrekken doet aan het einde denken
 514. een verhaal met een hart is groots
 515. vastklampen aan het leven toont kwetsbaarheid
 516. zonder naastenliefde is er een hartkwaal
 517. liefde schijnt als eeuwig licht
 518. de dag is wat ervan wordt gemaakt
 519. inspireren is groot dromen en geloven in realisatie
 520. het laag gestelde raken is een gemiste kans
 521. liefde weet nog van diepe wonden
 522. genieten mag elke dag
 523. rechtsstaat en democratie komen voor liefde bijeen
 524. leven is streven om te geven
 525. afzondering is even het beste gezelschap
 526. een verliefde zet de volgende stap te snel
 527. het bijzondere van het verleden is de herinnering
 528. een langdurige relatie leeft door innovatie
 529. hoge snelheid zet het beleven in z’n achteruit
 530. liefde houdt het dierbare vast
 531. vrienden zijn er bij zon en regen
 532. stilte bereidt woorden met hoop op verstand
 533. tolerantie nodigt macht en onderwerping uit
 534. in het licht laat het aards paradijs zich voelen
 535. wijsheid is weten van beperktheid
 536. liefde heeft geduld om herkend te worden
 537. bij huivering en ontzetting past hoop
 538. uitproberen geeft onverwachte inzichten
 539. de liefde weet wel beter
 540. de stem van bezinning komt uit de eeuwigheid
 541. het verschil tussen bevrediging en liefde is de tijd
 542. oneindige liefde overstijgt het rationele
 543. het ego heeft geen besef van onbeduidendheid
 544. een vakman heeft trots, beroepseer en liefde
 545. doen wat liefde geeft wordt beloond
 546. liefde weet wat waar te willen
 547. nieuwsgierige liefde bezorgt intens gevoel
 548. een leeg hart is nooit leeg
 549. contact komt door aansluiting bij de beleving
 550. niet meer van deze tijd mist inhoud
 551. liefde wil smaken maar moet soms braken
 552. tolerantie grijpt naast de hoogste waarde
 553. rust is de sleutel tot succes
 554. de deur naar stilte staat open
 555. liefde gelooft in de warmte van zorgvuldig omgaan
 556. rijkdom staat welzijn in de weg
 557. geluk is graag wijs
 558. knuffelen is eerst aanvoelen en daarna voelen
 559. liefde leert te zien
 560. nadenken over het niets heeft tijd nodig
 561. het leven aanvaarden geeft berusting
 562. liefde staat in het centrum van het heelal
 563. zelfvertrouwen wint andermans vertrouwen
 564. onverschilligheid voor vluchtelingen is een vlucht
 565. vriendschap gaat over ongelijkheid heen
 566. de onmacht om jonge mensen op te voeden groeit door
 567. rituelen doen stilstaan bij de diepte van het bestaan
 568. tussen zachte dijen kan ook liefde gedijen
 569. liefde blijft in glans verschijnen
 570. een uurtje duurt vaak langer dan zestig minuten
 571. de zesjescultuur in het onderwijs getuigt van weinig liefde voor leren
 572. bij het verdwalen worden nieuwe wegen gezien
 573. liefde wil zelf blijven nadenken
 574. loskomen van oppervlakkigheid is een berg beklimmen
 575. groot verlangen staart
 576. tolerantie in de liefde leidt tot afdwalen
 577. liefde kent de paradox van kracht en kwetsbaarheid
 578. hebzucht verwoest
 579. loslaten veronderstelt vastzitten
 580. liefde leeft door een onzichtbaar vuur
 581. van dageraad tot schemerdonker is toevlucht zichtbaar
 582. liefde kan zonder reden
 583. meteen een oordeel is makkelijker dan even nadenken
 584. het gevoel voor humor vraagt overlevering
 585. liefde is trots om te mogen leven
 586. iemand die enkel wil knuffelen weet wat seks doet
 587. in een moment van stilte is het luisteren
 588. vreemdsoortig gedrag valt op bij de doorsnee soort
 589. een streep getrokken door de dood kondigt de tijd van ruilen aan
 590. als eerste de kennis pakt de voorsprong
 591. liefde staat in het midden om steeds te beminnen
 592. een spiegel toont ook een donkere hoek
 593. een denkende doener leert van actie
 594. in gezelschap is zelfbeheersing het belangrijkste
 595. op een mooie plek is de tijd gestorven
 596. de oorzaak van blijdschap is de ander
 597. liefde ziet met het hart
 598. angst om te falen mist succes
 599. een voorstel heeft blijvend draagvlak nodig
 600. liefde kan veel met weinig
 601. innerlijke reiniging is de beste schoonmaak
 602. er is weinig idee van weinig weten
 603. bij enkel geil gevoel mist liefde het doel
 604. het doolhof van gedachten heeft vragen over de weg
 605. in de gang van het goede klinkt gezang
 606. liefde weet van eerst te geven
 607. vertrouwen kenmerkt de uitgestoken hand
 608. de gedachte wil ongestoord verder
 609. waarheid kenmerkt zich door eenvoud en soberheid
 610. liefde wil samenhang ervaren
 611. het hoofd in rust stelt besluiten gerust
 612. de kwaliteit van het leven heeft voorrang
 613. het verschil tussen hartstocht en vrijen is verlangen
 614. onderwijs wil leren beoordelen
 615. angst verlamt liefde
 616. lawaai verhindert een dromer te denken
 617. het achtergelaten spoor typeert het leven
 618. gewoonte blokkeert verandering
 619. als het woord stopt krijgt de gedachte meer ruimte
 620. motivatie bepaalt de inzet van liefde
 621. het hart kan meer dan ogen, oren handen en gedachten
 622. vrijheid is het vermogen naar volmaaktheid te streven
 623. twijfel en vermoeidheid veroorzaken verlies
 624. het denken toont tekorten
 625. een leven vol liefde mag soms minder serieus zijn
 626. offers bepalen de grootte van succes
 627. liefde begrijpt en toont begrip
 628. een golf is te lang een rimpeling geweest
 629. liefde is het meest vrijgevig
 630. kwaliteit wil liefde laten zien
 631. liefde wil geen cijfer opgeplakt krijgen
 632. een café verkoopt gezelligheid
 633. liefde vraagt consequent te zijn
 634. te laat komen heeft weinig respect bij
 635. een oude relatie schuift de verhoudingen op
 636. eten van de liefde blijft een utopie
 637. met voldoende liefde is er geen gierigheid
 638. hart en gedachten hebben een stille relatie
 639. porno is de wansmaak van erotiek
 640. een goede naam weet van eenmalig verlies
 641. liefde verdraagt gebreken
 642. de bron groeit door aandacht
 643. liefde wil naar schoonheid kijken
 644. schitterende nep overschaduwt echtheid
 645. zijn is de luisterende ziel
 646. met een zucht herkent liefde patronen
 647. houvast willen staat verandering in de weg
 648. oprechtheid uit zich in eenvoud
 649. vrij zijn betekent liefde en sympathie opbrengen
 650. wijsheid kent peilloze diepten
 651. liefde is tijdloos en kan zonder jaartal
 652. een idee ontstaat veelal meer buiten dan binnen
 653. geliefden staan in bloei
 654. stilte is meermaals het beste antwoord
 655. gepoets in huis wil een thuis
 656. liefde wil mijmeren over ouderdom
 657. in de schemer is het tasten naar het ware
 658. leven is veel geven en weinig ontvangen
 659. liefde wil meer weten van gevoel
 660. de vitaalste leeropdracht is laten nadenken
 661. een mens rijpt door naastenliefde te tonen
 662. kwaliteit toont details
 663. tijdelijk is onbevredigend
 664. verbittering breekt tevredenheid af
 665. een dromer heeft moeite met de realiteit te begrijpen
 666. nadenken over gevolgen van een beslissing houdt berekening in
 667. diepe gedachten reiken tot boven de wolken
 668. liefde zoekt de grens op
 669. het leven overleven gaat met lichtpuntjes
 670. een dromerige vrouw heeft ogen zonder blik
 671. een positief leven wil geen negatieve gedachten
 672. van de liefde is overal te leren
 673. liefde heeft vrijwel dagelijks de beste dag van het jaar
 674. liefde spreekt met gezag
 675. armoede neemt afstand van heersen
 676. bezinning vraagt om stilte
 677. haast laat weinig tijd aan beschouwen
 678. nederigheid groeit in de grond van waarheid
 679. oprechtheid zorgt voor innerlijke vrede
 680. gezondheid is meer dan zonder ziekten
 681. liefde weet dat er meer wegen zijn
 682. de ander willen begrijpen houdt gedachten wakker
 683. een grote liefde kent enkel groei
 684. na juist waarderen komt eren
 685. schoenen duiden de kwaliteit van de man
 686. gedachten bepalen het leven
 687. ook in de liefde kent solidariteit een grens
 688. leren is nieuwsgierig blijven
 689. een dromer leeft gelukkig in de wereld van fantasie
 690. begrijpen komt na inzien
 691. hoogmoed versterkt leugens
 692. de waarde van vrijheid hangt af van de diepgang van liefde
 693. oppervlakkigheid overheerst bij kijken en niets zien
 694. schoonheid maakt liefde zichtbaar
 695. het onderwijs vergeet te prioriteren om voortgang te boeken
 696. observeren levert wijsheid
 697. liefde floreert na een gevarieerde stage
 698. brengen tot stilstand geeft impuls aan vooruitgang
 699. een ei leggen daagt het vinden uit
 700. een lach brengt mensen dichter bijeen
 701. contextuele verscheidenheid geeft pluraliteit in beleving
 702. liefde wil toppen na dalen te voelen
 703. weerstand tegen definitief zorgt voor uitvluchten
 704. de mens is omringd door duisternis
 705. ingrijpende gebeurtenissen openen de ogen voor vergankelijkheid
 706. verwondering stimuleert liefde
 707. voor verder in het leven is soms een zetje nodig
 708. een relatie omvat meer dan verbinding
 709. elementaire beleefdheid raakt meer zoek
 710. liefde wil wijsheid voor de tijd
 711. wachten is meer dan uitkijken
 712. de waarde van het leven is geven
 713. reputatie groeit door het verleden
 714. enkel verandering blijft
 715. de fakkel van liefde wil worden doorgegeven
 716. bewust consumeren is verleiding weerstaan
 717. de dag floreert door te zaaien
 718. wijs gaat voor slim
 719. liefde voor het milieu krijgt kansen door een recessie
 720. grote liefde slaagt in het kleine
 721. liefde mijdt rimpelingen op het water
 722. opgroeien met liefde zaait betrokkenheid
 723. verantwoording kennen is het eigen lot in handen houden
 724. wijsheid groeit door ervaring
 725. houding en gedrag bepalen de kwaliteit van vriendschap
 726. ontmoeten wil groeten
 727. voortbestaan hangt af van liefdevolle warmte
 728. liefde omhult
 729. dans geeft liefde meer kans
 730. fantasie geeft de limiet van de hoop
 731. ongeluk verlangt naar zingeving
 732. liefde omarmt de kunst om de naasten te zien
 733. beminnen is in afwachting
 734. de liefde weet van twijfelen zonder aarzelen
 735. tussen leermeesters is kwaliteitsverschil een taboe
 736. liefde ziet mogelijkheden zonder grenzen
 737. een zoektocht duurt minder lang dan een mensenleven
 738. schoonheid maakt liefde zichtbaar
 739. liefde met leegstand heeft een vol ego
 740. traag voort gaat staand voorbij
 741. liefde is wat het hart laat doen
 742. bij het eigen gelijk is het gezamenlijke doel onzichtbaar
 743. waarde in de liefde creëren lukt met passie
 744. zonder dal is geen top te zien
 745. liefde is als de zon om tranen te drogen
 746. elke dag kan liefde opnieuw beginnen
 747. verhalen laten de geest reizen
 748. liefde wil binnen en buiten acteren
 749. van het verleden leren gaat verder dan het begrijpen
 750. elke morgen heeft eigen zorgen
 751. liefde groeit door geduld
 752. het laatste woord hoopt op goed gehoord
 753. getallen leven als ermee wordt gewerkt
 754. liefde droogt tranen
 755. zonder perspectief schijnt de horizon dichtbij te zijn
 756. goede daden leveren zegeningen op
 757. wat je doet zegt meer dan wat je hebt
 758. inzet leidt tot slagen in een relatie
 759. goed gevoel heeft een onvoorstelbaar einde
 760. wijsheid leeft in gedachten
 761. samenwerken is gedrag verbeteren
 762. de toekomst krijgt in stilte vorm
 763. zaaien is een pleidooi voor vertrouwen
 764. slaagt naar zichzelf luisteren dan is de ander hoorbaar
 765. eigen gebreken zien overtreft de attendering door anderen
 766. vermeende wijsheid heeft geluk nodig
 767. de kracht van de stilte roept de kern van leven
 768. liefde start met verwondering
 769. succes weet van tegenslagen
 770. om alles te begrijpen schiet een ieder tekort
 771. idealisme wenst vertaling in gedrag
 772. laagheid wordt bij drukte zichtbaar
 773. de basis van liefde is verbondenheid
 774. vorming gebeurt door dat wat mensen liefhebben
 775. liefde wil eerst zichzelf ontmoeten
 776. met de voeten op de grond staat liefde stil
 777. een obstakel vraagt om met weerstand om te gaan
 778. de lach maakt de mens completer
 779. liefde wil op meer dan oppervlakkige kenmerken worden beoordeeld
 780. dienstbaarheid raakt
 781. cijfers leven door in getallen
 782. een obsessie blijkt achteraf te veel tijd te nemen
 783. zorgen maken ogen helder om elkaar beter te zien
 784. interesse staat boven interessant
 785. wijsheid wil het eeuwige doorgronden en kennis wil het tijdelijke weten
 786. hoogmoed mist het hogere doel
 787. niet durven bemoeilijkt de liefde
 788. liefde wil liever omdenken dan of-of-denken
 789. gevoel zorgt voor verbinding
 790. verbeelden is de sleutel voor opwinden
 791. het kind in de liefde mag er langer zijn
 792. zelfs bij het sterven worden talenten ontdekt
 793. acceptatie van eenzaamheid brengt liefde dichterbij
 794. armoede omarmen bezorgt het hart rijkdom
 795. liefde verbindt door intenties op elkaar af te stemmen
 796. de toekomst voltooit zich in het nu
 797. een stoornis is tijdgebonden
 798. een goede relatie weet steun te waarderen
 799. euthanasie is de vraag naar ultieme hulp
 800. onder druk raakt liefde van slag
 801. van het slechte is meer geleerd dan van het goede
 802. liefde vindt succes wat anders dan marktwaarde
 803. autonomie is een groeihormoon
 804. kennis heeft waarde door het liefdevol maken en toepassen
 805. drukte over het verleden knaagt aan het heden
 806. vrijheid is na liefde het hoogste goed op aarde
 807. menswaardig sterven treurt bij het verhaasten van de dood
 808. liefde draagt waarheid een warm hart toe
 809. chaos nodigt leven uit
 810. praten is meer dan woorden uitspreken
 811. enkel de dwaas denkt veel te weten
 812. de eigen verbeelding volgen beperkt de blik
 813. tobben roept zorgen op om liefde te verliezen
 814. het kleine maakt het grote
 815. de laatste verschillen willen zich verborgen houden
 816. geluk groeit vlakbij
 817. verlangen legt zich niet makkelijk neer
 818. liefde weet dat de maker meesterlijk is
 819. de bezorger van trots is positief
 820. bitterheid verwaarloost het leven
 821. een voortrekkersrol heeft zorg voor achterblijvers
 822. de hogeschool van de liefde wil meer kennis
 823. kijken naar een ander vraagt uitkijken
 824. aftakeling laat de geest in de mist verdwijnen
 825. zonnig humeur geeft het leven fleur
 826. van de perfecte man of vrouw is enkel te dromen
 827. een ernstige blik maakt liefde alert
 828. lawaai maakt liefde onvindbaar
 829. door tekorten wordt het speciale zichtbaar
 830. het onderwijs mist de essentie om liefdevol te zijn
 831. zonder dromen blijft grootse liefde uit
 832. de rangorde van cognitie voor empathie mag anders
 833. wijsheid blijft weg van hartstocht
 834. ook traag groeiende liefde komt tot bloei
 835. liefde wil voor het leven leren
 836. langdurig stilzwijgen wacht op verlichting
 837. een relatiebreuk vraagt herijking van de menselijke maat
 838. vindingrijke liefde geeft kracht
 839. eenpersoonshuishoudens betalen een hoge tol
 840. een goed gelovende verliefde heeft de les naïviteit gemist
 841. rijping begint met nadenken over levensvragen
 842. soms lekt het dak van de liefde
 843. aan niet zo goed zijn is veel te doen
 844. liefde versterkt gelijkwaardigheid
 845. eenvoudig leven weet veel van geven en weinig van nemen
 846. opvattingen en verwachtingen maken liefde kwaliteitsbewust
 847. een wijs mens weet vriendelijkheid op waarde te schatten
 848. stilte tussen voormalige vrienden voelt lang aan
 849. vooruitgang vereist meer dan hard werken
 850. de relatie bekijken doet denken aan herzien
 851. in een illusie leven toont de broosheid van het bestaan
 852. bang zijn is geen excuus
 853. liefde gaat door tegenslag naar warmte
 854. anderen laten genieten is de gave van liefde
 855. loslaten wil een ander gevoel laten komen
 856. woorden vol liefde komen zonder geluid
 857. gemakzucht vervangt lezen door vragen
 858. liefde weet van het onoverkomelijke
 859. een relatie is een reis op gemeenschappelijk terrein
 860. liefde kent geen fouten maar lessen
 861. persoonlijke groei levert eigenwaarde
 862. stof bedreigt het vuur in een relatie
 863. een mens heeft wijze raad van de liefde nodig
 864. een oordeel zou van de omstandigheden moeten weten
 865. duurzaamheid in de liefde werkt lang door
 866. een investerende liefde heeft leren afschrijven
 867. het mystieke zorgt voor levende mogelijkheden
 868. in het donker is het geloven in het licht
 869. de knal bij de confetti verhoogt de sfeer
 870. liefde weet nog van verwondingen
 871. de wijze lacht dagelijks om zichzelf
 872. met lessen geven wordt meer geleerd dan deze te nemen
 873. afzondering is het beste gezelschap voor even
 874. voor vertrouwen in de cultuur is kennis nodig
 875. vreugde verwondt pijn
 876. een lach in de morgen geeft motivatie voor de dag
 877. hoop wil niet relativeren
 878. tot inzicht komen vergt tijd en een bel
 879. zaaiende liefde moet nog leren oogsten
 880. priestertekort past kerkelijke regels aan
 881. voorspoed trekt vrienden aan
 882. voor de blik in het duister houdt liefde zich verborgen
 883. na nadenken komt leren
 884. falen kent enkel opgeven
 885. de kern van liefde ligt stroomopwaarts
 886. door speelsheid wint het gezag aan grootte
 887. intenties vragen verbinding
 888. dankbaarheid verdient meer dan met mate
 889. relaties kennen in het begin veel zin
 890. liefde ziet kansen met een groter begripsvermogen
 891. over aangenomen waarheden wil liefde nog eens nadenken
 892. afhankelijkheid nodigt onzekerheid uit
 893. wijsheid voelt rijkdom minder wegen
 894. liefde in mineur wil een andere kleur
 895. durven opent wegen
 896. succes heeft ook liefde als vader
 897. leren begint bij de moeder
 898. de waarheid komt eerder bij twijfel
 899. liefde geniet van de onderlinge band
 900. het eerste woord wordt lang gehoord
 901. starheid is muurvast geworteld in het verleden
 902. kunnen als sta in de weg verspert liefde
 903. erkennen van missers vraagt geduld
 904. het bijzondere van het verleden is de herinnering
 905. op het liefdesterrein staat een kloppend hart
 906. een oecumenische mis heeft geen basis door verschil in kernen
 907. angst weet van de macht van vernietiging
 908. wijsheid vraagt om voorzichtigheid
 909. liefde vraagt tijd aan verbeelding
 910. de opvoeder van liefdeloosheid is gevlucht
 911. liefde tonen ziet vergeven
 912. het hart weet dat leven geven is
 913. pijn zegt hoe te leven
 914. het verschil tussen werkelijkheid en waarheid is zoek bij spanningen
 915. blijmoedig is de liefde bij verrassingen
 916. afgunst is zichzelf leed berokkenen
 917. vooruitkomen is verre van het moeilijkste
 918. voor veilig gevoel kan liefde zonder gordel
 919. van weer een goed gesprek wordt liefde weinig wijzer
 920. liefde overstijgt geluk
 921. getuigenis van geloof mist de dialoog
 922. jongeren behoren te worden gehoord
 923. vasthouden vreet energie en bliksemt het loslaten weg
 924. geld zegt dat liefde voor alles een misverstand is
 925. verliefden ervaren het onvolmaakte
 926. de geest wil vrij van zorgen blijven
 927. in de liefde betaalt de ander de prijs
 928. het gesproken en geschreven woord staan ver uiteen
 929. liefde houdt rekening met leeftijd
 930. verdriet voelen is verbondenheid ervaren
 931. wijsheid in de liefde weet van rijk rekenen
 932. een saaie relatie is de trappers kwijt
 933. verschraling versmalt de identiteit
 934. duistere krachten in een relatie ontkrachten liefde
 935. pracht heeft weinig woorden nodig
 936. een uitnodigende blik geeft het hart een kik
 937. in de liefde is verbeelding sterker dan kennis
 938. ogen kijken in het hart
 939. het siert de beste bescheiden te zijn
 940. liefde wil eerst dromen en daarna realiseren
 941. liefde heeft geloof in het onvoorstelbare
 942. eb en vloed maken liefde op het strand
 943. liefde wil boeien in een bloeiend leven
 944. met veerkracht voorkomt liefde langdurig leed
 945. onmin maakt een rondedans van beschuldigingen
 946. gemis is duurzaam
 947. soms wil liefde door het oog van de naald kruipen
 948. meer willende liefde stelt beter prioriteiten
 949. de theologische wereld vindt scholen zonder wortels
 950. een groot feest wordt traag afgesloten
 951. de lach verdrijft boosheid zonder woorden
 952. liefde vlucht voor harde woorden
 953. succes eist naast denkkracht ook zweet en tranen
 954. een lach heeft beweging nodig
 955. bewegen heeft een positief effect op de liefde
 956. door loslaten grijpen handen de toekomst
 957. verlies verwerken vraagt het onmogelijke
 958. een relatie aan elkaar knopen is geen opknopen
 959. de essentie van liefde is ruimte geven
 960. geloofszaken willen meer gesprekstof
 961. druk gepraat is een gordijn
 962. liefde hecht aan de waarheid
 963. verbeelding wordt door kennis krachtiger
 964. liefde wil de stem van de dialoog horen
 965. een aai geeft het gevoel van ogen in de hand
 966. de hartslag zegt of liefde raakt
 967. in de liefde is samen het werkwoord
 968. constante vernieuwing werkt demotiverend
 969. woede leidt tot wederzijds vastzetten
 970. verdriet wil een luisterend oor
 971. liefde is allergisch voor alles over één kam te scheren
 972. kinderen leren door in vrijheid te ontdekken
 973. liefde loont door eraan te werken
 974. zieken bij elkaar leggen maakt hen niet beter
 975. een hoogtepunt wordt later gevoeld
 976. iets missen ligt te staren
 977. van de liefde leren maakt nieuwsgierig
 978. liefde vormt de mens
 979. luisteren staat ver boven praten
 980. liefde spoort aan meer te voelen
 981. uit de bron van liefde is het blijvend putten
 982. liefde wil gesprekken voeren
 983. troost uit de fles wil herhalingen
 984. rouwverwerking maakt plaats voor verlies overleven
 985. liefde weet dat zwijgen een goede reactie is
 986. moed verslaat het noodlot
 987. dopen, vormsel en communie gebeuren bij cognitieve onrijpheid van het kind
 988. bedenken komt bij lang denken
 989. liefde relativeert veranderingen
 990. zonder eerlijkheid blijft respect afwezig
 991. de wijze weet weinig te weten
 992. liefde plaatst meer vraag- dan uitroeptekens
 993. kwaad schrikt het meest in gedachten
 994. liefde bepaalt de plaats in het leven
 995. verder gaan is afwijkingen kansen geven
 996. de eigen levensweg wijst succes in de liefde
 997. liefde over de rand staat in brand
 998. snel oordelen overtroeft de beschouwing
 999. eb en vloed zorgen voor afwisseling in het leven
 1000. inspirerende woorden houden liefde hoogstaand
 1001. liefde wil kennis van het brein
 1002. een sleutelfiguur ziet de weg van morgen
 1003. liefde heeft meer met continuïteit dan met succes
 1004. bij drukte in de liefde passen geen afspraken
 1005. veel geld in een relatie zorgt voor een spatie
 1006. liefde is afkerig van macht en materialisme
 1007. uitblinken in deugdzaamheid schittert meer dan in woorden
 1008. liefde is de mentor van verliefden
 1009. geluk is gewild bezit
 1010. sterven is het afscheid van de microbe van de magie
 1011. houden van gaat met een lach
 1012. de optimist kent de voorsprong van geluk
 1013. met willen heeft liefde perspectief
 1014. gezang wekt goed humeur
 1015. een hechte band kent de weg
 1016. liefde verdient een centrale plaats in het denken en doen
 1017. water geeft liefde eeuwig leven
 1018. een voorbeeld heeft niemand voor zich
 1019. de grens van kunnen is onzichtbaar
 1020. later blijkt de grootte van succes in de liefde
 1021. door zuivering wint het goede
 1022. liefde weet dat wijsheid begint met nieuwsgierigheid
 1023. ogen in de ziel zien meer dan ogen in het hoofd
 1024. passie heeft met lijden schaduwkanten gemeen
 1025. bij de doop van liefde begint het vormen
 1026. nu beginnen is relevanter dan een lonkend perspectief
 1027. liefde verdient aandacht om gezien te worden
 1028. de plank misslaan is met wijsheid te koop lopen
 1029. liefde heeft geleerd van verwachtingen
 1030. mysterieuze stilte rijpt het leven
 1031. liefde heeft honger naar waarheid
 1032. zoeken naar een lief leidt naar de bron van liefde
 1033. donkere liefde heeft onzichtbare schaduwkanten
 1034. met geduld wordt het verwachte overtroffen
 1035. de nuance valt met luisteren op
 1036. liefde leert van reflecteren
 1037. een gierigaard werkt aan een eeuwig leven
 1038. het leven leest de les en leert lassen
 1039. door op te groeien in vrijheid krijgt liefde ruimte
 1040. liefde wil in iedereen betekenis hebben
 1041. niet God maar de mens is gewelddadig
 1042. naarmate een feest eindigt nemen verwachtingen toe
 1043. de waarheid wordt geboren
 1044. liefde is de expert in werkgeluk
 1045. warmte blijft in herinnering
 1046. de weg is de route en niet de kaart
 1047. liefde wil meer begrijpen zonder alles te weten
 1048. gebroken harten kennen lege handen
 1049. sneller denken dan praten geeft vooruitgang
 1050. opvoeden is zelfstandig leren denken
 1051. de weg van het leven is uitgestippeld
 1052. de schijn van een droom snakt naar realiteit
 1053. de motor van het meeste nieuws draait op zondaars
 1054. Engelse woorden en Nederlandse zinnen geven taalvervuiling
 1055. een leven zonder stilte is verloren
 1056. geluk komt na het loslaten van de wil om te begrijpen
 1057. liefde ziet onwetendheid als gevaarlijk
 1058. zorgen stagneren liefde
 1059. het meenemen van geloof versterkt liefde
 1060. respect wordt verdiend
 1061. liefde is samen het leven leren
 1062. mooie momenten weten van herinneren
 1063. liefde kent zegeningen van goedheid
 1064. een warme hand laat het hart bewegen
 1065. aarzelen bezorgt liefde angst
 1066. het vrije geweten is groter dan aardse krachten
 1067. door te excelleren blijft liefde uniek
 1068. bij kwaad doen hoort zich schamen
 1069. geschiedenis belicht de rol van schijnbaar toeval
 1070. blikken weten het gevoel te verklikken
 1071. een genie is top op minstens één terrein
 1072. mensen zitten vaker vast in het verkeer dan in de cel
 1073. teleurstelling verdringt verwachting
 1074. eigenzinnigheid verlangt vrijheid
 1075. liefde vraagt aan verliefden leerbereidheid
 1076. conclusies uit ervaringen gelden voor toen
 1077. liefde weet dat wagen moed geeft
 1078. de waarheid is onvolkomen
 1079. de kracht van bijgeloof is voelbaar
 1080. de schijn van integriteit straalt op een ander af
 1081. bij elke tijd past spiritualiteit
 1082. iedereen is uniek zonder steeds uniciteit uit te dragen
 1083. een dwaas denkt wijs te zijn
 1084. liefhebben kan minstens worden geprobeerd
 1085. de weg naar succes gaat via tegenslag
 1086. in de stoel zakt liefde weg
 1087. kennis is inspiratie voor zelfontplooiing
 1088. de ontmoeting bevestigt het belang van er te zijn
 1089. liefde is wars van macht
 1090. echt is verbeelding vol liefde
 1091. afzondering lijkt problemen te verschuiven
 1092. liefde kent het gesprek zonder punt
 1093. echt leren van elkaar gebeurt bij de draagbaar
 1094. positiviteit geeft ruimte aan groei
 1095. geduld kent het verlangen naar verder
 1096. geloven gaat zonder haast
 1097. liefde wil investeringen zien
 1098. ontplooiing komt door afwijkingen te koesteren
 1099. ervaren en luisteren zorgen het meest voor wijsheid
 1100. bij de hand reiken hoort geen zeiken
 1101. zwijgen is tactvol antwoorden
 1102. het gevoel van de ontvanger bepaalt de grote van een geschenk
 1103. het schoolplein is een talententuin
 1104. alleen zijn is een optie
 1105. liefde schittert bij het tonen van kwetsbaarheid
 1106. weten van een feilbaar leven dekt het verleden af
 1107. door connectie beweegt liefde
 1108. een held zet de eerste stap in de liefde
 1109. groei komt door anders normaal te vinden
 1110. liefde stijgt met een lach
 1111. voor de deur is het nat van tranen
 1112. liefde loopt verwondingen op
 1113. sociale media nodigen asociaal gedrag uit
 1114. kennis is dagelijks achterhaald
 1115. de winst van afzondering groeit in de tijd
 1116. een duistere tactiek maakt de tegenstander lam
 1117. liefde heeft de tijd zonder klok
 1118. aandacht geeft aan verbeelding hoge prioriteit
 1119. veroordeeld voelen is als een cel waarvan de deur openstaat
 1120. door te delen blijft de relatie leven.
 1121. doorgaan wil raken, opgeven is missen.
 1122. een relatie met knelpunten heeft een afslag gemist.
 1123. de ziel heeft meer ontmoetingen dan het verstand.
 1124. zonder vorm vormt liefde zichzelf.
 1125. een hand zonder vuist voelt vriendschap.
 1126. liefde wil van mens, dier en natuur houden.
 1127. ondermaats belonen met bovenmaats presteren tart de houdbaarheid.
 1128. het tellen van zegeningen weerstaat moeilijkheden.
 1129. bij een vooruitzicht is het waken voor overschatting.
 1130. een gevallen ster brengt offers.
 1131. liefde verwacht het onverwachte.
 1132. de tijd van wegkijken zit in het donker.
 1133. vrijheid verleent betekenis aan belevenis.
 1134. een gedicht is de creatie van gebottelde woorden.
 1135. visie op liefde is kwalitatief subjectief.
 1136. tijd en aandacht helpen liefde bij veranderingen.
 1137. alleen zijn begint met gedachten.
 1138. een droom houdt van schijn.
 1139. de grote liefde is verborgen in de schaduw.
 1140. alles voorzien wenkt de slordigheid.
 1141. winnen is meer dan over talent beschikken.
 1142. aandacht voor de ziel geneest het lichaam.
 1143. rust maakt liefde in de stilte hoorbaar.
 1144. achter de voordeur verandert de warmte.
 1145. liefde zegt angst de wacht aan.
 1146. door verwondering opent liefde het hart.
 1147. voor voortgang is de werkelijkheid te reduceren.
 1148. de dag laat zich met liefde uitpakken.
 1149. geld koopt de schijn van liefde.
 1150. liefde gebruikt meer bruggen om te verbinden.
 1151. liefde heeft rechtschapen mensen nodig.
 1152. een gesprek kan meer dan helend zijn.
 1153. liefde is in de ban van sterren.
 1154. inzicht vergeet de tijd.
 1155. voorkennis mist de wijsheid van morgen.
 1156. inzetten ontsluit energie.
 1157. liefde verrast met aandacht.
 1158. een blik prikkelt de nieuwsgierigheid.
 1159. zelfgenoegzaamheid staat denken in de weg.
 1160. een wachtlijst verwijst liefde naar het tweede plan.
 1161. ongeacht het aantal staan lotgenoten zwak.
 1162. dromen veranderen aandacht.
 1163. liefde vraagt nadenken.
 1164. de eigen cultuur wordt respectloos opzijgeschoven door multiculturalisten.
 1165. liefde helpt vol overgave.
 1166. ingevingen brengen diepgang in de liefde.
 1167. liefde is gul zonder te tellen.
 1168. aandacht ontdekt de veelzijdigheid van de liefde.
 1169. een zelfreinigend vermogen kan zonder afvalbak.
 1170. denken veel te doen stagneert de voortgang
 1171. liefde wil vervulling van het hart
 1172. verlaten liefde verlaat zich op gevoel
 1173. door te ontdekken wordt liefde wijs
 1174. liefde gaat met schade aan de slag
 1175. aandacht maakt oplossingen mogelijk
 1176. geld is het smeermiddel in een materiële relatie
 1177. liefde schenken is het hoogste goed
 1178. oprichten uit vreugde geeft warmte
 1179. liefde levert strijd met vermeende hogere waarden
 1180. het einde vraagt aan de moed om door te gaan
 1181. liefde heeft integriteit als wens
 1182. fouten toegeven maakt wijzer
 1183. te hoog gegrepen beloften zien het sterven komen
 1184. vrijheid is een opdracht om er voor elkaar te zijn
 1185. leven is leren van de liefde
 1186. relaties slagen bij het dagelijks in verbinding blijven
 1187. het kan niet ligt begraven
 1188. liefde in de overgang wil geen uitstel
 1189. het tijdsgewricht zorgt voor heroverweging van aandacht
 1190. zij die moeilijk doen zijn moeilijker dan anderen die moeilijk ervaren
 1191. met bloemen is het veel zeggen zonder uit te leggen
 1192. liefde heeft de kracht van verrijzenis
 1193. liefde kent geen tegenprestatie
 1194. ja zeggen voor het nu is niet vastleggen voor immer
 1195. verliefden zien meer in kansen dan in onmogelijkheden
 1196. liefde slaagt met kiezen voor zichzelf
 1197. de bedoeling van liefde ligt in oprechte en innerlijke waarde
 1198. leren vergroot de eigen wereld
 1199. geluk nodigt uit anders te denken
 1200. geschreeuw bemoeilijkt een beschaafd gesprek
 1201. het grootste gemis van liefde is aandacht
 1202. een relatie wil een gezamenlijke aanpak met eerlijk delen
 1203. liefde komt verder met het vinden van gedeelde interesses
 1204. hartelijkheid is geven
 1205. immigratie van liefde blijkt een vergissing
 1206. een belofte wil na de geboorte groeien
 1207. een verliefde wil de kloof tussen ideaal en praktijk dichten
 1208. liefde is meer dan offers brengen en pijn lijden
 1209. een liefdevol hart reageert vanuit nieuwsgierigheid
 1210. onderwijzen is geven wat nodig is
 1211. denken wijs te zijn is dwaas
 1212. liefde kent het geloof in eigen kunnen
 1213. met een plan van aanpak maakt liefde weinig vorderingen
 1214. leven is dankbaar voor samenzijn
 1215. liefde prijst aandacht
 1216. ongrijpbare liefde is als kussen met een ruit ertussen
 1217. liefde is liever wijs dan slim
 1218. liefde verdrijft duisternis
 1219. de tussenstand van het leven en het sterfbed willen niet samenvallen
 1220. liefde wil ruimte om autonoom te denken

U vindt de tussendoortjes 2001 t/m 3000 hier.

U vindt de tussendoortjes 1001 t/m 2000 hier.

U vindt de eerste 1000 tussendoortjes hier.

Dutch Dutch English English French French German German Italian Italian Polish Polish Portuguese Portuguese Spanish Spanish