Liefdesfilosofie

Beste bezoeker van “liefdesfilosofie”,


Deze pagina staat klaar om eenieder nog meer met aspecten van Woordliefde kennis te laten maken. De lijst wordt elke dag verrijkt met een korte uitspraak of kernachtig gezegde over beleving, geluk, gevoel, liefde of warmte. Zowat elke dag heb ik een of meer ingevingen, vervolgens laat ik deze in me rijpen en uiteindelijk kan dit leiden tot een uitbreiding van de uitspraken van “liefdesfilosofie” op Woordliefde.
Het overnemen van één of meer uitspraken van “liefdesfilosofie” kan alleen met de vermelding van de bron “woordliefde.nl”.

Jan van Wijk

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 3001 t/m 4000 hier

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 2001 t/m 3000 hier.

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 1001 t/m 2000 hier.

U vindt de eerste 1000 nrs. van de liefdesfilosofie hier.

 1. huilen is gezond en daarom zijn er tranen in overvloed
 2. vol verwondering ervaart liefde het leven
 3. het hart kent smart
 4. geluk is met de dag kunnen omgaan
 5. liefde begint met aandacht
 6. op uitnodiging komt liefde naderbij
 7. liefde verbindt
 8. tegendraadse opvattingen houden liefde scherp
 9. liefhebben vraagt daden
 10. de echte wereldburger is liefde
 11. het hart is als een tuin waarin veel kan groeien
 12. liefde verheugt zich op wording
 13. seks is de dupe van het te druk hebben
 14. een liefdesvisie leeft in hart en hoofd
 15. liefde zoekt naar de juiste verwachtingen
 16. een compliment verrast
 17. jaloezie is fnuikend voor de relatie
 18. liefde leert voor het leven
 19. de vlucht voor intimiteit vergroot afstand
 20. liefdeskwaliteit is onmeetbaar
 21. een leven met menige aarzeling staat vaak stil
 22. uit dankbaarheid spreekt liefde dagelijks
 23. liefde is onzichtbaar aanwezig
 24. het pure gevoel van liefde wil dagelijks smaken
 25. beminnen is een gave
 26. liefde is de bron van eeuwig leven
 27. een plichtmatige begroetingskus ziet niets in aanraking
 28. het vergt tijd te weten waarvoor te leven
 29. een goed hart is rijkdom
 30. ondergaan leidt tot opkomst
 31. liefde zet verliefden in vuur en vlam
 32. vreugde begint vanbinnen
 33. de eenvoud van een mens is leven zonder wens
 34. door nieuwe uitdagingen blijft een relatie van waarde
 35. liefde is een geboren winnaar
 36. liefde zit in het hart
 37. de meest vruchtbare wijnstok is liefde
 38. de taal van de liefde blijft levend
 39. de kus is bij uitstek het teken van liefde
 40. liefde wil veel samen doen
 41. als eerste staat liefde open voor kinderen
 42. een liefdevol hart toont meer dan goedheid
 43. geduld opent het binnenvertrek van liefde
 44. liefde wil zichzelf kennen
 45. een vriendelijk woord galmt na
 46. liefde is elkaar zien en voelen
 47. liefde wil doen wat het hart voelt
 48. de groep goede mensen mag wel wat groeien
 49. in de liefde zijn niet de antwoorden maar de vragen blijvers
 50. beminnen voelt als gaan over een koninklijke rode loper
 51. liefde neemt tijd om te doorgronden
 52. een droom over vrolijkheid lonkt meer dan op vreugde hopen
 53. instaan voor anderen gaat over struikelblokken
 54. weerzien geeft warmte in het hart
 55. naar een knuffel is het verlangen
 56. liefde bemint dragers van de beschaving
 57. liefde doet woorden binnenhouden
 58. de grote liefde is zuinig met woorden
 59. onbegrepen liefde voelt
 60. liefde ziet met het hart
 61. liefde ontdekt de zwakke plekken
 62. begeren is een uiting van onwetendheid
 63. liefde wil achter de melodie woorden horen
 64. tevreden is blij met wat er is
 65. vertrouwen maakt betrouwbaar
 66. liefde nodigt uit tot kiezen
 67. uit liefde wordt veel voor anderen gedaan
 68. het hart weet dat liefde de levensader is
 69. benen willen versieren
 70. liefde legt handen op verliefden
 71. liefde vindt en bindt
 72. andersdenkenden beleven ook liefde
 73. lijden is de school van liefde
 74. liefde weet dagelijks te geven
 75. in een relatie is het van elkaar leren
 76. verwondering zet liefde in vuur en vlam
 77. een liefkozende aanraking geeft de relatie meer gevoel
 78. zoeken laat het onverwachte toe
 79. de verborgen schoonheid is het mooist
 80. liefde kent de kracht van geluk
 81. liefde wil afwijken van het voorgeschreven pad
 82. geloven in liefde kleurt de dag
 83. door ervaring wil liefde wijs worden
 84. liefde laat zich aanraken
 85. liefde stimuleert de wederopstanding van het leven
 86. liefde legt intieme verbindingen
 87. na een einde ziet liefde een nieuw begin
 88. liefde zoekt de balans tussen hart en verstand
 89. liefde heeft ruimte nodig om zich te ontwikkelen
 90. kwaliteit in de liefde komt door toewijding
 91. het hart weet meer dan het hoofd
 92. liefde brengt gedachten in training
 93. in eenvoud deelt liefde uit
 94. liefde uit gezag
 95. liefde draagt zorg voor kwaliteit in het leven
 96. het doel van het leven is liefde tonen
 97. het hart is vol van voelend weten
 98. denken is zinvol bij liefde voor, tijdens en na de bloei
 99. liefde ziet mogelijkheden
 100. het zien van een blij mens geeft meer blijdschap
 101. met liefde vooruit schept verwachtingen
 102. de bijdrage van een verliefde is geen contributie
 103. relaties worden door toenemende flexibiliteit minder duurzaam
 104. innigheid wil raken
 105. de grenzen van de liefde zijn onzichtbaar
 106. liefde opbouwen vraagt geduld
 107. liefde aanvaardt de ander
 108. de kostbaarste woorden verlichten de ziel
 109. verliefd is een levenskunst
 110. liefde weet hart en ziel te verbinden
 111. het leven wil liefhebben
 112. door keuzes te maken wordt geleerd
 113. liefde die saai is wacht op een scheiding
 114. de maat van liefde is groter dan de ecologische voetafdruk
 115. liefde komt onopvallend
 116. dagelijks proeft liefde van het leven
 117. verliefdheid kent passie met vurige lust
 118. liefde weet van opnieuw doen leven
 119. te mooi betekent afblijven
 120. de boodschap van liefde komt overal
 121. geluk groeit in het hart
 122. liefde heeft geduld om te overwinnen
 123. liefde groeit door luisteren
 124. de ander lezen maakt met liefde kennis
 125. liefde staat voor aandacht
 126. op het sterfbed zijn de handen leeg
 127. zonder liefde zitten is beter dan de partner steeds te zien pitten
 128. pluk de dag is meer vandaag dan morgen koesteren
 129. liefde uit zolang het hart slagen geeft
 130. liefde houdt van houden
 131. liefde kent het belang van zich openstellen
 132. volgen als liefde wenkt
 133. een zaadje wil een liefdevolle weg
 134. subtiele aanrakingen voelen als sensuele prikkels
 135. liefde geeft gehoor aan vergeving
 136. bloemen beïnvloeden de relatie
 137. als eenheid beweegt liefde
 138. de diepste gevoelens willen liefde uiten
 139. liefde gaat samen op weg
 140. liefde is dagelijks voedsel
 141. uit beperking put liefde kracht
 142. samenzijn houdt gelijke tred
 143. liefde voelt of verliefden authentiek zijn
 144. liefde is meer dan romantiek
 145. met moed komt liefde boven de verwachting uit
 146. bewustwording versterkt de liefdesrelatie
 147. liefde is meer dan zorg voor elkaar
 148. elk type mens verdient aandacht
 149. de relatie met de dood weerstaan is een utopie
 150. het hart voelt diepgang
 151. liefde kantelt het wereldbeeld
 152. enkel geil is liefde met venijn
 153. luisteren wil de ander begrijpen
 154. bemind worden is geluk ervaren
 155. liefde heeft aan weinig woorden genoeg
 156. lang is de weg naar waarheid van de geliefde
 157. het hart is een veilige plaats
 158. liefde nadert en blijft komen
 159. de stem in het hart wil wijs zijn
 160. sprinten naar geluk levert diskwalificatie op
 161. in de liefde dragen doornen rozen
 162. liefde hoort de stem van gevoel
 163. woorden uit het hart komen over
 164. dromen is de spiegel voorbijgaan
 165. de taal van de liefde ontwikkelt door levenslessen
 166. liefde heeft een verantwoordelijke houding
 167. een liefdesaanbod veronderstelt beschikbaar zijn
 168. tederheid is een grotere gift dan geld
 169. de meerwaarde van verliefden komt door empathie
 170. liefde wil begrijpen
 171. grote genegenheid ontstaat bij het zorgen voor elkaar
 172. in de liefde regeren staat voor nemen
 173. teveel van zichzelf is te weinig van anderen houden
 174. liefde kijkt naar de individuele verantwoordelijkheid
 175. verliefden verkeren in de context van goed gevoel
 176. door samenwerking lijken mensen op mieren
 177. in het koninkrijk van het gezin is macht voelbaar
 178. groei in bewustzijn bevordert helderheid in eigen kunne
 179. liefhebben doet het hart lijden
 180. geluk hangt af van de zienswijze
 181. liefde is tot elkaar komen
 182. het belang van menswording is liefde geven
 183. het hart is de plaats voor ontmoeten
 184. liefde beziet elke situatie met een nieuwe kijk
 185. in de maneschijn blijkt liefde mooier te zijn
 186. leren van wijsheid brengt liefde verder
 187. een gruwelijk lot kent de wens van onwaar
 188. liefde kent een sterk moreel kompas
 189. elkaar veel zien doet de romantiek verdampen
 190. liefde groeit gaandeweg gestaag
 191. voor de eerste keer iets zien is veel niet zien
 192. liefde kent een eigen leerproces
 193. een opwindende pose vraagt om een vervolg
 194. benutten geeft meer gevoel dan niet benutten
 195. het is dagelijks liefde koesteren
 196. liefde gaat uit van vermogens
 197. denken over liefde wijst dwingen af
 198. beleid met liefde overstijgt het zakelijke
 199. liefhebben is een wil
 200. liefde mag zich meer richten op vragen
 201. spiegelen aan ongelukkige gebeurtenissen is leren van het verleden
 202. een kwade gedachte liegt en bedriegt
 203. een mooi lichaam is voor de een ’n zegen en naar de ander uitstraling
 204. liefde kan zonder uitvergroten
 205. verliefd voelt als nieuw leven
 206. liefde is vreugde
 207. klank brengt gevoel over
 208. liefde verankert herinneringen
 209. een grauwsluier bedekt een aangetast zelfbeeld
 210. liefde ziet steeds de ander staan
 211. liefde verbindt denken en voelen
 212. liefde begint met een stapje zetten
 213. humor breekt het hart open
 214. liefde wil eenheid
 215. hoop fluistert dat liefde overwint
 216. eerst binden dan verbinden
 217. liefde wil openheid en respect
 218. ongehaast past in de aanloop naar intimiteit
 219. ervaringen in de kindertijd leven door in de liefde
 220. bloeiend wil boeiend
 221. impact van tegenslag schudt geliefden wakker
 222. in de liefde wil ademen afstemming
 223. liefhebben gaat met vertrouwen naar zelfrespect
 224. een verliefde draagt vuur mee
 225. ongevraagd neemt de snelheid van verandering toe
 226. beter doen komt achteraf
 227. verliefden denken volmaakte liefde te hebben
 228. door aandacht is verschil te maken
 229. de toekomst is er voor jongeren klinkt discriminerend
 230. een aanraking in het openbaar toont liefde voor elkaar
 231. in een relatie is het luisteren naar de ander
 232. een dag met aandacht voor de ander is geslaagd
 233. zelfs een halve glimlach raakt
 234. bij zich openstellen geeft elke dag liefde
 235. liefde omarmt het onbevangen denken
 236. liefde bindt met bemind gevoel
 237. het hoe zegt meer dan het wat
 238. zichzelf prijsgeven vereist moed
 239. vertrouwen vormt het geheim van liefde
 240. liefde doet een vurig hart sneller kloppen
 241. een open hart is grenzeloos gastvrij
 242. genegenheid wordt in het hart gevoeld
 243. visie kijkt over grenzen heen
 244. tot na de dood blijft liefde verbinden
 245. liefde groeit met kleine stappen
 246. van elkaar genieten smaakt naar meer
 247. moeizaam roept vragen op
 248. zonder opwindend gevoel blijft liefde eerder platonisch
 249. de meester die zonder meesters kan toont geen meesterschap
 250. lust druipt af
 251. mogelijkheden komen als het nu is begrepen
 252. eerst vertrouwen daarna kan er wat bloeien
 253. goed luisteren is een gave
 254. de cyclus van leven vol liefde is oneindig
 255. liefde delen ontwikkelt vertrouwen
 256. liefde kijkt uit naar afspraken voor lange termijn
 257. ervaring is voedsel voor educatie in de liefde
 258. zien maakt herkennen in de ander mogelijk
 259. liefde ziet de betere ik
 260. liefde voelt als toevallen
 261. liefde heeft niets met onverschilligheid
 262. levensvisie verbeeldt liefdesgedachten
 263. een amoureus pad kent escapades
 264. liefde heeft voor iedereen kansen
 265. stijl ziet elegantie
 266. een fenomeen is alleen
 267. opwinden vraagt fantasie
 268. liefde zoekt naar de rakende toon
 269. liefhebben voelt ook de ander
 270. opstaan is nodig om tot groei te komen
 271. liefde kan uit veel worden gehaald
 272. de schijn van liefde met zuinigheid bedriegt
 273. zijn overtreft hebben
 274. liefde weet de last van anderen te dragen
 275. de gemiddelde liefdesgroei vertraagt
 276. onderzoekend denken ziet de taal van liefde
 277. intimiteit is de smeerolie in een liefdesrelatie
 278. verliefdheid verdwijnt met complimenten
 279. macht dwingt waarbij liefde wringt
 280. weelde is armoede aan tevredenheid
 281. als liefde blij voelt klopt het hart rustig door
 282. om af te vallen is het anders eten
 283. geil daalt na wat tijd van peil
 284. liefde kent de kracht van nieuwsgierigheid
 285. gekneusde liefde smeekt om tederheid
 286. liefde wil ritme
 287. het paradijs op aarde wordt bij elkaar gevonden
 288. liefde kent de uitverkorene
 289. een goed geweten is onwankelbaar
 290. opengaan kan in stilte
 291. liefde vraagt verliefden voor rede vatbaar te zijn
 292. veranderen heeft loslaten nodig
 293. liefde van nu wil voorspoed voor morgen
 294. zorgzaam mag ook lief kijken
 295. vrede begint met het openen van het hart
 296. liefde beleeft het gevoel met alle zintuigen
 297. met een toegestoken hand komt twijfelende liefde verder
 298. een opwindend standje vraagt een tandje erbij
 299. de grens van liefde wordt individueel bepaald
 300. liefde komt met de wind en verdwijnt bij windstilte
 301. innerlijk reizen laat het eigen beeld zien
 302. liefde ontbeert logica
 303. oneindig is de reis van de toekomst
 304. liefde gaat tot het uiterste
 305. succes in de liefde is een wazige hoop
 306. om elkaar geven is voor elkaar klaarstaan
 307. liefde kan leren door te observeren
 308. groeiende liefde weet te bloeien en boeien
 309. wraak is als een gerecht dat koud wordt gegeten
 310. het leven opnieuw te beginnen is een valse droom
 311. middelmatigheid mist het genoegen
 312. de keuze is het hart volgen
 313. liefhebben kijkt samen
 314. het verlangen is snel te groot
 315. liefde wil ook eens een stapje zetten
 316. met vasthouden aan zekerheden wordt geen voortgang geboekt
 317. het hart is aanwezig bij het maken van keuzes
 318. liefde geven is werken
 319. verwondering jaagt het denken over liefde aan
 320. een relatie is onnodig om gelukkig te zijn
 321. liefde is het dagelijks menu
 322. een relatie opbouwen doet liefde bloeien
 323. alleen in vrijheid kan liefde zich ontplooien
 324. een opwindende relatie geeft energie
 325. randverschijnselen vertroebelen het zicht op voortgang
 326. mens worden is de ander gaan zien
 327. liefde ontdekt door buiten de lijnen te kleuren
 328. lust komt en verdwijnt
 329. met de vraag “waarom?” neemt het antwoord de tijd
 330. het besluit om “ja” te zeggen is eerder genomen
 331. de verliefde die geen vragen stelt kent de weg niet
 332. zelf denken is de persoonlijke waarde in de liefde
 333. het levenspeil wordt verhoogd door meer beschaving
 334. handen die meepraten geven liefde extra beleving
 335. bekeren is keren tot nu en afkeren van gisteren
 336. afscheid doet pijn en wordt later lang gevoeld
 337. taal is gymnastiek voor de hersenen
 338. met plezier terugkijken doet liefde groeien
 339. elk mooi moment is een geschenk
 340. vrienden zijn de kers op de taart
 341. liefde wil zich in vertrouwen ontwikkelen
 342. warme gevoelens zijn niet te koop
 343. liefde kent de talenten gevoel en intuïtie
 344. haast sleept het hart mee
 345. gedrag brengt diversiteit in de liefde
 346. verliefdheid gaat de ogen te boven
 347. met de waan van de dag meegaan vraagt te snel aanpassen
 348. het hart geeft veel weg
 349. bij het denken over liefde gaat het snel over verbeteren
 350. de romantiek van het huwelijk verbleekt met het jaar
 351. verliefden twijfelen aan kunnen en doen
 352. empathie leert de liefde de ander te begrijpen
 353. op weg naar liefde klagen asfaltvoeten op kasseien
 354. in de liefde is de verbinding broos tussen theorie en praktijk
 355. denken over liefde is meer dan een intellectuele oefening
 356. liefde is er zijn voor de ander
 357. vriendschap vergroot vreugde
 358. liefde wil meer betekenen dan enkel in bed opwindend zijn
 359. de absolute waarheid blijft onvindbaar
 360. beminnen is binnenkomen
 361. liefde ziet af van onderpresteren
 362. durven in de liefde maakt het leven spannend
 363. een veilige keuze vraagt breed kijken en ver zien
 364. vrede ontstaat in het hart
 365. in de liefde is veel van elkaar te leren
 366. ontwikkelen brengt liefde verder dan door scholen
 367. een verliefd stel wil een intieme ruimte
 368. het leven wordt door de dood het meest beperkt
 369. een hart wil worden ontlast
 370. gevoel wil worden geuit
 371. verliefdheid op erg jonge leeftijd geeft onderschatting
 372. liefde wil laten luisteren
 373. van achter de vraag kijken wordt liefde wijzer
 374. verlaten is nog geen loslaten
 375. fout vermijdend gedrag omarmt de comfortzone
 376. liefde verzacht de nacht
 377. het kennen van de waarheid laat op zich wachten
 378. het jaar beginnen met de ander te zien verbetert de relatie
 379. verliefden zijn enthousiast meer van elkaar te weten
 380. aandacht verwarmt het hart
 381. geduld en wijsheid in de liefde willen samen verder
 382. een gebroken droom doet liefde wenen
 383. elke seconde geeft liefde kansen
 384. subliem biedt een gevoel van schoonheid
 385. slecht luisteren geeft armoede in de liefde
 386. beiden opwindend anders met andere gedachten
 387. later is excuus voor nu
 388. lippen smachten
 389. waanwijsheid denkt te weten van liefde
 390. een liefdevol hart is de hemel in het klein
 391. met hart en ziel wil liefde zich uiten
 392. liefde ligt in het geopend hart
 393. de romantische orde van liefde bestaat in dromen
 394. liefde en lijden horen bij elkaar
 395. terugslag is nodig om beter te worden
 396. geloven in de ander is het hart openstellen
 397. liefde verkent het leven en bepaalt positie
 398. bij onbereikbaar kan liefde zich beter bezinnen
 399. wijsheid in de liefde komt na trainen in denken
 400. vuur van liefde kent mededogen
 401. leren in de liefde is veranderen
 402. blijvende liefde is een wens
 403. roddels over verliefden vertellen meer
 404. een glimlach verwarmt het hart
 405. de schijn van stilstand in de liefde werkt remmend
 406. zonder liefde geen waarheid
 407. succes heeft geloof nodig
 408. afscheid nemen geeft droefheid in woorden en beelden
 409. het leven is het versieren waard
 410. tranen zijn voelbaar
 411. lef is nodig om in de liefde iets spannends te doen
 412. liefde gaat andere verlangens te boven
 413. ervaring daagt denken uit
 414. denken bepaalt hoe het met de liefde gaat
 415. het moment van keuzes ligt na nu
 416. liefde overwint de dood
 417. liefde is rijkdom
 418. liefde leren aan een kind gaat door het te tonen
 419. door zichzelf te zijn krijgt liefde een oprechte kans
 420. liefde leert te leven
 421. de liefde wil in het hoofd de weg weten
 422. liefde voor elkaar overstijgt cultuurverschillen
 423. er voor de ander zijn is voor de ander klaarstaan
 424. verliefden staren naar aantrekkelijkheid
 425. leven zonder vertrouwen geeft liefde geen kans
 426. vasten is meer dan minder eten en drinken
 427. gezonde spanning is nodig om elkaars geliefden te blijven
 428. verbeelding laat het onmogelijke zien
 429. liefde in het maanlicht is vertederend
 430. medelijden lijkt op steun zonder voortgang
 431. geliefden die grenzen verleggen gaan verder
 432. liefde weet dat leren en leven met elkaar verbonden zijn
 433. kaarslicht romantiseert
 434. ervaring benutten is werken met opgedane indrukken
 435. door een blij moment is wat anders beter te ervaren
 436. vertrouwen groeit door luisteren, zien en verbinden
 437. macht gevoel geven leidt tot vreemd gedrag
 438. op het sterfbed vindt de wijsneus zichzelf
 439. liefde die enkel geil wil zijn gaat voorbij
 440. plannen willen tijd kopen

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 3001 t/m 4000 hier

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 2001 t/m 3000 hier.

U vindt de liefdesfilosofie nrs. 1001 t/m 2000 hier.

U vindt de eerste 1000 nrs. van de liefdesfilosofie hier.